Google fragen

Sie suchten nach: page under construction (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

Under construction...

Walisisch

Dan adeiladaeth...

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Englisch

It is currently under construction in Swansea

Walisisch

Mae'n cael ei adeiladu yn Abertawe ar hyn o bryd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

In Ruthin , a flood relief scheme is currently under construction

Walisisch

Yn Rhuthun , mae cynllun amddiffyn rhag llifogydd yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The new hospital and power station will be at the heart of the energy park under construction in Baglan

Walisisch

Bydd yr ysbyty a'r orsaf bwer newydd wrth wraidd y parc ynni a adeiladir ym Maglan

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

In sport and leisure , a Welsh national velodrome is under construction and a new swimming pool is proposed

Walisisch

O ran chwaraeon a hamdden , mae trac beiciau cenedlaethol Cymru yn cael ei adeiladu a bwriedir adeiladu pwll nofio newydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The internal fit-out work for the centre will be completed before Christmas and the exhibition is under construction

Walisisch

Cwblheir y gwaith o osod offer a chelfi mewnol y ganolfan cyn y Nadolig ac mae'r arddangosfa wrthi'n cael ei gosod

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Were this project to begin under construction management terms , it would be extremely difficult to resist demands for further funding

Walisisch

Pe bai'r prosiect hwn yn dechrau o dan delerau rheolaeth dros waith adeiladu , byddai'n eithriadol o anodd ymwrthod â'r galw am ragor o arian

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

On a visit to the Isle of Man over a year ago , I was taken to see an energy-from-waste plant that was under construction

Walisisch

Yn ystod ymweliad ag Ynys Manaw dros flwyddyn yn ôl , trefnwyd imi weld gwaith ynni-o-wastraff a oedd yn cael ei adeiladu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

This is the action that we are taking , and the buildings are either under construction or soon to be started , and surgical procedures will begin within 12 months

Walisisch

Dyma'r camau yr ydym yn eu cymryd , ac mae'r adeiladau un ai'n cael eu codi neu i gael eu cychwyn cyn hir , a bydd y llawdriniaethau'n dechrau cyn pen 12 mis

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

You could fit six or eight football pitches -- I cannot remember exactly how many -- into the new £100 million building that is under construction

Walisisch

Gallech ffitio chwech neu wyth cae pêl-droed -- ni allaf gofio faint yn union -- yn yr adeilad £100 miliwn newydd sy'n cael ei adeiladu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The Welsh Assembly Government continues to provide substantial investment in accident and emergency departments , including in new facilities , which are either under construction , or which have been recently opened

Walisisch

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dal i fuddsoddi symiau sylweddol mewn adrannau damweiniau ac achosion brys , gan gynnwys cyfleusterau newydd , sydd un ai'n cael eu hadeiladu , neu wedi'u hagor yn ddiweddar

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It is important that we have a 15-year franchise based on the existing rail network , plus the new railway lines that are currently under construction in terms of the Vale of Glamorgan and the Ebbw valley lines

Walisisch

Mae'n bwysig bod gennym fasnachfraint 15 mlynedd sy'n seiliedig ar y rhwydwaith rheilffyrdd presennol , ynghyd â'r rheilffyrdd newydd sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd ar gyfer Bro Morgannwg a glyn Ebwy

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Those colleagues who have visited the General Electric power station under construction at Baglan bay -- the best in the world -- will know that it will be hugely efficient compared to previous models

Walisisch

Bydd y cyd-Aelodau hynny sydd wedi ymweld â gorsaf ynni General Electric sydd wrthi'n cael ei hadeiladu ym Mae Baglan -- y gorau yn y byd -- yn gwybod y bydd yn hynod o effeithlon o gymharu â modelau blaenorol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

You are right to mention the A470 , because the two major schemes that are under construction at the moment are the A470 Dolwyddelan to Pont yr Afanc scheme and the dualling of the east-west route on the A465 from Tredegar to Dowlais Top

Walisisch

Yr ydych yn iawn wrth sôn am yr A470 , oherwydd y ddau gynllun mawr sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yw cynllun yr A470 o Ddolwyddelan i Bont yr Afanc a deuoli'r llwybr o'r dwyrain i'r gorllewin ar yr A465 o Dredegar i Dowlais Top

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The point was made that in an overcrowded accident and emergency environment , as at Morriston -- because the new accident and emergency department is under construction at a cost of £9 million -- nurses find it tough

Walisisch

Dywedwyd bod nyrsys yn ei chael yn anodd gweithio mewn amgylchedd damweiniau ac achosion brys gorlawn , fel yr un yn Nhreforys -- oherwydd bod yr adran ddamweiniau ac achosion brys yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd ar gost o £9 miliwn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Welsh universities also did well in the recent funding exercise under the science research infrastructure fund , with the University of Wales , Bangor securing funding for an oceanography boat , which I recently launched , and the University of Wales College of Medicine securing funding for the Henry Wellcome Building for Biomedical Research in Wales , which is currently under construction

Walisisch

Gwnaeth prifysgolion Cymru'n dda hefyd yn yr ymarfer cyllido diweddar o dan y gronfa seilwaith ymchwil wyddonol , a sicrhaodd Prifysgol Cymru , Bangor gyllid ar gyfer cwch cefnforeg , a lansiais yn ddiwedda ; sicrhaodd Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru gyllid ar gyfer Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil Biomeddygol yng Nghymru , sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Will you join me in highlighting the quality of sporting facilities either already developed or under construction in Swansea , such as the White Rock stadium in the Landore ward in my constituency , the international athletics village and the national swimming pool , as that range of top-class facilities will be a good platform on which to attract international sporting events ?

Walisisch

A ymunwch â mi i bwysleisio ansawdd y cyfleusterau chwaraeon sydd wedi cael eu datblygu neu sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yn Abertawe , megis stadiwm y Graig Wen yn ward Glandwr yn fy etholaeth i , y pentref athletau rhyngwladol a'r pwll nofio cenedlaethol , gan y bydd y cyfleusterau hynny o'r radd flaenaf yn sylfaen dda ar gyfer denu digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK