Google fragen

Sie suchten nach: always will (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

The image has stayed with me and always will

Walisisch

Mae'r ddelwedd wedi aros gyda mi a bydd gyda mi am byth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I have always believed that , and I always will

Walisisch

Yr wyf bob amser wedi credu hynny , a byddaf bob amser yn credu hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Often , we can will the means , but we cannot always will the outcome

Walisisch

Yn aml , gallwn ddylanwadu ar y dulliau gweithredu , ond ni allwn bob amser ddylanwadu ar y canlyniad

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

They make their own choices -- they have always done so , and they always will

Walisisch

Maent yn gwneud eu dewisiadau eu hunain -- dyna maent wedi ei wneud erioed , a dyna a wnânt fyth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It is , and always will be , an all-Wales strategy in everything but name

Walisisch

Strategaeth i Gymru gyfan ydyw , ac felly y bydd bob amser , ym mhopeth ond ei henw

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Does the Chancellor of the Exchequer know or , as always , will he be the last to know ?

Walisisch

A ydyw Canghellor y Trysorlys yn gwybod , ynteu ai ef fydd yr olaf i wybod , fel arfer ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The statement , as always , will be given to all parties at the earliest possible opportunity

Walisisch

Bydd y datganiad , fel arfer , yn cael ei roi i bob plaid cyn gynted â phosibl

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

He always will be a Conservative and we will never forget him for that and for when he was a Minister

Walisisch

Bydd yn Geidwadwr am byth ac nid anghofiwn ef am hynny a phan oedd yn Weinidog

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I am certain that the Record of Proceedings , as always , will accurately reflect what was said in the session

Walisisch

Yr wyf yn sicr y bydd Cofnod y Trafodion , fel arfer , yn adlewyrchu'r hyn a ddywedwyd yn y sesiwn yn gywir

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

My interest is , and always will be , the success of the Welsh and UK economies , particularly Welsh and British businesses

Walisisch

Fy niddordeb yw llwyddiant economïau Cymru a'r DU , yn arbennig busnesau Cymru a Phrydain , a dyma fydd fy niddordeb i am byth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The view that I took then , which I always will take , is that you must accept that there will be development and new factories

Walisisch

Fy safbwynt bryd hynny , ac fy safbwynt bob amser , yw bod yn rhaid derbyn y bydd datblygiad a ffatrïoedd newydd yn digwydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

We must be realistic and understand that there is , and always will be , an element of swings and roundabouts in any settlement

Walisisch

Rhaid inni fod yn ymarferol a deall bod rhywfaint o golli ac ennill bob amser mewn unrhyw setliad

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I also want the Assembly to take that proposal forward , but I must , and always will , operate within the law in so doing

Walisisch

Yr wyf finnau am i'r Cynulliad fwrw ymlaen â'r cynnig hwnnw , ond rhaid imi weithredu yn ôl y gyfraith wrth wneud hynny , fel y gwnaf bob amser

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

We must consider any application for RSA on the basis of whether it is a sound business cas ; we have always done that and always will

Walisisch

Rhaid inni ystyried pob cais am gymorth rhanbarthol dewisol yn ôl cadernid ei achos busne ; dyna a wnaethom erioed a dyna a wnawn bob amser

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I call one spokesperson from each party group and then , if there is time available -- and I hope that there always will be -- I call other Members to contribute briefly

Walisisch

Galwaf ar un llefarydd o bob grŵp plaid ac wedyn , os bydd amser ar gael -- a gobeithiaf bob amser y bydd -- galwaf ar Aelodau eraill i gyfrannu'n fyr

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It does not matter who is in control -- we have had Labour and Conservative councils over the past five years -- council tax has and always will increase because they are not receiving enough money

Walisisch

Nid oes ots pwy sydd yn rheoli -- cawsom gynghorau Llafur a Cheidwadol yn ystod y pum mlynedd diwethaf -- cynyddu a wnaeth ac a wna'r dreth gyngor bob amser am nad ydynt yn cael digon o arian

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

However , there are , and , sadly , always will be , cases of people that cannot live in the community , for whom long-term hospital care must be available

Walisisch

Fodd bynnag , mae achosion yn awr , a bydd achosion bob amser , gwaetha'r modd , o rai na allant fyw yn y gymuned , y mae'n rhaid i ofal ysbyty tymor hir fod ar gael iddynt

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Jenny Randerson : I welcome the progress that has been made towards achieving many of the targets in ` A Winning Wales ', but there are still areas with problems and always will be

Walisisch

Jenny Randerson : Croesawaf y cynnydd a wnaed tuag at gyrraedd llawer o'r targedau yn ` Cymru'n Ennill ', ond mae ardaloedd lle y ceir problemau o hyd fel y bydd bob amser

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The First Minister : Infertility treatment is the one area of the health service that has always been , and probably always will be , a postcode lottery -- not just in north Wales , but everywhere

Walisisch

Prif Weinidog Cymru : Mae triniaeth anffrwythlondeb yn faes o'r gwasanaeth iechyd a fu bob amser , ac a fydd bob amser mae'n debyg , yn loteri cod post -- nid dim ond yn y Gogledd , ond ym mhob man

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK