Google fragen

Sie suchten nach: päästöjenrajoitusjärjestelmien (Finnisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Maltesisch

Info

Finnisch

Päästöjenrajoitusjärjestelmien kestävyys

Maltesisch

Perjodu ta'servizz ta'sistemi tal-kontroll ta'emissjonijiet

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

d) saastumista ehkäisevien laitteiden kestävyys, päästöjenrajoitusjärjestelmien varajärjestelmät, käytönaikainen vaatimustenmukaisuus, tuotannon vaatimustenmukaisuus ja ajokelpoisuus

Maltesisch

d) il-perjodu ta'servizz tat-tagħmir kontra t-tniġġis, is-sistemi tal-kontroll tat-tniġġis tal-bdil, konformità waqt l-użu, konformità tal-produzzjoni u tal-kondizzjoni tajba għat-triq;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komission olisi tarkasteltava toistaiseksi sääntelemättömiä päästöjä, joita syntyy uusien polttoaineiden, moottoritekniikoiden ja päästöjenrajoitusjärjestelmien yleistyvän käytön seurauksena.

Maltesisch

Il-Kummissjoni għandha żżom taħt reviżjoni l-emissjonijiet li s’issa għadhom mhumiex regolati u li tfaċċaw b’konsegwenza ta’ użu usa’ ta’ formulazzjonijiet ġodda tal-fjuwil, ta’ teknoloġiji tal-magni u ta’ sistemi ta’ kontroll tal-emissjonijiet.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(10) ’estolaitteella'rakenteeseen kuuluvaa laitetta, joka havainnoi lämpötilaa, ajoneuvon nopeutta, moottorin pyörimisnopeutta, vaihdetta, imusarjan painetta tai jotain muuta parametriä aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai palauttaakseen päästöjenrajoitusjärjestelmän jonkin osan toiminnan taikka joka vähentää päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta sellaisissa olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana

Maltesisch

(10) “tagħmir ta'riduzzjoni” jfisser kull element tad-disinn li josserva t-temperatura, il-veloċità tal-vettura, id-dawrien tal-magna (RPM), it-transmission gear, il-vakwu fil-manifold jew parametru ieħor bl-iskop li jattiva, jimmodula, jittardja jew iwaqqaf il-funzjonament ta'xi parti mis-sistema ta'kontroll ta'l-emissjonijiet, li tnaqqas l-effettività tas-sistema ta'kontroll ta'l-emissjonijiet taħt kondizzjonijiet li wieħed raġonevolment jistenna li jiltaqa'magħhom waqt it-tħaddim u l-użu normali ta'vettura;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(11) Puristussytytysmoottorit ovat luonnostaan kestäviä, ja on osoitettu, että asianmukaisella ja tehokkaalla huollolla ne voivat säilyttää hyvät päästöominaisuutensa kaupallisessa käytössä olevien raskaiden ajoneuvojen huomattavan pitkien ajomatkojen ajan. Uudet päästövaatimukset tukevat kuitenkin moottorin jälkeen sijoittuvien päästöjenrajoitusjärjestelmien, kuten typen oksidien poistojärjestelmien, dieselhiukkassuodattimien ja edellisten yhdistelmien sekä mahdollisesti toistaiseksi määrittelemättömien järjestelmien asentamista. Sen vuoksi on tarpeen asettaa käyttöikävaatimus niiden menettelyjen perustaksi, joilla varmistetaan moottorin päästöjenrajoitusjärjestelmän vaatimustenmukaisuus koko viitejakson ajan. Tällaisen vaatimuksen asettamisessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon raskaiden ajoneuvojen pitkät ajomatkat, asianmukaisen ja oikea-aikaisen huollon tarve sekä mahdollisuus tyyppihyväksyä N1-luokan ajoneuvoja joko tämän direktiivin tai moottoriajoneuvojen päästöjen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY [8] mukaisesti.

Maltesisch

(11) Il-magni b’compression ignition huma intrinsikament dewwiema u wrew li, b’manutenzjoni tajba u effettiva, huma jistgħu jżommu livell għoli ta'prestazzjoni ta'emissjonijiet fuq id-distanzi partikolarment twal li jagħmlu vetturi tat-tip heavy-duty fil-kors ta'operazzjonijiet kummerċjali. Madankollu, l-istandards futuri ta'l-emissjonijiet għandhom iġibu l-introduzzjoni ta'sistemi ta'kontroll ta'emissjonijiet fi stadju operattiv wara (downstream) dak tal-magna, bħal sistemi ta'tneħħija ta'NOx, filtri tal-partikulati tad-diesel u sistemi li jkunu l-kombinazzjoni tat-tnejn u, forsi, sistemi oħra li għadhom iridu jiġu definiti. Hemm għalhekk il-bżonn li jiġi stabbilit rekwiżit tat-tul ta'servizz utli li fuqu jkunu bbażati l-proċeduri sabiex tkun żgurata l-konformità tas-sistema ta'kontroll ta'emissjonijiet ta'magna matul dak il-perjodu ta'referenza. Meta jiġi stabbilit tali rekwiżit għandu jittieħed kont tad-distanzi konsiderevoli li jagħmlu l-vetturi tat-tip heavy-duty, tal-bżonn li tiġi inkluża l-manutenzjoni adegwata u opportuna u tal-possibbiltà ta'l-approvazzjoni tat-tip ta'vetturi tal-kategorija N1 skond din id-Direttiva jew id-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE ta'l-20 ta'Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta'l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma'miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-inkwinament ta'l-arja b’emissjonijiet minn vetturi bil-mutur [8].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(16) Komission olisi tarkasteltava tarvetta ottaa käyttöön uusia päästörajoja nykyisin sääntelemättömille päästöille, kun otetaan entistä laajemmin käyttöön uusia vaihtoehtoisia polttoaineita ja uusia päästöjenrajoitusjärjestelmiä.

Maltesisch

(16) Il-Kummissjoni għandha tibqa'tirrivedi l-bżonn ta'l-introduzzjoni ta'limiti ta'emissjonijiet għal inkwinanti li sa issa għadhom mhumiex regolati u li jsiru meħtieġa bħala konsegwenza ta'l-użu aktar estiż ta'karburanti alternattivi ġodda, u ta'sistemi ġodda ta'kontroll ta'emissjonijiet ta'exhaust.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(6) Kaasu-ja hiukkaspäästöjen ja savun opasiteetin osalta on käytettävissä tyyppihyväksyntätestejä, jotka antavat mahdollisuuden moottoreiden päästöjen entistä kattavampaan arviointiin ajoneuvojen käyttöolosuhteita lähemmin muistuttavissa testausolosuhteissa. Tavanomaiset ja tietyillä päästöjenrajoituslaitteilla varustetut puristussytytysmoottorit on vuodesta 2000 alkaen testattu vakiotilatestisyklillä ja savun opasiteetin osalta uudella kuormavastetestillä. Edistyneillä päästöjenrajoitusjärjestelmillä varustetut puristussytytysmoottorit on lisäksi testattu uudella vaihtuvien olosuhteiden testisyklillä. Vuodesta 2005 kaikki puristussytytysmoottorit olisi testattava kaikilla näillä sykleillä. Kaasulla käyvät moottorit testataan vain uudella vaihtuvien olosuhteiden testisyklillä.

Maltesisch

(6) It-testijiet, għall-approvazzjonijiet tat-tip, għall-inkwinanti gassużi u partikulati u għall-opaċità tad-duħħan japplikaw sabiex jippermettu valutazzjoni aktar rappreżentattiva ta'l-emissjonijiet tal-magni taħt kondizzjonijiet tat-test li jixbħu aktar lil dawk li taħthom jaħdmu vetturi fl-użu. Mill-2000 'l hawn, magni b’compression ignition konvenzjonali u dawk il-magni b’compression ignition mgħammra b’ċerti tipi ta'tagħmir ta'kontroll ta'emissjonijiet ġew ittestjati fuq ċiklu ta'test taħt kondizzjonijiet kostanti u permezz ta'load response test ġdid ta'l-opaċità tad-duħħan. Magni b’compression ignition mgħammra b’sistemi avvanzati ta'kontroll ta'emissjonijiet ġew, minbarra dan, ittestjati fuq ċiklu ta'test transitorju ġdid. Mill-2005, il-magni b’compression ignition kollha għandhom jiġu ttestjati fuq dawk iċ-ċikli ta'test kollha. Il-magni li jaħdmu bil-gass jiġu ttestjati biss fuq iċ-ċiklu ta'test transitorju ġdid.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(9) Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/70/EY(5), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/71/EY(6), säädetään, että 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen kaikkialla yhteisön alueella myynnissä olevien bensiini-ja dieselmoottoreissa käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg (miljoonasosaa). Vertailupolttoaineet, joita käytetään ajoneuvojen tyyppihyväksyntätesteissä vuodesta 2005 sovellettavien päästörajojen osalta, olisi määriteltävä uudelleen, jotta määritelmät tarvittaessa vastaisivat paremmin niiden bensiini-ja dieselpolttoaineiden rikin, hapen ja aromaattisten aineiden pitoisuuksia, jotka ovat markkinoilla saatavilla vuodesta 2005 ja joita käytetään ajoneuvoissa, joissa sovelletaan edistyneitä päästöjenrajoitusjärjestelmiä tai bensiinin suoraruiskutustekniikkaa.

Maltesisch

(9) Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta'Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-fuels tal-petrol u tad-diesel u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE [5], kif emendata mid-Direttiva tal-Kumissjoni 2000/71/KE [6], tirrikjedi li l-fuels tal-petrol u d-diesel li jintużaw għall-magni li jinbiegħu fil-Komunità mill-1 ta'Jannuar 2005 ikollha kontenut massimu ta'kubrit ta'50 mg/kg (partijiet għal kull miljun). Il-fuels ta'referenza użati għall-ittestjar ta'l-approvazzjoni tat-tip ta'vetturi kontra l-limiti ta'emissjoni applikabbli mis-sena 2005 għandhom jiġu ri-definiti sabiex jirreflettu f'mod aħjar, fejn applikabbli, il-kontenut ta'kubrit, aromatiċi u ossiġenu tal-fuels tal-petrol u diesel li għandhom ikunu disponibbli fis-suq mill-2005 u użati minn vetturi li għandhom sistemi avvanzati ta'kontroll ta'l-emissjoni jew tat-teknoloġija tal-magna bl-"injezzjoni diretta tal-gażolina".

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(9) On tarpeen edelleen parantaa moottoripolttoaineiden laatua, jotta käytössä olevat päästöjenrajoitusjärjestelmät toimisivat tehokkaasti ja kestävästi.

Maltesisch

(9) Hemm bżonn li jsir aktar titjib fil-kwalità tal-karburanti tal-vetturi bil-mutur sabiex tittejjeb il-prestazzjoni effiċjenti u dewwiema tas-sistemi ta'kontroll ta'emissjonijiet fl-użu.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1. Komissio tarkastelee tarvetta ottaa käyttöön raskaita ajoneuvoja ja moottoreita koskevia uusia päästörajoja nykyisin sääntelemättömien päästöjen osalta. Tarkastelu perustuu uusien vaihtoehtoisten polttoaineiden entistä laajempaan käyttöönottoon ja uusien, lisäaineita hyödyntävien päästöjenrajoitusjärjestelmien käyttöönottoon tässä direktiivissä vahvistettujen uusien vaatimusten noudattamiseksi. Tarvittaessa komissio antaa ehdotuksen asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Maltesisch

1. Il-Kumissjoni għandha tirrivedi l-bżonn li jiġu introdotti limiti ġodda ta'emissjonijiet applikabbli għal vetturi u magni tat-tip heavy-duty fir-rigward ta'inkwinanti li għadhom mhumiex regolati. Ir-reviżjoni għandha tkun ibbażata fuq l-introduzzjoni aktar wiesgħa fis-suq ta'karburanti alternattivi ġodda u fuq l-introduzzjoni ta'sistemi ġodda ta'kontroll ta'emissjonijiet ta'l-exhaust li jaħdmu bl-addittivi sabiex jintlaħqu standards futuri stabbiliti f’din id-Direttiva. Fejn ikun il-każ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

2. Päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käyttö on kielletty seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

Maltesisch

2. L-użu ta'tagħmir ta'riduzzjoni li jnaqqas l-effettività tas-sistemi tal-kontroll ta'l-emissjonijiet għandu jiġi pprojbit ħlief fil-każijiet li ġejjin:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Apureagenssin käyttöön perustuvat päästöjenrajoitusjärjestelmät

Maltesisch

Sistemi ta'kontroll ta'emissjonijiet li jużaw reaġenti konsumabbli

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio hyväksyy 4 artiklan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja sisällyttää niihin tarvittaessa teknisiä toimenpiteitä, jotta apureagenssin käyttöön perustuvien päästöjenrajoitusjärjestelmien väärinkäytön mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi toteutetaan tarvittaessa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että apureagenssien käytöstä johtuvat ammoniakkipäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Maltesisch

Il-Kummissjoni, meta tiddefinixxi l-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta'l-Artikolu 4, kif previst mill-Artikolu 7(1), għandha, jekk ikun il-każ, tinkludi miżuri tekniċi sabiex ikun minimizzat ir-riskju li sistemi ta'kontroll ta'emissjonijiet, li jużaw reaġenti konsumabbli, ma jkunux adegwatament mantenuti matul is-servizz tagħhom. Barra minn hekk, u jekk ikun il-każ, għandhom jinkludu miżuri sabiex jiġi żgurat li jiġu minimizzati emissjonijiet ta'ammonja minħabba l-użu ta'reaġenti konsumabbli.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

OBD-järjestelmän on myös sisällettävä rajapinta moottorin elektroniseen hallintayksikköön (ETYU) ja kaikkiin muihin moottorin tai ajoneuvon sähköisiin tai elektronisiin järjestelmiin, jotka antavat tietoja ETYU:lle tai vastaanottavat tältä tietoja ja jotka vaikuttavat päästöjenrajoitusjärjestelmän toimintaan; rajapinta voi olla esimerkiksi ETYU:n ja voimansiirron elektronisen hallintayksikön välinen.

Maltesisch

Is-sistema OBD għandha tinkludi wkoll interface bejn l-apparat ta'kontroll elettroniku tal-magna (engine electronic control unit, EECU) u kwalunkwe sistema elettrika jew elettronika oħra tal-magna jew tal-vettura li tipprovdi input jew tirċievi output mill-EECU u li taffettwa l-funzjonament korrett tas-sistema ta'kontroll ta'emissjonijiet, bħall-interface bejn l-EECU u l-apparat ta'kontroll elettroniku tat-trasmissjoni.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Uutta on myös ehdotus, joka koskee valmistajien varmistaman saastumista ehkäisevien laitteiden käyttöajan pidentämistä 80 000 kilometristä 160 000 kilometriin. Muutoksen ansiosta tilanne vastaa paremmin ajoneuvojen todellista käyttöikää ja sen avulla varmistetaan, että päästöjenrajoitusjärjestelmät toimivat ajoneuvon koko käyttöiän.

Maltesisch

Bidla ulterjuri hija l-proposta li l-perjodu ta'servizz li fih il-manifattur irid jiżgura l-funzjonament tat-tagħmir tal-kontroll tat-tniġġis jittawwal minn 80,000 km għal 160,000 km. Din il-bidla tkun tirrifletti b’mod aktar realistiku l-ħajja attwali tal-vetturi u tiżgura li s-sistemi tal-kontroll ta'l-emmissjoni jkomplu jaħdmu għal tul il-ħajja tal-vettura.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK