Sie suchten nach: fikseerima (Estnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Englisch

Info

Estnisch

ettevõtjad peavad need toimingud kirjalikult fikseerima,

Englisch

operators must record these operations,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuid kahjumikatte puhul arutati summat, mille komisjon peaks teatud raamistikus fikseerima.

Englisch

however, regarding loss compensation, an amount was discussed, which the commission should fix within a certain framework.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuid kahjumikatte puhul arutati summat, mille komisjon peaks teatud raamistikus fikseerima.

Englisch

however, regarding loss compensation, an amount was discussed, which the commission should fix within a certain framework.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

enne mahepõllumajandustoodete ladustamist on kasutatud kohaseid puhastusmeetmeid, mille tõhusus on kontrollitud; ettevõtjad peavad need toimingud kirjalikult fikseerima.

Englisch

suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before the storage of organic products; operators shall record these operations.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

pärast süstlalt otsakorgi eemaldamist peab nõela kindlalt süstla otsa asetama ja fikseerima keerates veerand pööret (90°).

Englisch

after removing the syringe tip cap, the needle should be firmly placed on the tip of the syringe and secured by rotating a quarter of a turn (90°).

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Estnisch

enne mahepõllumajandustoodete transportimist on kasutatud asjakohaseid puhastusmeetmeid, mille tõhusus on kontrollitud; ettevõtjad peavad need toimingud kirjalikult fikseerima;

Englisch

suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before commencing the transport of organic products; operators shall record these operations,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

tugevad või hästi organiseerunud turustajad võivad suuta sundida/veenda ühte või enamat tarnijat fikseerima oma edasimüügihinna konkurentsitasemest kõrgemale ning aidata neil seeläbi saavutada või stabiliseerida konkurentsivastast tasakaalu.

Englisch

strong or well organised distributors may be able to force or convince one or more suppliers to fix their resale price above the competitive level and thereby help them to reach or stabilise a collusive equilibrium.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

tööandjaid tuleks kohustada fikseerima enne asbesti kõrvaldamist asbesti sisaldus või oletatav sisaldus hoonetes või rajatistes ning teatama selle kõigile, kes võivad asbestiga asjaomase hoone kasutamise või hooldamise või mis tahes muu selles või sellel toimuva tegevuse käigus kokku puutuda.

Englisch

employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the building.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

tööandjaid tuleks kohustada fikseerima enne asbesti kõrvaldamist asbesti sisaldus või oletatav sisaldus hoonetes või rajatistes ning teatama selle kõigile, kes võivad asbestiga asjaomase hoone kasutamise või hooldamise või mis tahes muu selles või sellel toimuva tegevuse käigus kokku puutuda.

Englisch

employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on buildings.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

tööandjaid tuleks kohustada fikseerima enne asbesti kõrvaldamist asbesti sisaldus või oletatav sisaldus hoonetes või rajatistes ning teatama selle kõigile, kes võivad asbestiga asjaomase hoone kasutamise või hooldamise või mis tahes muu selles või sellel toimuva tegevuse käigus kokku puutuda.

Englisch

employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the buildings.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

tööandjaid tuleks kohustada fikseerima enne asbesti kõrvaldamist asbesti sisaldus või oletatav sisaldus hoonetes või rajatistes ning teavitama sellest kõiki, kes võivad asbestiga asjaomase hoone kasutamise või hooldamise või mis tahes muu selles või sellel toimuva tegevuse käigus kokku puutuda.

Englisch

employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on buildings.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

tööandjaid tuleks kohustada fikseerima enne asbesti kõrvaldamist asbesti sisaldus või oletatav sisaldus hoonetes või rajatistes ning teatama selle kõigile, kes võivad asbestiga asjaomase hoone kasutamise või hooldamise või mis tahes muu selles või sellel toimuva tegevuse käigus kokku puutuda.

Englisch

employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the building.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

samuti volitab ta komisjoni fikseerima määruse (eÜ) nr 1782/2003 artikli 11 paragrahvis 1 ette nähtud kohandusi juhul kui nõukogu ei ole neid fikseerinud kohanduste objektiks oleva kalendriaasta 30.

Englisch

in the same context, it is necessary to authorise the commission to set the adjustments referred to in article 11(1) of regulation (ec) no 1782/2003 where the council does not fix these before 30 june of the calendar year in respect of which the adjustments apply.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

iga kord, kui kategooria 1, 2 või 3 euro pangatäht tuvastatakse, peab seade viivitamata peatama käitlemise ning fikseerima selle euro pangatähe nii, et välistatud on füüsiline kontakt autenditud euro pangatähtedega;

Englisch

each time a category 1, 2 or 3 euro banknote is processed, the machine must stop the processing immediately and keep that euro banknote in a position that avoids any physical contact with authenticated euro banknotes.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

iga kord, kui a-kategooria euro pangatäht tuvastatakse, peab seade peatama viivitamata käitlemise ning fikseerima selle a-kategooria euro pangatähe nii, et välistatud on füüsiline kontakt autenditud euro pangatähtedega.

Englisch

each time a category a euro banknote is processed, the machine must stop the processing immediately and keep the category a euro banknote in a position that avoids any physical contact with authenticated euro banknotes.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

importimispäevana peaks fikseerima kuupäeva, mil tolliasutused aktsepteerivad deklaratsiooni, mis on sätestatud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (emÜ) nr 2913/92 artikliga 67 ühenduse tolliseadustiku kehtestamise kohta, viimati muudetud austria, soome ja rootsi ühinemisaktiga;

Englisch

whereas the day of importation should be fixed as the date of acceptance of the declaration by the customs authorities as laid down in article 67 of council regulation (eec) no 2913/92 of 12 october 1992 establishing the community customs code (2), as last amended by the act of accession of austria, finland and sweden;

Letzte Aktualisierung: 2012-08-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

liikmesriigid, kes soovivad oma uuringu jaoks kasutada teistsugust künnist, kohustuvad selle künnise fikseerima tasemel, et välja jääksid kõige väiksemad ettevõtted, mille panus konkreetse liikmesriigi standardkogutulusse (komisjoni otsuse 85/377/eÜ [4] kontekstis) moodustab kokku maksimaalselt 1 %.

Englisch

member states wishing to apply a different survey threshold shall, however, undertake to determine that threshold in such a way that only the smallest holdings are excluded, and that together the holdings excluded account for 1 % or less of the total standard gross margin, within the meaning of commission decision 85/377/eec [4], of the member state concerned.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

liikmesriigid, kes soovivad oma uuringu jaoks kasutada teistsugust künnist, kohustuvad selle künnise fikseerima tasemel, et välja jääksid kõige väiksemad ettevõtted, mille panus konkreetse liikmesriigi standardkogutulusse – komisjoni otsuse 85/377/emÜ, [4] kontekstis – ei moodusta kokku rohkem kui 1 %.

Englisch

member states wishing to apply a different survey threshold shall, however, undertake to determine that threshold in such a way that only the smallest holdings are excluded, and that together the holdings excluded account for 1 % or less of the total standard gross margin, within the meaning of commission decision 85/377/eec [4], of the member state concerned.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

vastavalt direktiivile 94/62/eÜ [4] peab nõukogu hiljemalt kuus kuud enne viieaastase perioodi lõppu, mis algab kuupäevast, kui direktiiv peab olema rakendatud riigisisestes õigusaktides, fikseerima järgmise viieaastase ajavahemiku eesmärgid.

Englisch

pursuant to directive 94/62/ec(4) the council is required, no later than six months before the end of a five-year phase starting from the date by which that directive should have been implemented in national law, to fix targets for the next five-year phase.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

importimispäevana peaks fikseerima kuupäeva, mil tolliasutused aktsepteerivad deklaratsiooni, mis on sätestatud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (emÜ) nr 2913/92 artikliga 67 ühenduse tolliseadustiku kehtestamise kohta, viimati muudetud austria, soome ja rootsi ühinemisaktiga;

Englisch

whereas the day of importation should be fixed as the date of acceptance of the declaration by the customs authorities as laid down in article 67 of council regulation (eec) no 2913/92 of 12 october 1992 establishing the community customs code (2), as last amended by the act of accession of austria, finland and sweden;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK