Sie suchten nach: love one another (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

beloved let us love one another for love is from god;

Walisisch

annwyl carwn ein gilydd oblegid cariad o dduw y mae

Letzte Aktualisierung: 2014-12-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Englisch

our computers cannot talk to one another now

Walisisch

ni all ein cyfrifiaduron gysylltu â'i gilydd ar hyn o bryd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

some of the comments were not necessarily compatible with one another

Walisisch

nid oedd rhai o'r sylwadau o reidrwydd yn gydnaws â'i gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

we remain great friends and great respecters of one another

Walisisch

yr ydym yn dal i fod yn ffrindiau mawr ac yn fawr ein parch at ein gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

as gwenda said , we must try to live with one another's imperfections

Walisisch

fel y nododd gwenda , rhaid inni geisio byw gydag amherffeithrwydd ein gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i do not think that we need to recite poetry or commend one another

Walisisch

ni chredaf fod angen inni adrodd barddoniaeth na chanmol ein gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

as wales is such a small country , everyone encounters one another from time to time

Walisisch

gan fod cymru'n wlad mor fach , y mae pawb yn dod ar draws ei gilydd o bryd i'w gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i believe that the public appreciates that perhaps more than rowing and shouting at one another

Walisisch

credaf ei bod yn bosibl bod y cyhoedd yn gwerthfawrogi hynny'n fwy na'n gweld yn ffraeo ac yn gweiddi ar ein gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

jeff cuthbert is trying to intervene , but on account of pillars you cannot see one another

Walisisch

mae jeff cuthbert yn ceisio ymyrryd , ond ni allwch weld eich gilydd oherwydd y pileri

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

if votes are to be taken immediately after one another , the bell need not be rung more than once

Walisisch

os bydd pleidleisiau yn cael eu cynnal un yn syth ar ôl y llall , ni fydd rhaid canu'r gloch mwy nag unwaith

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

as we have said before in this chamber , it was divisive and pitched gps into competing against one another

Walisisch

fel y dywedasom o'r blaen yn y siambr hon , yr oedd yn gynhennus ac yn rhoi meddygon teulu i gystadlu yn erbyn ei gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

we need to do more to ensure that the computer systems of different medical practices and hospitals communicate with one another

Walisisch

mae angen mwy o waith i alluogi systemau cyfrifiadurol y gwahanol bractisau meddygol a'r ysbytai i gyfathrebu â'i gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

although they may work in different ways , they link up and learn from one another through the welsh drug and alcohol unit

Walisisch

er eu bod yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol o bosibl , maent yn cysylltu ac yn dysgu oddi wrth eu gilydd drwy uned gyffuriau ac alcohol cymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

a spirit of partnership and co-working is not necessarily cosy and does not always mean that we agree with one another

Walisisch

nid yw ysbryd o bartneriaeth a chydweithio o reidrwydd yn un cysurus ac nid yw bob amser yn golygu ein bod yn cytuno â'n gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the 2008 date referred to the harmonisation of grading , which is a separate issue , but the two schemes would complement one another

Walisisch

cyfeiriodd dyddiad 2008 at gysoni'r cynllun graddio , sy'n fater ar wahân , ond byddai'r ddau gynllun yn ategu ei gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

essentially , there are two separate set-ups that cannot play off one another quite as well as we are hoping our structure will achieve

Walisisch

yn y bôn , mae dau drefniant ar wahân nad ydynt yn gallu chwarae rhyngddynt a'i gilydd gystal ag y gobeithiwn y bydd ein strwythur ni yn llwyddo i'w wneud

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , the programmes must not -- and i think that this is your point -- duplicate one another , as that would only sow confusion

Walisisch

fodd bynnag , ni chaiff y rhaglenni ddyblygu'i gilydd -- a chredaf mai dyna'r pwynt sydd gennych -- gan na fyddai hynny ond yn creu dryswch

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however, eu countries have concluded tax conven tions with one another aimed at preventing double taxation of the income of people who move from one country to another.

Walisisch

fodd bynnag, mae gwledydd yr ue wedi arwyddo cytundebau treth â'i gilydd er mwyn sicrhau nad yw pobl sy'n symud o un wlad i wlad arali yn talu treth ddwywaith ar eu hinewm.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

dai , you helpfully drew attention to the tory days that gave us the bleak days of the internal market , when hospitals were encouraged to compete with one another and to put other hospitals out of business

Walisisch

dai , gwnaethoch gymwynas drwy dynnu sylw at ddyddiau'r torïaid a roddodd inni ddyddiau du'r farchnad fewnol , pan oedd anogaeth i ysbytai gystadlu â'i gilydd a dwyn gwaith ysbytai eraill

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

you are right that we need to ensure that , where they are there , we disseminate those to as many people as possible , so that they can either work together or learn from one another

Walisisch

yr ydych yn iawn bod angen inni sicrhau , lle maent i'w cael , eu rhannu gyda chynifer â phosibl o bobl , er mwyn iddynt allu naill ai cydweithio neu ddysgu oddi wrth ei gilydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK