Google fragen

Sie suchten nach: viisumitietojärjestelmän (Finnisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Maltesisch

Info

Finnisch

2.9 VIISUMIPOLITIIKKA JA VIISUMITIETOJÄRJESTELMÄN (VIS) KEHITTÄMINEN

Maltesisch

2.9. POLITIKA DWAR IL-VIŻA, INKLUŻ L-IŻVILUPP TAS-SISTEMA TA'INFORMAZZJONI DWAR IL-VIŻA (VIS)

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi kahdeksannella alueella

Maltesisch

li tiddetermina d-data minn meta għandha tibda topera s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) fit-tmien reġjun

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1.2.9. Viisumipolitiikka ja viisumitietojärjestelmän (VIS) kehittäminen

Maltesisch

1.2.9. Il-politika tal-viżi, inkluża l-elaborazzjoni ta'sistema ta'informazzjoni dwar il-viżi (VIS)

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella

Maltesisch

li tiddetermina d-data minn meta s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) għandha tibda topera fid-disa’, l-għaxar u l-ħdax-il reġjun

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

kolmannen ja viimeisen alueiden ryhmän määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten

Maltesisch

li tiddetermina t-tielet u l-aħħar sett ta’ reġjuni għall-bidu tal-operazzjonijiet tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lisäksi neuvosto hyväksyi 27. marraskuuta muutoksen Schengenin rajasäännöstöön varmistaakseen viisumitietojärjestelmän tehokkaan hyödyntämisen ulkorajoilla.

Maltesisch

Barra minn hekk, fis-27 ta’ Novembru l-Kunsill adotta emenda fil-kodiċi tal-fruntieri ta’ Schengen biex jiġi garantit l-użu effettiv tassistema ta’ informazzjoni dwar il-viżi filfruntieri esterni.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Ottaen huomioon, että viisumitietojärjestelmän käyttöönottopäivä on tarpeen vahvistaa lähitulevaisuuteen, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Maltesisch

Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi stipulata data għall-bidu tal-VIS fil-futur qrib, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Ottaen huomioon, että viisumitietojärjestelmän käyttöönottopäivä on tarpeen vahvistaa lähitulevaisuuteen, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Maltesisch

Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi stabbilita data għall-bidu tal-VIS fil-futur qrib, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ dakinhar stess li tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Yhteiset oikeudelliset puitteet ovat tarpeen, jotta biometristen tunnisteiden pakollisesta rekisteröimisestä voidaan vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, joilla mahdollistetaan viisumitietojärjestelmän toimivuus. -

Maltesisch

Qafas legali komuni huwa meħtieġ biex jiġu stabbiliti regoli armonizzati għar-rilevar mandatarju ta'l-identifikaturi biometriċi u b'hekk ikun jista'jiffunzjona l-VIS. -

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (2004/512/EY)

Maltesisch

tat-8 ta'Ġunju 2004li tistabbilixxi s-Sistema ta'Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Jäsenvaltioiden väliseen viisumitietojen vaihtamiseen tarkoitetun viisumitietojärjestelmän alalla saatiin myös aikaan edistystä. Järjestelmään on määrä tukeutua vuodesta 2011 lähtien, kun toteutetaan Schengenin alueen yhteistä viisumipolitiikkaa ja torjutaan terrorismia ja muita sisäisiä turval-lisuusuhkia.

Maltesisch

Is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża għall-iskambju ta’ dejta tal-viża fost l-Istati Membri wkoll imxiet ’il quddiem, u mill-2011 ’il quddiem din għandha tgħin fl-implimentazzjoni talpolitika komuni tal-viża ta’ Schengen, kif ukoll fil-prevenzjoni tatterroriżmu u theddid ieħor għassigurtà interna.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

viisumitietojärjestelmä

Maltesisch

VIS

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

Maltesisch

Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).

Maltesisch

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat- 23 ta’ Ġunju 2008 li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra(ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).

Maltesisch

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE tat-8 ta’ Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema ta’ Informazzjoni VISA (VIS) (ĠU L 213, 15.6.2004, p. 5).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Alueet, joilla tietojen kerääminen ja siirtäminen viisumitietojärjestelmään (VIS) aloitetaan täytäntöönpanopäätöksessä 2012/274/EU määritettyjen alueiden jälkeen asetuksen (EY) N:o 767/2008 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ovat seuraavat:

Maltesisch

Ir-reġjuni fejn il-ġbir u t-trażmissjoni tad-dejta lis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) jibdew, sussegwentament għar-reġjuni ddeterminati mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/274/UE, skont l-Artikolu 48(3) tar-Regolament (KE) Nru 767/2008, huma dawn li ġejjin:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 [1] (VIS-asetus) ja erityisesti sen 48 artiklan 4 kohdan,

Maltesisch

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) [1], u b’mod partikulari l-Artikolu 48(4) tiegħu,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt VIS-asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään kyseisillä alueilla kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta.

Maltesisch

L-Istati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni li huma għamlu l-arranġamenti tekniċi u ġuridiċi meħtieġa biex jiġbru u jittrażmettu d-dejta li qed issir referenza għaliha fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament VIS lill-VIS għall-applikazzjonijiet kollha f’dawn ir-reġjuni, inklużi l-arranġamenti għall-ġbir u/jew għat-trażmissjoni tad-dejta f’isem Stat Membru ieħor.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Koska VIS-asetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetettu ehto on täytetty, olisi määritettävä päivä, jona viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella.

Maltesisch

Il-kundizzjoni stabbilita fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 48(3) tar-Regolament VIS hija b’hekk issodisfata u għalhekk huwa meħtieġ li tiġi determinata d-data meta l-VIS għanda tibda topera fid-disa’, l-għaxar u l-ħdax-il reġjun.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Toisen alueiden ryhmän määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten 24 päivänä huhtikuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/274/EU [2] säädetään, että yhdeksänteen alueeseen, jolla tietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista, kuuluvat Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan; kymmenenteen alueeseen kuuluvat Brunei, Burma/Myanmar, Kambodža, Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam; ja yhdenteentoista alueeseen kuuluu miehitetty palestiinalaisalue.

Maltesisch

Skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/274/UE tal-24 ta’ April 2012 li tiddetermina t-tieni sett ta’ reġjuni għall-bidu tal-operazzjonijiet tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) [2], id-disa’ reġjun fejn għandu jibda l-ġbir u t-trażmissjoni tad-dejta lill-VIS għall-applikazzjonijiet jinkludi l-Kazakistan, il-Kirgiżistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Uzbekistan; l-għaxar reġjun jinkludi l-Brunej, il-Burma/Mjanmar, il-Kambodja, l-Indoneżja, il-Laos, il-Malasja, il-Filippini, Singapor, it-Tajlandja u l-Vjetnam; u l-ħdax-il reġjun jinkludi t-territorju okkupat Palestinjan.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK