Google fragen

Sie suchten nach: terveysstrategiaa (Finnisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Maltesisch

Info

Finnisch

MIKSI UUTTA TERVEYSSTRATEGIAA TARVITAAN?

Maltesisch

GĦALIEX NEĦTIEĠU STRATEĠIJA ĠDIDA GĦAS-SAĦĦA?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Uutta terveysstrategiaa laadittaessa järjestettiin laajoja kuulemismenettelyjä3.

Maltesisch

Fl-iżvilupp ta' strateġija tassaħħa ġdida, saru konsultazzjonijiet fuq skala kbira3.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Neuvosto antoi lisäksi 6. joulukuuta pitämässään kokouksessa Euroopan unionin terveysstrategiaa koskevat päätelmät.

Maltesisch

Fis-16 ta’ Marzu, ilKummissjoni adottat żewġ Deċiżjonijiet li jistabilixxu l-karatteristiċi tan-netwerk tas-Sistema ta’ Informazzjoni Schengen II (10).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

KOROSTAA, että EU tarvitsee terveysstrategiaa, jossa kunnioitetaan yhteisiä arvoja ja periaatteita3, jotta näihin terveyshaasteisiin olisi helpompi vastata.

Maltesisch

JISSOTTOLINJA l-fatt li lUE teħtieġ Strateġija dwar is-Saħħa, li tirrispetta valuri u prinċipji komuni3, biex tgħin fl-indirizzar ta' dawn l-isfidi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Terveyserojen kaventaminen on tärkeä osa EU:n terveysstrategiaa ja keskeinen ulottuvuus tupakointia, liikalihavuutta, alkoholia, nuorisoa ja mielenterveyttä koskevissa politiikoissa ja aloitteissa.

Maltesisch

Ekwità akbar tassaħħa hija element ewlieni tal-Istrateġija tas-Saħħa tal-UE u dimensjoni importanti ta’ politiki u inizjattivi f’oqsma bħat-tabakk, l-obeżità, l-alkoħol, iż-żgħażagħ u s-saħħa mentali.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

a) ihmisten terveyden suojelun korkeaa tasoa kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa tukemalla kattavaa ja eri hallinnon alojen väliset rajat ylittävää terveysstrategiaa;

Maltesisch

(a) jiġi żgurat livell għoli ta'protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-linji ta'politika u l-attivitajiet kollha tal-Komunità, permezz tal-promozzjoni ta'strateġija integrata u intersettorali tas-saħħa;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Euroopan terveysstrategia

Maltesisch

Strateġija tal-UE dwar is-Saħħa

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

"Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"2ja korostaa systemaattisen lähestymistavan sekä neuvoston ja komission strategisen yhteistyön tarvetta EU:n terveysstrategian täytäntöönpanossa.

Maltesisch

JIRREFERI għall-Konklużjonijiet tal-Kunsill1dwar ilWhite Paper talKummissjoni "Flimkien għasSaħħa: Approċċ Strateġiku għall-UE 2008-2013"2, adottata fil-laqgħa tiegħu tas-6 ta' Diċembru 2007, u jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ sistematiku u kooperazzjoni strateġika bejn il-Kunsill u lKummissjoni għallimplimentazzjoni ta' lIstrateġija ta' lUE dwar is-Saħħa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

10414/08 (Press 166) j) tarjoaa jäsenvaltioille tilaisuuden keskustella ja vaihtaa kokemuksia EU:n terveyskysymyksistä ja terveyteen mahdollisesti vaikuttavista EU-kysymyksistä sekä vaihtaa tietoja kansallisista terveysstrategioista k) arvioi säännöllisesti terveysstrategioiden ja -politiikkojen sekä "terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistavan täytäntöönpanossa noudatettavien toimintatapojen tehokkuutta.

Maltesisch

10414/08 (Press 166) h) iwettaq superviżjoni orizzontali ta' lattivitajiet relatati mas-saħħa matul is-setturi kollha tal-politiki Komunitarji abbażi ta' osservazzjonijiet regolari mħejjija millKummissjoni u s-Segretarjat tal-Kunsill u, fejn xieraq, tal-kontributi mill-Istati Membri; i) jagħżel punti għal reviżjoni aktar fil-fond u, fejn xieraq, jipprovdi suġġerimenti dwar kif jiġi implimentat l-approċċ "is-saħħa fil-politiki kollha" permezz ta' kooperazzjoni strateġika; j) joffri l-opportunità li l-Istati Membri jiddiskutu, u jikkondividu l-esperjenzi dwar, kwistjonijiet ta' lUE dwar issaħħa u kwistjonijiet ta' lUE li jistgħu jaffettwaw issaħħa u li jikkondividu informazzjoni dwar strateġiji nazzjonali dwar is-saħħa; k) jivvaluta perjodikament l-effettività tal-metodi ta' ħidma attwati għallimplimentazzjoni ta' l-istrateġiji u lpolitiki dwar issaħħa u l-approċċ "is-saħħa fil-politiki kollha".

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

18Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ............................................................................ 19EU:n terveysstrategia ......................................................................................

Maltesisch

18Kooperazzjoni mal-Istati Membri ...........................................................................

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

HUOMAUTTAA, että terveysstrategian on

Maltesisch

JENFASIZZA li l-Kunsill

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Irlannin terveysviranomainen (Health Service Executive) on laatinut kansallisen kulttuurienvälisen terveysstrategian, jonka keskeinen tavoite on valvoa etnisen tasa-arvon toteutumista.

Maltesisch

Dawk li jlaqqgħu għandhom jevitaw li jkunu wisq preskrittivi meta jiddiskutu azzjonijiet possibbli.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Itä-Irlannin terveysviranomaiset (Irish Eastern Region Health Authority) laativat vuonna 2003 alueellisen terveysstrategian kansallisia vähemmistöjä varten. Strategiassa määriteltiin kansallisia vähemmistöjä koskevat painopistealueet terveyspalvelujen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä kertovien esimerkkien perusteella.

Maltesisch

L-‘Istrateġija Reġjonali tas-Saћћa gћall-Minoranzi Etniċi’, żviluppata mill-Awtorità Reġjonali tas-Saћћa tal-Lvant ta’ l-Irlanda fl-2003, identifikat punti prijoritarji firrigward tal-klijenti ta’ minoranzi etniċi billi kkunsidrat l-evidenza dwar l-użu mhux xieraq tasservizzi tas-saћћa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Kansanterveysalantoimintaohjelmantoi-minta perustuu komission vuonna 2000 laatimaan terveysstrategiaan (KOM(2000) 285), jossa määritelläänyhteys muidentahojen (kutenjäsenvaltioiden)harjoittamaantoi-mintaan. Kansanterveysalan toimintaohjelma onsenvuoksisuunnattuvälittäjinätoimi-ville jäsenvaltioille, keskeisille sidosryhmille jatoimijoille,joitaautetaanverkottumaan EU:n tasolla sekä yksilöimään ja testaamaan kansanterveyspolitiikan kehittämistä tukevia hyviä käytäntöjä.

Maltesisch

L-attivitajiet talPHP joħorġu mill-Istrateġija dwaris-Saħħa 2000 adottata mill-Kummiss-joni(COM(2000)285)litistabbilixxir-rabta mal-attivitajietta’atturioħra(bħall-Istati Membri).Il-PHP għalhekk huwa mmiratlejn intermedjarji bħal Stati Membri,imsieħba interessatiuatturiewlenin,ipoġġihom f’netwerkfil-livelltal-UEujgħinbiextiġi identifikata u eżeminatal-”prattika t-tajba” sabiextirfed u ssostnil-iżvilupptal-linjita’ politika dwaris-saħħa pubblika.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Neuvoston päätelmät neuvoston ja komission välisestä yhteistyömekanismista EU:n terveysstrategian täytäntöönpanoa varten (kesäkuu 2008)

Maltesisch

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar mekkaniżmu ta' kooperazzjoni bejn il-Kunsill u lKummissjoni għallimplimentazzjoni ta' lIstrateġija ta' lUE dwar is-Saħħa (Ġunju 2008)

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

PALAUTTAA MIELIIN aiempien puheenjohtajakausien osuudet keskustelun edistämiseksi terveysministerien epävirallisissa kokouksissa, puheenjohtajavaltion aloitteet neuvoston päätelmiksi ja tiedot aiheista ja asioista, jotka ovat keskeisen tärkeitä EU:n terveysstrategian kehittämisen kannalta (esim. ikääntyminen ja terveysjärjestelmien kestävyys, terveydellinen eriarvoisuus, sukupuoli, terveysuhkat, ehkäiseminen, innovaatio ja uudet teknologiat)5

Maltesisch

IFAKKAR fil-kontribut mill-Presidenzi preċedenti għat-trawwim tad-dibattitu f'Laqgħat Informali mal-Ministri tas-Saħħa, inizjattivi tal-Presidenza li wasslu għal Konklużjonijiet tal-Kunsill u informazzjoni dwar temi u kwistjonijiet ta' relevanza kritika għall-iżvilupp ta' Strateġija ta' lUE dwar is-Saħħa (eż. x-xjuħija u s-sostenibbiltà tas-sistemi tassaħħa, l-inugwaljanzi fis-saħħa, is-sessi, it-theddid għas-saħħa, ilprevenzjoni, l-innovazzjoni u t-teknoloġiji ġodda)5.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Tämän perusteella terveysstrategiassa ehdotettiin muun muassa tulkkipalvelujen kehittämistä ja etsivän äitiysneuvolatyön aloittamista.

Maltesisch

Bћala riżultat, l-Istrateġija tas-Saћћa sejћet (fost miżuri oћra) gћall-iżvilupp ta’ servizz ta’interpretazzjoni u gћall-ftuћ ta’klinika tal-maternità li tilqa’lil kulћadd.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Tässä valkoisessa kirjassa pyritään esittämään johdonmukaiset puitteet – EY:n ensimmäinen terveysstrategia – yhteisön terveysalan toiminnan suuntaamiseksi.

Maltesisch

Din ilWhite Paper hija maħsuba bħala proposta għal qafas koerenti – l-ewwel Strateġija talKE dwar is-Saħħa – biex tagħti direzzjoni lill-attivitajiet Komunitarji filqasam tassaħħa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

– jatkamaan terveysindikaattoreita koskevaa nykyistä työtä ja valitsemaan ja mittaamaan tärkeät indikaattorit terveysstrategian seurantaa ja arviointia varten;

Maltesisch

Jagħmlu użu sħiħ tal-mekkaniżmi ta' finanzjament eżistenti, imsemmija hawn fuq, għal linji ta' politika u programmi relatati mas-saħħa;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

– ottamaan huomioon EU:n terveysstrategian keskeiset periaatteet ja teemat kansallisen terveyspolitiikan tavoitteita kehitettäessä ja täytäntöön pantaessa;

Maltesisch

Jieħdu kont tal-prinċipji u t-temi prijoritarji ta' lIstrateġija ta' lUE dwar is-Saħħa meta jiżviluppaw u jimplimentaw l-objettivi nazzjonali tal-politika tas-saħħa;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK