Sie suchten nach: alkuinvestointi (Finnisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Dänisch

Info

Finnisch

franchise-yrittäjän alkuinvestointi

Dänisch

franchisetagers grundlæggende investering

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

teollisen franchise-toiminnan alkuinvestointi

Dänisch

begyndelses-investering i en industriel franchise

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

tuotteiden jälleenmyyntiin perustuvan franchise-toiminnan alkuinvestointi

Dänisch

begyndelses-investering i en distributions-franchise

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

kyseessä on samantapainen käsite kuin alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 4.4 kohdassa käytetty ”alkuinvestointi”; ks. alaviite 5.

Dänisch

et begreb svarende til det, der er anvendt i punkt 4.4 i »retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte«, hvor der tales om »initialinvestering«, jf. fodnote 5.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

tällä menetelmällä järjestelmän hyödyntämisen edellyttämä alkuinvestointi on pienempi (eli sitä voidaan hyödyntää siellä, missä laitteet on asennettu juniin ja radanvarteen).

Dänisch

denne metode minimerer opstartsinvesteringen, så der kan drages fordel af systemet som helhed (dvs. mobilt og fast udstyr i de områder, hvor det er installeret).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

komissio ei näe mitään syytä, minkä nojalla markkinataloudessa toimiva sijoittaja ei voisi sijoittaa pääomaa, jos voidaan odottaa, että tällainen alkuinvestointi auttaa yritystä tulemaan kannattavaksi.

Dänisch

kommissionen kan ikke se, hvorfor en investor i en markedsøkonomi ikke skulle kunne tilvejebringe kapital, når det kan forventes, at disse startinvesteringer bidrager til at gøre virksomheden rentabel.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

samalla sivuutetaan se, että yhdysvalloissa 70 prosenttia ja japanissa 50 prosenttia uusista sähköntuotantolaitoksista käyttävät kiinteitä polttoaineita, pääasiassa kivihiiltä, koska tuotanto on halvempaa vaikka alkuinvestointi on suurempi.

Dänisch

samtidig ser man bort fra, at 70% af de nye elværker i usa og 50% i japan anvender fast brændsel, hovedsageligt kul, for at billiggøre produktionen, selv om den første investering bliver dyrere.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

alkuinvestointi määritetään yhtenäisen kuluperustan mukaan (maa, rakennukset ja laitokset/laitteet, aineeton omaisuus ja/tai palkkakustannukset).

Dänisch

initialinvesteringen bestemmes på grundlag af flere støtteberettigede omkostninger (udgifter til grund, bygninger og installationer/udstyr, immaterielle aktiver og/eller lønomkostninger).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

loppusummaa eli 397,7:ää miljoonaaeuroa ei ollut vaadittu maksettavaksi. vuoden2002 tilinpäätöksessä yhteisöjen 120 miljoonan euron suuruinen alkuinvestointi hankkeeseen katsottiin ennakoksi, koska toiminta eiollut vielä käynnistynyt.

Dänisch

denne reserve er beregnet på at opfylde garantifondens behov for tilførsler og omnødvendigt imødekomme anmodninger omindfrielse af garantier, der overstiger fondensdisponible midler, således at disse kan opførespå budgettet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

alkuinvestointi tarkoittaa investointia laitteisiin uutta yritystoimipaikkaa perustettaessa, laajennettaessa olemassa olevaa yritystoimipaikkaa tai muutettaessa perusteellisesti olemassa olevan yritystoimipaikan tuotteita tai tuotantomenetelmää (järkiperäistämällä, vaihtamalla tuotetta tai nykyaikaistamalla).

Dänisch

ved initialinvestering forstås investering i fast kapital i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed eller iværksættelse af en aktivitet, der indebærer en fundamental ændring af en eksisterende virksomheds produkt eller produktionsmetode (gennem rationalisering, diversificering eller modernisering).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

tänä aikana joissakin hakijamaissa ei arvopaperi-infrastruktuuria ole kehitetty riittävästi siitä syystä, että niillä ei ole ollut tarvittavia resursseja ja arvopapereita on liikkunut vähän, jolloin alkuinvestointeja on ollut vaikea saada takaisin.

Dänisch

på grund af manglende resurser og et lavt antal værdipapirhandler, der har vanskeliggjort omkostningsdækningen af de initiale investeringsomkostninger, er der i nogle af tiltrædelseslandene ikke sket en tilstrækkelig udvikling af værdipapirinfrastrukturen i samme periode.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-28
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

berliinin työmarkkina-alueella toimiville asuntoyhtiöille myönnettävä verovapautus ei liity alkuinvestointiin eikä suuntaviivojen 4.4 kohdan mukaiseen jo toimivan yrityksen toiminnan laajentamiseen.

Dänisch

afgiftsfritagelsen for boligselskaber i arbejdsmarkedsregion berlin udgør ikke en initialinvestering og er ikke knyttet til udvidelse af en eksisterende virksomhed, jf. punkt 4.4 i retningslinjerne.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

jotta voitaisiin tutkia, onko alkuinvestointeja toteutettu, saksa on esittänyt vain taulukoissa 7 ja 9 esitetyt investointisuunnitelmat.

Dänisch

til undersøgelse af spørgsmålet, om der blev foretaget en initialinvestering, har tyskland kun forelagt de investeringsplaner, der fremgår af tabel 7 og 9.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

tukitoimenpiteellä ei edistetä alkuinvestointeja eikä luoda työpaikkoja.

Dänisch

ordningen støtter hverken initialinvesteringer eller jobskabelse.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

espanja on erityisesti toimittanut todisteet siitä, että tuki rajattiin alkuinvestointeihin, tukikelpoiset kustannukset noudattivat suuntaviivoja vuodelta 1998, tuki-intensiteetti oli asturiaan kyseisenä ajankohtana sovellettujen alueellisten enimmäisintensiteettien mukainen, tuen kasautumista koskevia sääntöjä noudatettiin, vähintään 25 prosenttia investoinnista rahoitettiin tuensaajan omista varoista ja investointia jatkettiin yli viiden vuoden ajan tuen myöntämisestä.

Dänisch

spanien har navnlig fremlagt bevis for, at støtten var begrænset til den indledende investering, at de støtteberettigede omkostninger var omhandlet i retningslinjerne for støtte med regionalt sigte fra 1998, at støtteintensiteten lå inden for de regionale grænser, der var gældende for asturien på det pågældende tidspunkt, at normerne for akkumulering var overholdt, at mindst 25 % af investeringen blev investeret med støttemodtagerens egne midler, og at der blev foretaget investeringer i mere end fem år efter, at støtten var ydet.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

niinpä ilmoitettu tukitaso (50 %) on hyväksyttävä, koska se vastaa suunnitellusta avustusekvivalentista riippumatta tukitasoa, jonka komissio on hyväksynyt calabrialle italian aluetukikartan tarkastelun yhteydessä, ja tukikelpoisten menojen luonne osoittaa, että kysymys on edellä mainittujen suuntaviivojen 4.2.4 kohdassa tarkoitetusta tuesta alkuinvestointeihin.

Dänisch

den anførte støttesats (50 %) kan således accepteres, fordi den, uanset hvilken subventionsækvivalent der anvendes, svarer til den, som kommissionen har godkendt for calabrien som led i undersøgelsen vedrørende regionalstøttekortet for italien, og arten af de beskrevne støtteberettigede udgifter viser, at der er tale om en støtte til initialinvesteringen, jf. punkt 4.4. i ovennævnte retningslinjer og rammebestemmelser.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

pääomavaje vaikuttaa eniten yrityksiin, jotka yrittävät hankkia noin 250000–2000000 englannin punnan (357000–2900000 euron) suuruista alkuinvestointia:

Dänisch

egenkapitalmanglen påvirker især virksomheder, der ønsker at tiltrække initialinvesteringer på mellem ca. 250000 gbp og 2 mio. gbp (357000 eur og 2,9 mio. eur):

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

aluetukien suuntaviivoja voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan tiettyihin tukityyppeihin, kuten alkuinvestointeihin myönnettäviin tukiin, työpaikkojen luomiseen ja – poikkeustapauksissa – toimintatukiin.

Dänisch

retningslinjerne for regional støtte finder imidlertid kun anvendelse på bestemte former for støtte, f.eks. støtte til initialinvesteringer, jobskabelse og — i undtagelsestilfælde — driftsstøtte.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

komissio päätteli tältä osin, että tuki on myönnetty tuotannon alkuinvestointiin eikä siihen sisälly peiteltyä vientitukea.

Dänisch

kommissionen konkluderede på den baggrund, at støtten blev ydet til en indledende produktionsinvestering, og at der ikke forelå skjulte eksportelementer.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

tukiohjelmasta n 272/98 myönnetään avustuksia hotellialan alkuinvestointeihin sardiniassa.

Dänisch

i henhold til støtteordning n 272/98 kan der ydes tilskud til initialinvesteringer i hotelindustrien på sardinien.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK