Google fragen

Sie suchten nach: noteerattavaksi (Finnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Englisch

Info

Finnisch

Komissio vastaanotti 12. syyskuuta 2002 ilmoituksen, jonka mukaan Pariisin pörssissä noteerattava ranskalainen holdingyhtiö Wendel Investissement ja amerikkalainen pääomasijoitusyhtiö Kohlberg Kravis Roberts & Co aikovat hankkia yhteisen määräysvallan Legrandissa.

Englisch

On 12 September 2002, the Commission received a notification according to which Wendel Investissement, a French holding company listed on the Paris Stock Exchange, and US equity investment company Kohlberg Kravis Roberts & Co would acquire joint control of Legrand.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Kaikkia EU:n säännellyillä markkinoilla noteerattavia EU:n yhtiöitä sekä kaikkia listautumista kyseisillä markkinoilla valmistelevia EU:n yhtiöitä vaaditaan laatimaan konsolidoidut tilinpäätöksensä hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätössuositusten mukaisesti viimeistään vuonna 2005.

Englisch

All EU companies traded in a EU regulated market as well as all EU companies preparing a listing on such a market will be required to prepare, at the latest by 2005, their consolidated accounts in accordance with adopted international accounting standards.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

naudan- ja vasikanlihan osalta sellaisen edustavan ajanjakson määrittely, jonka aikana markkinahinnat on noteerattava 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi;

Englisch

for beef and veal, the definition of the representative period over which the market prices shall be recorded for the application of Articles 12(1)(c) and 12(2);

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

1.19 ETSK kehottaa poistamaan velvoitteen, jonka mukaan luottoluokituslaitosten on noteerattava arvopaperit, jotta ne voitaisiin myydä (tätä on ehdottanut myös finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä).

Englisch

1.19 The Committee calls for an end to the obligation for rating agencies to rate securities in order for them to be sold (as proposed also by the Financial Stability Board).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Finnisch

Tilanteessa, jossa kauppojen sisäinen toteuttaja, joka tekee vain yhden tarjouksen tai jonka korkein tarjous on alhaisempi kuin tavanomainen markkinakoko, vastaanottaa asiakkaalta toimeksiannon, jonka koko on suurempi kuin sen noteerattava erä mutta pienempi kuin tavanomainen markkinakoko, se voi päättää toteuttaa toimeksiannosta sen osan, joka ylittää sen noteerattavan erän, edellyttäen että se toteutetaan tarjotulla hinnalla, paitsi jos muu on mahdollista kahden edellä olevan kohdan mukaisesti.

Englisch

Where a systematic internaliser quoting only one quote or whose highest quote is lower than the standard market size receives an order from a client of a size bigger than its quotation size, but lower than the standard market size, it may decide to execute that part of the order which exceeds its quotation size, provided that it is executed at the quoted price, except where otherwise permitted under the conditions of the previous two paragraphs.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Komissio on jo antanut tiedonannon julkisesti noteerattavista yhtiöistä, jotka ilmoittavat tilinpäätöstietonsa IAS-suositusten mukaisesti4.

Englisch

The Commission has already issued a communication for listed companies to report in accordance with IAS standards4.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

sokerin ja oliiviöljyn osalta sellaisen edustavan ajanjakson määrittely, jonka aikana markkinahinnat on noteerattava 23 ja 24 artiklan soveltamiseksi;

Englisch

for sugar and olive oil, the definition of the representative period over which the market prices shall be recorded for the application of Article 23 and Article 24 respectively;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Laajasti käsitettynä näihin sopimuksiin kuuluvat myös arvopapereiden liikkeellelasku ja kiinteäkorkoisten arvopapereiden tuottokorko, etenkin, jos kyseessä ovat kolmannen maan pörssissä noteerattavat arvopaperit.

Englisch

Such contracts include issues of securities and rates of return on fixed-interest securities, particularly when quoted on the stock exchanges of third countries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

2.11 Pörssissä noteerattavien yhtiöiden omistajat ovat niiden rekisteröityjä osakkeenomistajia.

Englisch

2.11 The owners of listed enterprises are their registered shareholders.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Tästä syystä julkisesti noteerattaviin yhtiöihin sovellettavaa oikeudellista kehystä on täydennettävä.

Englisch

It is therefore necessary to supplement the legal framework applicable to publicly traded companies.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-08
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 33 artiklan soveltamiseksi markkinoiden keskihinta on noteerattava vähintään kahden viikon ajalta.

Englisch

For the purposes of application of Article 33 of Regulation (EC) No 1234/2007, the average price shall be recorded on the market during a period of two weeks at least.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Saa kiinteää – maksa muuttuvaa -koronvaihtosopimus, joka perustuu ulkomaanrahan määräiseen tuottokäyrään Tason 2 syöttötieto olisi ulkomaanrahan määräiseen tuottokäyrään perustuva swap-korko, joka on havainnoitavissa tavanomaisesti noteerattavin väliajoin olennaiselta osalta swap-sopimuksen koko voimassaoloaikaa.

Englisch

Receive-fixed, pay-variable interest rate swap based on a yield curve denominated in a foreign currency. A Level 2 input would be the swap rate based on a yield curve denominated in a foreign currency that is observable at commonly quoted intervals for substantially the full term of the swap.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Tason 2 syöttötieto olisi LIBOR-swap-korko, jos tämä korko on havainnoitavissa tavanomaisesti noteerattavin väliajoin olennaiselta osalta swap-sopimuksen koko voimassaoloaikaa.

Englisch

A Level 2 input would be the LIBOR swap rate if that rate is observable at commonly quoted intervals for substantially the full term of the swap.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Tason 3 syöttötieto olisi tiettyyn valuuttaan liittyvä korkokanta, joka ei ole havainnoitavissa ja joka ei saa tukea havainnoitavissa olevasta markkinatiedosta tavanomaisesti noteerattavin väliajoin tai muulla tavoin olennaiselta osalta valuutanvaihtosopimuksen koko voimassaoloaikaa.

Englisch

A Level 3 input would be an interest rate in a specified currency that is not observable and cannot be corroborated by observable market data at commonly quoted intervals or otherwise for substantially the full term of the currency swap.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Näin olisi, jos swap-sopimuksen voimassaoloaika on 10 vuotta ja korko on havainnoitavissa tavanomaisesti noteerattavin väliajoin 9 vuodelta, olettaen, ettei tuottokäyrän kohtuullinen ekstrapolointi vuodelle 10 olisi merkittävä koko swap-sopimuksen käyvän arvon määrittämisen kannalta.

Englisch

That would be the case if the term of the swap is 10 years and that rate is observable at commonly quoted intervals for 9 years, provided that any reasonable extrapolation of the yield curve for year 10 would not be significant to the fair value measurement of the swap in its entirety.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Tilanteessa, jossa kauppojen sisäinen toteuttaja, joka tekee vain yhden tarjouksen tai jonka korkein tarjous on alhaisempi kuin tavanomainen markkinakoko, vastaanottaa asiakkaalta toimeksiannon, jonka hinta on suurempi kuin sen noteerattava erä mutta alhaisempi kuin sen tavanomainen markkinakoko, se voi päättää toteuttaa toimeksiannosta sen osan, joka ylittää sen noteerattavan erän, edellyttäen että se toteutetaan tarjotulla hinnalla, paitsi jos muu on mahdollista kahden edellä olevan alakohdan nojalla.

Englisch

Where a systematic internaliser who quotes only one quote or whose highest quote is lower than the standard market size receives an order from a client of a size bigger than its quotation size, but lower than the standard market size, it may decide to execute that part of the order which exceeds its quotation size, provided that it is executed at the quoted price, except where otherwise permitted under the conditions of the previous two subparagraphs.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

virallisesti hyväksytyssä pörssissä merkittävään indeksiin noteerattavat muiden kuin rahoitusalan yhteisöjen osakkeet;

Englisch

equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Ensimmäiseksi ne tarkastelevat uusiutuvan energian tuotantoa, joka johdetaan siirtoverkkoon ja joka sen vuoksi kilpailee Nord Pool -sähköpörssissä noteerattavan perinteisen sähköntuotannon kanssa.

Englisch

Firstly, they consider the case of renewable energy production which is fed into the transmission grid and, therefore, competes with traditional generation of electricity as quoted on the Nordpool power exchange.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Rahoituksen välittäjien tarjoamista EKP:n valuuttavarantosaamisiin liittyvistä rahoituspalveluista, muun muassa kirjeenvaihtajapankkien, omaisuudenhoitajien, säilyttäjien, selvitysyhteisöjen ja pörssissä noteerattavien johdannaisten selvityskeskusten tarjoamista pankki-, välitys-, omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluista, laaditaan asiakirjat sellaisia erityissopimuksia käyttäen, joita EKP voi ajoittain hyväksyä.

Englisch

The provision of financial services involving the foreign reserve assets of the ECB by financial intermediaries including, without limitation, banking, brokerage, custodial and investment services obtained from correspondents, custodians and depositories, settlement organisations and central clearers for exchange-traded derivatives shall be documented under such specific agreements as the ECB may approve from time to time.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Sen on erityisesti ilmoitettava tuottajaorganisaatiolle 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettu kyseisen tuottajaorganisaation tuotantoalueen hintakynnys sekä kaikki tarvittavat 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja noteerauspaikkoja ja noteerattavan tuotteen ominaisuuksia koskevat tiedot.

Englisch

It shall send the producer organisation the price threshold fixed pursuant to Article 5(4) for the production region of the producer organisation concerned, and all the necessary details as regards the place of quotation and the characteristics of the product quoted as referred to in Article 5(1).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK