Sie suchten nach: beheerregels (Holländisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Englisch

Info

Holländisch

in plaats van de strategievoorbereiding zou kunnen worden geëist dat er nationale beheerregels worden voorbereid, waarin bepaalde voorschriften uit de regels met betrekking tot strategie-uitvoering van de commissie zijn opgenomen.

Englisch

instead of strategy preparation there could be the requirement to prepare national administration rules, incorporating certain provisions set out in the strategy implementation rules presented by the commission.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-29
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Holländisch

erkende en transparante internationale beheerregeling voor het systeem van domeinnamen

Englisch

internationally recognised and transparent system of management of the domain name system

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Holländisch

bij de coördinatie dienen de bevoegde autoriteiten aandacht te besteden aan het feit dat effectief toezicht moet worden gehouden op de activiteiten van beleggingsondernemingen zodat deze optreden op loyale, billijke en professionele wijze en op een manier die bevorderlijk is voor de integriteit van de markt in de gemeenschap, dat beslissingen moeten worden genomen op basis van een grondige kosten-batenanalyse, dat moet worden gewaarborgd dat transactiegegevens uitsluitend worden aangewend voor een goede uitoefening van de taken van de bevoegde autoriteiten, en dat voor elk eventueel noodzakelijk geacht gemeenschappelijk systeem effectieve beheerregelingen dienen te worden getroffen in het kader waarvan verantwoording dient te worden afgelegd.

Englisch

in carrying out the coordination, competent authorities should consider the need to monitor the activities of investment firms effectively, so as to ensure that they act honestly, fairly and professionally and in a manner which promotes the integrity of the market in the community, the need for decisions to be based on a thorough cost-benefit analysis, the need to ensure that transaction information is used only for the proper discharge of the functions of competent authorities and finally the need to have effective and accountable governance arrangements for any common system that might be considered necessary.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

de strategie bevat de prioriteitscriteria voor betalingen aan crediteuren, alsmede beheerregelingen die een billijk en transparant vereffeningsproces over de verschillende sectoren waarborgen.

Englisch

the strategy shall lay out the prioritisation criteria for paying creditors, as well as governance arrangements to ensure a fair and transparent settling process across all sectors.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

voorts bestond er tussen de kuststaten ook al lang een akkoord om de gemeenschappelijk overeengekomen beheerregelingen uitsluitend gezamenlijk, op basis van nieuw wetenschappelijk advies en tegen een bepaalde datum, te toetsen en te herzien.

Englisch

furthermore, the coastal states also had a long-standing agreement to review and revise the commonly agreed management arrangements only jointly, on the basis of new scientific advice and by a given date.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

5.2 ten aanzien van de voorgestelde beheerregeling merkt het evenwel op dat:

Englisch

5.2 with regard to the proposed governance for the emrp, the eesc notes that:

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

binnen de eengemaakte eurobetalingsruimte zullen netwerken voor betaalkaarten en clearing- en afwikkelingsystemen de concurrentie niet kunnen verstoren door discriminerende regels en beheerregelingen op te leggen.

Englisch

within sepa, payment card networks and clearing and settlement systems should not be able to distort competition by imposing discriminatory rules and governance arrangements.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

cost kan alleen een kosteneffectieve bijdrage aan de onderzoekcoördinatie in de europese onderzoekruimte blijven leveren, als de beheerregelingen aan de nieuwe context worden aangepast.

Englisch

in order for cost to continue to ensure a cost-effective contribution to research co-ordination within the european research area, its management arrangements must be adapted to the new context.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

de slotverklaring van de ministeriële conferentie van bonn (6-8 juli 1997), waarin met name melding wordt gemaakt van de instelling van "een erkende en transparante internationale beheerregeling voor het systeem van domeinnamen, met een passende europese vertegenwoordiging";

Englisch

the final declaration of the european ministerial conference held in bonn (6 to 8 july 1997) referring in particular to the creation of an "internationally recognised and transparent system of management of the domain name system" comprising "adequate european representation";

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

de toezichtautoriteit zal “richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de beheerregels voor prs in de lidstaten” opstellen, alsmede “gemeenschappelijke minimumnormen voor het gebruik en het beheer van prs” en “specificaties en instructies voor de productie van prs-ontvangers”.

Englisch

the supervisory authority will draw up “guidelines for implementing prs management rules in the member states”, “common minimum standards for the use and management of prs “ and “specifications and instructions for the construction of prs receivers”.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

flankerende beheerregelingen voor de gedeelde visbestanden in skagerrak en kattegat ;

Englisch

associated management arrangements for the shared fish stocks in the skagerrak and kattegat ;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

gedetailleerde beheerregelingen voor zeven gedeelde visbestanden, met inbegrip van globale tac's en quota voor de respectieve partijen;

Englisch

detailed management arrangements for seven shared fish stocks, including the overall tacs and quotas for the respective parties;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

het eurosysteem moedigt derhalve alle belanghebbenden ( d.w.z. de epc , eacha en alle ach 's van het eurobegied ) aan hun werkzaamheden met betrekking tot interoperabiliteitskwesties , waaronder gemeenschappelijke beheerregels voor de bilaterale overeenkomsten tussen ach 's .

Englisch

the eurosystem notes that within sepa , owing to technical progress , the arguments for having a distinct set-up for giro and card processing are no longer valid . in many euro area countries , the processing of domestic credit transfer and / or direct debit transactions has traditionally been performed by entities other than those which conduct the processing for ( domestic ) card transactions ( i.e. switching for authorisation , and clearing and settlement ) .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

innovatieve beheerregelingen stimuleren door middel van ict25 en het bedrijfsportaal toerisme.

Englisch

stimulate innovative management schemes through the ict25 and the tourism business portal.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

op volgende werkterreinen kunnen eventueel maatregelen worden overwogen: toegangsbelemmeringen, discriminerende regels, vergoedingsstructuren en beheerregelingen in sommige netwerken van betaalkaarten en clearing- en afwikkelingsystemen.

Englisch

areas for potential action include firstly access barriers, discriminatory rules, fee structures and governance arrangements in some payment card networks and clearing and settlement systems.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

toegang- en beheerregelingen

Englisch

access and governance arrangements

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

volgens bepaalde beheerregelingen die gelden binnen de franse en spaanse systemen voor nationale betaalkaarten alsmede binnen de visa- en mastercard-netwerken zijn geassocieerde leden verplicht commercieel gevoelige informatie te rapporteren aan de kernleden zonder dat sprake is van een wederzijdse gegevensuitwisseling.

Englisch

according to certain governance arrangements within the french and spanish national card payment systems as well as in visa and mastercard networks, associate members are obliged to report business sensitive information to the principal members without reciprocal data sharing.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

voor elke niet-beursgenoteerde onderneming waarin het ab een beheersende invloed heeft verworven, geeft het ab-verslag een overzicht van de beheerregelingen en de informatie voorgeschreven bij artikel 3, onder b), c), en e) tot en met h), van tweede richtlijn 77/91/eeg van de raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken24.

Englisch

for each non-listed company in which it has acquired a controlling influence, the aif report shall provide an overview of management arrangements and the information provided for in points (b), (c) and (e) to (h) of article 3 of second council directive 77/91/eec of 13 december 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by member states of companies within the meaning of the second paragraph of article 58 of the treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent24.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

eisen om te garanderen dat de lidstaten op passende wijze alle betrokken belanghebbenden op nationaal en europees niveau raadplegen over nieuwe of gewijzigde beheerregelingen.

Englisch

requirements to ensure that appropriate consultation on new or amended management arrangements is conducted by the member states with all affected stakeholders at a national and european level.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

cost kan alleen zijn rol op intergouvernementeel niveau blijven vervullen en een kosteneffectieve bijdrage aan de onderzoekcoördinatie in de europese onderzoekruimte blijven leveren, als de beheerregelingen aan de nieuwe context worden aangepast.

Englisch

in order for cost to continue to fulfil its intergovernmental role and to ensure a cost-effective contribution to research coordination within the european research area, its management arrangements must be adapted to the new context.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK