Google fragen

Sie suchten nach: kodumajapidamistelt (Estnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Englisch

Info

Estnisch

Kodumajapidamistelt

Englisch

From households

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Estnisch

Isiklikud ülekanded residentidest ja mitteresidentidest kodumajapidamiste vahel koosnevad residendist kodumajapidamiste poolt mitteresidendist kodumajapidamistele tehtud või mitteresidendist kodumajapidamistelt saadud jooksevülekannetest rahalises või mitterahalises vormis.

Englisch

Personal transfers between resident and non-resident households consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from non-resident households.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Isiklikud ülekanded residentidest ja mitteresidentidest kodumajapidamiste vahel koosnevad residendist kodumajapidamiste poolt mitteresidendist kodumajapidamistele tehtud või mitteresidendist kodumajapidamistelt saadud rahalistest või mitterahalistest jooksevülekannetest.

Englisch

Personal transfers between resident and non-resident households consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from non-resident households.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

otsesel aruandlusel ja ‑vaatlusel põhinevad süsteemid, mille puhul teave kogutakse otse residentidest ettevõtetelt ja majandustegevusse kaasatud kodumajapidamistelt;

Englisch

systems based on direct reporting and surveys, which collect the information directly from resident enterprises and households involved in the economic activities;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Selle eesmärk on kasutada võimalikult hästi ära kodumajapidamistelt ja üksikisikutelt saadavat teavet, et rahuldada Euroopa statistika praegusi ja tulevasi vajadusi, säilitades andmete esitamiskoormuse praeguse taseme.

Englisch

The objective is to make best possible use of the information provided by private households and individuals to meet current and future needs for European statistics while keeping the response burden at the present level.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika on seotud intressimääradega, mida kohaldavad residentidest krediidiasutused ja muud asutused, kes võtavad kodumajapidamistelt ja kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt vastu hoiuseid ja väljastavad neile laene.

Englisch

The MIR statistics relate to those interest rates that are applied by resident credit institutions and other institutions that take deposits and give loans to households and non-financial corporations.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Estnisch

(2) Kas direktiiviga tuleks kohustuslikku kaitset laiendada kodumajapidamistelt ka elektritootjatele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning muudele tundlikele tarbijatele?

Englisch

(2) Should the Directive extend mandatory protection beyond households to power generators, small and medium sized enterprises or other vulnerable customers?

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

moel ( nt ettevõtetelt , kodumajapidamistelt või haldusüksustelt ) , kuid soovitav on siiski saavutada kooskõla makromajanduslike tulemuste ja rahvamajanduse arvepidamises kasutatavate hinnangute vahel .

Englisch

While the labour market variables discussed in sections 4.7 and 4.8 may be collected in different ways ( e.g. from enterprises , from households or from administrative sources ) , it is desirable that consistency of the macroeconomic results with the estimates used in the national accounts framework is achieved .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

võimalik andmeid esitav üldkogum — residentidest krediidiasutused ja muud asutused, mis võtavad osalevate liikmesriikide residentidest kodumajapidamistelt ja/või kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või annavad neile eurodes vääringustatud laene.

Englisch

"potential reporting population" shall mean resident credit institutions and other institutions which take euro-denominated deposits from and/or grant euro-denominated loans to households and/or non-financial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

riigi valimi väikseim maht peab olema nii suur, et riigi valimi andmeesitajad hõlmavad vähemalt 75 % osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist ja vähemalt 75 % neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist.

Englisch

The minimum national sample size shall be such that the reporting agents in the national sample cover at least 75 % of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75 % of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-03-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

riigi valimi andmeesitajad hõlmavad osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist vähemalt 75 % ja neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist vähemalt 75 %."

Englisch

the reporting agents in the national sample cover at least 75 % of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75 % of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States."

Letzte Aktualisierung: 2017-03-02
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

võimalik andmeid esitav üldkogum — residentidest krediidiasutused ja muud asutused, mis võtavad osalevate liikmesriikide residentidest kodumajapidamistelt ja/või kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või annavad neile eurodes vääringustatud laene.

Englisch

"potential reporting population" shall mean resident credit institutions and other institutions which take euro-denominated deposits from and/or grant euro-denominated loans to households and/or non-financial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

riigi valimi andmeesitajad hõlmavad osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist vähemalt 75 % ja neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist vähemalt 75 %."

Englisch

the reporting agents in the national sample cover at least 75 % of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75 % of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States."

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2008/32) [6] artiklis 1 sätestatud tähendus;7) „vaadeldav andmeid esitav üldkogum” residentidest rahaloomeasutused, v.a keskpangad ja rahaturufondid, mis võtavad euroala liikmesriikide residentidest kodumajapidamistelt ja/või mittefinantsettevõtetelt vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/või annavad neile eurodes vääringustatud laene;

Englisch

‘reference reporting population’ means resident MFIs except central banks and MMFs which take euro-denominated deposits from and/or grant euro-denominated loans to households and/or non-financial corporations resident in the euro area Member States;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

5) võimalik andmeid esitav üldkogum--- residentidest krediidiasutused ja muud asutused, mis võtavad osalevate liikmesriikide residentidest kodumajapidamistelt ja/ või kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt vastu eurodes vääringustatud hoiuseid ja/ või annavad neile eurodes vääringustatud laene.

Englisch

5. « potential reporting population » shall mean resident credit institutions and other institutions which take euro-denominated deposits from and/ or grant euro-denominated loans to households and/ or nonfinancial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

kui 30% võimalikust andmeid esitavast residentidest koosnevast üldkogumist on rohkem kui 100, võib riigi valimi miinimumsuurust piirata 100 andmeesitajani, või c) riigi valimi andmeesitajad hõlmavad osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist vähemalt 75% ja neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist vähemalt 75%."

Englisch

where 30% of the resident potential reporting population is greater than 100, the minimum national sample size may nevertheless be limited to 100 reporting agents; or( c) the reporting agents in the national sample cover at least 75% of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75% of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States.'

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

b) riigi valimi väikseim maht peab olema nii suur, et riigi valimi andmeesitajad hõlmavad vähemalt 75% osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist ja vähemalt 75% neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist.

Englisch

( b) The minimum national sample size shall be such that the reporting agents in the national sample cover at least 75% of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75% of the stock of euro-denominated loans granted to households and nonfinancial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

kui 30% võimalikust andmeid esitavast kohalikust üldkogumist on rohkem kui 100, võidakse riigi väikseimat valimit siiski piirata 100 andmeesitajani, või c) riigi valimi andmeesitajad hõlmavad osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist vähemalt 75% ja neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist vähemalt 75%.

Englisch

where 30% of the resident potential reporting population is greater than 100, the minimum national sample size may nevertheless be limited to 100 reporting agents; or( c) the reporting agents in the national sample cover at least 75% of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75% of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States.'

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

b) riigi valimi väikseim maht peab olema nii suur, et riigi valimi andmeesitajad hõlmavad vähemalt 75% osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist ja vähemalt 75% neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist.

Englisch

( b) The minimum national sample size shall be such that the reporting agents in the national sample cover at least 75% of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75% of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

kui 30 % võimalikust andmeid esitavast residentidest koosnevast üldkogumist on rohkem kui 100 , võib riigi valimi miinimumsuurust piirata 100 andmeesitajani , või c ) riigi valimi andmeesitajad hõlmavad osaleva liikmesriigi residentidest kodumajapidamistelt ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatelt ettevõtetelt saadud eurodes vääringustatud hoiuste kogumist vähemalt 75 % ja neile antud eurodes vääringustatud laenude kogumist vähemalt 75 %."

Englisch

where 30 % of the resident potential reporting population is greater than 100 , the minimum national sample size may nevertheless be limited to 100 reporting agents ; or ( c ) the reporting agents in the national sample cover at least 75 % of the stock of euro-denominated deposits received from and at least 75 % of the stock of euro-denominated loans granted to households and non-financial corporations resident in the participating Member States .'

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK