Google fragen

Sie suchten nach: apennine (Englisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Tschechisch

Info

Englisch

Apennine Mountains

Tschechisch

Apeniny

Letzte Aktualisierung: 2014-12-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

9510 * Southern Apennine Abies alba forests

Tschechisch

9510 * Jižní apeninské jedlové lesy s jedlí bělokorou (Abies alba)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

9220 * Apennine beech forests with Abies alba and beech forests with Abies nebrodensis

Tschechisch

9220 * Apeninské bučiny s jedlí bělokorou (Abies alba) a bučiny s jedlí Abies nebrodensis

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Most rooms have an amazing sea view, others have a wonderful view over the Apennine Mountains.

Tschechisch

Většina pokojů má úžasný výhled na moře a jiné poskytují zase nádherný výhled na Apeniny.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Already when the Romans took power over the Apennine peninsula, they had encountered various Greek groups.

Tschechisch

I když se Římané vzali moc nad Apeninského poloostrova, že narazili na různých řeckých skupin.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Italy is a beautiful country in the Apennine Peninsula, its culture and gastronomy attracts almost everyone.

Tschechisch

Itálie je krásná země na Apeninském poloostrově, která svou kulturou a gastronomii zaujme téměř každého.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

1. Temperate cold winter and hot summer prevails throughout northern Italy (except in the Alps and the coast of the Gulf of Genoa where Mediterranean climate prevails) and in almost all the Apennines - chain.

Tschechisch

1. Mírné studená zima a horké léto převládá v celé severní Itálii (s výjimkou v Alpách a pobřeží zálivu v Janově, kde převažuje středomořské klima) a téměř celého Apenin - řetězce.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

2. Alpine climate prevails in the Alps and parts of the Apennines. Cities where alpine climate prevails, for example, Cortina, Aosta, Bolzano, Bormio, Livigno, Cervinia and Courmayeur.

Tschechisch

Převládá 2. Alpine klima v Alpách a některé části Apenin. Města, kde převažuje alpské podnebí příklad Cortina, Aosta, Bolzano, Bormio, Livigno, Cervinia a Courmayeur.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

How did Rab establish San Marino? Today it is hard to separate historical facts from fiction, but the legend of constituting today's tiny state on the Apennine peninsula is still being told. Marin, later proclaimed a saint, was born in Lopar (Rab island). He demonstrated an exceptional skill in stone masonry and when he became a skillful worker he went on the other side of Adriatic in search for work.

Tschechisch

Jak Rab stvořil San Marino? Dnes je obtížné zcela oddělit historická fakta od fikce, ale legenda o založení současného mini státu na Apeninském poloostrově je stále živá. Marin, který byl později prohlášen za světce, se narodil v Loparu na ostrově Rab. Ukázalo se, že má záviděníhodný talent pro tesání kamene a když se vyučil tomuto řemeslu, vybral se na druhou stranu Jadranu, aby si našel práci.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

In the north lined boot shaft of the Alps, where is also Italy's highest mountain, Monte Rosa, 4808m. Italy also has to mountain range called the Apennines, and it runs from north to south.

Tschechisch

Na severu jsou lemovány boot hřídel Alp, který je také v Itálii nejvyšší horou je Monte Rosa, 4808 m. Itálie má rovněž pohoří s názvem Apeniny, a to vede od severu k jihu.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

It was in 1549 that Alessandro Rufini, Bombelli's patron, acquired the rights to reclaim that part of the marshes of the Val di Chiana which belonged to the Papal States. The Val di Chiana is a fairly central region in the Tuscan Apennines which was not well drained either by the Arno river which runs north west going through Florence and Pisa to the sea, or by the Tiber which runs south through Rome. By 1551 Bombelli was in the Val di Chiana recording the boundaries to the land that was to be reclaimed.

Tschechisch

Bylo to v 1549, že Alessandro Rufini, Bombelli jeho mecenáš, získal práva na vrácení části, kde bažiny na Val di Chiana, které patřilo k papežské státy. Val di Chiana je poměrně centrálním regionu v toskánské Apeniny, které nebylo dobře odvodněná, ať už ze strany řeky Arno, který běží na sever na západ prochází Florencie a Pisa do moře, nebo do Tibery, které běží na jih přes Řím. Dle 1551 Bombelli byl ve Val di Chiana záznam hranice do země, která měla být regenerované.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Italy is said to be a country devoted to football, yet the name of the sport in this country is not "football", originally English, and now a truly international name. In Italy, on the Apennines peninsula, the game that every day attracts the attention of millions of supporters is called calcio.

Tschechisch

O Itálii se říká, že je to země fotbalu zaslíbená. Přitom se zde však téměř nesetkáme s pojmenováním tohoto sportu anglickým, dnes už dostatečně zinternacionalizovaným názvem. Ne fotbal, ale calcio, se jmenuje hra, která na Apeninském poloostrově každý den poutá zájem miliónů příznivců.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Located in central Italy, extended from the Apennines to the Tyrrhenian Sea, Tuscany is the unquestioned leader in world tourism. The landscapes, the artistic heritage and important cities, first of all Florence, make this region unique.

Tschechisch

Nachází se ve střední Itálii, prodloužena od Apenin do Tyrhénského moře, Toskánsko je nepochybný vůdce ve světovém cestovním ruchu. Krajina, umělecké dědictví a důležitá města, především Florencie, aby tento region jedinečný.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Murgia, and in particular the hilly area around Andria, well in the sun and by the sea, is an area which is optimal for vine-growing with the ever-mild climate, favourable temperature range, dry and scarcely rainy weather due to the natural protecting barrier created by the Apennines.

Tschechisch

Murgia, and in particular the hilly area around Andria, well in the sun and by the sea, is an area which is optimal for vine-growing with the ever-mild climate, favourable temperature range, dry and scarcely rainy weather due to the natural protecting barrier created by the Apennines.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Nearby you can visit the Sanctuary of the Basilica Della Ghiara and the National Park of the Tuscan-Emilian Apennines.

Tschechisch

Nearby you can visit the Sanctuary of the Basilica Della Ghiara and the National Park of the Tuscan-Emilian Apennines.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Perched on a hill three hundred feet high, between the sea and the Apennines hinterland, Guardistallo was a big village of Lombard origin with a castle and mold still in existence in 1833, under the rule of the ancient feud Gherardesca who in 1154 made it gift to the Bishop of Volterra.Posto under the domination of Pisa, it rebelled at the threat posed to the Republic of Pisa by Luchino Visconti. Reduced to obedience, followed the fortunes until the victory, in 1406, Florence, to whom he swore fidelity.

Tschechisch

Posazený na kopci nohou tři sta vysoké, mezi mořem a vnitrozemím Apeniny, Guardistallo byla velká vesnice původu Lombard s hradem a plísní je tě v existenci v roce 1833, pod pravidlem starověkých spor Gherardesca který v roce 1154 dělal to dárek k biskupu Volterra.Posto pod nadvládou Pisa, to se bouřilo při ohro ení republiky Pisa od Luchina Viscontiho. Sní ena na poslu nost, následoval bohatství a do vítězství, v 1406, Florencie, ke komu on přísahal věrnost.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Since 1940, the estates of the Antinori is one of the most beautiful medieval castle castles in Italy, Castello della Sala, located between Rome and Florence in the Umbrian Apennines area. The vineyards of the fort were originally equipped with various traditional Umbrian varietals - including and especially Procanico Grecchetto. Today will be planted on 160 hectares of vineyards in addition to the indigenous grape and Chardonnay, Sauvignon Blanc and Pinot Noir with great success.

Tschechisch

Od roku 1940, majetky na Antinori je jedním z nejkrásnějších středověkých hradních hradů v Itálii, Castello della Sala, který se nachází mezi Římem a Florencií v oblasti Umbrie Apenin. Vinařská oblast pevnosti byly původně vybaveny různými tradičními Umbrian varietals - včetně a zejména Grecchetto Procanico. Dnes budou vysázeny na 160 ha vinic, kromě původních vinných hroznů a Chardonnay, Sauvignon Blanc a Pinot Noir s velkým úspěchem.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

The Apennine breed was founded in the 1970's in central Italy, mainly in the Toscana, Emilia, Umbria, Arche, and Abruzzi regions of Italy; crossbreeding the local breed with other Italian or exotic breeds such as Bergamasca and Ile-de-France. It is a medium wool breed kept primarily for meat production.

Tschechisch

Apeninský plemeno byl založen v roce 1970 ve střední Itálii, především v Toscana, Emilia, Umbria, Arche, a Abruzzi regiony Itálie, křížení místní plemeno s jinými italskými nebo exotických plemen, jako je Bergamasca a Ile-de-France. Jedná se o středně vlna plemeno uchovávány především pro produkci masa.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

The Apennine breed was founded in the 1970's in central Italy, mainly in the Toscana, Emilia, Umbria, Arche, and Abruzzi regions of Italy; crossbreeding the local breed with other Italian or exotic breeds such as Bergamasca and Ile-de-France. It is a medium wool breed kept primarily for meat production. It is polled and has semi-lopped ears.

Tschechisch

Apeninský plemeno byl založen v roce 1970 ve střední Itálii, především v Toscana, Emilia, Umbria, Arche, a Abruzzi regiony Itálie, křížení místní plemeno s jinými italskými nebo exotických plemen, jako je Bergamasca a Ile-de-France.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

The Emilia-Romagna is like a triangle between the lower reaches of the River Po in the north and the main ridge of the northern Apennines in the south. It stretches inland from the west to the famous Adriatic beaches to the east has a very varied landscape - some pleasant, often hilly to gently undulating and flat.

Tschechisch

Emilia-Romagna je jako trojúhelník mezi dolním toku řeky Pádu v severní a hlavním hřebeni severních Apenin na jihu. To se táhne v vnitrozemí od západu na slavné pláže Jadranu na východě má velmi různorodou krajinu - některé příjemné, často kopcovitý jemně zvlněné a ploché.

Letzte Aktualisierung: 2018-02-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK