Google fragen

Sie suchten nach: vaihtelumarginaalit (Finnisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Holländisch

Info

Finnisch

Päivittäiset vaihtelumarginaalit kirjataan tuloslaskelmaan.

Holländisch

Dagelijkse wijzigingen in de variatiemarge worden in de en winst-en-verliesrekening opgenomen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Korkofutuurien päivittäiset vaihtelumarginaalit kirjataan tuloslaskelmaan ja ne vaikuttavat valuuttapositioon.

Holländisch

Dagelijkse wijzigingen in de variatiemarges worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening en beïnvloeden de deviezenpositie.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Valuuttapositioon vaikuttavat futuurityyppisten optioiden päivittäiset vaihtelumarginaalit, preemioiden arvonalennukset vuoden lopussa, kohde-etuuden kauppa toteutuspäivänä sekä option preemiot eräpäivänä.

Holländisch

De deviezenpositie wordt beïnvloed door de dagelijkse variatiemarge voor opties met het karakter van futures, door een afwaardering van de optiepremie aan het eind van het jaar, door de onderliggende handel op de uitoefendatum of, op de expiratiedatum, door de optiepremie.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

5. Valuuttapositioon vaikuttavat futuurityyppisten optioiden päivittäiset vaihtelumarginaalit, preemioiden arvonalennukset vuoden lopussa, kohde-etuuden kauppa toteutuspäivänä sekä option preemiot eräpäivänä. Päivittäiset vaihtelumarginaalit kirjataan tuloslaskelmaan.

Holländisch

5. De deviezenpositie wordt beïnvloed door de dagelijkse variatiemarge voor opties met het karakter van futures, door een afwaardering van de optiepremie aan het eind van het jaar, door de onderliggende handel op de uitoefendatum, of, op de expiratiedatum, door de optiepremie. Dagelijkse wijzigingen in de variatiemarge worden in de en winst-en verliesrekening opgenomen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

3. Korkofutuurien päivittäiset vaihtelumarginaalit kirjataan tuloslaskelmaan ja ne vaikuttavat valuuttapositioon. Samaa menettelyä sovelletaan avoimen position sulkemispäivänä riippumatta siitä, tapahtuuko toimitus. Mikäli toimitus tapahtuu, tulee osto tai myynti merkitä kirjanpitoon markkinahintaan.

Holländisch

3. Dagelijkse wijzigingen in de variatiemarges worden opgenomen in de winst-en verliesrekening en beïnvloeden de deviezenpositie. Dezelfde procedure geldt op de slotdag van de open positie, ongeacht of levering plaatsvindt of niet. Indien levering plaatsvindt, wordt de aan-of verkoop tegen de marktprijs geboekt.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

vaihtelumarginaali

Holländisch

Variatiemarge

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Futuurityyppisellä optiolla noteerattuja optioita, joiden vaihtelumarginaali maksetaan tai saadaan päivittäin.

Holländisch

De termijnvalutakoers bestaat uit de actuele contante koers plus/minus een overeengekomen agio/disagio.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vaihtelumarginaali (marking to market)Eurojärjestelmä edellyttää, että likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa käytettävien omaisuuserien aliarvostuksella korjattu markkina-arvo säilyy vaaditulla tasolla jatkuvasti.

Holländisch

De ECAF-procedure voor toezicht op de prestaties omvat een jaarlijkse ex post-vergelijking van het waargenomen wanbetalingscijfer voor alle in aanmerking komende debiteuren (het statische depot) en de kredietkwaliteitsdrempel van het Eurosysteem die is gegeven door de maatstaf voor het wanbetalingsrisico.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vaihtelumarginaali (variation margin, marking to market): Eurojärjestelmä edellyttää vakuuden markkina-arvon säilyvän eurojärjestelmän likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa tietyllä tasolla koko operaation ajan.

Holländisch

Variatiemarge (“marking to market”): het Eurosysteem verlangt dat een bepaald percentage van de marktwaarde van het onderpand dat door een tegenpartij wordt gebruikt voor transacties met wederinkoop gedurende de looptijd van de transactie wordt aangehouden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vaihtelumarginaalin päivittäiset muutokset on kirjattu tulokseen.

Holländisch

Deze positie in de boeken vande ECB vertegenwoordigt de netto vordering ofverplichting van elke nationale centrale bankten opzichte van de rest van het ESCB.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vakuuksien muutospyyntö (margin call): Vaihtelumarginaaliin liittyvä menettely, jossa keskuspankki voi vaatia vastapuolta toimittamaan lisää omaisuuseriä (tai rahaa), jos vakuutena olevien omaisuuserien säännönmukaisesti mitattava arvo laskee alle tietyn tason.

Holländisch

Vereveningsrekening: een door een rechtstreekse deelnemer aan TARGET2 bij de centrale bank aangehouden rekening voor het verwerken van betalingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vuodesta 2003 alkaen vaihtelumarginaalin päivittäiset muutokset on kirjattutaseeseen.

Holländisch

ECB Jaarverslag 2003

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vaihtelumarginaalin päivittäiset vaihtelut kirjataan taseeseen erikseen erilliselle tilille futuurin hintakehityksestä riippuen joko vastaaviin tai vastattaviin.

Holländisch

Indien rentetermijncontracten worden aangehouden in een vreemde valuta, heeft dit een invloed op de gemiddelde kostprijs van deze deviezenpositie bij de betaling van de vergoeding.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vuodesta 2003 alkaen vaihtelumarginaalin päivittäiset muutokset on kirjattu taseeseen.

Holländisch

Vanaf 2003 zijn dagelijkse wijzigingen in de variatiemarge in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Jos kaupan kohteena olevien arvopaperien arvo vastaavasti niitä uudelleen arvostettaessa ylittää vastapuolen velan ja vaihtelumarginaalin yhteismäärän, keskuspankki palauttaa ylimääräiset arvopaperit( tai rahan) vastapuolelle.

Holländisch

Het omvat het oorspronkelijke EEGVerdrag( Verdragen van Rome) en alle latere wijzigingen en uitbreidingen daarvan. Vereveningsdatum: De datum waarop een transactie wordt verevend.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Jos kaupan kohteena olevien arvopaperien arvo vastaavasti niitä uudelleen arvostettaessa ylittää vastapuolen velan ja vaihtelumarginaalin yhteismäärän, keskuspankki palauttaa ylimääräiset arvopaperit( tai rahan) vastapuolelle. Valuuttaswap( foreign exchange swap): Samanaikainen avista- ja termiinikauppa kahden eri valuutan välillä.

Holländisch

Vaste aftrek: Een vast bedrag dat een instelling mag aftrekken bij de berekening van de reserveverplichtingen in het kader van het stelsel van reserveverplichtingen van het Eurosysteem. Vaste-rentetender: Een tenderprocedure waarbij de rentevoet tevoren door de centrale bank wordt vastgesteld en deelnemende tegenpartijen inschrijven voor het bedrag waarvoor zij, tegen die vaste rentevoet, de transactie wensen aan te gaan.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Jos kaupan kohteena olevien arvopaperien markkina-arvo vastaavasti niitä uudelleen arvostettaessa ylittää vastapuolen velan määrän lisättynä vaihtelumarginaalin määrällä, keskuspankki palauttaa ylimääräiset arvopaperit( tai rahan) vastapuolelle.

Holländisch

Variabele-rentetender: Een tenderprocedure waarbij de tegenpartijen in hun inschrijving zowel het bedrag opgeven waarvoor zij de transactie met de centrale bank wensen aan te gaan als de rentevoet.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Marking to market: Katso vaihtelumarginaali. Markkina-arvon aliarvostus( valuation haircut): Käänteisoperaatioiden kohteena oleviin arvopapereihin sovellettava riskienhallintatoimi, jossa keskuspankki laskee kaupan kohteena olevien arvopaperien arvoksi arvopaperin markkina-arvon vähennettynä tietyllä prosentilla( aliarvostus).

Holländisch

Het Eurosysteem kan grenzen stellen aan de hoogte van inschrijvingen om buitensporige inschrijvingen door afzonderlijke tegenpartijen te voorkomen. Maximale inschrijvingsrente: De maximale rente waartegen tegenpartijen mogen inschrijven op variabele-rentetenders.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vaihtelumarginaali( marking to market, variation margin): Eurojärjestelmän vaatima tietty marginaali, jolla varaudutaan likviditeettiä lisäävien käänteisoperaatioiden kohteena olevien arvopapereiden markkina-arvon vaihteluun koko näiden operaatioiden ajan.

Holländisch

De afwikkeling kan samenvallen met de transactiedatum of kan één of meer dagen na de transactiedatum liggen( de valutadatum wordt aangegeven als T+ het aantal dagen tot de afwikkeling). Valutarisico: Het risico van verliezen als gevolg van wisselkoerswijzigingen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Vakuuksien muutospyyntö( margin call): Vaihtelumarginaaliin liittyvä menettely, jossa keskuspankit voivat vaatia vastapuolta toimittamaan lisää arvopapereita( tai rahaa), jos kaupan kohteena olevien arvopaperien säännönmukaisesti mitattava arvo laskee alle tietyn tason.

Holländisch

Omgekeerd is het zo dat, als de waarde van de beleenbare activa na herwaardering het door de tegenpartijen verschuldigde bedrag plus de variatiemarge overschrijdt, de centrale bank het surplus aan activa( of liquiditeiten) aan de tegenpartij retourneert.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK