Google fragen

Sie suchten nach: täytäntöönpanevalla (Finnisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Schwedisch

Info

Finnisch

2. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla'sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan;

Schwedisch

2. Verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av det europeiska betalningsföreläggandet begärs.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Osapuolet varmistavat, että ne ovat antaneet ja täytäntöönpanevat lainsäädäntöä, jolla puututaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia yrityksiä koskeviin kilpailun rajoituksiin.

Schwedisch

Parterna skall säkerställa att de har och tillämpar lagar rörande konkurrensbegränsande åtgärder som vidtas av företag under deras jurisdiktion.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

täytäntöönpaneva yksikkö

Schwedisch

genomförandeorgan

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Sihteeristöpalvelut komitealle toimittaa Euroopan talouskomission täytäntöönpaneva sihteeri.

Schwedisch

För kommitténs sekretariat ansvarar verkställande sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimiston on aina ilmoitettava olinpaikka kuulutuksen tehneen jäsenvaltion Sirene-toimistolle.

Schwedisch

Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten ska alltid meddela en berörd persons vistelseort till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Jos osuma kohdistuu kahteen tai useampaan keskenään linkitettyyn kuulutukseen, täytäntöönpanevan jäsenvaltion Sirene-toimisto lähettää kustakin niistä G-lomakkeen.

Schwedisch

Vid träff på två eller flera inbördes länkade registreringar, ska Sirenekontoret i den verkställande medlemsstaten översända ett formulär G för var och en av dem.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

”Täytäntöönpaneva jäsenvaltio”

Schwedisch

”Verkställande medlemsstat”

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

Täytäntöönpanevan järjestön valinta ja koordinointi muiden asiaankuuluvien rahoitusaloitteiden kanssa

Schwedisch

Val av genomförandeorgan och samordning med andra relevanta finansieringsinitiativ

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Finnisch

iii) kilpailunvastaiseen toimintaan osallistuvien tarkoitus vaikuttaa kuluttajiin, tavarantoimittajiin tai kilpailijoihin täytäntöönpanevan osapuolen alueella;

Schwedisch

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Jos täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi peruuttaa liputuksen, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyydetty toimenpide voidaan toteuttaa viipymättä.

Schwedisch

Om den medlemsstat som verkställer registreringen kan ta bort flaggan skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att åtgärden kan verkställas omedelbart.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

ohjelman täytäntöönpanevien toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja niiden työn yhteensovittamisesta vastaavan vastuussa olevan keskusviranomaisen nimi;

Schwedisch

Utseende av den centrala myndighet som skall ansvara för övervakning och samordning av den organisation som skall ansvara för att genomföra programmet.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

"Euroopan poliittiseen yhteisöön" suunniteltiin kaksikamarisen parlamentin, täytäntöönpanevan eurooppalaisen neuvoston, ministerineuvoston ja tuomioistuimen perus tamista.

Schwedisch

I den "Europeiska politiska gemenskapen" skulle det finnas en parlamentarisk församling bestående av två kammare, vidare ett europeiskt verkställande råd, ett ministerråd och en domstol.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(2) Tätä alaa koskevat suositukset eivät vaikuta YUTP:n valmistelcvia/täytäntöönpanevia elimiä mahdol­ lisesti koskeviin, neuvostossa meneillään olevien keskusteluiden tuloksiin.

Schwedisch

(2) Rekommendationerna i detta avsnitt föregriper inte utvecklingen av de förberedande/genomförande organ för GUSP som de pågående diskussionerna i rådet kan resultera i.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

- yhteisöaloitteita täytäntöönpanevia ohjelmia (9% rakennerahastojen antamasta rahoituksesta), katso sivut 14 - 15,

Schwedisch

- Handlingsprogram tillkomna på nationellt initiativ, som verkställer de ramar för gemenskapsstöd som avtalats mellan kommissionen och varje medlemsstat (89% av strukturfondernas bidrag), se sid. 5-13.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1.4.125 SADC:n täytäntöönpanevan sihteerin herra K. Mbuenden vierailu komissiossa 18. lokakuuta.

Schwedisch

□ Upprättandet av ett verkligt frihandelsområde mellan EU och Sydafrika efter en övergångs­period.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

32 pidätysmääräyksen tai sen täytäntöönpaneva jäsenvaltio.)

Schwedisch

32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

ECOTRADE arvonlisäverosta kuudennen direktiivin 15 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten nojalla.

Schwedisch

ECOTRADE från skatt i de nationella bestämmelser enligt vilka artikel 15.5 i sjätte direktivet, införlivades.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Euroopan komission toimintaa säteilysuojelun alalla ohjaavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja sitä täytäntöönpanevat neuvoston direktiivit.

Schwedisch

Europeiska kommissionens arbete på strålskyddsområdet styrs av Euratomfördraget och rådets genomförandedirektiv.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä tällainen palveluntarjoajia koskeva velvoite täytäntöönpanevaan lainsäädäntöönsä.

Schwedisch

Dessutom är en av utmaningarna med dessa koder hur de konkret ska genomföras, dvs. hur man ska säkerställa att denna minimiuppsättning regler tillämpas i praktiken.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio pyytää myös jäsenvaltioita ja ohjelmat täytäntöönpanevia viranomaisia ottamaan huomioon eri suuntaviivat omalla tahollaan.

Schwedisch

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna och de myndigheter som genomför programmen att i sin tur ta till vara dessa möjligheter.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK