Google fragen

Sie suchten nach: cgm (Finnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Tschechisch

Info

Finnisch

(Asia COMP/M.3973 — CMA CGM/Delmas)

Tschechisch

(Případ č. COMP/M.3973 – CMA CGM/Delmas)

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(Asia COMP/M.3973 — CMA CGM/Delmas)

Tschechisch

(Případ č. j. COMP/M.3973 – CMA CGM/Delmas)

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

-Veolia: rautatiekuljetukset,-CMA-CGM: päätoimialana merikuljetukset,

Tschechisch

-Veolia: vyvíjí podnikatelskou činnost v odvětví nákladní železniční dopravy;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komission päätöksessä 2006/784/EY [2] säädetään viiden menetelmän (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM), CSB Ultra-Meater, manuaalinen ZP-menetelmä, Autofom ja UltraFom 300) hyväksymisestä sianruhojen luokittelemiseksi Ranskassa.

Tschechisch

Rozhodnutí Komise 2006/784/EC [2] povoluje ve Francii pět metod (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM), CSB Ultra-Meater, manuální metodu (ZP), Autofom, UltraFom 300) třídění jatečně upravených těl prasat.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Päätöksen 2006/784/EY liitteen 1 osan (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)) 3 kohta korvataan seuraavalla tekstillä:

Tschechisch

V příloze rozhodnutí 2006/784/ES se část I (Capteur Gras / Maigre – Sydel (CGM)) bod 3 nahrazuje tímto:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Ranska on pyytänyt komissiota hyväksymään mittaustoimenpiteiden yksinkertaistamiseksi sianruhojen luokitusmenetelmässä ”Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)” käytetyn kaavan korvaamisen, ja on toimittanut leikkuutulokset yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 [3] 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn pöytäkirjan toisessa osassa.

Tschechisch

S cílem zjednodušit měření požádala Francie Komisi o povolení nahradit vzorec používaný u metody třídění jatečně upravených těl prasat „Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)“ a předložila výsledky svých pokusných disekcí ve druhé části protokolu podle čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat [3].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komission päätöksessä 97/107/EY [2] säädetään kahden menetelmän (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) ja Giralda Choirometer PG 200) hyväksymisestä sianruhojen luokittelemiseksi Belgiassa.

Tschechisch

Rozhodnutí Komise 97/107/EC [2] povoluje v Belgii dvě metody (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) a Giralda Choirometer PG 200) třídění jatečně upravených těl prasat.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine ja Louis Dreyfus Armateurs puolestaan toteavat, että ilman järjestelmästä saamaansa etua ne eivät olisi kyenneet suoriutumaan investoinneistaan toimiessaan Ranskan lipun alla, eivätkä siksi olisi kyenneet antamaan panostaan yhteisön aluskannan kehittämiseen.

Tschechisch

CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine a Louis Dreyfus Armateurs upozorňují, že bez příjmu z tohoto režimu by nebyly schopny zajistit své investice do lodí plujících pod francouzskou vlajkou, a tudíž se účastnit rozvoje loďstva Společenství.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Asia T-213/00, CMA CGM ym. v. komissio, tuomio 9.3.2003, Kok. 2003, s.

Tschechisch

Rozsudek ze dne 19. března 2003, CMA CGM a další v. Komise, T-213/00, Recueil 2003, s.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Hoechst viittaa edellä 220 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa CMA CGM ym. vastaan komissio annettuun tuomioon (405 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja korostaa, että jaettaessa yrityksiä ryhmiin sakon laskentapohjan laskemisen yhteydessä on ennen kaikkea noudatettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Tschechisch

Krom toho s odkazem na rozsudek CMA CGM a další v. Komise, bod 220 výše (body 405 a následující), Hoechst tvrdí, že rozřazení podniků do kategorií v rámci výpočtu výchozí částky musí především respektovat zásadu rovného zacházení.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

I-1177, 21 kohta ja asia T-213/00, CMA CGM ym. v. komissio, tuomio 19.3.2003, Kok. 2003, s.

Tschechisch

I-1177, bod 21; rozsudek Soudu ze dne 19. března 2003, CMA CGM a další v. Komise, T-213/00, Recueil, s.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lisäksi komissiolla on kunkin sakon määrää vahvistaessaan harkintavaltaa, eikä se ole tätä tehdessään velvollinen soveltamaan tarkkaa matemaattista kaavaa (edellä 220 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat CMA CGM ym. v. komissio, tuomion 252 ja 383 kohta).

Tschechisch

Navíc má Komise při stanovování výše každé pokuty posuzovací pravomoc a není povinna v této souvislosti používat přesný matematický vzorec (rozsudek CMA CGM a další v. Komise, bod 220 výše, body 252 a 383).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tältä osin on huomautettava, että kun komissio jakaa yrityksiä ryhmiin, sen on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, jonka mukaan toisiinsa rinnastettavia tapauksia on kiellettyä kohdella eri tavalla ja erilaisia tapauksia on kiellettyä kohdella samalla tavalla, ellei tällainen kohtelu ole objektiivisesti perusteltua (edellä 220 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat CMA CGM ym. v. komissio, tuomion 406 kohta ja edellä 165 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Tokai Carbon ym. v. komissio, tuomio 29.4.2004, 219 kohta).

Tschechisch

Je třeba v tomto ohledu připomenout, že provádí-li Komise rozřazení do kategorií, musí dodržet zásadu rovného zacházení, podle které je zakázáno se srovnatelnými situacemi zacházet odlišně nebo s odlišnými situacemi stejně, není-li takové zacházení objektivně odůvodněné (rozsudky CMA CGM a další v. Komise, bod 220 výše, bod 406, a ze dne 29. dubna 2004, Tokai Carbon a další v. Komise, bod 165 výše, bod 219).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tältä osin on korostettava, että yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisen yhteydessä määrättävien sakkojen osalta asetuksen N:o 2988/74 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vanhentumisaika päättyy joka tapauksessa, paitsi jos se on pysäytetty, kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun vanhentumisaika on keskeytynyt tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, joten komissio ei voi loputtomiin viivyttää sakkoja koskevan päätöksen tekemistä, sillä muutoin sen oikeus tehdä päätös voi vanhentua (edellä 220 kohdassa mainittu asia CMA CGM ym. v. komissio, tuomion 324 kohta).

Tschechisch

2 odst. 1 uvedeného nařízení, takže Komise pod hrozbou promlčení nemůže své rozhodnutí ohledně pokut odkládat na neurčito (rozsudek CMA CGM a další v. Komise, bod 220 výše, bod 324).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Tämän sääntelyn vuoksi kaikki perustelut, jotka liittyvät komission velvollisuuteen käyttää toimivaltaansa määrätä sakkoja kohtuullisessa ajassa, on hylättävä (edellä 220 kohdassa mainittu asia CMA CGM ym. v. komissio, tuomion 324 kohta; ks. vastaavasti myös edellä 215 kohdassa mainitut asiat ICI v. komissio, tuomio 14.7.1972, 46–49 kohta ja Geigy v. komissio, tuomio 14.7.1972, 20–22 kohta).

Tschechisch

Vzhledem k existenci uvedeného nařízení je třeba odmítnout jakoukoli úvahu spojenou s povinností Komise vykonávat její pravomoc ukládat pokuty v přiměřené lhůtě (rozsudek CMA CGM a další v. Komise, bod 220 výše, bod 324; viz rovněž v tomto smyslu rozsudky ze dne 14. července 1972, ICI v. Komise, bod 215 výše, body 46 až 49 a Geigy v. Komise, bod 215 výše, body 20 až 22).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(5) Moulinex perusti Compagnie Générale des Moteurs Electriques -yhtiön (jäljempänä "CGME") joulukuussa 1999 yhtiöittääkseen moottorituotantonsa. Moulinex ja sen ohella myös CGME asetettiin syyskuussa 2001 yrityssaneerausmenettelyyn. SEB-konserni (jäljempänä "SEB") hankki lokakuussa 2001 omistukseensa osan Moulinexista muttei ostanut CGME:tä, vaan teki sen kanssa nelivuotisen toimitussopimuksen, jonka turvin CGME saattoi käynnistää toimintansa uudelleen.

Tschechisch

(5) Přesněji v prosinci roku 1999 Moulinex založil Compagnie Générale des Moteurs Electriques ("CGME") s cílem vytvořit pobočku na výrobu motorů. V září roku 2001 bylo vyneseno rozhodnutí o soudním vyrovnání Moulinexu, jehož důsledkem je i soudní vyrovnání CGME. Když v říjnu 2001 skupina SEB ("SEB") získala část Moulinexu, nepřebrala SGME, ale uzavřela s ní smlouvu o zásobování na čtyři roky, která jí umožnila pokračovat v činnosti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

-CMA CGM: konttilinjaliikenne, ro-ro-liikenne ja ahtaus,-Delmas: konttilinjaliikenne ja ro-ro-liikenne.

Tschechisch

-podniku CMA CGM: služby kontejnerové námořní dopravy, služby námořní dopravy Ro-Ro a služby kontejnerových terminálů;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1. Komissio vastaanotti 24. lokakuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 [1] 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys CMA CGM hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan ranskalaisessa yrityksessä Delmas ostamalla osakkeita.

Tschechisch

1. Komise obdržela dne 24. října 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 [1], kterým podnik CMA CGM (Francie) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu akcií kontrolu nad celým podnikem Delmas (Francie).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

1. Komissio vastaanotti 4. lokakuuta 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 [1] 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalaisen yrityksen Veolia Environnement määräysvallassa olevan Veolia Transportin määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Veolia Cargo (Veolia) ja ranskalaiseen konserniin CMA-CGM kuuluva ranskalainen yritys Rail Link hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan ranskalaisissa yrityksissä JVEF ja JVCOM ostamalla tätä varten perustettujen yhteisyritysten osakkeita.

Tschechisch

1. Dne 4. října 2006 obdržela Komise oznámení o navrhovaném spojení podniků podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 [1], kterým podniky Veolia Cargo ("Veolia", France) ovládané společností Veolia Transport, jež je sama ovládána dalšími společnostmi, Veolia Environnement ("Veolia Environnement", Francie) a Rail Link ("Rail Link", Francie), které přináleží ke skupině CMA-CGM ("CMA-CGM", Francie), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií v nově založených společnostech, jež tvoří společné podniky, společnou kontrolu nad podniky JVEF ("JVEF", Francie) a JVCOM ("JVCOM", Francie).

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Euromoteurs tuottaa pääasiassa kodinkoneissa käytettäviä sähkömoottoreita. Yhtiö perustettiin syyskuussa 2002, kun 12 Moulinexin entisen tytäryhtiön Compagnie Générale des Moteurs Electriques -yhtiön (CGME) johtohenkilöä otti haltuunsa yrityksensä omaisuuserät. Euromoteursin suurin asiakas on SEB, joka hankki lokakuussa 2001 osan Moulinexista.

Tschechisch

Euromoteurs vyrábí elektrické motory určené především pro domácí spotřebiče. Společnost byla založena v září 2002, kdy 12 vedoucích pracovníků společnosti Compagnie Générale des Moteurs Electriques ("CGME") , bývalé pobočky společnosti Moulinex převzali aktiva svého podniku. SEB, která v říjnu 2001 částečně převzala společnost Moulinex, je hlavním zákazníkem Euromoteurs.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK