Sie suchten nach: tilinpitokäsittelystä (Finnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Tschechisch

Info

Finnisch

1996 annetun neuvoston asetuksen ( ey ) n : o 2223/9613 mukaisesta rahoitustoimen asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä .

Tschechisch

nařízení naposledy pozměněné nařízením evropského parlamentu a rady ( es ) č .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

jos johonkin julkisen talouden taloustoimeen sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä on epäselvyyttä tai jos tapaus on joko mutkikas tai yleisesti merkittävä, komission (eurostatin) olisi tehtävä viipymättä päätös neuvoston asetuksen (ey) n:o 2223/96 mukaisesta taloustoimen asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä.

Tschechisch

při pochybnostech o správnosti účetního zaznamenání veřejné transakce nebo ve složitých případech nebo v případech obecného zájmu musí komise (eurostat) neprodleně přijmout rozhodnutí o správném účetním zaznamenání transakce v souladu s nařízením rady (es) č. 2223/96.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Finnisch

3. ehdotetulla asetuksella muutetaan euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annettua asetusta (ey) n:o 3605/93 [1]. ehdotetulla asetuksella on tarkoitus parantaa liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä annetun pöytäkirjan soveltamiseksi käytettävien julkista taloutta koskevien tietojen, erityisesti julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen, laatua. ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan seikkaperäiset luettelot julkisten tilien laatimiseen käytettävistä menettelyistä ja lähteistä sekä ilmoittamaan komissiolle (eurostat) mahdollisista merkittävistä tarkistuksista jo toimitettuihin toteutunutta ja ennakoitua julkistalouden alijäämää ja velkaa koskeviin lukuihinsa sekä esittämään asianmukaiset asiakirjat toteutunutta alijäämää ja velkaa koskeviin lukuihin tehtyjen merkittävien tarkistusten tueksi. ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan lisäksi, että sekä julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevien tietojen että niiden taustalla olevan julkisen tilinpidon laadunarvioinnista vastaa komissio (eurostat), joka konsultointikäyntiensä lisäksi suorittaa perusteellisempia tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin julkista taloutta koskevien toimitettujen tietojen sekä niiden taustalla olevien tietojenkeruumenettelyjen laadun valvomiseksi. ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan yhteistyössä vierailevien virkamiesten kanssa, julkaisemaan julkista taloutta koskevat toimitetut tiedot aiempien vuosien osalta ja antamaan vakuutus siitä, että nämä tiedot on tuotettu yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (ey) n:o 322/97 [2] 10 artiklassa vahvistettujen periaatteitten mukaisesti, sekä pyytämään komissiolta (eurostat) selvitystä julkisen talouden rahoitustoimiin sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä, jos asiasta on epäselvyyttä. ehdotetun asetuksen mukaan komissiolla (eurostat) on myös oikeus esittää varaus julkista taloutta koskevien toimitettujen tietojen laatuun sekä tehdä muutoksia tällaisiin tietoihin.

Tschechisch

3. navrhované nařízení mění nařízení rady (es) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke smlouvě o založení evropského společenství [1]. cílem navrhovaného nařízení je zlepšit kvalitu veřejných účtů potřebných pro použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, zejména údajů o schodku veřejných financí a veřejném zadlužení (dále jen "údaje pro účely postupu při nadměrném schodku"). navrhované nařízení ukládá členským státům povinnost poskytovat podrobné soupisy metod, postupů a zdrojů, jež používají k sestavování svých veřejných účtů, jakož i povinnost informovat komisi (eurostat) o jakýchkoli podstatných revizích dříve oznámených údajů o skutečném a plánovaném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení a doložit jakékoli podstatné revize dříve oznámených údajů o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení. navrhované nařízení dále stanoví, že za hodnocení kvality údajů pro účely postupu při nadměrném schodku, včetně podkladových veřejných účtů, odpovídá komise (eurostat), která kromě svých návštěv zaměřených na dialog uskuteční návštěvy členských států zaměřené na hloubkovou kontrolu s cílem provést kontrolu oznámených veřejných účtů a souvisejících postupů sestavovaní údajů. navrhované nařízení vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly s úředníky uskutečňujícími tyto návštěvy, aby zveřejňovaly oznámené veřejné účty za minulé roky a potvrdily, že tyto účty jsou v souladu se zásadami zakotvenými v článku 10 nařízení rady (es) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice společenství [2], a aby v případě pochybností požádaly komisi (eurostat) o objasnění správného účetního zpracování veřejných transakcí. navrhované nařízení rovněž komisi (eurostatu) přiznává právo vyjádřit výhrady ke kvalitě oznámených veřejných účtů a právo tyto údaje změnit.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

(5) neuvoston päätöksellä 89/382/ety, euratom(5) perustettu tilasto-ohjelmakomitea, neuvoston päätöksellä 91/115/ety(6) perustettu raha-, rahoitus-ja maksutasetilastokomitea ja bruttokansantulokomitea voivat antaa lausuntonsa maakohtaisesta verojen ja sosiaaliturvamaksujen tilinpitokäsittelystä, kun ne pitävät sitä asianmukaisena.

Tschechisch

(5) výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím rady 89/382/ehs, euratom [5], výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance, zřízený rozhodnutím rady 91/115/ehs [6], a výbor pro hrubý národní produkt mohou předložit své stanovisko ke konkrétnímu účetnímu zacházení s daněmi a sociálními příspěvky některé země, kdykoli to považují za potřebné.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

jos johonkin julkisen talouden rahoitustoimeen sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä on epäselvyyttä tai jos tapaus on erityisen mutkikas tai yleisesti merkittävä , komission ( eurostatin ) olisi tehtävä viipymättä päätös euroopan kansantalouden tilinpito - ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta

Tschechisch

při pochybnostech o správnosti účetního zpracování veřejné transakce nebo ve složitých případech nebo případech veřejného zájmu musí komise ( eurostat ) bezodkladně přijmout rozhodnutí o správném účetním zpracování transakce v souladu s nařízením rady ( es ) č .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

jos johonkin julkisen talouden rahoitustoimeen sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä on epäselvyyttä , asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä komissiolta ( eurostatilta ) selvitys siitä , mikä on kyseiseen rahoitustoimeen ekt-95-järjestelmän mukaisesti sovellettava asianmukainen tilinpitokäsittely .

Tschechisch

při pochybnostech o správném účetním zpracování veřejné transakce požádá dotčený členský stát komisi ( eurostat ) o objasnění správného účetního zpracování transakce v souladu s esa 95 .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

ehdotetussa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan yhteistyössä vierailevien virkamiesten kanssa , julkaisemaan julkista taloutta koskevat toimitetut tiedot aiempien vuosien osalta ja antamaan vakuutus siitä , että nämä tiedot on tuotettu yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen ( ey ) n : o 322/97 ( 2 ) 10 artiklassa vahvistettujen periaatteitten mukaisesti , sekä pyytämään komissiolta ( eurostat ) selvitystä julkisen talouden rahoitustoimiin sovellettavasta asianmukaisesta tilinpitokäsittelystä , jos asiasta on epäselvyyttä .

Tschechisch

navrhované nařízení vyžaduje , aby členské státy spolupracovaly s úředníky uskutečňujícími tyto návštěvy , aby zveřejňovaly oznámené veřejné účty za minulé roky a potvrdily , že tyto účty jsou v souladu se zásadami zakotvenými v článku 10 nařízení rady ( es ) č .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK