Google fragen

Sie suchten nach: kiinteistönvälittäjä (Finnisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Holländisch

Info

Finnisch

kiinteistönvälittäjä

Holländisch

vastgoedmakelaar

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

kiinteistönvälittäjä

Holländisch

handelaar in vastgoed

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

kiinteistönvälittäjä

Holländisch

makelaarskantoor

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Oletko matkaopas, kiinteistönvälittäjä tai muu palveluntarjoaja?

Holländisch

-uitstoot door auto’s, fabrieken en elektriciteitscentrales

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Oletko matkaopas, kiinteistönvälittäjä tai joidenkin muiden palvelujen tarjoaja?

Holländisch

Bent u reisleider of makelaar of verricht u andere diensten?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Kyseinen kiinteistönvälittäjä oli heidän mukaansa yllyttänyt heidät ostamaan kyseisen asunnon ja tekemään lainasopimuksen.

Holländisch

Bij in januari 1998 ingestelde vordering hebben de echtgenoten Heininger hun op het sluiten van de leningsovereenkomst gerichte wilsverklaring overeenkomstig § 1 HWiG ingetrokken.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

-insinöörejä, lakimiehiä, konsultteja, asianajajia, omaisuudenhoitajia ja kiinteistönvälittäjä koskevat eettiset säännöt

Holländisch

-gedragscodes voor ingenieurs, advocaten, consultants, notarissen, vermogensbeheerders en makelaars;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lomaosakeasunnoissa kiinteistönvälittäjä myy oikeuden asua sovittu ajanjakso vuodessa tietyssä matkailualueella sijaitsevassa asunnossa ja pitää huolta tämän kiinteistön hoidosta.

Holländisch

Bij timesharing verkoopt een makelaar in onroerend goed het recht op een verblijf in een bepaalde woning in een toeristencentrum gedurende een vaste periode per jaar en zorgt hij voor het administratieve beheer van het pand.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

He väittävät, että heidän tuntemansa kiinteistönvälittäjä, joka toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana pankin puolesta, oli tullut useaan kertaan kutsumatta heidän kotiinsa.

Holländisch

Voorts meent het dat een intrekkingsrecht krachtens § 1 HWiG principieel uitgesloten is, aangezien § 5, lid 2, van deze wet bepaalt, dat wanneer een transactie in de zin van § 1, lid 1, daarvan onder toepassing van het VerbrKrGG valt, wat in casu het geval is, enkel de bepalingen van het VerbrKrGG van toepassing zijn.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

kiinteistönvälittäjä ('Immobilienmakler'), koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisi vuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja vähintään kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia, kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä 'Meister';

Holländisch

— adviseur uitzendarbeid („Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe"), overeenkomende met opleidingen met een totale duur van ten minste veertien jaar, waarvan gedurende ten minste vijf jaar een opleiding in een gestructureerd kader, verdeeld in een leerlingenschap van ten minste drie jaar, gedeeltelijk in het bedrijf en gedeeltelijk aan een instelling voor beroepsonderwijs, en een praktische opleiding in het bedrijf met een totale duur van ten minste twee jaar, afgesloten met een meestersexamen dat het recht verleent om het beroep uit te oefenen, leerlingen op te leiden en de titel „meester" te voeren.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Asia C-197/06: Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW ja Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars vastaan Willem Van Leuken (Tutkintotodistusten tunnustaminen – Direktiivi 89/48/ETY – Kiinteistönvälittäjä) (voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasseltin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Holländisch

Zaak C-197/06: Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW en Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen Willem Van Leuken („Erkenning van diploma’s — Richtlijn 89/48/EEG — Vastgoedmakelaar”) (verzoek van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt om een prejudiciële beslissing) . . . . . . . . . . .

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(44) Kaupungin keskustassa sijaitsevan maa-alueen (Asemansuo) arvioidun markkina-arvon määrittelytapa ei ole tiedossa. Kyseinen maa-alue vastaa noin puolta KK:n maaomaisuuden arvioidusta arvosta (2358158 euroa). Suomi käyttää arvoa rakennettavaa neliömetriä kohden (79,56 euroa) ja kertoo tämän arvon alueella, jolle on rakennusoikeus (29640 m2). Suomen mainitsema kiinteistönvälittäjä on kuitenkin arvioinut tämän maan arvoksi 50 euroa rakennettavaa neliömetriä kohden, jolloin päästään 1480200 euron arvoon. Näiden arvioiden välinen ero on 877958 euroa. Koska kyseessä on suuri yhtenäinen maa-alue, voidaan olettaa, että kiinteistöalan asiantuntijan Asemansuota koskeva arvio oli vähittäishinta, ja komissio voi sen vuoksi pitää kiinteistöalan asiantuntijan ilmoittamaa arvoa uskottavana. Suomi ei ole selittänyt millään tavoin huomattavaa eroa asiantuntijan lausuntoon verrattuna.

Holländisch

(44) Ten aanzien van de geraamde waarde van de in het centrum van de stad gelegen grond (Asemansuo), die ongeveer de helft van de geraamde waarde van de grond van KK (2358158 euro) uitmaakt, is het niet duidelijk hoe de marktwaarde is vastgesteld. Finland gebruikt een waarde per vierkante meter bouwgrond (79,56 euro) en vermenigvuldigt dit cijfer met de totale oppervlakte van de bouwgrond (29640 m2). De door Finland genoemde vastgoedmakelaar heeft deze grond echter getaxeerd op 50 euro per vierkante meter bouwgrond, wat een waarde van 1480200 euro zou opleveren. Het verschil tussen deze taxaties bedraagt 877958 euro. Omdat het om één groot stuk grond gaat, kan worden aangenomen dat de taxatie van de vastgoeddeskundige voor Asemansuo de retailwaarde was, en het door hem verstrekte cijfer kan dus door de Commissie als plausibel worden beschouwd. Finland heeft geen verklaring gegeven voor de aanzienlijke afwijking ten opzichte van het verslag van de deskundige.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

b) Jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että direktiivin 89/48/ETY 3 ja 4 artiklaa on tulkittava siten, että sellaisen Alankomaihin sijoittautuneen kiinteistönvälittäjän, joka harjoittaa Belgiassa kiinteistöjä koskevaa välitystoimintaa, on joka tapauksessa täytettävä Belgian lainsäätäjän edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä asettamat edellytykset (6.9.1993 tehdyn kuninkaan päätöksen 2 pykälä ja 1.3.1976 annetun puitelain 3 pykälä) sellaisen Belgiassa laillistetun kiinteistönvälittäjän kanssa tehdystä mahdollisesta yhteistyösopimuksesta riippumatta, joka osaltaan hoitaa Belgian oikeuden mukaiset toiminnot, eikö tästä seuraa sitten, että tällä direktiivillä ja tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä annetuilla kansallisilla säännöksillä rikotaan EY 49 artiklaa, jossa on kysymys rajat ylittävien palveluiden periaatteellisesta vapaudesta, koska tällaisen tulkinnan johdosta tällä direktiivillä ja sen täytäntöönpanemisen yhteydessä annetuilla kansallisilla säännöksillä suojataan Belgiassa sijaitsevien kiinteistöjen välitysmarkkinoita moitittavalla, keinotekoisella tavalla ilman, että sen osalta olisi olemassa objektiivista oikeuttamisperustetta, sellaisilta yhteistyömuodoilta, joiden osapuolina on eri jäsenvaltioihin (Belgia ja Alankomaat) sijoittautuneita itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia kiinteistönvälittäjiä, joista vähintään yksi (belgialainen kiinteistönvälittäjä) täyttää direktiivissä ja kansallisissa säännöksissä asetetut edellytykset, joten vaatimus, jonka mukaan lisäksi myös alankomaalaisen välittäjän on täytettävä nämä (direktiivin ja kansallisten säännösten mukaiset) edellytykset, on katsottava olevan kansalaisuuteen perustuvaa välillistä syrjintää ja vähintäänkin se on katsottava kielletyksi, ei-syrjiväksi rajoitukseksi?

Holländisch

b) Wanneer het Hof van oordeel is dat art. 3 en 4 Richtlijn 89/48 zo moeten worden uitgelegd dat een in Nederland gevestigde vastgoedmakelaar die in België bemiddelingsactiviteiten inzake vastgoed verricht in ieder geval aan de door de Belgische wetgever in uitvoering van voornoemde richtlijn opgelegde voorwaarden moet voldoen (art. 2 KB van 06.09.1993, art. 3 kaderwet van 01.03.1976), ongeacht de eventuele overeenkomst van samenwerking met een in België erkende vastgoedmakelaar die tussenkomst verleent voor werkzaamheden naar Belgisch recht, vloeit daar dan niet uit voort dat deze richtlijn en de in uitvoering van deze richtlijn genomen nationale bepalingen, strijdig zijn met art. 49 EG-Verdrag inzake de principiële vrijheid van grensoverschrijdende dienstverrichtingen en wel om de reden dat deze richtlijn en de in uitvoering daarvan genomen nationale bepalingen, bij toepassing van voormelde interpretatie, de markt inzake bemiddeling over vastgoed dat in België gelegen is, laakbaar, kunstmatig en zonder objectieve rechtvaardiging afschermen van samenwerkingsverbanden tussen de in verschillende lidstaten (België en Nederland) gevestigde zelfstandige vastgoedmakelaars waarvan minstens één (de Belgische vastgoedmakelaar) beantwoordt aan de door de richtlijn en de nationale bepalingen opgelegde voorwaarden, zodat het vereiste dat bijkomend ook de Nederlandse makelaar aan deze voorwaarden (richtlijn en nationale bepalingen) moet voldoen, gelijkstaat met een indirecte discriminatie op basis van nationaliteit en minstens een verboden niet-discriminerende beperking uitmaakt.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(15) Komissio pyysi Suomea arvioimaan KK:n omistamien maa-alueiden markkina-arvon kaupantekohetkellä. Suomi vastasi, ettei tämä ollut tarpeen, koska Karkkila ja Componenta olivat pyytäneet kiinteistönvälittäjää arvioimaan kaupan kohteena olevia maa-alueita vastaavien maa-alueiden arvon, minkä vuoksi markkina-arviointi oli jo suoritettu.

Holländisch

(15) De Commissie heeft Finland verzocht een taxatie van de marktwaarde te maken van alle grond waarvan KK ten tijde van de transactie eigenaar was. Finland antwoordde dat dit niet nodig was, omdat Karkkila en Componenta een vastgoedmakelaar hadden gebruikt voor het taxeren van de eenheidswaarde van grond die vergelijkbaar was met de grond waarop de transactie betrekking had, en dat de marktwaarde dus al was vastgesteld.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK