Sie suchten nach: place value on (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

i stress at the outset that we place great value on the steel industry in wales

Walisisch

pwysleisiaf o'r dechrau y rhoddwn werth mawr ar y diwydiant dur yng nghymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

it places high value on produce according to consumer demand

Walisisch

mae'n rhoi gwerth uchel ar gynnyrch yn ôl galw'r prynwr

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

nick bourne : yes , best value , on this occasion at least

Walisisch

nick bourne : ydym , y gwerth gorau , y tro hwn o leiaf

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , we should market welsh foods in such a way that local authorities and other authorities place a greater value on quality

Walisisch

fodd bynnag , dylem farchnata bwydydd cymru yn y fath fodd fel bod awdurdodau lleol ac awdurdodau eraill yn rhoi mwy o bwyslais ar ansawdd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

it is important that we consider marriage value , on which progress has been made

Walisisch

mae'n bwysig inni ystyried y gwerth cyfuno , a gwnaed cynnydd ar hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

stakeholders put a high value on the strong partnerships that have emerged as a result of the structural funds programmes in wales

Walisisch

mae rhanddeiliaid yn rhoi gwerth mawr ar y partneriaethau cryf sydd wedi datblygu o ganlyniad i'r rhaglenni cronfeydd strwythurol yng nghymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

council tax revaluation and rebanding will ensure that all welsh homes will be placed into valuation bands according to their value on 1 april 2003

Walisisch

drwy ailbrisio ac ailfandio'r dreth gyngor sicrheir y bydd holl gartrefi cymru'n cael eu rhoi mewn bandiau prisio yn ôl eu gwerth ar 1 ebrill 2003

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

empowerment is also important , as councillors must feel that they still have value on that committee , whatever the style of operation adopted by an authority

Walisisch

mae galluogi'n bwysig hefyd , gan fod rhaid i gynghorwyr deimlo bod gwerth iddynt o hyd ar y pwyllgor hwnnw , ni waeth pa ddull gweithredu y mae awdurdod yn ei fabwysiadu

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

therefore , the proposed regime would allow farmers who own animals of particular merit to pre-register their value on the database

Walisisch

felly , byddai'r gyfundrefn arfaethedig yn galluogi ffermwyr sy'n berchen ar anifeiliaid o deilyngdod arbennig i rag-gofrestru eu gwerth ar y gronfa ddata

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

address the address that the cups daemon is listening at. leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetwork.

Walisisch

do not translate the keyword between brackets (e. g. servername, serveradmin, etc.)

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

that bill would parallel the children's commissioner by having an independent advocate for the rights of older people , supporting our aim to tackle discrimination against older people , to place a higher value on older people and to challenge unfair and outdated attitudes and practices impacting on older people

Walisisch

byddai'r mesur hwnnw yn debyg i'r mesur comisiynydd plant drwy sefydlu eiriolwr annibynnol dros hawliau pobl hyn , gan ategu ein nod o fynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn pobl hyn , roi mwy o werth ar bobl hyn a herio agweddau ac arferion annheg a hen ffasiwn sy'n effeithio ar bobl hyn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i have said that i will impose labour values on this portfolio , and i make no apology for that

Walisisch

dywedais y byddwn yn gosod gwerthoedd llafur ar y portffolio hwn , ac nid ymddiheuraf am hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

eleanor burnham : the liberal democrats welcome these proposals as a good example of how the liberal democrat/labour partnership government is easing the burden of best value on local councils , by reducing the number of performance indicators on which they must report

Walisisch

eleanor burnham : mae'r democratiaid rhyddfrydol yn croesawu'r cynigion hyn fel enghraifft dda o'r modd y mae llywodraeth bartneriaeth y democratiaid rhyddfrydol/ llafur yn ysgafnhau baich gwerth gorau ar gynghorau lleol , drwy leihau'r nifer o ddangosyddion perfformiad y mae'n rhaid iddynt adrodd arnynt

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

if there are people in our communities who feel that society places no value on their lives , those people will , inevitably , feel that there is nothing of value in society and that they can do as they please with any element of society , be it people's property or even their lives

Walisisch

os oes pobl yn ein cymunedau sy'n teimlo nad yw'r gymdeithas yn gosod unrhyw werth ar eu bywydau , yna , o reidrwydd , bydd y bobl hynny'n teimlo nad oes dim o werth mewn cymdeithas ac y gellir gwneud yr hyn a fynnant ag unrhyw elfen o'r gymdeithas , boed yn eiddo neu hyd yn oed yn fywydau pobl

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

does the secretary for post-16 education and training support the principle that cubie's recommendations should be a central part of the post-16 education and training committee's review of higher education later this year ? it is not possible for us to have a discussion of any value on higher education without discussing equal access to university education for everyone in wales

Walisisch

a yw tom middlehurst yn cefnogi'r egwyddor y dylai argymhellion cubie fod yn rhan ganolog o arolwg y pwyllgor addysg a hyfforddiant Ôl-16 ar addysg uwch yn ddiweddarach eleni ? nid yw'n bosibl inni gael trafodaeth o unrhyw werth ar addysg uwch heb drafod mynediad cydradd i addysg brifysgol i bawb yng nghymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK