Google fragen

Sie suchten nach: uudelleenorganisoinnista (Finnisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Polnisch

Info

Finnisch

Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista

Polnisch

Proponowana reforma Europejskiego Urz┩du ds. Zwalczania Nadu⦆y┠ Finansowych

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

1.1. Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista

Polnisch

1.1. Proponowana reforma Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1.1. Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista 4

Polnisch

1.1. Proponowana reforma Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania NadużyćFinansowych 4

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Kasvu tapahtui lähinnä vuonna 2004 ja johtui toisaalta erään tuottajan onnistuneesta tuotannon pullonkaulojen poistamisesta ja toisaalta saman tuottajan toisen tuotantolaitoksen uudelleenorganisoinnista.

Polnisch

Wzrost miał miejsce głównie w roku 2004 i był wynikiem skutecznego odblokowania jednego producenta z jednej strony oraz zmian organizacyjnych w drugim zakładzie tego samego producenta z drugiej strony.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Työntekijämäärän hienoinen kasvu johtui yhden tuottajan uudelleenorganisoinnista, johon ei liittynyt uuden henkilökunnan palkkaamista aikana, jona taloudellinen tilanne huononi.

Polnisch

Niewielki wzrost liczby zatrudnionych wynikał ze zmian organizacyjnych w jednym przedsiębiorstwie, a nie był związany z zatrudnieniem nowych pracowników w sytuacji, gdy warunki gospodarcze pogarszały się.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

vahvistettava tarpeelliset puitteet tätä vastaaville työn uudelleenorganisoinnille talouselämässä;

Polnisch

ustalić konieczne ramy dla wdrażania powiązanych zmian organizacji pracy w gospodarce;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Koska valtio ei voi pakkolunastaa itseltään, komissio epäili, että Terni-yhtiön sähkötoimialan siirtäminen ENELille muotoiltiin pakkolunastukseksi, jossa Terni-yhtiölle myönnetään oikeus korvaukseen, ja esitti olettamuksen, että sähkötoimialan siirtämisessä oli oikeastaan kyse valtion omien tulolähteiden uudelleenorganisoinnista.

Polnisch

Biorąc pod uwagę fakt, że państwo nie może wywłaszczyć samego siebie, Komisja ma wątpliwości, czy przekazanie aktywów Società Terni spółce ENEL może zostać uznane za wywłaszczenie uprawniające Società Terni do rekompensaty. W związku z tym Komisja sformułowała hipotezę, według której przeniesienie takie może zostać raczej uznane za zwykłą restrukturyzację przez państwo własnych aktywów.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Kyse on olennaisilta osin kuljetussuunnitelman uudelleenorganisoinnista, toimipisteiden uudelleenorganisoinnista ja määrän vähentämisestä, liikevaihdon vähentämisestä sekä henkilöstön vähentämisestä, niin kuin niistä määrättiin alkuperäisessä suunnitelmassa (jossa mentiin jopa Sernam 1 -päätöksen mukaista vähentämistä pidemmälle), sekä toimien uudelleensuuntaamisesta innovatiivisen kehityskonseptin (TBE) mukaisesti.

Polnisch

Chodzi w istocie o reorganizację planu transportu, reorganizację oddziałów i zmniejszenie ich liczby, redukcję obrotu i personelu, tak jak to przewidywał plan początkowy, a nawet wykraczającą poza redukcję przewidzianą w decyzji Sernam 1, jak również o skoncentrowanie działalności wokół koncepcji nowatorskiego rozwoju (TBE),

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Vuonna 1993 tapahtuneen uudelleenorganisoinnin jälkeen perustettiin Sernam Domaine ja sen tytäryhtiö Sernam Transport SA.

Polnisch

Reorganizacja doprowadziła w 1993 r. do utworzenia „Sernam Domaine” oraz filii „Sernam Transport S.A.”.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tämä johtui siitä, että yksi yhteisön tuottaja suoritti uudelleenorganisoinnin ja järjesti pentan tuotannossa työskentelevän henkilökuntansa yrityksen sisällä uudelleen, vaikka yrityksen työllistämien henkilöiden määrä pysyikin kokonaisuutena samana.

Polnisch

Wzrost zatrudnienia wynikał z reorganizacji producenta wspólnotowego, w wyniku którego doszło do wewnętrznych przesunięć personelu zatrudnionego przy produkcji penta, podczas gdy całkowita liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie uległa zmianie.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Osapuolet eivät hanki oikeudellista eivätkä tosiasiallista määräysvaltaa Fluxys SA:ssa, joka on toimintansa uudelleenorganisoinnin jälkeen Belgian ainoa säänneltyjen kaasuinfrastruktuurien hallinnoija (kuljetus- ja siirtoverkko, varastointi ja nesteytetyn maakaasun terminaali Zeebruggessa).

Polnisch

zrzeczenie się stron z jakiejkolwiek formy kontroli – de facto i de iure – nad Fluxys SA, które w wyniku reorganizacji działalności będzie odtąd jedynym operatorem całej infrastruktury gazowej istniejącej na terenie Belgii (sieci przesyłu/tranzytowej, składowania, terminalu LNG w Zeebrugge).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Teracom oli tosin aloittanut vuonna 2002 koko yrityskonsernin uudelleenorganisoinnin rahoitusasemaansa parantaakseen ja myyntiennusteet paranivat, mutta yritys toimi kuitenkin tappiollisesti ja sen vakavaraisuus heikkeni edelleen.

Polnisch

Spółka Teracom rozpoczęła reorganizację działalności wszystkich spółek wchodzących w skład grupy w 2002 r. w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, a prognozy dotyczące wielkości sprzedaży ulegały poprawie, niemniej jednak nadal generowała straty, a jej sytuacja pod względem wypłacalności dalej się pogarszała.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Sekä Podlipanskon paikallisen toimintaryhmän perustamisessa että Vyhlídkyn paikallisen toimintaryhmän uudelleenorganisoinnissa käytettiin työryhmälähestymistapaa, johon sisältyy yhteisöllisiä elementtejä.

Polnisch

Pierwszy etap polegał na zrozumieniu Leadera jako metody, a nie programu oraz uświadomieniu sobie znaczenia skutków, jakie może on wywołać w perspektywie długo-terminowej.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(181) Lisäksi MobilCom myönsi, että ilman valtiontukea sen olisi pitänyt hakea maksukyvyttömyystilaan asettamista, jolloin se olisi todennäköisesti menettänyt suuren osan asiakkaistaan. Tuen avulla yritys ei pelkästään pystynyt jatkamaan toimintaansa, vaan se pystyi myös toteuttamaan fyysisen uudelleenorganisoinnin, suuntaamaan markkinointistrategiansa uudelleen, puhdistamaan asiakaspohjansa vähän voittoa tuottavista asiakkaista ja keskittymään kannattaviin asiakkaisiin. Tämän seurauksena asiakkaiden määrä pieneni rakenneuudistuksen aikana, mutta asiakaskohtainen bruttotuotto kuitenkin nousi. [18]

Polnisch

(181) MobilCom przyznał następnie, że bez pomocy państwa musiałby ogłosić niewypłacalność, przez co prawdopodobnie straciłby większość swoich aktualnych klientów. Natomiast dzięki pomocy przedsiębiorstwo mogło nie tylko kontynuować swoją działalność gospodarczą, lecz przeorganizować się fizycznie, wyznaczyć nowy kierunek swojej strategii marketingowej, usunąć klientów z małą marżą zysku i skoncentrować się na klientach przynoszących większe dochody. W rezultacie liczba klientów podczas fazy restrukturyzacji wprawdzie się zmniejszyła, ale dochód brutto na klienta jednak się zwiększył [18].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(2) Jäsenvaltiot ja komissio tarvitsevat erityisiä tilastotietoja kehittääkseen poliittisia toimenpiteitä työn uudelleenorganisoinnin(3), työ-ja perhe-elämän yhteensovittamisen(4) ja aktiivisen ikääntymisen(5) aloilla.

Polnisch

(2) Państwa Członkowskie oraz Komisja potrzebują określonych informacji statystycznych, aby opracować odpowiedni kierunek polityki w zakresie modernizacji organizacji pracy [3], godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym [4] oraz aktywnego procesu przechodzenia na emeryturę [5].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(2) Kazakstanin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi kalastustuotteille terveystodistuksia myöntävä toimivaltainen viranomainen on nykyään "Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polnisch

(2) Po restrukturyzacji administracji Kazachstanu właściwy organ został zastąpiony przez "Wydział Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa (VD-MA)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(2) Vietnamin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi kalastustuotteille terveystodistuksia myöntävä toimivaltainen viranomainen on nykyään "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassa olevien sääntöjen soveltamisen.

Polnisch

(2) W następstwie restrukturyzacji wietnamskiej administracji, właściwy organ zmienił się na "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązujących przepisów.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(2) Vietnamin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot täyttävät vaatimukset, on nykyään "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary directorate (NAFIQAVED)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polnisch

(2) W następstwie restrukturyzacji administracji wietnamskiej, właściwy organ do sprawdzania i poświadczania zgodności małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich został zmieniony na "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(3) Tunisian hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus-ja vesiviljelytuotteet, simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotelot ovat vaatimusten mukaisia, on nykyään "Direction générale des services vétérinaires (DGSV)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polnisch

(3) W następstwie restrukturyzacji administracji tunezyjskiej właściwy organ do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury oraz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich został zmieniony na "direction générale des services vétérinaires (DGSV)". Ten nowy organ może skutecznie sprawdzać stosowanie obowiązującego prawa.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(7) IAS-komitea (International Accounting Standards Committee, IASC), jonka toiminnan tarkoitus on kehittää yksi maailmanlaajuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuus, on antanut kansainväliset tilinpäätössuositukset (International Accounting Standards, IAS). IAS-komitean uusi hallitus päätti komitean uudelleenorganisoinnin yhteydessä 1 päivänä huhtikuuta 2001 yhtenä ensimmäisistä päätöksistään muuttaa komitean nimeksi International Accounting Standards Board (IASB) ja käyttää tulevaisuudessa kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS) nimitystä IFRS-standardit (International Financial Reporting Standards). Näiden standardien soveltaminen olisi tehtävä pakolliseksi kaikille julkisesti noteeratuille yhteisön yhtiöille aina kun se on mahdollista ja edellyttäen, että suosituksin varmistetaan tilinpäätöstietojen hyvä läpinäkyvyys ja vertailtavuus yhteisössä.

Polnisch

(7) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są opracowywane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR), którego celem jest wypracowanie jednolitego zestawu globalnych standardów rachunkowości. W następstwie restrukturyzacji KMSR nowy zarząd w dniu 1 kwietnia 2001 r. jedną ze swych pierwszych decyzji zmienił nazwę KMSR na Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i tak dalece, jak dotyczy to przyszłych międzynarodowych standardów rachunkowości, zmienił nazwę MSR na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Standardy te winny być stosowane obligatoryjnie przez wszystkie wspólnotowe spółki notowane w obrocie publicznym, gdy jest to tylko możliwe, i pod warunkiem, iż zapewniają one wysoki stopień przejrzystości i porównywalności sprawozdawczości finansowej we Wspólnocie.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK