Google fragen

Sie suchten nach: programmeerimisel (Estnisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Französisch

Info

Estnisch

Edasiminek programmeerimisel aastateks 2007–13

Französisch

Progrès dans la programmation pour 2007-2013

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Seetõttu soovitab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kõnealuste osalejate suuremat kaasamist ESFi abi programmeerimisel, rakendamisel ja järelevalves.

Französisch

De ce fait, le CESE recommande que ces services soient davantage impliqués dans la programmation, la mise en œuvre et le suivi des aides FSE.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Estnisch

Regionaalpoliitika ja teised Euroopa Liidu poliitikad regionaalpoliitikaga: struktuurse tegevuse programmeerimisel ei ole võimalik eirata keskkonnakaitset ning viimast ei saa hinnata otsese maksumuse tingimustes.

Französisch

La politique régionale et les autres politiques européennes p La politique de l’environnement joue bien sûr un rôle clé pour la promotion du développement durable et la politique régionale est directement concernée: la programmation des actions structurelles ne peut éluder la protection de l’environnement et celle-ci ne peut être uniquement abordée en termes de coûts immédiats.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

2004. aasta ja järgnevate PHARE programmide programmeerimismehhanismide eelhindamise aruandest ilmneb vajadus rakendada programmeerimisel strateegilisemat lähenemisviisi, eraldada projektide kavandamisele senisest rohkem ressursse ja teostada süstemaatilisemat kvaliteedikontrolli.

Französisch

Le rapport d’évaluation ex ante sur les mécanismes de programmation PHARE pour l’année 2004 et les années ultérieures a souligné la nécessité d’adopter une approche de programmation plus stratégique, d’augmenter les fonds alloués à la conception de projets et d’introduire un contrôle qualitatif plus systématique.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Ühtekuuluvuspoliitika toetab innovatsiooni peamiselt kahel viisil: kaasrahastamisega struktuurifondide vahendusel ning strateegilisel arengul, partnerlusel, programmeerimisel, järelevalvel ja hindamisel põhineva regionaalse haldussüsteemi arendamisega.

Französisch

La carte présentée à la page suivante illustre les résultats du dernier tableau de bord européen de l’innovation régionale.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Programmeerimisel on kasutatud C++ keelt, kuid mitmed head ideed on pärit Marcello Vianna C keeles kirjutatud programmist Rubik XScreensaver ja John M. Darringtoni C keeles kirjutatud programmist GNUbik.

Französisch

La programmation a été réalisé à l'origine en C++ mais beaucoup de bonnes idées viennent de Rubik XScreensaver, un programme en C de Marcelo Vianna, et GNUbik, un programme en C de John M. Darrington.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

D. arvestades, et lõhe nende ambitsioonide ja nende saavutamiseks võimaldatud vahendite vahel võib vallandada taandarenguprotsessi ja toob kahju juba saavutatud edusammudele; rõhutades 2006. aasta eelarve rolli tegevuse järjepidevuse tagamisel ja toimimisel ühenduslülina pikaajalisel programmeerimisel pärast 2006. aastat, tagades, et liit suudab rahastada oma poliitilisi ambitsioone;

Französisch

D. considérant qu'un hiatus entre ces ambitions et les moyens prévus pour les réaliser risquerait de déclencher un processus de régression et de compromettre les progrès déjà accomplis; considérant le rôle dévolu au budget 2006 pour garantir la continuité des actions et faire la jonction avec la planification pluriannuelle après 2006, de sorte que l'Union puisse financer ses ambitions politiques,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Fondi sekkumistegevuse programmeerimisel tagatakse, et piisav summa fondi assigneeringutest, mis on sekkumistegevuseks kättesaadav eesmärkide 1 ja 3 raames, on vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklile 27 väiketoetustena kättesaadav erikorra alusel valitsusvälistele organisatsioonidele ja kohalikele partneritele.

Französisch

La programmation des interventions du Fonds prévoit qu'un montant raisonnable des crédits du Fonds alloués à l'intervention au titre des objectifs n° 1 et n° 3 est mis à disposition, conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/1999, pour être distribué sous la forme de petites subventions, assorties de modalités spéciales d'accès pour les organisations non gouvernementales, et les partenariats locaux.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Siseriiklik strateegiline tugiraamistik (National Strate-gic Reference Framework, NSRF) tuleb liikmesriikidel esitada struktuurifondide sekkumiste programmeerimisel aastateks 2007–2013, mis tagab, et sekkumised on kooskõlas ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunistega.

Französisch

FSE (Fonds social européen): créé en 1957, le FSE est l’un des trois instruments de cohésion de l’UE et la principale source de financement européen pour le développement de l’employabilité et des ressources humaines.http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/introduction_fr.html

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Otse loomulikult! Anna endast teada meie meililistis kstars- devel@ kde. org. Kui soovid kaasa aidata programmeerimisel, tõmba meie CVS- ist alla koodi uusim versioon ja asu selle kallal tegutsema. Paketiga käib kaasas mitu README faili, mis selgitavad vähemalt osaliselt koodi. Kui tahad teada, mille kallal eriti oleks vaja tegutseda, vaata faili TODO. Oma kaastöö võib saata meililisti kstars- devel ning mõistagi saab seal esitada ka mis tahes küsimusi, mis sul töös tekkida võivad.

Französisch

Oui, certainement & #160;! Faites -vous connaître sur notre liste de diffusion & #160;: kstars-devel@lists. sourceforge. net. Si vous désirez aider la programmation, téléchargez le dernier code CVS et plongez. Il y a plusieurs fichiers README dans la distribution expliquant certains sous-systèmes du code. Si vous avez besoin d'idées sur quoi travailler, voyez le fichier TODO. Vous pouvez soumettre là des modificatifs à kstars-devel et vous sentir libre de poster toute question que vous avez sur le code.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

2. Fondi sekkumistegevuse programmeerimisel tagatakse, et piisav summa fondi assigneeringutest, mis on sekkumistegevuseks kättesaadav eesmärkide 1 ja 3 raames, on vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklile 27 väiketoetustena kättesaadav erikorra alusel valitsusvälistele organisatsioonidele ja kohalikele partneritele. Liikmesriigid võivad käesolevat lõiget rakendada vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 29 lõikes 6 sätestatud rahastamiskorrale.

Französisch

2. La programmation des interventions du Fonds prévoit qu'un montant raisonnable des crédits du Fonds alloués à l'intervention au titre des objectifs n° 1 et n° 3 est mis à disposition, conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/1999, pour être distribué sous la forme de petites subventions, assorties de modalités spéciales d'accès pour les organisations non gouvernementales, et les partenariats locaux. Les États membres peuvent mettre en oeuvre le présent paragraphe conformément aux modalités de financement prévues à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1260/1999.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

2004. aasta ja järgnevate PHARE programmide programmeerimismehhanismide eelhindamise aruandest ilmneb vajadus rakendada programmeerimisel strateegilisemat lähenemisviisi, eraldada projektide kavandamisele senisest rohkem ressursse ja teostada süstemaatilisemat kvaliteedikontrolli. Aruande tulemuseks oli tegevuskava koostamine ja aruandes toodud soovituste täitmisele suunatud järelmeetmete kavandamine[12].

Französisch

Le rapport d’évaluation ex ante sur les mécanismes de programmation PHARE pour l’année 2004 et les années ultérieures a souligné la nécessité d’adopter une approche de programmation plus stratégique, d’augmenter les fonds alloués à la conception de projets et d’introduire un contrôle qualitatif plus systématique. Ce rapport a abouti à l’adoption d’un plan d’action et de mesures de suivi [12] tenant compte des recommendations du rapport.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

4.8 Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee tervitab nõuet, et liikmesriigid ja iga tegevusprogrammi korraldav asutus peavad vajadusel ESFi abi programmeerimise, rakendamise ning järelevalve osas nõu pidama valitsusväliste organisatsioonidega. Seetõttu peaks määruse ettepaneku artikli 5 lõikes 2 täpsustama, et kõnealused nõupidamised viiakse läbi kesksel ja piirkondlikul tasandil. Samuti on komiteel hea meel näha, et võimalus rahalist toetust saada on mitte ainult sotsiaalpartneritel vaid ka valitsusvälistel organisatsioonidel. Pakutud partnerluse kontekstis peab arvesse võtma ka sotsiaalteenuste osutajate, kelle eesmärgiks ei ole endale kasumit teenida, rolli tööturul. Seetõttu soovitab Euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee kõnealuste osalejate suuremat kaasamist ESFi abi programmeerimisel, rakendamisel ja järelevalves.

Französisch

4.8 Le CESE se félicite que les États membres et l'autorité de gestion du programme opérationnel correspondant doivent consulter de manière appropriée les organisations non gouvernementales lors de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du soutien FSE. Il estime par contre indispensable de spécifier dans l'article 5, paragraphe 2 de la proposition de règlement que ces consultations ont lieu au niveau central et régional. Il se félicite en outre que les mesures financées soient également rendues accessibles aux organisations non gouvernementales, en plus des partenaires sociaux. Dans le cadre du partenariat prévu, l'importance pour le marché du travail des prestataires de services sociaux à but non lucratif doit également être prise en compte. De ce fait, le CESE recommande que ces services soient davantage impliqués dans la programmation, la mise en œuvre et le suivi des aides FSE.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK