Google fragen

Sie suchten nach: teatamiskohustuslike (Estnisch - Lettisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Lettisch

Info

Estnisch

Piirangutsoonid, mis on kehtestatud teatamiskohustuslike loomataudide kontrollimiseks ja likvideerimiseks.

Lettisch

Ierobežojumu zonas, kas izveidotas paziņojamu dzīvnieku slimību kontrolei un izskaušanai

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

a) suu-ja sõrataud on pädeva asutuse poolt kantud teatamiskohustuslike haiguste nimekirja;

Lettisch

a) kompetentā iestāde mutes un nagu sērgu iekļauj to slimību sarakstā, par kurām obligāti jāziņo;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Jätkata loomahaiguste ja loomade tervisekontrolli süsteemide vastavusseviimist ELi õigusaktide ja institutsiooniliste nõuetega ning teatamiskohustuslike loomataudide situatsioonplaanidega.

Lettisch

Turpināt saskaņot dzīvnieku slimību un dzīvnieku veselības kontroles sistēmas ar ES tiesību aktiem un iestāžu prasībām, kā arī ārkārtas rīcības plānus ziņojamām slimībām.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Kolmandaks rõhutab Saksamaa, et ka teatamiskohustuslike kavade kontrollimisel on komisjonile punktis 32 nimetatud ühisturuga kokkusobivuse kriteeriumid siduvad.

Lettisch

Treškārt, Vācija uzsver, ka, pārbaudot arī obligāti paziņojamos projektus, Komisijai ir jāpiemēro 32. punktā minētie saderības kritēriji.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesiseselt loomahaigustest teavitamise kohta, lisades teatamiskohustuslike haiguste loetellu teatavad hobuslaste haigused ja teatavad mesilaste haigused

Lettisch

ar ko groza Padomes Direktīvu 82/894/EEK par dzīvnieku slimību izziņošanu Kopienā, lai ziņojamo slimību sarakstā iekļautu atsevišķas zirgu slimības un atsevišķas bišu slimības

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

-teatama pädevale asutusele lisaks teatamiskohustuslike taudide puhkemisele ka B lisas osutatud taudide puhkemisest, mille jaoks on asjaomane liikmesriik koostanud kontrolli-ja seireprogrammi,

Lettisch

-ziņot kompetentajai iestādei ne tikai par izziņojamo slimību uzliesmojumu, bet arī par to slimību uzliesmojumu, kas minētas B pielikumā, kam attiecīgā dalībvalsts ir sastādījusi kontroles vai uzraudzības programmu,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Kui on olemas tõsine oht peavad äriettevõtted ametiasutust (ametiasutusi) teavitama viivitamata, kuid mitte mingil juhul hiljem kui kolm päeva pärast teatamiskohustuslike andmete saamist.

Lettisch

Ja pastāv nopietns risks, uzņēmumiem nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas jāinformē iestāde(s).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta, lisades teatamiskohustuslike loomahaiguste loetellu teatavad haigused ning jättes sellest loetelust välja sigade nakkava halvatuse

Lettisch

ar ko groza Padomes Direktīvu 82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā, lai to slimību sarakstā, par kurām jāziņo, iekļautu konkrētas slimības un svītrotu cūku enterovīrusa enzootisko encefalomielītu no minētā saraksta

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(2) Seepärast on vaja teha mõned tehnilised kohandused asutuste, instituutide ja keskuste heakskiitmise tingimustes, et võtta kasutusele kõnealuste loomadega kauplemise sertifikaat ja tuua selgust teatamiskohustuslike loomataudide loetellu.

Lettisch

(2) Tādēļ ir jāizdara daži tehniski pielāgojumi attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē institūciju, iestāžu vai centru apstiprināšanu, jāievieš īpašs sertifikāts minēto dzīvnieku tirdzniecībai un jāprecizē ziņojamo slimību saraksts.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Loomade terviseohutuse kinnitus – haiguse esinemine riigis, piirkonnas ja põllumajandusettevõttes Mina, allakirjutanud riiklik veterinaararst, kinnitan, et käesolevas sertifikaadis kirjeldatud loomad vastavad järgmistele nõuetele:9.1. loomad ei kuulu hävitamisele riikliku nakkushaiguste tõrjeprogrammi raames;9.2. loomad on pärit RUMEENIAST, kus järgmistest haigustest teatamine on kohustuslik: hobuste aafrika katk, kargtaud, malleus, hobuste entsefalomüeliit (kõik liigid, sh hobuste venetsueela entsefalomüeliit), hobuste nakkav kehvveresus, vesikulaarne stomatiit, marutaud, siberi katk;9.3. loomad on pärit territooriumilt koodiga RO-0, mis sertifikaadi väljastamise kuupäeval: a) loetakse vastavalt EÜ õigusaktidele vabaks hobuste aafrika katkust; b) on kahe aasta jooksul olnud vaba hobuste venetsueela entsefalomüeliidist; c) on kuue kuu jooksul olnud vaba kargtaudist, malleusest ja vesikulaarsest stomatiidist;9.4. loomad on pärit põllumajandusettevõtetest,(5) [mille suhtes ei ole kohaldatud keeldu loomatervishoiuga seotud põhjustel:a) siberi katku puhul viimase 15 päeva jooksul; b) marutaudi puhul viimase 30 päeva jooksul; c) hobuste entsefalomüeliidi puhul viimase 6 kuu jooksul alates päevast, mil tapeti viimane seda haigust põdenud hobuslane; d) hobuste nakkava kehvveresuse puhul kuni päevani, mil pärast nakatunud loomade tapmist allesjäänud loomade puhul saadakse kahe kolmekuulise intervalliga sooritatud Cogginsi testiga negatiivsed tulemused](5) või [kus punktis 9.1 nimetatud teatamiskohustuslike nakkushaiguste puhul kõik haigusele vastuvõtlikku liiki kuuluvad loomad on tapetud, tööruumid on desinfitseeritud ja kus haigusele vastuvõtlikud loomad ei ole viibinud 30 päeva jooksul või 15 päeva jooksul siberi katku korral].10.

Lettisch

Dzīvnieku veselības apliecinājums – slimību situācija valstī, apgabalā un saimniecībā Es, apakšā parakstījies oficiālais veterinārārsts, ar šo apliecinu, ka iepriekšminētie dzīvnieki atbilst šādām prasībām:9.1. tie nav dzīvnieki, kas jāiznīcina saskaņā ar nacionālu programmu infekcijas vai lipīgu slimību izskaušanai;9.2. tie ievesti no RUMĀNIJAS, kur obligāti paziņojamas ir šādas slimības: Āfrikas zirgu mēris, exanthema coitale paralyticum, ļaunie ienāši, zirgu dzimtas dzīvnieku encefalomielīts (visu veidu, tajā skaitā Venecuēlas zirgu dzimtas dzīvnieku encefalomielīts), zirgu dzimtas dzīvnieku infekciozā anēmija, vezikulārais stomatīts, trakumsērga un Sibīrijas mēris;9.3. tie ievesti no teritorijas ar kodu RO-0, kas šī sertifikāta izdošanas datumā: a) tiek uzskatīta par Āfrikas zirgu mēra neskartu saskaņā ar EK likumdošanu; b) 24 mēnešus ir bijusi Venecuēlas zirgu dzimtas dzīvnieku encefalomielīta neskarta; c) 6 mēnešus ir bijusi exanthema coitale paralyticum, ļauno ienāšu un vezikulārā stomatīta neskarta;9.4. tie ievesti no saimniecībām:(5) vai nu [kuras ir bijušas jebkāda oficiāla aizlieguma neskartas veselības iemeslu dēļ:a) pēdējās 15 dienas Sibīrijas mēra gadījumā; b) pēdējās 30 dienas trakumsērgas gadījumā; c) pēdējos 6 mēnešus zirgu dzimtas dzīvnieku encefalomielīta gadījumā, sākot ar dienu, kurā tika nokauti pēdējie zirgu dzimtas dzīvnieki, kas cieš no slimības; d) zirgu dzimtas dzīvnieku infekciozās anēmijas gadījumā līdz datumam, kurā, nokaujot inficētos dzīvniekus, atlikušajiem dzīvniekiem ir konstatēta negatīva reakcija uz diviem Koginsa testiem, kas veikti ar trīs mēnešu starplaiku,](5) vai [kurās 9.1. punktā minētās paziņojamās infekcijas vai lipīgas slimības gadījumā visi uzņēmīgo sugu dzīvnieki ir nokauti, telpas dezinficētas un kurās pret slimību uzņēmīgi dzīvnieki nav turēti 30 dienas vai Sibīrijas mēra gadījumā 15 dienas.]10.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

loom on pärit põllumajandusettevõttest,(5) [mille suhtes ei ole kohaldatud keeldu loomatervishoiuga seotud põhjustel:a) siberi katku puhul viimase 15 päeva jooksul; b) marutaudi puhul viimase 30 päeva jooksul; c) hobuste entsefalomüeliidi puhul viimase 6 kuu jooksul alates päevast, mil tapeti viimane seda haigust põdenud hobuslane; d) hobuste nakkava kehvveresuse puhul kuni päevani, mil pärast nakatunud loomade tapmist allesjäänud loomade puhul saadakse kahe kolmekuulise intervalliga sooritatud Cogginsi testiga negatiivsed tulemused,](5) või [kus punktis 9.2 nimetatud teatamiskohustuslike nakkushaiguste puhul kõik haigusele vastuvõtlikku liiki kuuluvad loomad on tapetud, tööruumid on desinfitseeritud ja kus haigusele vastuvõtlikud loomad ei ole viibinud 30 päeva jooksul või 15 päeva jooksul siberi katku korral ]ja kus ei ole viimase kahe kuu jooksul olnud hobuste nakkava metriidi kahtlust, millest oleks teavitatud pädevat asutust.10.

Lettisch

tas ievests no saimniecības,(5) vai nu[kura ir jebkura oficiāla aizlieguma neskarta veselības iemeslu dēļ:a) pēdējās 15 dienas Sibīrijas mēra gadījumā; b) pēdējās 30 dienas trakumsērgas gadījumā; c) pēdējos 6 mēnešus zirgu dzimtas dzīvnieku encefalomielīta gadījumā, sākot ar dienu, kurā tika nokauts pēdējais zirgu dzimtas dzīvnieks, kas cieš no slimības; d) zirgu dzimtas dzīvnieku infekciozās anēmijas gadījumā līdz datumam, kurā, nokaujot inficētos dzīvniekus, atlikušajiem dzīvniekiem ir konstatēta negatīva reakcija uz diviem Koginsa testiem, kas veikti ar trīs mēnešu starplaiku,(5) vai [kurā 9.2. punktā minētas paziņojamas infekcijas vai lipīgas slimības gadījumā visi uzņēmīgo sugu dzīvnieki ir nokauti, telpas dezinficētas un kurā pret slimību uzņēmīgi dzīvnieki netika turēti 30 dienas vai Sibīrijas mēra gadījumā 15 dienas,]un kur pēdējo 2 mēnešu laikā kompetentajām iestādēm nav ziņots par aizdomām par zirgu dzimtas dzīvnieku kontagiozo metrītu (CEM).10.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Saksamaa väidab, et teatamiskohustusest vabastatud abi suhtes ja abi suhtes, mis ületab 1 miljoni euro läve ning on seega teatamiskohustuslik, ei tohiks kohaldada erinevaid ühisturuga kokkusobivuse kriteeriume; teatamiskohustuslike kavade kontroll ei tohi olla kitsama ulatusega kui teatamiskohustuseta kavade kontroll.

Lettisch

Vācija atzīmē, ka atbalstiem, uz kuriem neatteicas paziņošanas pienākums, un atbalstiem, kas pārsniedz 1 miljona euro slieksni un tādēļ ir jāpaziņo, nedrīkstētu piemērot atšķirīgus saderības kritērijus; obligāti paziņojamo projektu pārbaude nedrīkstētu būt ierobežojošāka nekā projektiem, uz kuriem paziņošanas pienākums neattiecas.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Sellised nõuded peaksid kättesaadavate teaduslike tõendite alusel vähendama nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivis 90/426/EMÜ (hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) [2] loetletud teatavate teatamiskohustuslike loomataudide võimalikku edasikandumise ohtu.

Lettisch

Pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem datiem, šādam prasībām ir jāmazina iespējamie pārnešanas riski attiecībā uz slimībām, par kurām obligāti jāziņo un kuras uzskaitītas Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvā 90/426/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm [2].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Komisjoni 1. märtsi 2004. aasta otsus 2004/216/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesiseselt loomahaigustest teavitamise kohta, lisades teatamiskohustuslike haiguste loetellu teatavad hobuslaste haigused ja teatavad mesilaste haigused, tuleb lepingusse inkorporeerida.

Lettisch

Komisijas 2004. gada 1. marta Lēmums 2004/216/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 82/894/EEK par dzīvnieku slimību izziņošanu Kopienā, lai ziņojamo slimību sarakstā iekļautu atsevišķas zirgu slimības un atsevišķas bišu slimības, ir jāiekļauj Līgumā.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(1) Kooskõlas nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiviga 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiu nõuete kohta [2] on teatamiskohustuslike loomahaigustena määratletud hobuste aafrika katk, vesikulaarne stomatiit, malleus, kargtaud, hobuste entsefalomüeliidi kõik liigid, hobuste nakkav kehvveresus, marutaud ja siberi katk.

Lettisch

(1) Saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un ievešanu no trešām valstīm [2], Āfrikas zirgu mēris, vezikulārais stomatīts, ļaunie ienāši, vaislas sērga, visu veidu zirgu encefalomielīts, zirgu infekciozā anēmija, trakumsērga un Sibīrijas lopu mēris ir definētas kā obligāti ziņojamas slimības.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(1) Lõhede infektsioosne aneemia ja viiruslik hemorraagiline septitseemia tuleks kanda teatamiskohustuslike loomataudide nimekirja, et ühenduse tasemel oleks võimalik kiiresti võtta meetmeid haigusjuhtumite ilmnemisel majandites ja piirkondades, mis on tunnistatud kõnealustest haigustest vabaks.

Lettisch

(1) Lašu infekciozā anēmija un vīrusu hemorāģiskā septicēmija jāiekļauj paziņojamo slimību sarakstā, lai to uzliesmojumu gadījumos saimniecībās un apgabalos, attiecībā uz kuriem atzīts, ka minētās slimības tajos nav sastopamas, varētu nekavējoties rīkoties Kopienas mērogā.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(3) Lisaks tuleks loomahaigustest teatamise süsteemis teatamiskohustuslike loomataudide nimekirja kanda lõhede infektsioosne aneemia ja viiruslik hemorraagiline septitseemia, kuna need haigused kuuluvad nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ (akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 98/45/EÜ) [6] A lisa I ja II nimekirja.

Lettisch

(3) Turpmāk lašu infekciozā anēmija un vīrusu hemorāģiskā septicēmija jāiekļauj to slimību sarakstā, kas paziņojamas ADNS, tā kā minētās slimības attiecīgi ir minētas I un II sarakstā A pielikumā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvai 91/67/EEK par veterinārsanitārajiem nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/45/EK [6].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(6) Väike tarumardikas ja lest liigist Tropilaelaps on meemesilasi mõjutavad eksootilised parasiidid ja praegu ei ole teada nende haiguste esinemisjuhte ühenduses. Importimise korral võiks neil aga olla hävitav mõju meemesilaste tervislikule seisundile ja mesindusele ning sel põhjusel on need haigused lisatud ühenduse teatamiskohustuslike taudide loetellu.

Lettisch

(6) mazā stropu vabole un Tropilaelaps ērce ir eksotiski parazīti, kas skar medus bites, un pašreiz Kopienā nav zināms par šo slimību parādīšanās gadījumiem. Tomēr, ja tos ievestu, tie varētu graujoši ietekmēt medus bišu veselības stāvokli un biškopību, tādēļ šīs slimības pievienoja Kopienas ziņojamo slimību sarakstam.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(8) Ebola viiruse ja ahvirõugete esinemise kohta on aeg-ajalt andmeid teatavates kolmandates riikides ning ühenduses on kaitseks Ebola viiruse ja ahvirõugete vastu võetud importi piiravaid meetmeid, sest kõnealused zoonootilised haigused võivad mõjutada teatavaid loomi ning teatavad loomad võivad neid edasi kanda; seepärast tuleb need haigused läbipaistvuse ja selguse huvides lisada direktiivis 92/65/EMÜ osutatud teatamiskohustuslike loomataudide nimekirja.

Lettisch

(8) Ebolas vīruss un pērtiķu baku vīruss ir reģistrēts laiku pa laikam konkrētās trešās valstīs, Kopienas pasākumi, ar ko ierobežo ievedumus, ir pieņemti pret Ebolas un pērtiķu bakām, jo šīs zoonozes var skart konkrētus dzīvniekus vai tie var tās pārnēsāt. Tāpēc pārredzamības un skaidrības labad ir piemēroti iekļaut šīs slimības kā slimības, par ko jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(9) Seepärast tuleb tarumardikas, lest liigist Tropilaelaps, Ebola viirus ja ahvirõuged lisada direktiivi 92/65/EMÜ A lisa teatamiskohustuslike loomataudide nimekirja.

Lettisch

(9) Tāpēc jāpapildina Direktīvas 92/65/EEK A pielikuma sarakstu, kurā norādītas slimības, par ko jāziņo, ar mazo stropu vaboli, Tropilaelaps spp., Ebolas vīrusu un pērtiķu baku vīrusu.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK