Google fragen

Sie suchten nach: vahvistusmerkinnöillä (Finnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Englisch

Info

Finnisch

Tullitoimipaikan suorittama tavaraluettelon vahvistusmerkinnöillä varustaminen vastaa luvan myöntämistä.

Englisch

Endorsement of the inventory by the customs office shall be equivalent to authorization.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Suullinen ilmoitus menettelyyn asettamisesta vastaa lupahakemusta, ja tullitoimipaikan suorittama tavaraluettelon vahvistusmerkinnöillä varustaminen vastaa luvan myöntämistä."

Englisch

'The oral declaration of entry for the procedure shall constitute the application for authorization and the endorsement of the inventory by the customs office shall be equivalent to authorization.` 20.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Suullinen ilmoitus menettelyyn asettamisesta vastaa lupahakemusta, ja tullitoimipaikan suorittama tavaraluettelon vahvistusmerkinnöillä varustaminen vastaa luvan myöntämistä."

Englisch

'The oral declaration of entry for the procedure shall constitute the application for authorization and the endorsement of the inventory by the customs office shall be equivalent to authorization.` 20.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Jäsenvaltion viranomaisten antamilla lisensseillä ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä on kaikissa muissa jäsenvaltioissa samat oikeudelliset vaikutukset kuin näiden jäsenvaltioiden viranomaisten antamilla asiakirjoilla ja niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä.

Englisch

Import licences and extracts issued, and entries and endorsements made, by the authorities of one Member State shall have the same legal effect in each of the other Member States as documents issued, and entries and endorsements made, by the authorities of such Member States.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Hakijan päiväämä ja allekirjoittama tavaraluettelo on jätettävä tullitoimipaikkaan kahtena kappaleena; yksi kappale on annettava tullitoimipaikan vahvistusmerkinnöillä varustettuna asianomaiselle ja toinen on säilytettävä mainitussa toimipaikassa.

Englisch

The inventory, dated and signed by the applicant, shall be lodged in duplicate at the customs office; one copy shall be endorsed by the customs office and given to the person concerned and the other copy shall be retained by the said office.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Jonkin jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä on sama oikeusvaikutus kaikissa muissa jäsenvaltioissa kuin kyseisten jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä.

Englisch

Import licences and extracts issued, and entries and endorsements made, by the authorities of one Member State shall have the same legal effect in each of the other Member States as documents issued, and entries and endorsements made, by the authorities of such Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Jonkin jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontiluvilla ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä on kaikissa muissa jäsenvaltioissa sama oikeusvaikutus kuin kyseisten jäsenvaltioiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä.

Englisch

Import authorisation and extracts issued, and entries and endorsements made, by the authorities of one Member State shall have the same legal effect in each of the other Member States as documents issued, and entries and endorsements made, by the authorities of such Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Jonkin jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontiluvilla ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä on kaikissa muissa jäsenvaltioissa sama oikeusvaikutus kuin kyseisten jäsenvaltioiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä.

Englisch

Import authorisations and extracts issued, and entries and endorsements made, by the authorities of one Member State shall have the same legal effect in each of the other Member States as documents issued, and entries and endorsements made, by the authorities of such Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Yhden jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä on sama oikeusvaikutus kaikissa muissa jäsenvaltioissa kuin kyseisten jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla, niiden tekemillä merkinnöillä ja vahvistusmerkinnöillä.

Englisch

Import licences and extracts issued, and entries and endorsements made, by the authorities of one Member State shall have the same legal effect in each of the other Member States as documents issued, and entries and endorsements made, by the authorities of such Member States.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

vietäessä eläimiä kolmansiin maihin ja kuljetuksen kestäessä yhteisön alueella kauemmin kuin kahdeksan tuntia hankkii tarkastuksen jälkeen reittisuunnitelmaan vahvistusmerkinnän (leiman ja allekirjoituksen) hyväksytyn rajanylityspaikan tai jäsenvaltion määräämän lähtöpaikan toimivaltaiselta viranomaiselta sen jälkeen, kun tämä on tarkastanut eläimet asianmukaisella tavalla ja todennut niiden olevan matkan jatkamiseen soveltuvassa kunnossa;

Englisch

where animals are being exported to third countries and the travelling time within Community territory, exceeds eight hours, have the route plan certified, after checking, by the competent authority of the authorized crossing point or of the point of exit designated by a Member State (stamps and signature), after the animals have been checked and judged by the official veterinarian to be fit to continue their journey.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-27
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

V I 2 -lomake on liitteessä X esitetyn mallin mukaisesti laadittu ote, johon merkitään V I 1 -lomakkeessa tai toisessa V I 2 -otteessa olevat tiedot ja johon tekee vahvistusmerkinnän yhteisön tullitoimipaikka.

Englisch

The V I 2 form shall be an extract made out in accordance with the specimen shown in Annex X, containing the data appearing on a V I 1 document or another V I 2 extract and stamped by a Community customs office.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-27
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

V I 2 -lomakkeiden osalta tullitoimipaikka, joka tekee niihin vahvistusmerkinnän.

Englisch

in the case of V I 2 forms, by the customs office stamping them.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

V I 2 -lomakkeiden osalta kielen valitsevat sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa lomakkeisiin tehdään vahvistusmerkinnät.

Englisch

in the case of V I 2 forms, the language of the form is to be designated by the competent authorities of the Member State where the form is to be stamped.

Letzte Aktualisierung: 2017-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

valvontaan liittyvien tarpeiden vuoksi CIM-rahtikirjan ja TR-siirtoilmoituksen käyttöä koskevat säännökset on yhdenmukaistettava säätämällä tullin vahvistusmerkinnän tekemisestä TR-siirtoilmoituksen 1 kappaleeseen,

Englisch

Whereas it is necessary for reasons connected with customs checks to align the provisions concerning the use of the consignment note CIM and the TR transfer note, by providing for the application of the customs stamp on sheet 1 of the TR transfer note;

Letzte Aktualisierung: 2017-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Todistuksen voimassaoloaikaa jatkettaessa todistuksen myöntävä virasto tekee todistukseen ja sen otteisiin vahvistusmerkinnän sekä tarpeelliset mukautukset.

Englisch

When the period of validity of a licence is extended, the issuing body shall endorse the licence and its extracts and shall make the necessary adjustments thereto.

Letzte Aktualisierung: 2017-01-16
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

joihin tulliviranomaiset ovat tehneet viralliset vahvistusmerkinnät poistumisen yhteydessä;

Englisch

are endorsed with official markings by the customs authorities upon exit;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Lomakkeet on painettava jollakin yhteisön virallisista kielistä. V I 2 -lomakkeiden osalta kielen valitsevat sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa lomakkeisiin tehdään vahvistusmerkinnät.

Englisch

The forms are to be printed in one of the official Community languages; in the case of V I 2 forms, the language of the form is to be designated by the competent authorities of the Member State where the form is to be stamped.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sellaisten leimasimien leimanäytteet, joita se käyttää antaessaan toisessa alakohdassa mainitun vahvistusmerkinnän.

Englisch

Each Member State shall send to the Commission specimens of the stamps it uses for the endorsement referred to in the second subparagraph.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Vahvistusmerkinnässä on oltava seuraavat näiden asiakirjojen A kohtaan (lähtötoimipaikka) merkittävät maininnat:

Englisch

Such authentication shall comprise the following, which should appear in box A (office of departure) of those documents:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Poiketen siitä, mitä 446 artiklassa säädetään, yhteisön tullialueella sijaitsevaan satamaan perustetulla vapaa-alueella lastattuja tai muuhun alukseen uudelleenlastattuja tavaroita on pidettävä kolmannessa maassa sijaitsevassa satamassa lastattuina tai uudellenlastattuina, jollei tulliviranomaisten aluksen asiakirjoihin tekemästä vahvistusmerkinnästä todeta, että alus saapuu vapaa-alueeseen kuulumattomasta sataman osasta.

Englisch

By way of derogation from Article 446, goods taken on board or transhipped in a free zone in a port situated in the customs territory of the Community shall be deemed to have been taken on board or transhipped in a third country unless it is established, by annotation in the ship's papers by the customs authorities, that the said vessel is coming from a part of that port other than the free zone.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK