Google fragen

Sie suchten nach: virtaviivaistamisen (Finnisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Holländisch

Info

Finnisch

Hyväksyn virtaviivaistamisen periaatteen.

Holländisch

Ik kan instemmen met dat beginsel van stroomlijning.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Virtaviivaistamisen ja nykyaikaistamisen on kuljettava käsi kädessä.

Holländisch

Stroomlijnen en moderniseren moeten hand in hand gaan.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ainakin minun puolueeni Suomessa, eli kansallinen kokoomus, nosti lainsäädännön virtaviivaistamisen ja turhien direktiivien tehtailusta luopumisen yhdeksi viime eurovaalien päätavoitteekseen.

Holländisch

In elk geval mijn partij in Finland, de Nationale Coalitiepartij, maakte het stroomlijnen van de regelgeving en het vermijden van onnodige richtlijnen tot een van haar hoofddoelen bij de vorige Europese verkiezingen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

EKP katsoo, että rahoituslaitosten sääntelyn virtaviivaistamisen tulee vastaisuudessa olla lainsäädäntötyön ensisijainen tavoite. Tällainen sääntelyjärjestelmä olisi sekä nykyistä käytäntöä yhdenmukaisempi kaikissa jäsenvaltioissa että kyllin joustava sopeutuakseen muuttuvaan toimintaympäristöön.

Holländisch

Wat de werkzaamheden voor de toekomst betreft, is de ECB van mening dat prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikkeling van een gestroomlijnd kader van regelgeving voor financiële instellingen.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Finnisch

(99) Toiseksi MobilCom pystyi valtion takaamien lainojen avulla muuttamaan asiakaspohjansa kannattavaksi. MobilCom kasvoi asiakaspohjansa virtaviivaistamisen jälkeen suunnilleen yhtä nopeasti kuin markkinat, mutta sen asiakaspohja oli suhteellisesti poikkeuksellisen tuottoisa.

Holländisch

(99) Anderzijds maakten de door de staat gegarandeerde leningen het MobilCom mogelijk haar klantenbasis winstgevend te maken. Na de reorganisatie van haar klantenbasis is MobilCom ongeveer even sterk gegroeid als de markt, maar beschikte zij over een bijzonder winstgevende klantenkring.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

jatkettava valtion omistaman CGD-konsernin toiminnan virtaviivaistamista;

Holländisch

de stroomlijning van de aan de overheid toebehorende CGD-groep voortzetten;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Muita menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat muiden muassa seuraavat: terveydenhuoltoalaa koskevien rationalisointitoimien toteuttamisen jatkaminen, sosiaalietuuksien virtaviivaistaminen ja sosiaalituen kohdentamisen parantaminen, välituotekäytön vähentäminen kaikissa sektoriministeriöissä, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimusten uudelleenneuvotteluista koituvat säästöt ja valtion omistamien yritysten uusista uudelleenjärjestelytoimista koituvat säästöt.

Holländisch

Andere uitgavenbesparende maatregelen zijn onder meer de voortzetting van de rationalisatie-inspanningen in de gezondheidssector, de stroomlijning van de sociale uitkeringen en betere targeting van sociale bijstand, de vermindering van het intermediaire verbruik bij alle vakdepartementen, besparingen door het opnieuw onderhandelen over publiek-private partnerschapscontracten en door herstructureringsinspanningen bij staatsondernemingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain erityisiä teknisiä vaatimuksia, vaan niiden pitäisi tarvittaessa kattaa koko järjestelmän laajuisia toimia (esimerkiksi viestintä, yhteistyö, koordinointi, uudelleentarkastelu ja valvontaprosessien virtaviivaistaminen).

Holländisch

Corrigerende en preventieve maatregelen moeten niet tot specifieke technische eisen beperkt blijven, maar zo nodig op het gehele systeem omvattende maatregelen betrekking hebben (zoals bijvoorbeeld communicatie, samenwerking, coördinatie, evaluatie en stroomlijning van de controleprocedures, enz.).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

• Eräs Kunta ja laatu -projektin kokeiluhankkeista tuotti vuositasolla noin miljoonan markan säästöt. Säästö saatiin "virtaviivaistamalla" prosesseja ja nopeuttamalla laskutusta.

Holländisch

• Bij het opstellen van een strategie ter verbetering van de kwaliteit van openbare diensten wordt in Finland gepleit voor o.a. de Balanced Scoreboard-procedure, de Customer Satisfaction Index en andere instrumenten om kwaliteit te meten.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

9.5 toteaa lopuksi, että uusien välineiden hallinnointia varten tarvitaan lisävaroja, joiden tulee vastata suuruudeltaan sitä määrää, jonka komissio pyrkii säästämään virtaviivaistamalla byrokratiaansa ja ulkoistamalla toimintojaan.

Holländisch

9.5 wijst er tot slot op dat de extra middelen die beschikbaar moeten worden gesteld voor de administratie van de nieuwe instrumenten moeten overeenkomen met het bedrag dat de Commissie wil besparen door haar bureaucratie afte slanken en taken uit te besteden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Ryhmän tarkoituksena on maksimoida resurssien hyödyntäminen virtaviivaistamalla ympäristöraportointia ja tarjoamalla yhteistä verkkosivujen isännöintiä kymmentä temaattista aluetta varten.

Holländisch

Het doel van de groep is om de beschikbare middelen optimaal te benutten via het stroomlijnen van milieurapportages en het onderhouden van een gezamenlijke webhostingdienst voor tien thematische gebieden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Konelainsäädäntö uudistuu uroopan komissio on ehdottanut konedirektiivin virtaviivaistamista

Holländisch

Verjongingskuur voor machinebouw wetgeving n haar streven om de bestaande

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Näihin kuuluivat taloudelliset aikaansaannokset ja sisäisten toimintojen ja menettelytapojen virtaviivaistaminen, ohjelman toiminnan laajempi hajauttaminen sekä valvonta- ja arviointijärjestelmän vakiinnuttaminen.

Holländisch

Verder zijn initiatieven genomen om de Programma-activiteiten meer te decentraliseren en is een systeem opgezet voor controle en evaluatie.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

EU-tutkimus auttaa virtaviivaistamaan paikallisen kaupunkihallinnon.

Holländisch

EU-onderzoek kan helpen om het lokaal stedelijk beleid te stroomlijnen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lisäksi verouudistus, yritysten tukijärjestelmien virtaviivaistaminen ja televiestintäalan vapauttaminen ovat alkaneet vaikuttaa myönteisesti.

Holländisch

Bovendien beginnen de belastinghervorming, de stroomljning van de bedrjfsondersteuningsmechanismen en de liberalisatie van.de telecomsector vruchten af te werpen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Keskus panostaa vahvasti saamansa tiedon laadun ja tarkoituksenmukaisuuden parantamiseen ja tiedonkulun virtaviivaistamiseen, jotta kaikkien osallisten hyöty voitaisiin maksimoida ja kuormitus minimoida.

Holländisch

Het Agentschap getroost zich veel inspanningen om de kwaliteit en relevantie van de binnenkomende gegevens te verbeteren en de gegevensstromen te kanaliseren zodat hiermee zo'n groot mogelijk voordeel kan worden gedaan en de werklast voor alle bij dit proces betrokkenen zo laag mogelijk wordt gehouden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tämä johtuu osittain siitä, että EU on pohtinut, miten parantaa työskentelyään toimittaessa kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla esimerkiksi pyrkimällä ennakoimaan todennäköisiä vaikeuksia, määrittämällä ensisijaiset toiminnot, lisäämällä yhteyksiä kolmansien maiden kanssa, lisäämällä vastuunjakoa muiden samoin ajattelevien maiden kanssa ja virtaviivaistamalla päätöslauselmia eri foorumeiden välillä.

Holländisch

Dit is ten dele toe te schrijven aan het feit dat de EU heeft nagedacht over manieren om de procedure met betrekking tot haar activiteiten in internationale mensenrechtenfora te verbeteren, bijvoorbeeld door te proberen om te anticiperen op mogelijke struikelblokken, door prioriteiten voor actie te bepalen, door meer contacten te leggen met derde landen, door de lasten beter te delen met andere gelijkgestemde landen, en door de resoluties in de verscheidene fora te stroomlijnen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys- jakuluttaja-asioiden neuvostonon yhteistyössä talous- ja rahoitusasioiden neuvostonkanssa jatkettava aktiivisesti tätä virtaviivaistamista, joka vahvistaa huomattavasti Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta.

Holländisch

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzakenmoet deze stroomlijning, die de sociale dimensie van de strategie van Lissabon aanzienlijk zal versterken, in samenwerking met de Raad Economische en Financiële Zaken actief voortzetten.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Ghilardottin mielestä Equal­ohjelman hallinto kaipaa virtaviivaistamista.

Holländisch

Joaquim MIRANDA (EUL/NGL, P) meent eveneens dat de mondialisering zeer nadelig is voor de ontwikkelingslanden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lisäksi verouudistus, yritysten tukijärjestelmien virtaviivaistaminen jateleviestintäalan vapauttaminen ovat alkaneet vaikuttaa myönteisesti.

Holländisch

Bovendien beginnen de belastinghervorming,de stroomlijning van de bedrijfsondersteuningsmechanismen en de liberalisatie van detelecomsector vruchten af te werpen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK