Google fragen

Sie suchten nach: maksetingimustega (Estnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Tschechisch

Info

Estnisch

Impordilitsentsi andmine ühendusest pärinevatele tekstiiltoodetele on otseselt seotud hulga kohustuslike miinimumhindade ja maksetingimustega.

Tschechisch

Udělení dovozních oprávnění na dovozy textilních výrobků pocházejících ze Společenství je přímo spojené se souborem povinných minimálních cen a povinných platebních podmínek.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Estnisch

Kontrolliti kõnealuse äriühingu poolt küsimustiku vastuses esitatud laenukulusid seoses kõigi tema tehingute puhul kokkulepitud maksetingimustega ja nimetatud väitega nõustuti, kui see oli õigustatud.

Tschechisch

Úvěrové náklady, které společnost uvedla ve své odpovědi na dotazník ve vztahu ke smluveným platebním podmínkám u každé transakce, byly prozkoumány a tam, kde to bylo oprávněné, bylo požadavku vyhověno;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Estnisch

(3) Selleks et lihtsustada pindalatoetuste maksekorra haldamist pähklite puhul, pidades kinni määrusega (EÜ) nr 1782/2003 kehtestatud abikõlblikkuse tingimusi ning täites kõnealuse määrusega ettenähtud eesmärke, tuleks muuta põllumajanduslike maatükkide kindlaksmääramisega ja toetusetaotluste sisuga seotud tingimusi, mis on ette nähtud komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ette nähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad. [2] Samuti tuleks kohandada komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks, [3] seoses pindalatoetuse maksetingimustega pähklite puhul.

Tschechisch

(3) Aby se zjednodušila správa režimu plateb na plochu pro skořápkové ovoce a zároveň byly dodrženy podmínky pro jejich poskytování stanovené v nařízení (ES) č. 1782/2003 a splněny cíle podle uvedeného nařízení, je třeba změnit podmínky týkající se identifikace zemědělských parcel a obsahu žádostí o podporu stanovené v nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [2]. Je rovněž vhodné přizpůsobit ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa uvedeného nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin [3], pokud jde o podmínky vyplacení podpory na plochu pro skořápkové ovoce.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4

Referenz: Anonym

Estnisch

(69) Uued tõendid esitati korrigeerimise kohta, mida üks eksportiv tootja taotles 3 % maksu suhtes, mis tasuti pikaajaliste maksetingimustega ostetud toormaterjali impordilt ja mida ei oleks nõutud ekspordiks mõeldud terastrosside valmistamiseks kasutatava toormaterjali puhul.

Tschechisch

(69) Byly předloženy nové důkazy ohledně úpravy běžné hodnoty požadované jedním vyvážejícím výrobcem a odpovídající 3 % dani z dovážených surovin kupovaných za opožděných platebních podmínek, kterážto daň by nebyla vybírána u surovin, jež mají být použity pro výrobu ocelových lanek určených k vývozu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1

Referenz: Anonym

Estnisch

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3461/85 viinamarjamahla müügiedenduse kohta, [12] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1402/97, [13] määrusega (EMÜ) nr 2282/90 õunte ja tsitrusviljade müügiedenduse kohta, [14] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2404/96, [15] määrusega (EMÜ) nr 3601/92 lauaoliivide müügiedenduse kohta, [16] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2507/94, [17] määrusega (EMÜ) nr 1318/93 kvaliteetse looma- ja vasikaliha müügiedenduse kohta, [18] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 351/1999, [19] määrusega (EÜ) nr 3582/93 piima ja piimatoodete müügiedenduse kohta, [20] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1432/97 [21] ja määrusega (EÜ) nr 803/98 elustaimede ja lillekasvatustoodete müügiedenduse kohta [22] nähakse eri sektoritele vastavalt ette programmide kestuse, lepingute finantshaldamise ning eelkõige maksetingimustega seotud eri eeskirjad;

Tschechisch

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 3461/85 [12] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1402/97 [13], nařízení Komise (EHS) č. 2282/90 [14] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2404/96 [15], nařízení Komise (EHS) č. 3601/92 [16] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2507/94 [17], nařízení Komise (EHS) č. 1318/93 [18] naposledy pozměněné nařízením (ES) 351/1999 [19], nařízení Komise (ES) č. 3582/93 [20] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1432/97 [21] a nařízení Komise (ES) č. 803/98 [22] o podpoře hroznové šťávy, jablek, citrusových plodů, stolních oliv, jakostního hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků a živých rostlin a květinářských produktů, stanovují různá pravidla pro různá odvětví s ohledem na dobu trvání programu a finanční řízení smluv, a zejména platební podmínky;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4

Referenz: Anonym

Estnisch

(37) Üks eksportiv tootja väitis, et nad olid ekslikult esitanud samad laenukuludega seotud korrektiivid eksportmüügi loetelu eri veergudes, mistõttu komisjon vähendas kulusid kaks korda ekspordihinna kehtestamisel normaalväärtusega õiglase võrdlemise jaoks. Kontrolliti kõnealuse äriühingu poolt küsimustiku vastuses esitatud laenukulusid seoses kõigi tema tehingute puhul kokkulepitud maksetingimustega ja nimetatud väitega nõustuti, kui see oli õigustatud.

Tschechisch

(37) jeden vyvážející výrobce uvedl, že chybně zahrnul stejné úpravy týkající se úvěrových nákladů do různých sloupců soupisu prodejů vývozu, a Komise je proto počítala dvakrát při stanovení vývozní ceny pro odpovídající srovnání s běžnou hodnotou. Úvěrové náklady, které společnost uvedla ve své odpovědi na dotazník ve vztahu ke smluveným platebním podmínkám u každé transakce, byly prozkoumány a tam, kde to bylo oprávněné, bylo požadavku vyhověno;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3

Referenz: Anonym

Estnisch

(69) Uued tõendid esitati korrigeerimise kohta, mida üks eksportiv tootja taotles 3% maksu suhtes, mis tasuti pikaajaliste maksetingimustega ostetud toormaterjali impordilt ja mida ei oleks nõutud ekspordiks mõeldud terastrosside valmistamiseks kasutatava toormaterjali puhul. Komisjoni rahuldaval viisil tõendati, et 3% maksu kohaldati omamaisel turul müüdavate terastrosside valmistamiseks kasutatud toormaterjali suhtes, kuid seda ei olnud sisse nõutud toormaterjali puhul, millest valmistati ühendusse eksporditavaid terastrosse. Seetõttu kõnealune taotlus rahuldati.

Tschechisch

(69) Byly předloženy nové důkazy ohledně úpravy běžné hodnoty požadované jedním vyvážejícím výrobcem a odpovídající 3% dani z dovážených surovin kupovaných za opožděných platebních podmínek, kterážto daň by nebyla vybírána u surovin, jež mají být použity pro výrobu ocelových lanek určených k vývozu. K uspokojení Komise bylo dokázáno, že tato 3% daň se týká surovin obsažených v ocelových lanách prodávaných na domácím trhu, ale nebyla vybírána u surovin obsažených v lanách vyvážených do Společenství. Tento požadavek byl tedy přijat.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3

Referenz: Anonym

Estnisch

(7) Brasiilia litsentsimise süsteem kasutab Siscomex-arvutisüsteemi. Impordilitsentsi andmine ühendusest pärinevatele tekstiiltoodetele on otseselt seotud hulga kohustuslike miinimumhindade ja maksetingimustega. Kui kõnealused impordideklaratsiooni andmed ei vasta Brasiilia ametivõimude poolt määratud ja Siscomexi sisestatud andmetele, siis impordilitsentsi taotlust ei menetleta ja importijal palutakse ühendust võtta tööstuse, kaubanduse ja turismi ministeeriumi (Decex) väliskaubanduse osakonna kohaliku asutusega.

Tschechisch

(7) brazilský systém oprávnění je provozován prostřednictvím počítačového systému zvaného Siscomex. Udělení dovozních oprávnění na dovozy textilních výrobků pocházejících ze Společenství je přímo spojené se souborem povinných minimálních cen a povinných platebních podmínek. Nejsou-li údaje na dovozním prohlášení v souladu s údaji, které brazilské úřady schválily a zahrnuly do Siscomexu, žádosti o dovozní oprávnění nejsou zpracovány a dovozce je vyzván, aby se spojil s místní agenturou oddělení zahraničního obchodu ministerstva průmyslu, obchodu a turizmu (Decex);

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit menschlichen Beiträgen

Helfen Sie bei der Bewertung ähnlicher Suchen:

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:

Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK