Google fragen

Sie suchten nach: järelevalveasutustest (Estnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Englisch

Info

Estnisch

Ettepaneku kohaselt kuulub Euroopa järelevalveasutuste juhatusse neli liiget liikmesriikide järelevalveasutustest.

Englisch

It is proposed that the Management Board for these European Authorities should have four members from the national supervisory authorities.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

Neisse hakkavad kuuluma kõrgetasemelised esindajad kõikidest riiklikest järelevalveasutustest alalise eesistuja juhtimisel.

Englisch

They will comprise high-level representatives of all national supervisory authorities, under a permanent chairmanship.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

5.2.1 Ettepaneku kohaselt kuulub Euroopa järelevalveasutuste juhatusse neli liiget liikmesriikide järelevalveasutustest.

Englisch

5.2.1 The proposal for the Management Board for these European Authorities is four members from the national supervisory authorities.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Sellises olukorras peaks ühel asjaomastest järelevalveasutustest olema võimalus edastada küsimus Euroopa pädevale järelevalveasutusele.

Englisch

In such a situation, one of the supervisors involved should be able to raise the issue with the competent ESA.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Luuakse ühine järelevalveasutus, millesse kuulub kaks esindajat iga liikmesriigi sõltumatust järelevalveasutusest või järelevalveasutustest.

Englisch

A Joint Supervisory Authority shall be set up, consisting of two representatives from each Member State’s respective independent national supervisory authority or authorities.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Sarnaselt olemasolevatele ELi järelevalveasutuste komiteedele peaksid nendesse kuuluma kõrgetasemelised esindajad kõikidest asjaomastest riiklikest järelevalveasutustest.

Englisch

Building on the existing EU Committees of supervisors, they should comprise high-level representatives of all the relevant national supervisory authorities.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Üks uutest järelevalveasutustest, Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), asendab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee.

Englisch

One of those new authorities, the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), is to replace the Committee of European Securities Regulators.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Sellises olukorras peaks ühel asjaomastest järelevalveasutustest olema õigus edastada küsimus Euroopa Pangandusjärelevalvele, kes peaks toimima kooskõlas käesoleva määrusega.

Englisch

In such a situation, one of the supervisors involved should be entitled to refer the issue to the Authority, which should act in accordance with this Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Sellises olukorras peaks ühel asjaomastest järelevalveasutustest olema õigus edastada küsimus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, kes peaks toimima kooskõlas käesoleva määrusega.

Englisch

In such a situation, one of the supervisors involved should be entitled to refer the issue to the Authority, which should act in accordance with this Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Komisjon siiski märgib, et paljudes jurisdiktsioonides on kriisilahendamise eest vastutavad asutused eraldatud järelevalveasutustest, ning peab sellist eraldatust oluliseks, et minimeerida tolereerimisriski.

Englisch

The Commission notes, however, that in many jurisdictions resolution authorities are appropriately separated from supervisors and considers such separation to be important to minimise the risks of forbearance.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Sellises olukorras peaks ühel asjaomastest järelevalveasutustest olema õigus edastada küsimus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele, kes peaks toimima kooskõlas käesoleva määrusega.

Englisch

In such a situation, one of the supervisors involved should be entitled to refer the issue to the Authority, which should act in accordance with this Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Pädevad asutused avaldavad nimekirja kolmandates riikides paiknevatest järelevalveasutustest, kellega neil on lõike 1 punktile b vastavad koostöölepingud.

Englisch

Competent authorities shall publish a list of the supervisory authorities in third countries with which they have cooperation agreements that are appropriate for the purposes of point (b) of paragraph 1.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui esimese lõigu punktis a osutatud juhul ei ole konsolideerimisgrupi järelevalvaja üks sellise liikmesriigi järelevalveasutustest, kus asub kindlustusvaldusettevõtja peakontor, teavitab konsolideerimisgrupi järelevalvaja kõnealuseid järelevalveasutusi oma järeldustest, et need saaksid võtta vajalikke meetmeid.

Englisch

Where, in the case referred to in point (a) of the first subparagraph, the group supervisor is not one of the supervisory authorities of the Member State in which the insurance holding company has its head office, the group supervisor shall inform those supervisory authorities of its findings with a view to enabling them to take the necessary measures.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Programmi SESAR tõeline lisandväärtus ilmneb rakendamisel, kui SESARi tooted, mille on Euroopa tasandil heaks kiitnud järelevalveasutustest koosnev koordineerimisstruktuur, võetakse ühenduse õigusliku raamistiku abil kooskõlastatud ja sünkroniseeritud viisil kasutusele.

Englisch

The real added value of SESAR will come with implementation, when SESAR products, once validated at European level with support of some sort of co-ordination structure of supervisory authorities, are deployed in a coordinated and synchronised way through the Community legal framework.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Vastanute kategooriate vahel erinevused puuduvad, mis tähendab, et valdav enamik seadusandjatest, keskpankadest, reguleerivatest asutustest, järelevalveasutustest, turuosalistest ja eksperdirühmadest toetab algatust.

Englisch

There is no difference in terms of category of respondents, in the sense that the vast majority of legislators, central banks, regulators, supervisors, market players and think tanks support the initiative.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui esimese lõigu punktis a osutatud juhul ei ole konsolideerimisgrupi järelevalvaja üks sellise liikmesriigi järelevalveasutustest, kus on kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja peakontor, teavitab konsolideerimisgrupi järelevalvaja kõnealuseid järelevalveasutusi oma järeldustest, et need saaksid võtta vajalikke meetmeid.

Englisch

Where, in the case referred to in point (a) of the first subparagraph, the group supervisor is not one of the supervisory authorities of the Member State in which the insurance holding company or mixed financial holding company has its head office, the group supervisor shall inform those supervisory authorities of its findings with a view to enabling them to take the necessary measures.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui esimese lõigu punktis b osutatud juhul ei ole konsolideerimisgrupi järelevalvaja üks sellise liikmesriigi järelevalveasutustest, kus asub kindlustus- või edasikindlustusandja peakontor, teavitab konsolideerimisgrupi järelevalvaja kõnealuseid järelevalveasutusi oma järeldustest, et need saaksid võtta vajalikke meetmeid.

Englisch

Where, in the case referred to in point (b) of the first subparagraph, the group supervisor is not one of the supervisory authorities of the Member State in which the insurance or reinsurance undertaking has its head office, the group supervisor shall inform those supervisory authorities of its findings with a view to enabling them to take the necessary measures.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui sellele on vastu enamik teistest asjaomastest järelevalveasutustest, pöördutakse ühe kuu jooksul pärast ebaõnnestunud määramist konsolideerimisgrupi järelevalvaja kohta lõpliku otsuse tegemiseks Euroopa kindlustus- ja ametipensionideinspektorite komitee poole, kes teeb otsuse ühe kuu jooksul pärast pöördumist.

Englisch

However, where that result is opposed by a majority of the other supervisory authorities concerned, the designation of the group supervisor shall be referred within one month following the default designation for final decision to the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, which shall render its decision within one month following the referral.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui pakkumise objektiks oleva ettevõtte väärtpaberitega kauplemiseks reguleeritud turul on esimene luba antud mitmes liikmesriigis üheaegselt, määrab pakkumise objektiks olev ettevõte, milline kõnealuste liikmesriikide järelevalveasutustest on pädev pakkumise üle järelevalvet teostama, teavitades sellest asjaomaseid reguleeritud turge ja nende järelevalveasutusi esimesel kauplemispäeval.

Englisch

If the offeree company's securities were first admitted to trading on regulated markets in more than one Member State simultaneously, the offeree company shall determine which of the supervisory authorities of those Member States shall be the authority competent to supervise the bid by notifying those regulated markets and their supervisory authorities on the first day of trading.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Kui esimese lõigu punktis b osutatud juhul ei ole konsolideerimisgrupi järelevalvaja üks sellise liikmesriigi järelevalveasutustest, kus on kindlustus- või edasikindlustusandja peakontor, teavitab konsolideerimisgrupi järelevalvaja kõnealuseid järelevalveasutusi oma järeldustest, et need saaksid võtta vajalikke meetmeid.

Englisch

Where, in the case referred to in point (b) of the first subparagraph, the group supervisor is not one of the supervisory authorities of the Member State in which the insurance or reinsurance undertaking has its head office, the group supervisor shall inform those supervisory authorities of its findings with a view to enabling them to take the necessary measures.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK