Google fragen

Sie suchten nach: standar (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

Given the ingredients with which the cook had to work , the meal was of an incredibly good standar ; she did a marvellous job

Walisisch

O ystyried y cynhwysion yr oedd y gogyddes yn gorfod eu defnyddio , yr oedd y pryd o safon anhygoel o dd ; gwnaeth waith rhagorol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It is not that we have local authority officers that are sub-standar ; work pressures or other priorities must make it difficult for this work to be done

Walisisch

Nid yw'n wir fod gennym swyddogion is-safonol yn ein hawdurdodau lleo ; mae'n rhaid bod pwysau gwaith neu flaenoriaethau eraill yn ei gwneud hi'n anodd cyflawni'r gwaith hwn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The greatest service that we could do is to ensure that all our new public buildings are built to the highest standar ; you mentioned the standards that will be applied in the Assembly building

Walisisch

Y peth gorau y gallem ei wneud yw sicrhau yr adeiledir ein holl adeiladau cyhoeddus newydd i'r safon ucha ; crybwylloch y safonau a gymhwysir yn adeilad y Cynulliad

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Janet Ryder : You set the Welsh housing quality standard , but you have just said that you will not be able to meet that standar ; it is you who said that it must be met by 2012

Walisisch

Janet Ryder : Chi a osododd safon ansawdd tai Cymru , ond yr ydych newydd ddweud na fyddwch yn gallu cyrraedd y safon honn ; chi a ddywedodd fod yn rhaid ei chyrraedd erbyn 2012

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

These include : strengthening the strategic relationship between the Assembly Government and the tourist boar ; establishing a process to identify strategic investment projects across the tourist board's programme areas to improve co-ordination of investment with other public bodies , particularly the Welsh Development Agenc ; a review of top management structure to strengthen the challenge role , and spreading the culture of financial management and expertise more widely across the organisatio ; that the tourist board commit itself to achieving the Investor in People standar ; that it considers the structure and membership of the boar ; and that the tourist board's section 4 grant scheme remain as a free-standing central grant scheme , subject to some changes

Walisisch

Mae'r rhain yn cynnwys : atgyfnerthu'r berthynas strategol rhwng Llywodraeth y Cynulliad a'r bwrdd croes ; sefydlu proses ar gyfer nodi prosiectau buddsoddi strategol ar draws meysydd rhaglen y bwrdd croeso i wella'r ffordd y caiff buddsoddiad ei gydlynu â chyrff cyhoeddus eraill , yn enwedig Awdurdod Datblygu Cymr ; adolygiad o'r strwythur uwch-reoli i atgyfnerthu'r rôl herio , a lledaenu'r diwylliant o reoli ariannol ac arbenigedd yn ehangach ar draws y sefydlia ; bod y bwrdd croeso yn ymrwymo i gyflawni safon Buddsoddwyr mewn Pob ; ei fod yn ystyried strwythur ac aelodaeth y bwrd ; bod cynllun grant adran 4 y bwrdd croeso yn parhau i fod yn grant cynllun canolog annibynnol , yn amodol ar rai newidiadau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

We now need to focus on practical issues : tailored personal learning package ; out of school learning experiences which complement school-based learnin ; whether we need to disapply aspects of the national curriculum more widely , and what young people might do instea ; what should the basic entitlement for young people look like , and should it be age related or about achievement of a certain standar ; how we can help young people learn to learn , and keep on learnin ; increasing the status and quality of vocational pathway ; better partnership and coherence between various learning providers so that learners can access the appropriate teaching , resources and equipment in an environment where they can flourish

Walisisch

Mae angen inni ganolbwyntio'n awr ar faterion ymarferol : pecynnau dysgu wedi'u teilwra'n bersono ; profiadau dysgu y tu allan i'r ysgol sy'n ategu dysgu yn yr ysgo ; a oes angen datgymhwyso agweddau ar y cwricwlwm cenedlaethol yn fwy eang , a beth y gallai pobl ifanc ei wneud yn eu ll ; beth y dylai'r hawl sylfaenol i bobl ifanc ymdebygu iddo , ac a ddylai fod yn gysylltiedig ag oedran ynteu ymwneud â chyrraedd safon arbenni ; sut y gallwn helpu pobl ifanc ddysgu sut i ddysgu , a dal ati i ddysg ; cynyddu statws ac ansawdd llwybrau galwedigaetho ; gwell partneriaeth a chydlyniad rhwng gwahanol ddarparwyr addysg fel y gall dysgwyr gael mynediad at yr addysg , yr adnoddau a'r offer priodol mewn amgylchedd lle gallant flodeuo

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK