Google fragen

Sie suchten nach: inhoudingsplichtigen (Holländisch - Französisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Französisch

Info

Holländisch

(11) De lidstaten hebben het legitieme recht om hun belastinginkomsten te beschermen en moeten derhalve van financiële intermediairs kunnen eisen dat deze vooraf machtiging of toestemming verkrijgen om als renseignerende instantie of als inhoudingsplichtige instantie op te treden.

Französisch

(11) Il est légitime pour les États membres de protéger leurs recettes fiscales et ils devraient dès lors être autorisés à exiger que les intermédiaires financiers obtiennent une autorisation ou un accord préalable avant qu'ils puissent agir en tant qu'agent d'information ou agent chargé de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(3) Veel lidstaten staan uitsluitend op hun eigen grondgebied gevestigde financiële intermediairs toe om op te treden als inhoudingsplichtige instantie.

Französisch

(3) De nombreux États membres autorisent uniquement les intermédiaires financiers établis dans leur propre pays à agir en tant qu'agents chargés de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(9) Teneinde te garanderen dat financiële intermediairs in de Gemeenschap onder gelijke voorwaarden met elkaar kunnen concurreren, moet worden toegestaan dat financiële intermediairs die in een andere lidstaat dan de bronlidstaat gevestigd zijn en als tussenpersoon tussen de emittent van de effecten en de uiteindelijk gerechtigde fungeren, als renseignerende instantie of als inhoudingsplichtige instantie aan de bronbelastingprocedures deelnemen.

Französisch

(9) Afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les intermédiaires financiers de l'UE, il convient d'autoriser les intermédiaires financiers entre l'émetteur des titres et le bénéficiaire effectif, établis dans un État membre autre que l'État membre de la source, à intervenir dans les procédures de retenue à la source au titre d'agents d'information ou d'agents chargés de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(f) renseignerende instantie: een financiële intermediair die door de bronlidstaat is gemachtigd om de aanspraak van de investeerder op belastingvermindering te controleren en deze gegevens te verstrekken aan de volgende financiële intermediair in de bewaarketen, zodat zij uiteindelijk bij de inhoudingsplichtige instantie terechtkomen;

Französisch

(f) «agent d'information», un intermédiaire financier autorisé par l'État membre de la source à assumer la responsabilité de vérifier si l'investisseur peut bénéficier d'une réduction de la retenue à la source, et chargé de transmettre cette information à l'intermédiaire financier suivant dans la chaîne de garde jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'agent chargé de la retenue;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(g) inhoudingsplichtige instantie: een renseignerende instantie die door de bronlidstaat ook is gemachtigd om de belasting in te houden aan de bron tegen het passende tarief en de ingehouden belasting af te dragen aan de relevante belastingautoriteit van de bronlidstaat;

Französisch

(g) «agent chargé de la retenue», un agent d'information ayant également été autorisé par l'État membre de la source à assumer la responsabilité de déduire la retenue à la source selon le taux approprié et de verser le montant de la retenue à l'autorité fiscale compétente de l'État membre de la source;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(i) de renseignerende instanties of de inhoudingsplichtige instanties zijn gemachtigd om namens de investeerders verzoeken om teruggaaf in te dienen bij de belastingautoriteiten van de bronlidstaat;

Französisch

(a) l'autorisation pour les agents d'information ou les agents chargés de la retenue à présenter, pour le compte des investisseurs, les demandes de remboursement aux autorités fiscales de l'État membre de la source;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(o) iedere renseignerende instantie in de bewaarketen gebundelde gegevens op het niveau van het bronbelastingtarief door te geven aan de volgende renseignerende instantie in de keten, zodat deze uiteindelijk bij de inhoudingsplichtige instantie terechtkomen; en

Französisch

(c) chaque agent d'information faisant partie de la chaîne de garde devrait transmettre les informations groupées sur le taux de retenue à la source à l'agent suivant dans la chaîne de garde pour remonter jusqu'à ce qu'elles parviennent à l'agent chargé de la retenue; et

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

(p) de inhoudingsplichtige instantie belastingvermindering aan de bron toe te passen op basis van de door haar ontvangen gebundelde gegevens op het niveau van het bronbelastingtarief.

Französisch

(d) l'agent chargé de la retenue devrait appliquer la réduction de la retenue à la source sur la base des informations groupées sur le taux de retenue à la source qu'il a reçues.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De bronlidstaten worden verzocht de verleende machtiging in te trekken wanneer een renseignerende instantie of een inhoudingsplichtige instantie de op haar rustende voorwaarden en verplichtingen niet nakomt.

Französisch

Les États membres de la source sont invités à retirer l'autorisation lorsque l'agent d'information ou l'agent chargé de la retenue ne respecte pas les conditions ni les obligations.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De bronlidstaten worden verzocht evenredige en niet-discriminerende voorwaarden en verplichtingen vast te stellen die een financiële intermediair moet vervullen om als renseignerende instantie of inhoudingsplichtige instantie te kunnen worden gemachtigd.

Französisch

Les États membres de la source sont invités à définir des conditions et des obligations non discriminatoires et proportionnées conformément auxquelles l'intermédiaire financier peut être autorisé à agir en tant qu'agent d'information ou agent chargé de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De bronlidstaten worden verzocht toe te staan dat de renseignerende instanties en de inhoudingsplichtige instanties gegevens en bescheiden langs elektronische weg doorgeven en bewaren.

Französisch

Les États membres de la source sont invités à autoriser les agents d'information et les agents chargés de la retenue à transmettre et conserver les informations et les documents sous forme électronique.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De lidstaten worden verzocht procedures vast te stellen om te verifiëren of de renseignerende instanties en de inhoudingsplichtige instanties de overeenkomstig deze aanbeveling vastgestelde verplichtingen nakomen.

Französisch

Les États membres sont invités à mettre en place des procédures afin de vérifier si les agents d'information et les agents chargés de la retenue respectent les obligations établies conformément à la présente recommandation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De lidstaten worden verzocht te onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden kan worden toegestaan dat inhoudingsplichtige instanties terug te geven belasting verrekenen met aan de belastingautoriteiten van de bronlidstaat af te dragen belasting.

Französisch

Les États membres sont invités à étudier la possibilité et les conditions d'une compensation entre les montants à rembourser et les montants à payer aux autorités fiscales de l'État membre de la source qui serait effectuée par les agents chargés de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De renseignerende instantie die het dichtst bij de investeerder staat, is in de regel het beste geplaatst om ook als inhoudingsplichtige instantie op te treden.

Französisch

L'agent d'information le plus proche de l'investisseur devrait être en principe le mieux placé pour agir également en tant qu'agent chargé de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Dit kan onder meer betekenen dat de belastingautoriteit van de bronlidstaat, de belastingautoriteit van de lidstaat waar de renseignerende of inhoudingsplichtige instantie gevestigd is, of een externe auditor gezamenlijk of alleen controles verrichten.

Französisch

Il pourrait notamment s'agir d'audits individuels ou conjoints menés par l'autorité fiscale de l'État membre de la source, par l'autorité fiscale de l'État membre dans lequel l'agent d'information ou l'agent chargé de la retenue est établi, ou par des auditeurs externes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Rol van de renseignerende en inhoudingsplichtige instanties

Französisch

Rôle des agents d'information et des agents chargés de la retenue.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

inhoudingsplicht :

Französisch

obligation de retenues :

Letzte Aktualisierung: 2017-02-22
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Rstephan67

Holländisch

Na deze veroordeling heeft de regering besloten de hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht niet langer afhankelijk te stellen van het al dan niet geregistreerd zijn, maar wel van het al dan niet hebben van fiscale of sociale schulden.

Französisch

Après cette condamnation, le gouvernement a décidé que la responsabilité solidaire et l'obligation de retenue ne dépendraient plus de l'enregistrement mais bien de l'existence de dettes fiscales ou sociales.

Letzte Aktualisierung: 2014-12-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Rstephan67

Holländisch

Indien er geen registratie was op het ogenblik van de betaling, gold een inhoudingsplicht op de facturen en doorstortingsplicht aan de overheid voor sociale en fiscale schulden.

Französisch

S'il n'y avait pas d'enregistrement au moment du paiement, une obligation de retenue était d'application sur les factures et une obligation de versement au gouvernement valait pour les dettes fiscales.

Letzte Aktualisierung: 2014-12-17
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Rstephan67

Holländisch

Deze onderneming mag ook niet het voorwerp uitmaken van een inhoudingsplicht zoals bepaald door het artikel 30bis, § 4, 1ste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het artikel 403, § 1, van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Französisch

Par ailleurs, cette entreprise ne peut pas faire l'objet d'une obligation de retenue telle que définie par l'article 30bis, § 4, 1er alinéa de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 403, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Rstephan67

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK