Google fragen

Sie suchten nach: nakkavaid (Estnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Englisch

Info

Estnisch

Selline sõnnik peab olema pärit piirkonnast, kus ei esine tõsiseid nakkavaid loomahaigusi, eriti:

Englisch

This manure must originate in a region free of serious transmissible animal diseases, in particular:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

4.2 Komitee juhib tähelepanu asjaolule, et ELi väliste maismaapiiride lähedal on suurem oht, et metsloomad levitavad liikmesriikides nakkavaid loomataude.

Englisch

4.2 The EESC draws attention to the fact that near the EU's external land borders there is an increased danger of wild animals spreading infectious animal diseases in the Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

Lisaks on vaja tõhustada sootundlikke algatusi, mis käsitlevad sugulisel teel nakkavaid haigusi (sealhulgas HIV/AIDS) ning seksuaaltervise ja viljakusprobleeme.

Englisch

In addition, there is the need to intensify gender-sensitive initiatives that address sexually transmitted diseases (including HIV/AIDS) and sexual and reproductive health issues.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

putukad või ämblikulaadsed, mida on töödeldud nii (nt kuivatatud), et need ei levita inimestele ega loomadele nakkavaid haigusi; või

Englisch

are animals of the biological class Insecta or Arachnida which have been subject to a treatment, such as drying, to prevent any transmission of diseases communicable to humans or animals; or

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

ja 3. kategooria materjali väikeste koguste käitlemisel on risk siiski kaduvväike, kui kõnealune materjal on pärit piirkonnast, kus teadaolevalt ei ole esinenud inimestele või loomadele nakkavaid haigusi.

Englisch

However, handling of small quantities of Categories 2 and 3 materials may present negligible risk if they originate from areas where no transmissible disease to humans or animals has been notified.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

Isegi riikides, kus antiretroviirusravi võimalused on äärmiselt piiratud, saab anda olulise panuse tervishoidu, diagnoosides ja ravides sugulisel teel nakkavaid haigusi, tuberkuloosi ja muid oportunistlikke nakkusi HIVi nakatunud isikute hulgas.

Englisch

Even in countries where anti-retroviral treatment options are severely limited, important contributions to health can be achieved through the diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases, tuberculosis and other opportunistic infections among HIV-infected persons.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

ei ole ohtu, et vahesaadused levitavad inimestele või loomadele nakkavaid haigusi, sest need on kas puhastatud või on nendes sisalduvaid loomseid kõrvalsaadusi muul viisil töödeldud või on loomsete kõrvalsaaduse osakaal vahesaaduses väike või on vahesaaduste käitlemisel järgitud asjakohaseid bioloogilise ohutuse meetmeid;

Englisch

the intermediate products do not pose any risk of transmission of diseases communicable to humans or animals, due to their purification or to other treatments to which the animal by-products in the intermediate product have been submitted, due to the concentration of animal by-products in the intermediate product or due to adequate bio-security measures for the handling of the intermediate products;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

Kõnesolevas olukorras on võimalik valida kolme lahenduse vahel: esimese eesmärgiks oleks anda võimalus muuta puudulikud dokumendid korrektseks, teise eesmärgiks on vältida episootilise haiguse puhangu korral uusi raskeid ja nakkavaid haigusi või muid põhjusi, mis võivad tõenäoliselt tõsiselt ohustada loomade ja inimeste tervist, kusjuures kolmandat kasutatakse, kui kaubad ei vasta nõuetele, mis on sätestatud muudel kui eespool osutatud põhjustel.

Englisch

In such a situation three possible solutions may be singled out: the aim of the first would be to provide for the regularisation of incorrect documents, that of the second to avert any danger where it is found that there has been an outbreak of an epizootic disease, any new serious and contagious disease or other cause likely to constitute a serious hazard to animals or to human health, while the third would arise where the goods do not satisfy the requirements laid down for reasons other than those referred to above.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

kõnesolevas olukorras on võimalik valida kolme lahenduse vahel: esimese eesmärgiks oleks anda võimalus muuta puudulikud dokumendid korrektseks, teise eesmärgiks on vältida episootilise haiguse puhangu korral uusi raskeid ja nakkavaid haigusi või muid põhjusi, mis võivad tõenäoliselt tõsiselt ohustada loomade ja inimeste tervist, kusjuures kolmandat kasutatakse, kui kaubad ei vasta nõuetele, mis on sätestatud muudel kui eespool osutatud põhjustel;

Englisch

whereas in such a situation three possible solutions may be singled out: the aim of the first would be to provide for the regularization of incorrect documents, that of the second to avert any danger where it is found that there has been an outbreak of an epizootic disease, any new serious and contagious disease or other cause likely to constitute a serious hazard to animals or to human health, while the third would arise where the goods do not satisfy the requirements laid down for reasons other than those referred to above;

Letzte Aktualisierung: 2016-11-30
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

27. juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE; RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 40–47 (jäätmete kõrvaldamine ja taaskasutamine), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 116–121 (sigade katku tuvastamine tapmisel, sigade katku tõrje erimeetmed);

Englisch

Ordinance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE; RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 40 to 47 (disposal and use of waste), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 116 to 121 (detection of swine fever at slaughter, specific measures to combat swine fever) thereof;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks ühenduse konkreetsemaid sätteid, mis käsitlevad loomade tervishoidu, loomasöötu, toiduhügieeni, inimestele nakkavaid haigusi, töötervishoidu ja -ohutust, geenitehnoloogiat ja transmissiivseid spongioosseid entsefalopaatiaid.

Englisch

This Regulation shall apply without prejudice to more specific Community provisions on animal health, animal nutrition, food hygiene, communicable human diseases, health and safety in the workplace, gene technology and transmissible spongiform encephalopathies.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma et see piiraks ühenduse konkreetsemaid sätteid, mis käsitlevad loomade tervishoidu, loomasöötu, toiduhügieeni, inimestele nakkavaid haigusi, töötervishoidu ja -ohutust, geenitehnoloogiat ja transmissiivseid spongioosseid entsefalopaatiaid.

Englisch

This Directive shall apply without prejudice to more specific Community provisions on animal health, animal nutrition, food hygiene, communicable human diseases, health and safety in the workplace, gene technology and transmissible spongiform encephalopathies.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE; RS 916401), eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 122–125 (lindude gripi vastased erimeetmed).

Englisch

Ordinance on epizootic diseases of 27 June 1995 (OFE; RS 916.401), in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases), 122 to 125 (specific measures concerning avian influenza).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 40–47 (jäätmete kõrvaldamine ja taaskasutamine), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 116–121 (sigade katku tuvastamine tapmisel, sigade katku tõrje erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005, (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 40 to 47 (disposal and use of waste), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 116 to 121 (detection of swine fever at slaughter, specific measures to combat swine fever) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 40–47 (jäätmete kõrvaldamine ja taaskasutamine), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 122–125 (Newcastle’i haiguse erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005 (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 40 to 47 (disposal and use of waste), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 122 to 125 (specific measures concerning Newcastle disease) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 103–105 (sigade vesikulaarhaiguse tõrje erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005 (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 103 to 105 (specific measures concerning the control of swine vesicular disease) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 112–115 (hobuste aafrika katku tõrje erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005 (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 112 to 115 (specific measures to combat African horse sickness) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 122–125 (lindude gripi vastased erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005 (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 122 to 125 (specific measures concerning avian influenza) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 99–103 (suu- ja sõrataudi tõrje erimeetmed)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005, (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 49 (handling micro-organisms that are pathogenic for animals), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 99 to 103 (specific measures to combat foot-and-mouth disease) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Estnisch

juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE), viimati muudetud 23. novembril 2005 (RS 916.401), ja eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad loomataudid), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine), 77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted), 126–127 (muid väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted)

Englisch

Ordonnance of 27 June 1995 on epizootic diseases (OFE), as last amended on 23 November 2005 (RS 916.401), and in particular Articles 2 (highly contagious epizootic diseases), 73 and 74 (cleaning and disinfection), 77 to 98 (common provisions concerning highly contagious epizootic diseases) and 126 to 127 (common provisions concerning the other highly contagious epizootic diseases) thereof.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK