Google fragen

Sie suchten nach: omaisuus (Finnisch - Türkisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Türkisch

Info

Finnisch

omaisuus

Türkisch

mal

Letzte Aktualisierung: 2009-07-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Poimi omaisuus

Türkisch

Talihe Kondun

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Omaisuus & velat

Türkisch

Varlıklar & Borçlar

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

ja joka ei tullut kolmen päivän kuluessa, päämiesten ja vanhinten päätöksen mukaan, sen koko omaisuus oli vihittävä tuhon omaksi ja hän itse tuleva erotetuksi pakkosiirtolaisten seurakunnasta.

Türkisch

Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca, üç gün içinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi de sürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

1.Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien muuttamisessa, tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevien tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä ja henkisen omaisuuden kauppaa koskevien näkökohtien alalla, suorienulkomaisten sijoitusten osalta, vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavissa toimenpiteissä.

Türkisch

1.Ortak ticaret politikası, özellikle ithalat/ihracat vergi oranlarındaki değişikler, malların ve hizmetlerin ticaretinin yapılmasına ve fikri mülkiyetin ticari yönlerine ilişkin vergi ve ticaret anlaşmalarının akdedilmesi, dışarıdan doğrudan yatırım, liberalleşmetedbirlerinde birörnekliğe ulaşılması, ihracat politikasıve damping ya da sübvansiyondurumunda yapılacak ticaretin korunmasıyönündeki tedbirler ile ilgili olarak, birörnekilkelere dayanır.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaanpaitsi yleisen edun sitä vaatiessa laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädettyjen ehtojenmukaisesti ja siten, että hänelle suoritetaan kohtuullisessa ajassa oikeudenmukainen korvaus omaisuuden menetyksestä.

Türkisch

Kamu yararına olmasıve yasagereğince kayıplarıiçin zamanında adil bir tazminat ödenen durumlar ve koşullar altında olmasıdışında, hiç kimse varlıklarından mahrum bırakılamaz.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Neuvostossa hyväksyttiin 24. helmikuuta 2005 puitepäätös ”rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta”.

Türkisch

Ayrıca ‘Suça bağlı kazançlar, araçlar ve mülkiyete el konması’ konusunda bir çerçeve karar da, Konsey tarafından 24 Şubat 2005 tarihinde kabul edilmiştir.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Omaisuuden käyttöä voidaan säännellä lailla siinä määrin kuin se on yleisen edun mukaan välttämätöntä.

Türkisch

Mülkün kullanımı,genel çıkar açısından gerekli olduğu ölçüde yasalarca düzenlenebilir.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Uudistetussa järjestelmässä menetetyksi voidaan tuomita myös muuta rikoksella saatua omaisuutta, jos rikos on tehty rikollisjärjestön puitteissa ja jos rikosta koskee jokin EU:n monista puitepäätöksistä.

Türkisch

Suçun bir suç örgütü çerçevesinde işlendiği ve başka birkaç AB çerçeve kararından birinin kapsamına girdiği durumda, müsadere mekanizması, başka haksız mülkiyetleri içermek üzere genişletilir.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Vuonna 2004 arvioitiin, että noin 62 prosenttia huumeiden tuotanto-/jakelurikoksista, 25 prosenttia petosrikoksista, 21 prosenttia varojen/omaisuuden väärinkäytösrikoksista ja 20 prosenttia tavallisista varkauksista oli huumeidenkäyttäjien tekemiä heidän oman kulutuksensa rahoittamiseksi (Tšekin kansallinen raportti).

Türkisch

Buna ek olarak, uyuşturucu yasası suçları hakkındaki ulusal bilgi sistemleri arasında da, özellikle de raporlama ve kayıt uygulamaları – yani neyin, nerede ve nasıl kaydedildiği – konusunda farklılıklar bulunmaktadır.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

a)suomalla yleensä etusijan niille toimialoille, joilla sijoittautumisvapausvaikuttaa hyvin suotuisasti tuotantoon ja kauppaan;b)varmistamalla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisenkiinteän yhteistoiminnan saadakseen tietoa erityisoloista unionissa niilläeri toimialoilla, joita asia koskee;c)poistamalla kansallisesta lainsäädännöstä ja jäsenvaltioiden välisistäaikaisemmista sopimuksista johtuvat sellaiset hallinnolliset menettelyt jakäytännöt, joiden voimassa pitäminen olisi sijoittautumisvapauden esteenä; d) huolehtimalla siitä, että jostain jäsenvaltiosta olevat palkatut työntekijät,jotka tekevät työtä toisen jäsenvaltion alueella, voivat jäädä tämän valtion alueelle harjoittamaan itsenäistä ammattia, jos he täyttävät ne edellytykset, jotka heidän olisi täytettävä, jos he tulisivat tähän jäsenvaltioonsilloin, kun he aikovat ryhtyä harjoittamaan tätä ammattia;e)tekemällä jäsenvaltion kansalaisille mahdolliseksi hankkia ja käyttää toisen jäsenvaltion alueella olevaa kiinteää omaisuutta, sikäli kuin se ei oleristiriidassa III-123 artiklan 2kohdassa määrättyjen periaatteiden kanssa;f)poistamalla jokaisella kyseeseen tulevalla toimialalla sijoittautumisvapauden rajoitukset asteittain niin edellytyksistä, jotka koskevat kauppaedustajan liikkeiden, sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden perustamista jäsenvaltion alueelle, kuin edellytyksistä, jotka koskevat päätoimipaikan henkilöstön pääsyä näiden johto- ja valvontatehtäviin; g) sovittamalla tarpeen mukaan yhteen ja pyrkimällä tekemään samanvertaisiksi ne takeet, joita jäsenvaltioissa edellytetään III-27 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niin yhtiön jäsenten kuin ulkopuolisten etujen turvaamiseksi;h)huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden myöntämä tuki ei vääristä sijoittautumisen edellytyksiä.

Türkisch

2.Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ve Komisyon, aşağıdakiler yoluyla, 1. paragraf kapsamında kendilerine düşen görevleri gerçekleştirirler: a)genel bir kural olarak, işkurma özgürlüğünün, üretimin ve ticaretingelişmesine özellikle faydalıbir katkıda bulunduğu faaliyetleri öncelikliolarak değerlendirerek;b)Birlik içinde çeşitli faaliyetlerin özel konumunu belirlemek üzere, Üye Devletlerdeki yetkili ulusal makamlar arasında yakın işbirliği sağlayarak; c) sürdürülmeleri işkurma özgürlüğü karşısında bir engel oluşturacak olanulusal yasalardan ya da Üye Devletler arasında önceden yapılmışanlaş-malardan kaynaklanan idari prosedürleri kaldırarak;d)bir Üye Ülkenin topraklarında işe alınmışolan ve başka bir Üye Ülkeden gelen kişilerin, bu Ülkeye kendi işlerini kurmak amacıyla girselerdi kendilerinden gerçekleştirmeleri beklenecek olan koşulları karşılamaları halinde, serbest çalışanlar olarak faaliyette bulunmak üzere butopraklarda kalmalarınısağlayarak; e)Madde III-123(2)’de belirtilen ilkelerle ters düşmemek koşuluyla, bir Üye Ülke vatandaşının, başka bir Üye Ülkenin topraklarında bulunan arazileri ve binalarıedinebilmesini ve kullanabilmesini sağlayarak;f)bir Üye Ülkenin topraklarında birimlerin, şubelerin veya yan kuruluşların kurulma koşullarıve ana kuruluşa ait personelin bu birimlerde, şubelerde veya yan kuruluşlarda idari veya denetçi görevlerine girişini yönlendiren koşullar hakkında, söz konusu tüm faaliyet dallarında, işkurmaözgürlüğü karşısındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını sağlayarak; g) üyelerin ve diğerlerinin çıkarlarının korunmasıiçin, Madde III-27’ninikinci paragrafına göre, Üye Devletler’deki şirketler veya firmalar tarafından ihtiyaç duyulan korumaları, bu tür korumaların Birlik çapındaeşdeğer olmasına çalışarak, gerekli ölçüde koordine ederek;h)işkurma koşullarının, Üye Devletler tarafından verilen yardımlarla çar-pıtılmadığıkonusunda ikna olarak.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

tai turvallisuuden kannalta, ihmisten tai eläinten terveyden ja elämän suojelemiseksi taikasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Türkisch

Madde III-42, kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veyabitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihsel veya arkeolojik değeresahip ulusal hazinelerin korunması; endüstriyel ve ticari malların korunması gerekçelerinin haklı çıkardığı ithalat, ihracat veya ulaşım halindeki mallar üzerinde bulunanyasaklamaları veya kısıtlamaları engellemez.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Hän jätti tyttärelleen suuren omaisuuden.

Türkisch

Kızına büyük bir servet bıraktı.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa.

Türkisch

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Uskon sensuuriin. Sen ansiosta ansaitsin omaisuuden.

Türkisch

Ben sansüre inanıyorum. Onun sayesinde bir servet yaptım.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-01
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Efraim sanoo: "Olenpas rikastunut, olen saanut itselleni omaisuutta; ei mikään minun työansioni tuota minulle syyllisyyttä, joka olisi syntiä".

Türkisch

Seni yine çadırlarda oturtacağım.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Türkisch

Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Türkisch

Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: `Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?`

Türkisch

Saba, Dedan, Tarşiş tüccarları ve köyleri sana, Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın? diyecek.›

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Finnisch

Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.

Türkisch

Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağma edeceğim. Sürüsü, malı olan, dünyanın ortasında yaşayan bu ulusların arasından toplanmış halka karşı elimi uzatacağım.

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK