Sie suchten nach: kaubandusettevõtte (Estnisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Italienisch

Info

Estnisch

kasutatud teavet võrreldi hiina rv ühe kaubandusettevõtte esitatud teabega.

Italienisch

È stato effettuato un controllo incrociato tra le informazioni utilizzate e quelle fornite da una società commerciale nella rpc.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kaubandusettevõtte teave oli kooskõlas ekspordihinna määramiseks kasutatud statistiliste andmetega.

Italienisch

i dati forniti dalla società commerciale erano in linea con i dati statistici utilizzati come base per determinare il prezzo all’esportazione.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

ekspordihind määrati võttes arvesse nii otsetehinguid kui tehinguid, mis sooritati ühe seotud kaubandusettevõtte kaudu.

Italienisch

il prezzo all'esportazione è stato determinato tenendo conto sia delle transizioni dirette, sia di quelle concluse tramite una delle società commerciali collegate.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

lisaks sellele ei olnud võimalik kohapeal kooskõlastada hongkongi kaubandusettevõtte oste tema auditeeritud aruannetega müügist ühendusse.

Italienisch

inoltre, in occasione della verifica in loco i dati relativi agli acquisti della società commerciale di hong kong sono risultati incompatibili con le scritture contabili certificate riguardanti le vendite alla comunità.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

tehingutele, mis jõustusid kaubandusettevõtte kaudu moodustati ekspordihind viitega tegelikkuses makstud või makstavatele hindadele.

Italienisch

per le transazioni effettuate tramite la società commerciale, il prezzo all'esportazione è stato stabilito facendo riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili a tale società.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuna kaubandusettevõtte puhul pole ükski dumpinguarvutus tähendusrikas, kehtestati üks normaalväärtus ühele koostööd tegevale tootjale/eksportijale.

Italienisch

dato che nel caso di una società commerciale non esiste alcun metodo significativo per il calcolo del dumping, si è stabilito un valore normale per l'unico produttore/esportatore che ha collaborato.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kõik vietnamis monteeritud tooted on suunatud ühenduse turule ja need eksporditakse läbi seotud kaubandusettevõtte hong kongis, kes vastutab arveldamise eest ühenduse klientidega.

Italienisch

tutti i prodotti assemblati in vietnam sono destinati al mercato comunitario ed esportati tramite l'operatore collegato di hong kong che provvede alla fatturazione ai clienti comunitari.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

(129) kaks eksportivate tootjate kontserni teostasid valdava enamuse oma ekspordist kolmandas riigis asuva seotud kaubandusettevõtte kaudu.

Italienisch

(129) due gruppi di produttori-esportatori hanno realizzato la parte principale delle loro vendite all'esportazione tramite una società commerciale collegata avente sede in un paese terzo.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuna indoneesia ettevõtte kasumit mõjutas seotud ettevõtete vaheline müük, määrati 3 % kasumimarginaal kindlaks sõltumatu kaubandusettevõtte teenitud kasumimarginaali põhjal.

Italienisch

dal momento che i profitti della società indonesiana erano influenzati dalle vendite tra società collegate, il margine di profitto del 3 % è stato determinato sulla base del profitto realizzato da un operatore commerciale indipendente.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuna indoneesia ettevõtte kasumit mõjutas seotud ettevõtete vaheline müük, määrati 3% kasumimarginaal kindlaks sõltumatu kaubandusettevõtte teenitud kasumimarginaali põhjal.

Italienisch

dal momento che i profitti della società indonesiana erano influenzati dalle vendite tra società collegate, il margine di profitto del 3% è stato determinato sulla base del profitto realizzato da un operatore commerciale indipendente.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

kuna seotud kaupleja funktsioone võib pidada sarnasteks komisjonitasul tegutseva kaupleja omadega eelarvestati komisjonitasu tuginevalt kaubandusettevõtte juurdehindlusele, mille õigsust kontrolliti tema ruumides läbiviidud kontrollvisiidi raames.

Italienisch

dato che le funzioni di un operatore commerciale collegato si possono considerare analoghe a quelle di un operatore commerciale che lavora a commissione, si è stimata una commissione in base al ricarico della società commerciale verificato presso la sua sede.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Ühe äriühingu väitel oli komisjoni poolt väljaspool liitu paikneva seotud kaubandusettevõtte suhtes kasutatud kasumimarginaal kui müüja saadud oletatav hinnalisand liiga kõrge ning mõistlikum olnuks madalama kasumimarginaali määramine.

Italienisch

una società ha affermato che il margine di profitto utilizzato dalla commissione come valore figurativo per l’operatore commerciale collegato al di fuori dell’unione era troppo elevato e che un margine di profitto più basso sarebbe stato più ragionevole.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

ettevõtet teavitati sellest, et hongkongis asuva kaubandusettevõtte kaudu ühendusse teostatud müügi täpsuse osas on tõsised kahtlused ja et sellist müüki ei võeta esialgsete dumpinguarvestuste puhul arvesse.

Italienisch

la società è stata informata del fatto che vi erano seri dubbi circa l’esattezza dei dati relativi alle sue vendite nella comunità tramite la società commerciale collegata di hong kong e che tali vendite non sarebbero state prese in considerazione ai fini dei calcoli provvisori del dumping.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

selle põhjal moodustati ekspordihind peale seda, kui koguimpordist oli lahutatud selle kauba maht ja väärtus, mida koostööd tegev tootja müüs ühendusse nii otse kui koostööd tegeva seotud kaubandusettevõtte kaudu.

Italienisch

si è quindi stabilito su tale base il prezzo all'esportazione, dopo aver dedotto dal totale delle importazioni il quantitativo e il valore delle merci vendute dal produttore che ha collaborato nella comunità sia direttamente, sia tramite la società commerciale che ha collaborato.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

eksportivate tootjate väitel on 5 % kasumimarginaal liidus paikneva seotud kaubandusettevõtte suhtes asjaomase kauba turuga võrreldes liiga kõrge ning kasutada tuleks kas nullkasumit või madalamat protsendimäära (sõltuvalt äriühingust kuni 2 %).

Italienisch

due produttori esportatori hanno sostenuto che un margine di profitto del 5 % per l’operatore commerciale collegato nell’unione era troppo elevato per il commercio dei prodotti di base e che non si doveva utilizzare alcun profitto o una percentuale più ridotta (fino al 2 % a seconda delle società).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

(129) kaks eksportivate tootjate kontserni teostasid valdava enamuse oma ekspordist kolmandas riigis asuva seotud kaubandusettevõtte kaudu. kahe kõnealuse eksportivate tootjate kontserni puhul tugineti ekspordihinna kindlaksmääramisel seotud kaubandusettevõtete edasimüügi hindadele, mis kehtisid esimestele sõltumatutele klientidele ühenduses, v.a mõned vähesed tehingud, mille käigus eksportivad tootjad müüsid otse sõltumatutele klientidele ühenduses. viimasel juhul lähtuti ekspordihinna kindlaksmääramisel ukrainast ühendusse ekspordil toote eest tegelikult makstud või maksmisele kuuluvast hinnast.

Italienisch

(129) due gruppi di produttori-esportatori hanno realizzato la parte principale delle loro vendite all'esportazione tramite una società commerciale collegata avente sede in un paese terzo. il prezzo d'esportazione per questi due gruppi di produttori-esportatori è stato stabilito sulla base dei prezzi di rivendita della società commerciale collegata ai primi clienti indipendenti nella comunità, ad eccezione di alcune transazioni che corrispondevano a vendite dirette di questi produttori-esportatori a clienti indipendenti nella comunità. in quest'ultimo caso, il prezzo d'esportazione è stato determinato come il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto quando quest'ultimo è venduto per esportazione dall'ucraina verso la comunità.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(129) kaks eksportivate tootjate kontserni teostasid valdava enamuse oma ekspordist kolmandas riigis asuva seotud kaubandusettevõtte kaudu. kahe kõnealuse eksportivate tootjate kontserni puhul tugineti ekspordihinna kindlaksmääramisel seotud kaubandusettevõtete edasimüügi hindadele, mis kehtisid esimestele sõltumatutele klientidele ühenduses, v.a mõned vähesed tehingud, mille käigus eksportivad tootjad müüsid otse sõltumatutele klientidele ühenduses. viimasel juhul lähtuti ekspordihinna kindlaksmääramisel ukrainast ühendusse ekspordil toote eest tegelikult makstud või maksmisele kuuluvast hinnast.

Italienisch

(129) due gruppi di produttori-esportatori hanno realizzato la parte principale delle loro vendite all'esportazione tramite una società commerciale collegata avente sede in un paese terzo. il prezzo d'esportazione per questi due gruppi di produttori-esportatori è stato stabilito sulla base dei prezzi di rivendita della società commerciale collegata ai primi clienti indipendenti nella comunità, ad eccezione di alcune transazioni che corrispondevano a vendite dirette di questi produttori-esportatori a clienti indipendenti nella comunità. in quest'ultimo caso, il prezzo d'esportazione è stato determinato come il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto quando quest'ultimo è venduto per esportazione dall'ucraina verso la comunità.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(25) hiina rv eksportivate tootjate koostöö puudumise tõttu määrati ekspordihind eurostati andmete põhjal hiina rahvavabariigist pärit vaatlusaluse toote ühendusse suunduva impordi koguste ja väärtuse alusel, sest see oli algmääruse artikli 18 kohaselt parim kättesaadav teave. kasutatud teavet võrreldi hiina rv ühe kaubandusettevõtte esitatud teabega. kaubandusettevõtte teave oli kooskõlas ekspordihinna määramiseks kasutatud statistiliste andmetega.

Italienisch

(25) in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della rpc, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei dati eurostat riguardanti il volume e il valore delle importazioni nella comunità del prodotto in esame originario della rpc, essendo queste le migliori informazioni disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato effettuato un controllo incrociato tra le informazioni utilizzate e quelle fornite da una società commerciale nella rpc. i dati forniti dalla società commerciale erano in linea con i dati statistici utilizzati come base per determinare il prezzo all’esportazione.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(36) vastused komisjoni küsimustikule laekusid kuuelt äriühingult, kellest kolme omad (esitatuna kahe tootja/eksportija ning ühe seotud kaubandusettevõtte poolt) hinnati ebapiisavaks. seega järeldati, et asjaomased kolm äriühingut ei olnud suutnud nõutud aja jooksul uurimise jaoks vajalikuks peetud teavet esitada, ning äriühinguid teavitati komisjoni plaanist kohaldada põhiregulatsiooni artikli 18 lõiget 1 ning teha oma järeldused kättesaadavate andmete põhjal.

Italienisch

(36) delle sei risposte fornite dalle imprese al questionario della commissione, tre (presentate da due produttori/esportatori e da una società commerciale collegata) sono state giudicate insufficienti. si è dunque concluso che queste tre imprese non avevano fornito, entro il termine stabilito, le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta; le imprese sono state pertanto informate che la commissione intendeva applicare l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base e basare le sue conclusioni sui dati disponibili.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(37) nagu mainitud põhjenduses 36 võidi ainult ühte poola tootjat/eksportijat ning ühte poola kaubandusettevõtet käesoleval kontrolluurimisel koostööd tegevaks osapooleks pidada. kuna kaubandusettevõtte puhul pole ükski dumpinguarvutus tähendusrikas, kehtestati üks normaalväärtus ühele koostööd tegevale tootjale/eksportijale.

Italienisch

(37) come già al punto (36), solo un produttore/esportatore polacco e una società commerciale polacca si sono potuti considerare parti che hanno collaborato nella presente inchiesta in vista del riesame. dato che nel caso di una società commerciale non esiste alcun metodo significativo per il calcolo del dumping, si è stabilito un valore normale per l'unico produttore/esportatore che ha collaborato.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK