Google fragen

Sie suchten nach: innovatsioonitegevust (Estnisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Maltesisch

Info

Estnisch

-Muudatus nr 11: (innovatsioonitegevust soodustavad meetmed); vt põhjendus 12

Maltesisch

-Emenda nru 11: (azzjonijiet favur attivitajiet innovattivi); ara premessa 12;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Vahendavatel organisatsioonidel, kes esindavad uuenduslike VKEde rühmi, palutakse ellu viia sektoriülest ja piirkonnaülest innovatsioonitegevust koos VKEdega, kellel on vastastikku toetavad pädevused, et arendada uusi tööstuslikke väärtusahelaid.

Maltesisch

Organizzazzjonijiet intermedjarji li jirrappreżentaw gruppi ta' SMEs innovattivi għandhom jiġu mistiedna jmexxu attivitajiet transreġjonali u transettorjali ta' innovazzjoni ma' SMEs li għandhom kompetenzi reċiprokament rinforzanti, sabiex jiżviluppaw ktajjen ta' valur industrijali ġodda.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Sellegipoolest on olemas ainult mõned riiklikud ja piirkondlikud programmid, mis rahastavad VKEde riigiülest teadus- ja innovatsioonitegevust, uuenduslike lahenduse levitamist ja kasutuselevõttu kogu liidus ning piiriüleseid innovatsiooni toetavaid teenuseid.

Maltesisch

Madankollu, huma biss ftit programmi nazzjonali u reġjonali li jipprovdu fondi għal attivitajiet transnazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni mwettqa mill-SMEs, għad-difużjoni u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi fl-Unjoni kollha jew għal servizzi transkonfinali ta’ appoġġ għall-innovazzjoni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

„Horisont 2020” peaks võimaldama mitmeid meetmeid, et toetada VKEde teadus- ja innovatsioonitegevust ning -suutlikkust innovatsioonitsükli eri etappidel.

Maltesisch

Orizzont 2020 għandu jipprovdi medda ta' mezzi differenti li jappoġġaw l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni u l-kapaċitajiet tal-SMEs matul l-istadji differenti taċ-ċiklu tal-innovazzjoni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

12. ETI eesmärgiks peaks olema aidata kaasa ühenduse ja liikmesriikide innovatsioonivõime arendamisele, hõlmates kõrgeimate standardite kohaselt haridus-, teadus-ja innovatsioonitegevust.

Maltesisch

10. L-IET għandu jkollu l-għan li jagħti sehmu għall-iżvilupp tal-kapaċità ta'innovazzjoni tal-Komunità u ta'l-Istati Membri, billi jinvolvi bis-sħiħ l-attivitajiet ta'edukazzjoni, riċerka u innovazzjoni fl-ogħla standards internazzjonali.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

ÜMTde poliitika ja institutsioonide arendamist ning tegevuse koordineerimist kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, et edendada teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonitegevust ning nende tulemuste kasutamist;

Maltesisch

il-bini ta’ politika u istituzzjonijiet fil-PTEE u azzjonijiet komuni fil-livell lokali, nazzjonali jew reġjonali, bil-għan li jiġu żviluppati x-xjenza, it-teknoloġija u l-attivitajiet innovazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Käesoleva määrusega luuakse teadustöö ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 2020””) ning määratakse kindlaks raamistik, mille alusel liit toetab teadus- ja innovatsioonitegevust, tugevdades seeläbi Euroopa teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ning suurendades kasu ühiskonnale, samuti innovatsiooni, teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse poliitika majandusliku ja tööstusliku potentsiaali paremat ärakasutamist.

Maltesisch

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li jirregola l-appoġġ tal-Unjoni għall-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, biex b'hekk tissaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika Ewropea u t-trawwim ta' benefiċċji għas-soċjetà, kif ukoll għall-isfruttar aħjar tal-potenzjal ekonomiku u industrijali ta' politiki tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

See hõlmab teadus- ja innovatsioonitegevust optimeeritud biokatalüüsi funktsioonidega uute ensüümide, ensümaatiliste ja ainevahetusradade, tööstuslike bioprotsesside disaini, bioprotsesside integreerimist tööstusliku tootmise protsessidesse uudsete kääritamisviiside, üles- ja allavoolu töötlemise vallas ning ülevaate saamist mikroobide kogukondade dünaamikast.

Maltesisch

Huwa jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni fuq enżimi ġodda b'funzjonijiet bijokatalittiċi ottimizzati, perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn ta' bijoproċess fuq skala industrijali, integrazzjoni ta' bijoproċessi fi proċessi ta' produzzjoni industrijali, fermentazzjoni avvanzata, l-ipproċessar fil-bidu u fl-aħħar, u l-kisba tal-għarfien dwar id-dinamika tal-komunitajiet mikrobiċi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Samuti hõlmab tegevus projekteerimisega seotud teadus- ja innovatsioonitegevust, kõrgeltarenenud protsesse, tootmise katseliine, seotud tootmistehnoloogiat ja tutvustamistegevust, et valideerida tehnoloogilist arengut ja uuenduslikke ärimudeleid, ning samuti järgmise põlvkonna alustehnoloogiaid, mis kasutavad ära kvantfüüsika arengut.

Maltesisch

L-attivitajiet se jinkludu wkoll ir-riċerka u l-innovazzjoni dwar id-disinn, proċessi avvanzati, linji pilota għall-manifattura, teknoloġiji ta' produzzjoni relatati u azzjonijiet ta' dimostrazzjoni li jivvalidaw l-iżviluppi teknoloġiċi u l-mudelli kummerċjali innovattivi kif ukoll it-teknoloġiji sottostanti tal-ġenerazzjoni li jmiss li jisfruttaw l-avvanzi fil-fiżika quantum.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

See hõlmab teadus- ja innovatsioonitegevust tulevaste võrkude, tarkvara, protsesside ja teenuste, küberjulgeoleku, privaatsuse, usaldusväärsuse ja usalduse, traadita [9] suhtluse ning kõigi optiliste võrkude, süüviva interaktiivse multimeedia ja ühendatud ettevõtte valdkonnas.

Maltesisch

Dan jinkludi riċerka u innovazzjoni (R&I) fuq netwerks, software, proċessi u servizzi, ċibersigurtà, privatezza, affidabbiltà u fiduċja, komunikazzjoni mingħajr wires [9] u n-netwerks ottiċi kollha, multimedja interattiva immersiva u fuq l-impriża kkollegata tal-futur.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

6. meede: 2006. aasta lõpuks võtab komisjon vastu uue riigiabi raamistiku teadus-ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks, et aidata liikmesriikidel riigiabi paremini kasutada selliste turutõrgete kõrvaldamiseks, mis takistavad teadus-ja innovatsioonitegevust. Liikmesriikidel tuleb nende eesmärkide täitmiseks üle vaadata riigiabi eelarved, lähtudes põhimõttest anda vähem, kuid paremini suunatud abi. Lisaks esitab komisjon 2006. aasta lõpus üksikasjalikud juhised teadus-ja arendustegevuse maksusoodustuste kehtestamise ja hindamise kohta.

Maltesisch

Azzjoni 6: Qabel tmiem l-2006 l-Kummissjoni għandha tadotta qafas ġdid għal għajnuna mill-Istat għar-riċerka biex tgħin lill-Istati Membri jimmiraw l-għajnuna mill-Istat aħjar lejn il-fallimenti kummerċjali li jxekklu r-riċerka u l-innovazzjoni. L-Istati Membri għandhom jirriorjentaw il-baġits tagħhom ta'l-għajnuna mill-Istat biex jimmiraw lejn dawn l-għanijiet, b’rispett sħiħ għall-impenn ġenerali tagħhom għall-prinċipju ta'“anqas għajnuna u għajnuna mmirata aħjar”. Il-Kummissjoni se tippreżenta wkoll komunikazzjoni aktar tard matul l-2006 bi gwida dettaljata għat-tfassil u l-valutazzjoni ta'inċentivi fiskali għar-Riċerka u l-Iżvilupp li jkunu ġeneralment applikabbli.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

ELis on mitmesugust haridus-, teadus-ja innovatsioonitegevust. Kuid ETI hakkab tegema midagi sootuks erinevat. Esiteks kujuneb ETI kui alaliselt eksisteeriva struktuuri loodav Euroopa saavutustase täiesti omalaadseks. Hariduse, teaduse ja innovatsiooni põiming ja selle soodustatud side ärivaldkonnaga ei ole võrreldav ühegi ühenduse varasema algatusega. Kui olemasolevad programmid keskenduvad teadmiste kolmnurga üksikelementidele (Erasmuse programm haridusele; raamprogrammid teadusele ning ühenduse innovatsiooniprogramm innovatsiooniga seotud tegevusele), siis ETI võtab praktilise suuna nende elementide ühendamisele ja nende koostoime saavutamisele.

Maltesisch

L-UE għandha varjetà ta'attivitajiet edukattivi, tar-riċerka u ta'l-innovazzjoni. Iżda l-EIT jagħmel xi ħaġa deċiżament differenti. L-ewwelnett, il-profil ta'l-eċċellenza Ewropea żviluppat mill-EIT bħala korp permanenti se jkun uniku. It-taħlita ta'edukazzjoni, riċerka u innovazzjoni u r-rabta privileġġata mal-komunità tan-negozju m’hemmx bħalhom f’inizjattivi oħra tal-Komunità. Filwaqt li programmi eżistenti jikkonċentraw fuq l-elementi individwali tat-trijangolu ta'l-għarfien (il-Programm Erasmus huwa dwar l-edukazzjoni; il-Programmi ta'Qafas huma dwar ir-riċerka; u l-Programm ta'l-Innovazzjoni tal-Komunità huma dwar attivitajiet relatati ma'l-innovazzjoni), l-EIT se jadotta attitudni prattika billi jgħaqqad dawn it-tliet elementi u jikseb sinerġiji bejniethom.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Liikmesriigid on otsustanud, et uute ühtekuuluvuspoliitika programmide raames ajavahemikuks 2007–2013 tuleks suur osa kogueelarvest (308 miljardit eurot) eraldada investeeringuteks teadmistesse ja innovatsiooni. Kõiki liikmesriike ja piirkondi on kutsutud üles seadma selles vallas ambitsioonikaid eesmärke. See on kooskõlas ka ühenduse strateegiliste suunistega ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas aastateks 2007–2013, milles kutsutakse liikmesriike ja piirkondi üles kehtestama eraldi sätted eksperimenteerimise ja innovatsiooni investeerimise kohta, mis põhineksid riiklikel ja piirkondlikel innovatsioonistrateegiatel. See võimaldaks liikmesriikidel üles ehitada kogu Euroopat hõlmav teadustegevuse ja innovatsiooni süsteem, sealhulgas innovatsiooni toetavad süsteemid piirkondlikul tasandil. Innovatsioonitegevust hakkab kaasrahastama ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond eesmärgiga välja töötada uusi kõrgekvaliteedilisi ja lisaväärtusega tooteid ning edendada loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist. Riiklike ja ühenduse pingutuste vaheline sünergia peab innovatsiooni toetamisel paranema ja kõik olemasolevaid ühenduse võimalusi tuleks täielikult ära kasutada selleks, et edendada riiklikke innovatsioonipoliitika tegevuskavasid.

Maltesisch

L-Istati Membri ddeċidew li l-programmi l-ġodda għall-politika ta'koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 għandhom ifittxu li “jwarrbu” parti kbira mill-pakkett totali ta'308 biljun € għall-investiment fl-għarfien u l-innovazzjoni. L-Istati Membri u r-reġjuni kollha ġew mistiedna biex jiffissaw miri ambizzjużi f’dan il-qasam. Dan huwa wkoll konformi mal-Linji ta'Gwida Strateġiċi Komunitarji għal Politika ta'Koeżjoni 2007-2013, li jistiednu lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex jagħmlu dispożizzjonijiet espliċiti għall-isperimentazzjoni u l-investiment fl-innovazzjoni, ibbażati fuq strateġiji ta'innovazzjoni nazzjonali u reġjonali. Dan jippermetti lill-Istati Membri jsawru sistemi b’saħħithom ta'riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa kollha, inklużi sistemi li jsostnu l-innovazzjoni fuq livell reġjonali. L-azzjonijiet innovattivi jkunu wkoll ko-finanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali biex jiġu żviluppati prodotti ġodda ta'kwalità għolja u ta'valur miżjud u biex jiġi promoss l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali. Jeħtieġ li jseħħu sinerġiji aħjar bejn l-isforzi nazzjonali u dawk Komunitarji għall-appoġġ ta'l-innovazzjoni, u l-istrumenti Komunitarji disponibbli kollha għandhom jiġu sfruttati biex jitmexxew ’il quddiem l-aġendi nazzjonali tal-politika ta'innovazzjoni.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Moe-ja disainitööstused (nt tekstiil ja jalatsid) annavad kõigest 8% tootmise lisaväärtusest, kuid nende viimaste aastate kasvumäärad on olnud madalad või negatiivsed, teadus-ja arendustöö kulutuste osas suhteliselt madalad. Nende sektorite jaoks on peamine suuta edukalt struktuuriliselt kohanduda. Äärmiselt oluline on parandada innovatsioonitegevust, intellektuaalomandi õiguste kaitset ja ametioskusi, suutmaks jätkuvalt tõsta oma toodangu kvaliteeti ja suurendada tooteliikide mitmekesisust. Juurdepääsu saavutamine praegu tugevasti kaitstud maailmaturugudele on üheks olulisimaks poliitiliseks nõudeks.

Maltesisch

L-industriji tal-moda u d-disinn (eż. tessuti u żraben) jammontaw biss għal 8% tal-prodott b’valur miżjud tal-manifattura, iżda esperjenzaw tkabbir ta'prodott baxx jew negattiv u infiq relattivament baxx fl-R%amp%D fl-aħħar snin. Titjib strutturali ta'suċċess huwa l-isfida prinċipali għal dawn l-industriji. Titjib fl-innovazzjoni, il-ħarsien ta'l-IPR, u l-ħiliet huwa essenzjali biex ikunu jistgħu jkomplu jtejbu l-kwalità u d-diversità tal-prodott tagħhom. Li jiksbu aċċess aħjar għas-swieq tad-dinja li bħalissa huma protetti ħafna huwa wkoll ħtieġa ta'politika prinċipali għal dawn l-industriji.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK