Sie suchten nach: accept and receive (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

send and receive faxes

Walisisch

anfon a derbyn ffacsiau

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

"send and receive mail" window height

Walisisch

anfon a derbyn ebost

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

i will meet you soon and receive your petition

Walisisch

fe wnaf gwrdd â chi'n fuan a derbyn eich deiseb

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

people then come to accept and appreciate the artwork

Walisisch

wedyn daw pobl i dderbyn a gwerthfawrogi'r celfwaith

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i make representations , and receive a response from the home office

Walisisch

gwnaf sylwadau , a chael ymateb gan y swyddfa gartref

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

they could be a part of the steering group and receive the information

Walisisch

gallent fod yn rhan o'r grŵp llywio a chael y wybodaeth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

it is a great shame that not everybody here can accept and appreciate that

Walisisch

mae'n resyn mawr na all pawb yma dderbyn a gwerthfawrogi hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i accept and welcome what you say about the wish to reduce the number of failures

Walisisch

derbyniaf a chroesawaf yr hyn a ddywedwch ynglyn â'r awydd i leihau nifer y methiannau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

which recommendations does the assembly government not accept and why have they not been accepted ?

Walisisch

pa rai o'r argymhellion yw'r rhai nad yw llywodraeth y cynulliad yn eu derbyn a phaham na chawsant eu derbyn ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i accept and understand that party leaders and ministers are involved in private and confidential discussions

Walisisch

yr wyf yn derbyn ac yn deall bod arweinwyr y pleidiau a'r gweinidogion yn cymryd rhan mewn trafodaethau preifat a chyfrinachol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

children and young people must be respected and valued and receive the opportunities and services that they need and deserve

Walisisch

rhaid i blant a phobl ifanc gael eu parchu a'u gwerthfawrogi a rhaid iddynt gael y cyfleoedd a'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt ac y maent yn eu haeddu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

it is a particularly serious issue for some women who do not have an individual bank account and receive child benefit

Walisisch

mae'n fater arbennig o ddifrifol i rai benywod nad oes ganddynt gyfrif banc unigol sydd yn derbyn budd-dal plant

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the majority of members felt that they had not had the opportunity to ask and receive answers to the questions they wanted to raise

Walisisch

yr oedd y mwyafrif o'r aelodau yn teimlo na chawsant gyfle i ofyn , a chael atebion i'r cwestiynau yr oeddent am eu codi

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

kew is effectively a government garden , and the local trustees and management are appointed by the minister and receive a remit letter

Walisisch

un o erddi'r llywodraeth yw kew yn y bôn , a phenodir yr ymddiriedolwyr a'r rheolwyr lleol gan y gweinidog a derbyniant lythyr cylch gwaith

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

furthermore , our workforce must accept and expect that learning new skills and updating existing skills will be a normal part of any employment package

Walisisch

at hynny , rhaid i'n gweithlu dderbyn a disgwyl y bydd dysgu sgiliau newydd a diweddaru sgiliau sydd ganddynt eisoes yn rhan arferol o unrhyw becyn cyflogaeth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

carwyn jones : you tabled an urgent question that the llywydd did not accept , and this is a backdoor way of trying to ask it

Walisisch

carwyn jones : cyflwynasoch gwestiwn brys na dderbyniwyd gan y llywydd , ac mae hon yn ffordd o geisio'i ofyn drwy'r drws cefn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

do you agree that if tir gofal is to be as successful , it needs to achieve that same critical mass and receive the necessary funding ?

Walisisch

a gytunwch , os yw tir gofal i fod yr un mor llwyddiannus , bod angen iddo gyflawni'r un màs critigol a chael yr arian angenrheidiol ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

having said that , we are prepared to accept and support this motion but i wish to refer to some key matters which need to be aired and which should be resolved or decided upon

Walisisch

wedi dweud hynny , yr ydym yn fodlon derbyn a chefnogi'r cynnig ond yr wyf am gyfeirio at rai materion allweddol y mae angen eu gwyntyllu a'u datrys neu ddod i benderfyniad yn eu cylch

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

for example , we firmly believe that a new welsh language act is needed to give statutory protection to the rights of individuals to use welsh and receive services through the medium of welsh

Walisisch

er enghraifft , credwn yn gryf fod angen deddf iaith newydd i roi warchod yn statudol hawliau unigolion i ddefnyddio'r gymraeg a derbyn gwasanaethau drwy gyfrwng y gymraeg

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

doctors , nurses and patients do not care how such a conservative commitment is funded , so long as they have the high quality facilities to help them offer and receive the first class treatment that they deserve

Walisisch

nid oes gwahaniaeth gan feddygon , nyrsys a chleifion sut yr ariennir ymrwymiad ceidwadol o'r fath , cyhyd ag y bo cyfleusterau o ansawdd uchel ganddynt i'w helpu i gynnig a chael y driniaeth ardderchog y maent yn ei haeddu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
7,483,513,739 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK