Sie suchten nach: to delegates finance limits (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

the purpose of this motion is to delegate functions to the first minister

Walisisch

diben y cynnig hwn yw dirprwyo swyddogaethau i brif weinidog cymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this is essentially a motion to delegate functions to the first minister

Walisisch

yn y bôn , mae'r cynnig hwn yn un i ddirprwyo swyddogaethau i'r prif weinidog

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

perhaps i can make it clear that i intend to delegate the functions in that to jane hutt

Walisisch

efallai y gallwn roi ar ddeall fy mod yn bwriadu dirprwyo'r swyddogaethau ynddi i jane hutt

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this will be followed by the resolutions to delegate functions to the first secretary

Walisisch

wedyn ceir penderfyniadau i ddirprwyo swydd-ogaethau i'r prif ysgrifennydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i will then bring forward a motion to delegate the functions in this order in the usual way

Walisisch

byddaf wedyn yn cyflwyno cynnig i ddirprwyo'r swyddogaethau yn y gorchymyn hwn yn y modd arferol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

peter black : i also welcome the motion to delegate these powers

Walisisch

peter black : yr wyf finnau'n croesawu'r cynnig i ddirprwyo'r pwerau hyn

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

these two motions seek your agreement to delegate the functions contained in the regulations to the first minister

Walisisch

mae'r ddau gynnig hwn yn gofyn am eich cytundeb i ddirprwyo'r swyddogaethau sydd yn y rheoliadau i brif weinidog cymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

we must be wary that we are not going to delegate the role of consultation to them and rely on them for that role

Walisisch

rhaid inni ochel rhag dirprwyo'r rôl ymgynghori iddynt hwy a dibynnu arnynt am y rôl honno

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

however , i propose to delegate functions in new acts which confer functions as they gain royal assent

Walisisch

fodd bynnag , bwriadaf ddirprwyo swyddogaethau mewn deddfau newydd sy'n cyflwyno swyddogaethau wrth iddynt dderbyn cydsyniad brenhinol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i ask you to approve the motion to delegate the functions conferred on the assembly under these regulations to the first secretary

Walisisch

gofynnaf ichi gymeradwyo'r cynnig i ddirprwyo'r swyddogaethau a osodir ar y cynulliad o dan y rheoliadau hyn i'r prif ysgrifennydd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i seek assembly members ' approval to delegate the new functions to the first minister

Walisisch

ceisiaf gymeradwyaeth aelodau'r cynulliad i ddirprwyo'r swyddogaethau newydd i brif weinidog cymru

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i would like us to delegate more of that money to schools and not allow it to sit in local authority bank accounts

Walisisch

hoffwn inni ddirprwyo mwy o'r arian hwnnw i ysgolion a pheidio â'i adael yng nghyfrifon banc awdurdodau lleol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the functions that it is proposed to delegate under the motion comprise a small number of powers of direction conferred on the assembly

Walisisch

mae'r swyddogaethau y bwriedir eu dirprwyo o dan y cynnig yn cynnwys nifer fach o bwerau cyfarwyddo a roddir i'r cynulliad

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the government of wales act 1998 recognises that the assembly may need to delegate its functions in the interests of administrative efficiency

Walisisch

mae deddf llywodraeth cymru 1998 yn cydnabod y bydd angen i'r cynulliad o bosibl ddirprwyo ei swyddogaethau er budd effeithlonrwydd gweinyddol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

the health bill has completed its final parliamentary stage and we have therefore scheduled a motion to delegate the functions set out in the health bill

Walisisch

mae'r mesur iechyd wedi cwblhau ei gwrs drwy'r senedd ac yr ydym felly wedi amserlennu cynnig i ddirprwyo'r swyddogaethau a restrir yn y mesur iechyd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this motion amends section 27 of the housing act 1985 to enable local authorities to delegate housing management functions

Walisisch

mae'r cynnig hwn yn diwygio adran 27 deddf tai 1985 i alluogi awdurdodau lleol i ddirprwyo swyddogaethau rheoli tai

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

this point of order relates to the motion to delegate functions under the adoption and children act 2002 to the first minister

Walisisch

mae'r pwynt o drefn hwn yn ymwneud â'r cynnig i ddirprwyo swyddogaethau deddf mabwysiadu a phlant 2002 i'r prif weinidog

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

tomorrow's motion to delegate the functions of the public order bill has been withdrawn

Walisisch

mae'r cynnig ar gyfer yfory i ddirprwyo swyddogaethau'r mesur trefn gyhoeddus wedi'i dynnu'n ôl

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

you are delegating a recurring event. what would you like to delegate?

Walisisch

rydych chi'n dirprwyo digwyddiad sy'n ail-ddigwydd. beth hoffech chi ei ddirprwyo?

Letzte Aktualisierung: 2014-08-20
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

i commend to members the government motion , unamended , to delegate the functions of the higher education act 2004

Walisisch

cymeradwyaf i aelodau gynnig y llywodraeth , heb ei ddiwygio , i ddirprwyo swyddogaethau deddf addysg uwch 2004

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK