Sie suchten nach: annual general meeting (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

last week jenny randerson , sue essex and i were at their annual general meeting

Walisisch

yr wythnos diwethaf yr oedd jenny randerson , sue essex a minnau yn eu cyfarfod blynyddol cyffredinol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

earlier this year , other members and i attended the flintshire local voluntary council's annual general meeting

Walisisch

yn gynharach eleni , bu aelodau eraill a minnau'n bresennol yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor gwirfoddol lleol sir y fflint

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , corus's annual general meeting will be held on that date , and it does not want any diversions at that time

Walisisch

fodd bynnag , cynhelir cyfarfod cyffredinol blynyddol corus ar y diwrnod hwnnw , ac nid yw am gael unrhyw beth yn amharu arno bryd hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i was delighted when you came to the heads of the valleys recently to attend the hospice of the valleys ' annual general meeting

Walisisch

yr oeddwn wrth fy modd pan ddaethoch i flaenau'r cymoedd yn ddiweddar i ddod i gyfarfod cyffredinol blynyddol hosbis y cymoedd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

we will have a better idea of how its shareholders are reacting to the proposals when the annual general meeting takes place on 15 march

Walisisch

bydd gennym well syniad o sut mae ei gyfranddalwyr yn ymateb i'r cynigion pan gynhelir y cyfarfod cyffredinol blynyddol ar 15 mawrth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , i recently attended the annual general meeting at ysbyty gwynedd , which covers ieuan's constituency of anglesey

Walisisch

fodd bynag , yn ddiweddar bûm yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn ysbyty gwynedd , sy'n gwasanaethu etholaeth ieuan , sef ynys môn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

brian hancock : i asked gwent healthcare nhs trust at its annual general meeting about the reorganisation and the effect of bedblocking

Walisisch

brian hancock : gofynnais i ymddiriedolaeth gofal iechyd gig gwent yn ei chyfarfod am yr ad-drefnu ac effaith blocio gwelyau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

at the recent community transport association annual general meeting in brecon , i made a commitment to examine how we can extend entitlement to include community transport

Walisisch

yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y gymdeithas drafnidiaeth gymunedol yn ddiweddar , gwneuthum ymrwymiad i archwilio sut y gallwn ymestyn yr hawl i gynnwys trafnidiaeth gymunedol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

brynle williams told the farmers union of wales annual general meeting at dolgellau last week that we are lucky to have a chap like mike german looking after us

Walisisch

dywedodd brynle williams yng nghyfarfod blynyddol undeb amaethwyr cymru yn nolgellau yr wythnos diwethaf ein bod yn ffodus i gael rhywun fel mike german i ofalu amdanom

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

an item that stood out in its annual general report was increased transport costs of £120 ,000

Walisisch

un eitem amlwg yn ei adroddiad cyffredinol blynyddol oedd costau cludiant a oedd wedi cynyddu £120 ,000

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

an emergency motion was overwhelmingly carried at the civil service union's annual general meeting asking for the assembly to recruit staff who may have been made redundant

Walisisch

derbyniwyd cynnig brys gan fwyafrif llethol yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol undeb y gwasanaeth sifil yn gofyn i'r cynulliad recriwtio staff a allai fod wedi colli eu swyddi

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

given that we are approaching the millennium , i hope that at their next annual general meeting in may 2000 , the members of the faw may find a way to end such gender discrimination

Walisisch

a ninnau'n nesáu at y mileniwm , gobeithiaf y gwnaiff aelodau'r gymdeithas bêl-droed , yn eu cyfarfod cyffredinol blynyddol nesaf ym mai 2000 , ganfod ffordd i roi diwedd ar y fath wahaniaethu ar sail rhyw

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

last year , when i spoke at a local cab annual general meeting , the whole of this debate was summed up by the chair's opening remarks :

Walisisch

y llynedd , pan siaradais yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol canolfan gynghori leol , crynhowyd yr holl ddadl hon gan sylwadau agoriadol y cadeirydd :

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

recently , i spoke at the annual general meeting of the hospice of the valleys charitable organisation , which is undertaking pioneering work on outreach and support for people in the home

Walisisch

yn ddiweddar , siaredais yng nghyfarfod blynyddol cyffredinol y corff elusennol hosbis y cymoedd , sy'n arloesi mewn gwaith allanol a chymorth i bobl yn y cartref

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the work will include organising and chairing the annual general assembly of the <PROTECTED> and two meetings of the steering committee.

Walisisch

bydd y gwaith yn cynnwys trefnu a chadeirio cynulliad cyffredinol blynyddol yr <PROTECTED> a dau gyfarfod o'r pwyllgor llywio.

Letzte Aktualisierung: 2008-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

michael german : i was invited by the clwyd county branch of the national farmers union wales to be a guest speaker at its annual general meeting on 8 january in llangollen

Walisisch

michael german : cefais wahoddiad gan gangen sir clwyd o undeb cenedlaethol yr amaethwyr yng nghymru i fod yn siaradwr gwadd yn ei chyfarfod cyffredinol blynyddol ar 8 ionawr yn llangollen

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the first secretary : we had the first meeting of the partnership council last week , followed by the annual general meeting of the wcva the following day , which was a nice resonance

Walisisch

y prif ysgrifennydd : cawsom gyfarfod cyntaf y cyngor partneriaeth yr wythnos diwethaf , a chyfarfod blynyddol cyffredinol cyngor gweithredu gwirfoddol cymru drannoeth , a oedd yn cydweddu'n braf

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

that means that the first secretary has an obligation , wherever possible , to seek to obtain those views before the general meeting

Walisisch

golyga hynny fod rhwymedigaeth ar y prif ysgrifennydd , lle bynnag y bo modd , i geisio'r farn honno cyn y cyfarfod cyffredinol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

jenny randerson : i am disappointed that the sir tasker watkins committee recommendations did not receive more support at the extraordinary general meeting on 26 may

Walisisch

jenny randerson : yr wyf yn siomedig nad oedd mwy o gefnogaeth i argymhellion pwyllgor syr tasker watkins yn y cyfarfod cyffredinol arbennig ar 26 mai

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

denise idris jones : first minsiter , i was at ysbyty gwynedd yesterday for the north west wales nhs trust annual general meeting , where the news , i am sure you will agree , was excellent

Walisisch

denise idris jones : brif weinidog , bûm yn ysbyty gwynedd ddoe ar gyfer cyfarfod blynyddol cyffredinol ymddiriedolaeth gig gogledd orllewin cymru , lle'r oedd y newydd a glywyd yn rhagorol , fel y cytunwch , yr wyf yn siwr

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK