Google fragen

Sie suchten nach: erityiskäsittely (Finnisch - Portugiesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Portugiesisch

Info

Finnisch

Erityiskäsittely

Portugiesisch

Tratamento específico

Letzte Aktualisierung: 2014-11-10
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Erityiskäsittely:

Portugiesisch

Renderização personalizada:

Letzte Aktualisierung: 2009-11-27
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Tämä erityiskäsittely ei millään tavoin riko rahoitusjärjestelmän sääntelyjärjestelmän sopusointuisuutta ja johdonmukaisuutta kokonaisuutena.

Portugiesisch

Este tratamento especial de modo algum prejudica a harmonia e a lógica de um sistema normativo para os serviços financeiros em geral.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tehty erityiskäsittely on vahvistettava lisäämällä seuraava ilmaus:

Portugiesisch

O tratamento específico aplicado nos termos do n.o 3 deve ser certificado através do aditamento das seguintes menções:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Kanadasta on nykyisin sallittua tuoda yhteisöön siipikarjanlihatuotteita, joille on tehty muu kuin erityiskäsittely.

Portugiesisch

São actualmente autorizadas as importações para a Comunidade provenientes do Canadá de produtos à base de carne de aves de capoeira que foram submetidos a um tratamento não específico.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

niille on tehty liitteessä II olevan 4 osan mukainen kyseisen lajin tai eläimen lihalta vaadittu erityiskäsittely; tai

Portugiesisch

ter sido submetidos, pelo menos, ao tratamento específico exigido para a carne dessa espécie ou animal, conforme previsto na parte 4 do anexo II; ou

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Mainitussa osassa vahvistetaan muu kuin erityiskäsittely A ja erityiskäsittelyt B–F, jotka luetellaan ankarimmasta käsittelystä alkaen.

Portugiesisch

Essa parte estabelece um tratamento não específico, «A», e tratamentos específicos, «B» a «F», enumerados por ordem decrescente de rigor.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

on täytynyt käydä läpi ainakin liitteessä II olevan 4 osan mukainen, kyseisen lajin tai eläimen lihalta edellytettävä erityiskäsittely;

Portugiesisch

ter sido submetidos, pelo menos, ao tratamento específico exigido para a carne dessa espécie ou animal, conforme previsto na parte 4 do anexo II;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

oltava peräisin yhdestä tai useammasta lajista tai eläimestä, jolle on tehty tämän päätöksen liitteessä II olevan 4 osan A kohdassa vahvistettu muu kuin erityiskäsittely.

Portugiesisch

Ser derivados de uma ou mais das espécies ou animais e ter sido submetidos a um tratamento não específico, conforme previsto na parte 4, ponto A, do anexo II da presente decisão.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Vastavuoroisesti yhteisö sallii poikkeuksellisesti sellaisten Etelä­Afrikan viinien tuonnin, joille on tehty erityiskäsittely (esimerkiksi ome­nahapon lisääminen).

Portugiesisch

Em contrapartida, a União Europeia autorizará a importação de vinhos sul­africanos submetidos a tratamentos especiais (por exemplo, vinhos com adição de ácido màlico).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tehty erityiskäsittely on vahvistettava lisäämällä seuraava ilmaus päätöksen 2005/432/EY liitteessä IV vahvistetun mallin mukaisesti laadittuun eläinlääkärintodistukseen:

Portugiesisch

Deve certificar-se o tratamento específico aplicado nos termos do n.o 3 do presente artigo, acrescentando, no certificado veterinário elaborado em conformidade com o modelo indicado no anexo IV da Decisão 2005/432/CE, a seguinte menção:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tehty erityiskäsittely on vahvistettava lisäämällä seuraava maininta päätöksen 2005/432/EY liitteessä IV olevan mallin mukaisesti laadittuun eläinlääkärintodistukseen:

Portugiesisch

O tratamento específico aplicado nos termos do n.o 3 do presente artigo será certificado aditando a seguinte indicação ao certificado veterinário elaborado em conformidade com o modelo estabelecido no anexo IV da Decisão 2005/432/CE:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

kun on kyse lihavalmisteista, joille on tehtävä liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu erityiskäsittely, liitteessä II olevassa 2 ja 3 osassa luetellut kolmannet maat ja kyseisen liitteen 1 osassa mainitut kolmansien maiden osat.”

Portugiesisch

No caso de produtos à base de carne submetidos a um tratamento específico, conforme referido no ponto 2, subalínea ii) da alínea a), do anexo I, os países terceiros enumerados nas partes 2 e 3 do anexo II e as partes de países terceiros enumeradas na parte 1 do mesmo anexo.».

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Edellä määrätty koskee myös muita tietoja, erityisesti pääsihteeristön sisäisiä ilmoituksia, asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, paitsi jos niille on annettava erityiskäsittely, kun niiden suojaaminen on perusteltua erityisesti 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Portugiesisch

O mesmo se aplica às demais informações, nomeadamente notas, documentos ou correspondência interna do Secretariado-Geral, sob reserva, se for caso disso, de um tratamento específico sempre que a sua protecção se justifique, nomeadamente em aplicação do n.° 3 do artigo 3.°

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Kun otetaan huomioon maatalousyksiköiden välistä elävien eläinten kauppaa koskeva erityiskäsittely, nimikkeessä "Eläimet ja eläintuotteet" ei ole välituotekäyttöä (29).

Portugiesisch

Devido a este tratamento específico das trocas de animais vivos entre unidades agrícolas, não existe consumo intermédio a título de "gado e produtos animais" (29).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Erottelusta vastaava upseeri ryhtyi toimeen - ja lähetti heistä kaksi tuhatta - suoraan erityiskäsittelyyn.

Portugiesisch

logo começou a escolher... e mandou dois mil húngaros...para "tratamento especial".

Letzte Aktualisierung: 2016-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Edellä olevasta 2 artiklasta poiketen jäsenvaltioiden on sallittava sileälastaisista linnuista saadusta lihasta koostuvien tai tällaista lihaa sisältävien lihavalmisteiden tuonti, jos näiden lajien lihalle on tehty jokin komission päätöksen 97/222/EY liitteessä olevan IV osan B, C tai D kohdassa tarkoitetuista erityiskäsittelyistä.

Portugiesisch

Em derrogação ao disposto no artigo 2.o, os Estados-Membros autorizam a importação de produtos à base de carne que consistam em, ou que contenham, carne de ratites, se a carne das aves destas espécies tiver sido submetida a um dos tratamentos específicos indicados nos pontos B, C ou D da parte IV do anexo da Decisão 97/222/CE da Comissão.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Edellä olevasta 2 artiklasta poiketen jäsenvaltioiden on sallittava siipikarjasta, sileälastaisista linnuista, luonnonvaraisista ja tarhatuista riistalinnuista saadusta lihasta koostuvien tai tällaista lihaa sisältävien lihavalmisteiden tuonti, jos näiden lajien lihalle on tehty jokin päätöksen 97/222/EY liitteessä olevan IV osan B, C tai D kohdassa tarkoitetuista erityiskäsittelyistä.

Portugiesisch

Em derrogação ao disposto no artigo 2.o, os Estados-Membros autorizam a importação de produtos à base de carne que consistam em, ou que contenham, carne de aves de capoeira, de ratites, de caça de criação e selvagem de penas, se a carne destas espécies tiver sido submetida a um dos tratamentos específicos indicados nos pontos B, C ou D da parte IV do anexo da Decisão 97/222/CE.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Edellä olevasta 2 artiklasta poiketen jäsenvaltioiden on sallittava sileälastaisten lintujen lihasta koostuvien tai tällaista lihaa sisältävien lihavalmisteiden tuonti, jos näiden lajien lihalle on tehty jokin komission päätöksen 97/222/EY liitteessä olevan IV osan B, C tai D kohdassa tarkoitetuista erityiskäsittelyistä.

Portugiesisch

Em derrogação ao disposto no artigo 2.o, os Estados-Membros autorizam a importação de produtos à base de carne que consistam em, ou que contenham, carne de ratites, se a carne das aves destas espécies tiver sido submetida a um dos tratamentos específicos indicados nos pontos B, C ou D da parte IV do anexo da Decisão 97/222/CE.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Finnisch

Tämän vuoksi on aiheellista sallia, että yhteisöön tuodaan Uudesta-Kaledoniasta kotieläiminä pidetyistä nautaeläimistä ja tietystä riistasta valmistettuja lihavalmisteita sekä näiden eläinten tiettyjä osia siten, että kyseisille tuotteille tehdään eläinten terveyteen liittyvistä syistä päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistettu muu kuin erityiskäsittely.

Portugiesisch

Por conseguinte, é adequado autorizar as importações, da Nova Caledónia para a Comunidade, de produtos à base de carne preparados a partir de bovinos domésticos e determinados animais de caça e de determinadas partes desses animais, aplicando a esses produtos por razões de sanidade animal o tratamento não específico estabelecido na parte 4 do anexo II da Decisão 2007/777/CE.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: MatteoT

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK