Google fragen

Sie suchten nach: dollarimääräisiä (Finnisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Italienisch

Info

Finnisch

Noin puolet kansainvälisistä jouk­kovelkakirjoista on dollarimääräisiä ja vain 30 % euromääräisiä.

Italienisch

Circa la metà dei titoli internazionali di prestito sono denominati in dollari USA, e solo il 30% in euro.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla euromääräiset emissiot ovat edelleen paljon dollarimääräisiä emissioita jäljessä.

Italienisch

Le emissioni denominate in euro sui mercati obbligazionari internazionali sono ancora molto inferiori a quelle denominate in dollari USA.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Valuuttavarantosaamisten, jotka Banka Slovenije siirtää, tulisi olla Yhdysvaltain dollarimääräisiä ja kultamääräisiä.

Italienisch

Le attività di riserva in valuta che la Banka Slovenije è tenuta a trasferire dovrebbe essere denominato in dollari americani e oro.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Valuuttavarantosaamisten, jotka Národná banka Slovenska siirtää, tulisi olla Yhdysvaltain dollarimääräisiä ja kultamääräisiä.

Italienisch

Le attività di riserva in valuta che la Národná banka Slovenska è tenuta a trasferire dovrebbero essere denominate in dollari americani e oro.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Valuuttavarantosaamisten, jotka Národná banka Slo ­ venska siirtää, tulisi olla Yhdysvaltain dollarimääräisiä ja kultamääräisiä.

Italienisch

Le attività di riserva in valuta che la Národná banka Slovenska è tenuta a trasferire dovrebbero essere deno ­ minate in dollari americani e oro.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Finnisch

Helmikuun 6. päivänä 2007 se osti 50 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla Euroopan investointipankin dollarimääräisiä velkapapereita valuuttavarantonsa hoidon vuoksi.

Italienisch

Nello specifico, il 6 febbraio 2007 la Národná banka Slovenska ha acquistato titoli denominati in dollari statunitensi emessi dalla BEI per un ammontare pari a 50 milioni di dollari statunitensi per finalità di gestione delle riserve.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Finnisch

Näillä markkinoilla euro on ollut todellinen menestys, sillä vuonna 1999 liikkeeseen laskemista kansainvälisistä lainoista suurempi osa oli euromääräisiä kuin dollarimääräisiä.

Italienisch

L'euro ha riscosso un autentico successo su que­sti mercati: il volume dei prestiti intemazionali emes­si in euro ha superato nel 1999 quello dei prestiti in dollari.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Kuten 180–185 kappaleessa selitetään, on lukuisia muitakin vääristymiä, jotka itsessäänkin ovat perusteena ulkoisen viitearvon käyttämiselle myös euro- ja dollarimääräisissä lainoissa.

Italienisch

Come precisato nei considerando da 180 a 185, esistono diverse altre distorsioni che giustificano di per sé il ricorso a un riferimento esterno anche per i prestiti espressi in EUR e USD.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Nettonykyarvoon sovellettiin tämän jälkeen joitakin herkkyysanalyyseja, jotta voitaisiin ottaa huomioon lukuisia mahdollisia parametrejä, kuten Yhdysvaltain dollarin ja Kyproksen punnan välisen vaihtokurssin vaihtelut (monet yhtiön kustannuksista ovat dollarimääräisiä kun sen tulot puolestaan ovat eri valuutoissa), erilaiset kasvuennusteet ja polttoainehintojen vaihtelut.

Italienisch

Tale valore netto attuale è stato poi sottoposto ad una serie di analisi di sensibilità per tener conto di eventuali variazioni di parametri, come le variazioni del tasso di cambio USD/CYP (molti dei costi della compagnia sono espressi in dollari US mentre le sue entrate sono espresse in altre valute), variazioni nelle previsioni di crescita e nei prezzi del carburante.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Banka Slovenijen on siirrettävä EKP:lle 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavin vaikutuksin tämän artiklan ja niiden järjestelyjen mukaisesti, joihin sen perusteella on ryhdytty, Yhdysvaltain dollarimääräisiä ja kultamääräisiä valuuttavarantosaamisia 191641809,33 euroa vastaava määrä seuraavasti:

Italienisch

La Banka Slovenije, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari USA e oro, per un importo pari a 191641809,33 EUR, come segue:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

578.Suurelle osalle maataloustuotteiden vientituista (erityisesti viljat, riisi ja sokeri) sekäeräistä yhteisön sisäisistä tuista (esimerkiksi tärkkelyksen tuotantotuki, kemian teollisuuttakoskeva sokerin käyttötuki ja puuvillatuki) määrärahat vahvistetaan euromääräistenyhteisön hintojen ja odotettavissa olevien dollarimääräisten maailmanmarkkinahintojenvälisen eron perusteella.

Italienisch

578.Per una parte importante delle restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli,segnatamente cereali, riso e zucchero, e per alcuni aiuti interni, quali l’aiuto alla produzione di amido, l’aiuto per l’impiego di zucchero da parte dell’industria chimica e l’aiutoper il cotone, gli stanziamenti di bilancio sono fissati in funzione del divario esistente trai prezzi comunitari, espressi in euro, e i prezzi mondiali prevedibili, generalmenteespressi in dollari.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Aasiassa Japanin markkinat olivat edelleenkin tärkeinjälleenrahoituksenlähdesekäjeni-lainoissa (etenkin Samurai-lainat) että ulkomaan rahanmääräisissälainoissa (Uridashi-lainat), joita otettiin Australian dollarija Uuden-Seelannin dollarimääräisinä.

Italienisch

Per quanto riguarda i mercati asia tic i , il G i a p po ne resta unvasto serbatoiodi raccolta, sia per operazioni in JPY (Samurai) sia per emissioni in valute diverse dallo JPY, in particolare AUD e NZD (Uridashi).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

EKP ilmoitti 13. lokakuuta, että kyseisiin operaatioihin sovelletaan kokonaisuudessaan kiinteää korkoa, ja Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti lisäävänsä valuuttaswapin määrää kattaakseen kaikki dollarimääräiset rahoitustarpeet.

Italienisch

Il 13 ottobre la BCE ha annunciato l’esecuzione integrale di tutte queste operazioni che sarebbero state effettuate a un tasso fisso; il Federal Reserve System ha annunciato dal canto suo che avrebbe aumentato l’importo delle linee di swaps per coprire l’intero fabbisogno di finanziamento in dollari.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ensimmäisten kuukausien aikana euromääräiset osakeannit ottivat paikkansa kansainvälisten antien joukossa dollarimääräisten antien rinnalla.

Italienisch

Le emissioni in euro hanno così rap­presentato, fin dai primi mesi dell'anno, nelle emissioni internazionali, una quota compara­bile a quella delle emissioni in dollari.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Joitakin toimia on kuitenkin toteutettu vuonna 1998: Slovenian keskuspankin rajoituksia on osittain lievennetty portfoliosijoitusten (pakolliset hoitotilit) ja ulkomaisten luottojen ja lainojen (pakolliset korot tomat dollarimääräiset talletukset) osalta.

Italienisch

Bisogna potenziare ulteriormente le strutture di normalizzazione e di valutazione della conformità.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Kaikki talouden toimijat hyötyvät pitkällä aikavälillä siitä, että niillä on mahdollisuus lainanottoon ja -antoon samassa valuutassa suuremmilla ja likvidimmillä markkinoilla yhtä avoimin ehdoin ja tasapuolisin mahdollisuuksin sekä vastaavin kustannuksin kuin tällä hetkellä dollarimääräisillä markkinoilla.

Italienisch

Tutti gli agenti economici bene ficeranno a termine di un accesso ai mutui e ai prestiti nella stessa moneta nell'ambito di un mercato più vasto e più liquido, in condizioni di trasparenza, di parità di accesso e di costi analoghe a quelle attualmente prevalenti per il dollaro.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Kansainvälisen järjestelypankin mukaan dollarimääräiset emissiot nousivat kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla vuoden 2001 tammi­syyskuussa 732 miljardiin US­dollariin, kun euromääräiset emissiot jäivät vain 535 miljardiin dollariin.

Italienisch

Nei primi tre trimestri del 2001, secondo la Banca dei regolamenti internazionali, il totale lordo delle emissioni internazionali di titoli obbligazionari in dollari americani ammontava a 732 miliardi contro un equivalente di 535 miliardi di dollari per le obbligazioni denominate in euro.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Lyhyellä aikavälillä Cityn rooli on luultavasti vahvistunut obligaatioiden liikkeeseenlaskun lisääntymisen myötä, sillä noin 70 % kaikista obligaatiosta (myös dollarimääräisistä ja muista) lasketaan liikkeeseen Cityssä.

Italienisch

Nel breve periodo, il ruolo della City è stato probabilmente rafforzato dall'impennata delle emissioni obbligazionarie, poiché circa il 70 % di tutte le obbligazioni (compresi dollari, ecc.) è emesso da organismi con sede nella City.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Muutos sujui hyvin ja uusi valuutta vakiintui nopeasti rahoitusmarkkinoilla. Ensimmäisten kuukausien aikana euromääräiset osakeannit ottivat paikkansa kansainvälisten antien joukossa dollarimääräisten antien rinnalla.

Italienisch

Il passaggio all'euro e avvenuto senza scosse e la nuova divisa si è rapidamente imposta sui mercati finanziari: fin dai primi mesi dell'anno, infatti, le emissioni in euro hanno rappresentato una quota delle emissioni internazionali paragonabile a quella delle emissioni in dollari.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Se teki Lontoossa sijaitsevan Nomura International Plc -nimisen pankin kanssa sopimuksen US-dollarimääräisten vaihtuvakorkoisten "Eurobond" -joukkovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta. Tämä sopimus samoin kuin siihen liittyvät swap-sopimukset hyväksyttiin edellä mainittujen ministeriöiden eri päätöksillä.

Italienisch

Un contratto di mutuo obbligazionario che prevedeva l'emissione di « Eurobond » in USD a tasso variabile è stato stipulato con la banca Nomura International plc, con sede in Londra, e approvato, assieme ai connessi contratti di swap, con distinti decreti dei ministeri sopra menzionati.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK