Google fragen

Sie suchten nach: varuma (Estnisch - Lettisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Lettisch

Info

Estnisch

Kui saate ainult viaali, peate varuma lisaks alkoholilappe ja süstimissüstla.

Lettisch

Ja saņemsiet tikai flakonu, jums būs nepieciešamas spirtotas salvetes un injekciju šļirce.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Vaekogu menetluse ajakava kindlaksmääramisel peab vaekogu varuma piisavalt aega vaidluspooltele nende esildiste ettevalmistamiseks.

Lettisch

Nosakot komisijas darba grafiku, komisija atvēl strīdus pusēm pietiekošu laiku to iesniegumu sagatavošanai.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Näiteks ajendab kõrge inflatsioon varuma reaalkaupu, sest kaupade väärtus säilib sellistes oludes paremini kui raha või teatud finantsvarade väärtus.

Lettisch

Piemēram, augstas inflācijas apstākļos rodas stimuls uzkrāt reālas preces, jo tāsš ādos apstākļos saglabā vērtību labāk nekā nauda vai noteikti finanš u aktīvi.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

kui oliiviõli sekkumisvarude kasutamine ei ole otstarbekas ja kui teiste õlide osas puuduvad sekkumisvarud, peaks neid õlisid varuma kogu ühenduse turult ostes;

Lettisch

tā kā tur, kur nav lietderīgi izmantot olīveļļas intervences krājumus, un tur, kur attiecībā uz citām eļļām nepastāv intervences krājumi, mobilizēšanai būtu jānotiek, veicot iepirkumus Kopienas tirgū kopumā;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Lisaks üldisele hea tahte avaldamisele oleks ACEA võinud püüda kiirendada tagasinõudmist, näiteks teavitades komisjoni asjaomastest toetusmääradest ja eelkõige varuma vastavad summad suletud pangakontole.

Lettisch

Bez tam papildus vienkāršai labas gribas izteikšanai ACEA būtu varējis rīkoties, lai veicinātu atgūšanu, piemēram, norādot iesaistītās summas un noguldot līdzekļu rezerves īpašā bloķētā bankas kontā.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Ettevõtjatevahelist kokkulepet asutamislepingu artikli 85 lõike 1 tähenduses kujutab endast sellises lepingus esinev konkurentsikeelukohustus või ainuesindusklausel, millega käitaja kohustub kaupa varuma ainult tarnijalt ja mis kehtib vahendusteenuste turul.

Lettisch

Līguma 85. panta 1. punkta izpratnē nolīgums starp uzņēmumiem ir konkurences aizlieguma klauzula vai ekskluzivitātes klauzula tādā līgumā, kurā īpašnieks uzņemas iegādāties preci tikai no piegādātāja un kas attiecas uz starpnieku pakalpojumu tirgu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Kuna täielik indekseerimine ei ole võimalik või on liiga kulukas, ajendab kõrge inflatsioon reaalkaupu varuma, sest kaupade väärtus säilib paremini kui raha või teatud finantsvarade väärtus.

Lettisch

Tā kā pilnīga indeksācija nav iespējama vai ir pārāk dārga, augstas inflācijas apstākļos rodas stimuls uzkrāt reālās preces, jo tās šādos apstākļos labāk saglabā vērtību nekā nauda vai noteikti finanšu aktīvi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Sellises lepingus esinev konkurentsikeelukohustus või ainuesindusklausel, millega käitaja kohustub kaupa varuma ainult tarnijalt ja mis kehtib vahendusteenuste turul, kujutab endast ettevõtjatevahelist kokkulepet asutamislepingu artikli 85 lõike 1 tähenduses.

Lettisch

Līguma 85. panta 1. punkta izpratnē nolīgums starp uzņēmumiem ir konkurences aizlieguma jeb ekskluzivitātes klauzula tādā līgumā, kurā īpašnieks uzņemas iegādāties preci tikai no piegādātāja un kas attiecas uz starpnieku pakalpojumu tirgu.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

c) tagama, et peatuspaigas viibivaid loomi toidetakse ja joodetakse õigel ajal vastavalt asjaomasele liigile ning sel eesmärgil varuma piisaval hulgal sööta ja vedelikku;

Lettisch

c) nodrošināt, ka dzīvniekus, kas uzturas pieturvietās, baro un dzirdina pareizajā laikā, atkarībā no attiecīgajām sugām, kā arī nodrošināt šim nolūkam nepieciešamo barības un šķidrumu daudzumu;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta otsusega 2005/769/EÜ, millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus, [2] on kehtestatud eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1292/96.

Lettisch

Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmumā 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96, un par Komisijas 1998. gada 3. septembra lēmuma atcelšanu [2] noteikti noteikumi par pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic nevalstiskas organizācijas, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1292/96.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

millega asendatakse otsuse 2005/769/EÜ (millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96) lisa

Lettisch

ar ko aizstāj pielikumu Lēmumam 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

CEPSA teenindusjaama käitajale siduv lepingusäte ja mille alusel viimane kannab kõige enam vaid tühise osa kõnealuse kauba müügiga seotud finants- ja äririskidest, endast ettevõtjatevahelisi kokkuleppeid asutamislepingu artikli 85 lõike 1 (nüüd EÜ artikli 81 lõike 1) tähenduses, isegi kui see leping sisaldab ka konkurentsikeelukohustust või ainuesindusklauslit, millega käitaja kohustub kaupa varuma üksnes tarnijalt.

Lettisch

CEPSA ieskaitot tās, kas attiecas uz galīgās mazumtirdzniecības cenas noteikšanu, saskaņā ar kurām īpašnieks uzņemas tikai nenozīmīgu finanšu un komerciālo risku saistībā ar minēto preču tirdzniecību, nav nolīgumi starp uzņēmumiem EK līguma 85. panta 1. punkta (jaunajā redakcijā — EKL 81. panta 1. punkts) izpratnē, pat ja šis līgums ietver arī konkurences aizlieguma klauzulu vai ekskluzivitātes klauzulu, ar kuru īpašnieks uzņemas iegādāties preci tikai no piegādātāja.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Esitatud põhjendustest lähtudes teen ettepaneku vastata esimese küsimuse punktile a ja teise küsimuse punktile a, et mis puutub kauba kolmandatele isikutele müügi turgu, siis ei kujuta lepingutingimused, sealhulgas lõpliku jaemüügihinna määramise klausel, mis on kütusetarnijale ja teenindusjaama käitajale siduvad ja mille alusel viimane kannab kõige enam vaid tühise osa kõnealuse kauba müügiga seotud finants- ja äririskidest, endast ettevõtjatevahelisi kokkuleppeid asutamislepingu artikli 85 lõike 1 tähenduses, isegi kui see leping sisaldab ka konkurentsikeelukohustust või ainuesindusklauslit, millega käitaja kohustub kaupa varuma üksnes tarnijalt.

Lettisch

Visu šo apsvērumu dēļ es piedāvāju atbildēt uz pirmā jautājuma a) daļu un otrā jautājuma a) daļu tādējādi, ka attiecībā uz preču pārdošanas trešām personām tirgu degmaisījumu piegādātāju un degvielas uzpildes stacijas īpašnieku saistošas līguma klauzulas, ieskaitot tās, kas attiecas uz mazumtirdzniecības cenas noteikšanu, saskaņā ar kurām īpašnieks uzņemas tikai nenozīmīgu finanšu un komerciālo risku saistībā ar minēto preču tirdzniecību, nav nolīgumi starp uzņēmumiem Līguma 85. panta 1. punkta izpratnē, pat ja šis līgums ietver arī konkurences aizlieguma klauzulu vai ekskluzivitātes klauzulu, ar kuru īpašnieks uzņemas iegādāties preci tikai no piegādātāja.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(5) Riigihanke eeskirju tuleks kohaldada juhul, kui komisjon volitab valitsusväliseid organisatsioone ostma ja varuma toiduabi aastase toiduabi tööprogrammi rakendamiseks sõlmitud lepingute raames, ilma et see piiraks komisjoni eelarvevahendite käsutaja õigust lisada sellistesse lepingutesse lisanõudeid usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise eesmärgil. Komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

Lettisch

(5) Publiskā iepirkuma noteikumi jāpiemēro gadījumos, kad Komisija atļauj NVO iepirkt un mobilizēt pārtikas atbalstu atbilstīgi līgumiem, kas jāparaksta, lai īstenotu ikgadējo pārtikas atbalsta darba programmu, neskarot Komisijas kredītrīkotāja rīcības brīvību šādos līgumos iekļaut papildu prasības finanšu vadības drošības nolūkā. Tādēļ Komisijas 1998. gada 3. septembra lēmums ir jāatceļ.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(80) ACEA hea tahe [28] ei muuda tegelikku olukorda ehk asjaolu, et toetust pole veel tagasi nõutud. Kõnesoleva küsimuse puhul, milleks on ebaseaduslikuks kuulutatud toetuse tagasinõudmine, lähtutakse tõsiasjust ja mitte osapoolte meelsusest. Lisaks üldisele hea tahte avaldamisele oleks ACEA võinud püüda kiirendada tagasinõudmist, näiteks teavitades komisjoni asjaomastest toetusmääradest ja eelkõige varuma vastavad summad suletud pangakontole.

Lettisch

(80) ACEA labā griba [28] nemaina faktisko stāvokli, jo atbalsts vēl aizvien nav atgūts. Izskatāmā lieta – par nelikumīgu atzītā atbalsta atgūšana – ir faktiska, un to neietekmē kādas puses darbība tajā vai citā virzienā. Bez tam papildus vienkāršai labas gribas izteikšanai ACEA būtu varējis rīkoties, lai veicinātu atgūšanu, piemēram, norādot iesaistītās summas un noguldot līdzekļu rezerves īpašā bloķētā bankas kontā.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Eeskirjad toiduabi hankimiseks, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1292/96, on sätestatud käesoleva otsuse lisas. Need eeskirjad on komisjoni selleks otstarbeks sõlmitud lepingute ja konventsioonide lahutamatu osa.

Lettisch

Noteikumi, kas attiecībā uz pārtikas atbalsta jomā īstenotajiem publiskajiem iepirkumiem ir jāpiemēro NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1292/96, ir izklāstīti šā lēmuma pielikumā. Minētie noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa līgumiem un konvencijām, kuras šiem mērķiem noslēgusi Komisija.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

ii) saavutama keskmise pikkusega perioodi eesmärgi, mis tagab kiire liikumise jätkusuutlikkuse suunas, ning asjakohase 60% SKTst madalama võlasuhte, tagama piisava kindlusvaru, et ei ületataks kontrollväärtust 3% SKTst (mille vältimine on Ühendkuningriigi kohustus) ning varuma eelarvelist tegutsemisruumi, võttes eelkõige arvesse riiklike investeeringute tegemise vajadust.

Lettisch

ii) sasniegt vidēja termiņa mērķus, kas nodrošina strauju progresu virzībā uz stabilitāti, un saglabāt piesardzīgu parāda procentuālo vērtibu zem 60% no IKP, paredzēt pietiekamu drošības robežvērtību, lai nepārkāptu 3% apmērā no IKP noteikto deficīta atsauces vērtību, kuru Apvienotajai Karalistei ir pienākums ievērot un izvairīties no tās pārkāpšanas, atstāj manevra iespēju budžetam, it īpaši ņemot vērā vajadzību pēc valsts investīcijām.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus

Lettisch

par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96, un par Komisijas 1998. gada 3. septembra lēmuma atcelšanu

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK