Google fragen

Sie suchten nach: werkgelegenheidsvriendelijke (Holländisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Finnisch

Info

Holländisch

Zorgen voor werkgelegenheidsvriendelijke arbeidskosten

Finnisch

Työllisyyttä tukevien työvoimakustannusten varmistaminen

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

-Zorgen voor werkgelegenheidsvriendelijke lonen en andere arbeidskosten;

Finnisch

-työllisyyttä tukevien palkkojen ja muiden työvoimakustannusten varmistaminen

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Een groeigerichte en werkgelegenheidsvriendelijke sociale politiek aan Thérèse de LIEDEKERKE, directeur Sociale Zaken van UNICE

Finnisch

Kasvua ja työllisyyttä suosiva sosiaalipolitiikka

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

acties ter bevordering van een meer werkgelegenheidsvriendelijke omgeving en maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap zijn van bijzonder belang, vooral in de context van herstructureringen;

Finnisch

Erityisen tärkeää Puolalle on tehostaa toimia työllisyyden kannalta suotuisampien olojen luomiseksi ja tukea yrittäjyyttä varsinkin rakennemuutoksen yhteydessä.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Het volledige effect van het werkgelegenheidsbeleid en van de meer globale maat regelen voor het creëren van een werkgelegenheidsvriendelijke omgeving zal pas op de middellange en lange termijn worden gevoeld.

Finnisch

Työllisyysstrategia on monivuotinen prosessi, ja todellinen edistys vaatii jäsen valtioilta jatkuvaa panostusta useiden vuosien aikana.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Opdat de loonontwikkelingen tot een werkgelegenheidsvriendelijke beleidsmix zouden bijdragen, moeten de sociale partners een van verantwoordelijkheidszin getuigende koers blijven volgen en in de lidstaten loonovereenkomsten sluiten

Finnisch

Jotta palkkakehitys tukisi työllisyyttä suosivaa ta louspolitiikkaa, työmarkkinaosapuolten olisi jatkettava vastuullista toimintaa ja tehtä-

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Bovendien zijn, gezien de vertraging van de economische groei, verdere inspanningen vereist om in samenwerking met de sociale partners te zorgen voor meer werkgelegenheidsvriendelijke loonontwikkelingen.

Finnisch

Kun lisäksi otetaan huomioon talouskasvun hidastuminen, tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa varmistaa työllisyyttä tukeva palkkakehitys.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Voor het duurzaam scheppen van nieuwe werkgelegen­heid zijn werkgelegenheidsvriendelijke belastingstelsels nodig waarbij de huidige hoge belasting op arbeid wordt verlegd naar andere bronnen van belastinginkomsten, zoals energie en milieu.

Finnisch

Uusien työpaikkojen kestävä luominen edellyttää työllisyyden kannalta suotuisampia verotusjärjestelmiä, joissa nykyisestä työn raskaasta verottamisesta siirrytään hyödyntämään muita verolähteitä, kuten energia- ja ympäristöveroa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

de sociale partners vervullen een cruciale rol, niet alleen voor de instandhouding van werkgelegenheidsvriendelijke loonontwikkelingen, maar ook voor het actief bevorderen van verandering op het niveau van ondernemingen en het vergemakkelijken van beroepsmobiliteit.

Finnisch

Työmarkkinaosapuolilla on ratkaiseva rooli työllisyyttä edistävän palkkakehityksen ylläpitämisessä, ja lisäksi niiden olisi aktiivisesti edistettävä muutosta yritysten tasolla ja helpotettava siirtymistä työstä toiseen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Bevorderen van het scheppen van banen op lokaal niveau, in de sociale economie en in nieuwe activiteitensectoren Werkgelegenheidsvriendelijke belastingstelsels I I. Het vaststellen van doelen voor het verminderen van de totale belastingdruk 12.

Finnisch

Työllisyyttä edistävät verotusjärjestelmät I I Asetetaan tavoitteita kokonaisverorasituksen vähentämiseksi. 12 Haetaan keinoja vähentää arvonlisäveroa tietyillä työvoimavaltaisilla aloilla.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Investeringen in een kostenefficiënte, werkgelegenheidsvriendelijke sociale bescherming en gezondheidszorg vormen een belangrijk onderdeel van de maatregelen die nodig zijn om het vermogen van de mensen te ontwikkelen en te ondersteunen om te participeren en hun bijdrage te leveren45.

Finnisch

Investoinnit kustannustehokkaaseen, työllisyyttä tukevaan sosiaaliseen suojeluun ja terveydenhuoltoon ovat keskeinen osa toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta voidaan kehittää ja pitää yllä ihmisten kykyä osallistua ja antaa panoksensa.45

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Om de loonontwikkelingen te doen bijdragen tot een werkgelegenheidsvriendelijke beleidsmix, dienen de sociale partners zich verantwoordelijk te blijven opstellen en in elke lidstaat loonakkoorden te sluiten die stroken met de in de globale richtsnoeren voor het economisch beleid vervatte beginselen.

Finnisch

Jotta palkkakehityksellä edesautetaan työllisyyttä suosivaa politiikkayhdistelmää, työmarkkinaosapuolten olisi jatkettava järkevällä linjalla ja tehtävä palkkasopimukset jäsenvaltioissa talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa esitettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

het ondersteunen van werkgelegenheidsvriendelijke groei via de ontwikkeling van het eigen potentieel als onderdeel van een territoriale strategie voor specifieke gebieden, met inbegrip van de herbestemming van industriegebieden met afnemende economische activiteit en de verbetering van de toegankelijkheid en de ontwikkeling van specifieke natuurlijke en culturele hulpbronnen;

Finnisch

työllisyyttä tukevan kasvun edistäminen kehittämällä alueiden omia mahdollisuuksia osana erityisalueita koskevaa alueellista strategiaa, mukaan luettuna taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen sekä erityisten luonnon- ja kulttuuriresurssien hyödynnettävyyden parantaminen ja kehittäminen;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Om hun bijdrage aan de doelstelling van steun voor werkgelegenheidsvriendelijke groei zo groot mogelijk te maken, moeten activiteiten ter ondersteuning van duurzaam toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed deel uitmaken van een territoriale strategie voor specifieke gebieden, met inbegrip van de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.

Finnisch

Jotta kestävää matkailua, kulttuuria ja luonnonperintöä tukevilla toimilla voidaan mahdollisimman hyvin tukea työllisyyttä edistävän kasvun tavoitetta, toimien olisi oltava osa tiettyjä alueita koskevaa alueellista strategiaa, mukaan luettuna taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

een meer werkgelegenheidsvriendelijk klimaat creëren.

Finnisch

Edistetään työllisyyttä suosivaa yritysten toimintaympäristöä.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Ook zijn wij het erover eens dat de belasting- en socialezekerheidsstelsels werkgelegenheidsvriendelijk moeten zijn en de nodige stimuli moeten verschaffen voor het scheppen van arbeids plaatsen, maar tegelijkertijd de inkomenssteun moeten blijven geven die kenmerkend is voor het Europees sociaal model.

Finnisch

Tämä tosiseikka tao ilmi yhteisön eri politiikkojen välisen yhteensovittamisen puuttumisen ja osoittaa sen, että ylei sen tason suunnittelua tarvitaan, jotta voidaan taata politiikkojen yhteensopivuus taloudellisen ja sosiaalisen yh teenkuuluvuuden tavoitteen kanssa.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Samenwerking, in eerste instantie tussen de particuliere en de openbare sector (streven naar een werkelijke private-public partnership), moet worden bevorderd, alsook de samenwerking binnen de driehoek regio/stad-onderneming-universiteit, die cruciale synergie-effecten heeft voor de totstandbrenging van een werkgelegenheidsvriendelijke economie.

Finnisch

Erityisesti on rohkaistava yksityisen ja julkisen sektorin välistä (todellisen privat-public partnershipin luominen) ja kolmion alue/kaupunki-yritys-yliopisto välistä yhteistyötä, jossa yhteisvaikutus on ratkaisevan tärkeää työllisyyttä edistävän talouden kehitykselle.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Ook zijn wij het erover eens dat de belasting- en socialezekerheidsstelsels werkgelegenheidsvriendelijk moeten zijn en de nodige stimuli moeten verschaffen voor het scheppen van arbeidsplaatsen, maar tegelijkertijd de inkomenssteun moeten blijven geven die kenmerkend is voor het Europees sociaal model.

Finnisch

Olemme myös samaa mieltä siitä, että vero- ja maksujärjestelmien tulisi olla työllisyyttä edistäviä ja kannustaa työpaikkojen luomista ja samalla niissä tulisi tarjota tulotukea, joka on tunnusomaista eurooppalaiselle sosiaalimallille.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-22
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Bovendien dienen de landen van het eurogebied de kwaliteit van hun belasting- en uitgavenbeleid te verbeteren als onderdeel van een veelomvattende middellange-termijnstrategie, teneinde het vertrouwen te vergroten in een groei- en werkgelegenheidsvriendelijk, houdbaar begrotingsbeleidsklimaat.

Finnisch

Lisäksi maiden on parannettava vero- ja menopolitiikkaansa osana kattavaa pitkän aikavälin strategiaa ja vahvistaa siten luottamusta kasvua ja työllisyyttä tukevaan kestävään finanssipoliittiseen ympäristöön.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

2.1 Het is belangrijk dat de hervorming van de socialezekerheidsstelsels vanuit een middellange-tot langetermijnperspectief gebeurt. Meer mensen aan het werk krijgen kost geld. Zowel de werkloze of economisch inactieve bevolking als de regeringen zullen met kosten geconfronteerd worden. Met andere woorden, voordat de economische last van werkloosheid en onderbezetting voor regeringen kan afnemen, zijn er hervormingen nodig die tot extra uitgaven kunnen leiden. Overheids-en particuliere investeringen om mensen voor te bereiden op de kenniseconomie en bijdragen tot de continue ontwikkeling van het menselijk kapitaal, i.c. de mensen op arbeidsleeftijd, leveren het meeste op als men wil investeren in de transformatie van de arbeidsmarkt (zelfs al kan een dergelijk proces wel 20 jaar duren). Juist voor laaggeschoolden is het belangrijk dat overheid en werkgevers investeren in meer geavanceerde kennis en scholingsmogelijkheden aanbieden om zich aan de veranderde eisen van de kenniseconomie aan te passen. Langetermijnmaatregelen ter verhoging van de productiviteit aan aanbodzijde leiden tot een afname van het aanbod van laaggeschoolde arbeidskrachten, een daling van de werkloosheid (met name langdurige werkloosheid), een stijging van de arbeidsparticipatie (vooral van vrouwen) en een stijging van de algemene productiviteit. Dit zijn blijvende effecten. Een uitsluitend aanbodgerichte strategie volstaat echter niet. Van belang is ook dat de vraag naar arbeidskrachten gestimuleerd wordt d.w.z. dat het banenaanbod wordt verhoogd d.m.v. een actief werkgelegenheidsvriendelijk en werkgelegenheidsbevorderend financieel beleid. Lidstaten die daarentegen voor de snelle resultaten zijn gegaan door laaggeschoolden aan werk te helpen ten koste van investeringen in menselijk kapitaal zullen niet zo gemakkelijk een duurzame oplossing vinden voor het dilemma van de lage lonen van deze categorie arbeiders of geen loon als er geen werk voor hen is, risico's waarmee deze arbeiders tijdens hun beroepsleven meermaals te maken krijgen. De resultaten verdwijnen in dit geval dus even snel als zij behaald zijn, aangezien banen voor laaggeschoolden in de huidige globale economie geen lang leven beschoren zijn. Kostenefficiëntie is, zo bezien, dus een minstens even belangrijk devies als kostenvermindering.

Finnisch

2.1 Edellä mainittu tarkistus on tärkeää tehdä keskipitkän tai pitkän aikavälin näkökulmasta, kun otetaan huomioon, että uusien ihmisten saamisesta työmarkkinoille aiheutuu myös kustannuksia sekä työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville että hallituksille. Sen vuoksi uudistukset saattavat johtaa kustannusten lisääntymiseen, ennen kuin työttömyydestä tai vajaatyöllisyydestä valtioille aiheutuva taloudellinen taakka lopulta kevenee. Julkiset ja yksityiset investoinnit työntekijöiden valmistamiseksi tietoon perustuvan talouden tarpeisiin ja työikäisen väestön ammattitaidon jatkuvaksi kehittämiseksi ovat pitkäaikaisia prosesseja, joiden lopullisia tuloksia voidaan joutua odottamaan jopa 20 vuoden ajan. Työmarkkinoiden muuttamiseen tähtäävistä investoinneista juuri edellä mainitun kaltaiset investoinnit johtavat kuitenkin kaikkein parhaimpiin tuloksiin. Heikosti koulutettuja varten tarvitaan erityisesti ammattitaidon parantamiseen suunnattuja julkisia ja yksityisiä investointeja. Lisäksi he tarvitsevat julkisten laitosten että työnantajapuolen tarjoamia mahdollisuuksia ammatilliseen jatkokoulutukseen pystyäkseen vastaamaan tietoon perustuvan talouden muuttuviin vaatimuksiin. Tarjontapuolen tuottavuutta edistävät pitkäaikaiset toimenpiteet vähentävät vähän koulutetun työvoiman tarjontaa, pienentävät työttömyyttä (etenkin pitkäaikaistyöttömyyttä), lisäävät (varsinkin naisten) osallistumista työelämään ja parantavat yleistä tuottavuutta. Kyseiset vaikutukset ovat pysyviä. Ainoastaan tarjontaan keskittyvä strategia ei kuitenkaan riitä. Lisäksi on lisättävä työvoiman kysyntää, toisin sanoen lisättävä työpaikkatarjontaa aktiivisen työllisyyttä edistävän finanssipolitiikan avulla. Eräät jäsenvaltiot ovat kuitenkin keskittyneet henkilöresurssien kehittämisen sijaan vähän koulutettujen työntekijöiden työllistämiseen, koska sillä tavalla saadaan nopeasti aikaan myönteisiä tuloksia. Kyseiset valtiot eivät kuitenkaan todennäköisesti löydä kestävää ratkaisua siihen ongelmaan, että vähän koulutetut työntekijät joutuvat kärsimään työuransa eri vaiheissa matalapalkkaisuudesta tai työttömyydestä. Tällaisten toimenpiteiden tulokset voivat näkyä nopeasti, mutta ne myös häviävät yhtä nopeasti, sillä matalaan koulutustasoon perustuva toimeentulo ei ole kestävällä pohjalla nykyisessä globaalissa taloudessa. Sen vuoksi kustannustehokkuus on tässä yhteydessä yhtä hyvä periaate kuin kustannusten leikkaaminen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK