Google fragen

Sie suchten nach: antiontwijkingsmaatregel (Holländisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Tschechisch

Info

Holländisch

ONTWIJKING VAN DE ANTIONTWIJKINGSMAATREGEL EN BLIJVENDE AARD

Tschechisch

OBCHÁZENÍ OPATŘENÍ PROTI OBCHÁZENÍ A TRVALÁ POVAHA

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Het onderzoek had tot doel na te gaan of de antiontwijkingsmaatregel van kracht moest blijven.

Tschechisch

Cílem šetření bylo posoudit, zda je třeba, aby bylo opatření proti obcházení zachováno.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Er werd onderzocht of de communautaire assembleurs de geldende antiontwijkingsmaatregel tijdens het nieuwe onderzoektijdvak hadden ontweken.

Tschechisch

Bylo zkoumáno, zda během období přezkumného šetření společnosti provádějící montáž ve Společenství obcházely platná opatření proti obcházení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Eerst werd onderzocht of er na intrekking van de antiontwijkingsmaatregel sprake zou zijn van de aanvang of aanmerkelijke toename van assemblagewerkzaamheden.

Tschechisch

Nejprve byla provedena analýza toho, zda by po zrušení opatření proti obcházení docházelo k zahájení nebo výraznému rozšíření montážních operací.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Bovendien was de antiontwijkingsmaatregel al tien jaar van kracht en was deze sinds de instelling ervan nog nooit aan een nieuw onderzoek onderworpen.

Tschechisch

Opatření proti obcházení se navíc uplatňuje již deset let a od svého zavedení nebylo revidováno.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Gezien het bovenstaande kan niet worden uitgesloten dat intrekking van de antiontwijkingsmaatregel tot een aanzienlijke toename van de invoer van Chinese rijwielonderdelen en van assemblagewerkzaamheden zou leiden.

Tschechisch

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše nelze vyloučit, že by v důsledku zrušení opatření proti obcházení došlo ke značnému zvýšení dovozu čínských dílů a k rozšíření montážních operací.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Het was nodig te onderzoeken of bij intrekking van de antiontwijkingsmaatregel de corrigerende werking van het antidumpingrecht zou worden ondermijnd en zich opnieuw dumping zou voordoen.

Tschechisch

Bylo třeba prozkoumat, zda by byly v případě zrušení opatření proti obcházení mařeny nápravné účinky antidumpingového cla a zda by opět docházelo k dumpingu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Deze ervaring wijst erop dat de invoer van Chinese onderdelen en de assemblage van rijwielen met behulp van deze onderdelen zonder antiontwijkingsmaatregel opnieuw zou kunnen toenemen.

Tschechisch

Tato zkušenost z minulosti naznačuje existenci rizika, že v nepřítomnosti opatření proti obcházení by opět mohlo dojít ke zvýšení dovozu čínských dílů a k rozšíření montáže jízdních kol s použitím těchto dílů.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Sinds de uitbreiding van de maatregel tot de invoer van bepaalde rijwielonderdelen heeft de Commissie een groot aantal in de Gemeenschap gevestigde ondernemingen vrijstelling van de antiontwijkingsmaatregel verleend.

Tschechisch

Od rozšíření opatření na dovoz některých dílů jízdních kol udělila Komise osvobození od opatření proti obcházení velkému počtu společností se sídlem ve Společenství.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Voorts beschikte de Commissie over voldoende voorlopig bewijsmateriaal om aannemelijk te maken dat ontwijkingspraktijken niet zouden worden voortgezet en zich niet opnieuw zouden voordoen als de antiontwijkingsmaatregel werd ingetrokken.

Tschechisch

Kromě toho měla Komise k dispozici dostatečné přímé důkazy o tom, že pokud by bylo opatření proti obcházení zrušeno, k obcházení těchto opatření by dále nedocházelo.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

In de antiontwijkingsmaatregel is ook bepaald dat assembleurs die de maatregel inzake rijwielen niet ontwijken, van de tot rijwielonderdelen uitgebreide maatregel kunnen worden vrijgesteld om hen in staat te stellen rechtenvrij Chinese rijwielonderdelen in te voeren.

Tschechisch

Opatření proti obcházení rovněž stanovilo, že je třeba zavést systém osvobození s cílem umožnit společnostem provádějícím montáž, které opatření týkající se jízdních kol neobcházejí, dovážet čínské díly jízdních kol bez antidumpingového cla osvobozením od opatření s působností rozšířenou na díly jízdních kol.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Teneinde overeenkomstig overweging 9 na te gaan of de antiontwijkingsmaatregel van kracht moest blijven, werd onderzocht of deze tijdens het nieuwe onderzoektijdvak door middel van assemblagepraktijken werd ontweken en of deze omstandigheden van blijvende aard waren.

Tschechisch

Aby bylo možno posoudit, zda je třeba zachovat opatření proti obcházení v podobě stanovené v 9. bodě odůvodnění, zabýval se tento přezkum tím, zda v průběhu OPŠ docházelo k obcházení cla prováděním montážních operací a zda byly tyto okolnosti trvalé povahy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Er werd onderzocht of het waarschijnlijk is dat bij intrekking van de antiontwijkingsmaatregel de waarde van Chinese onderdelen in door communautaire ondernemingen geassembleerde rijwielen meer dan 60 % gaat uitmaken van de totale waarde van alle onderdelen van het geassembleerde product.

Tschechisch

Bylo zkoumáno, zda je pravděpodobné, že by v případě zrušení opatření proti obcházení podíl čínských dílů používaných společnostmi provádějícími montáž v ES překročil 60 % hodnoty všech dílů použitých při montáži jízdních kol.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

In dit verband zij eraan herinnerd dat bij het oorspronkelijke antiontwijkingsonderzoek werd vastgesteld dat de assemblage van rijwielen met Chinese onderdelen na de instelling van de hoofdmaatregel in 1993 aanzienlijk was toegenomen en dat die toename voortduurde tot 1997, toen de antiontwijkingsmaatregel werd ingesteld.

Tschechisch

V této souvislosti je třeba připomenout, že v průběhu původního šetření zaměřeného na obcházení bylo zjištěno, že po zavedení hlavních opatření týkajících se čínských jízdních kol v roce 1993 se montáže čínských dílů jízdních kol výrazně rozšiřovaly, a to až do roku 1997, kdy bylo zavedeno opatření proti obcházení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Bij gebrek aan vergelijkbare prijzen voor het nieuwe onderzoektijdvak behouden de conclusies van dit eerdere onderzoek ten aanzien van ondermijning en dumping, zoals uiteengezet in de overwegingen 19 tot en met 24 van de antiontwijkingsmaatregel, hun geldigheid.

Tschechisch

Vzhledem k tomu, že během OPŠ neexistovaly srovnatelné ceny, jsou zjištění tohoto dřívějšího šetření s ohledem na maření účinků a dumping, jak je uvedeno v 19. až 24. bodě odůvodnění opatření proti obcházení, nadále platná.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Er zij echter aan herinnerd dat bij het onderzoek dat tot instelling van de antiontwijkingsmaatregel in 1997 leidde, werd aangetoond dat de corrigerende werking van het recht op Chinese rijwielen ten aanzien van de verkoopprijzen werd ondermijnd en dat er sprake was van dumping.

Tschechisch

Je však třeba připomenout, že v průběhu šetření, které vedlo k zavedení opatření proti obcházení v roce 1997, bylo prokázáno, že nápravný účinek cla z čínských jízdních kol byl vzhledem k prodejním cenám mařen a že dumping existoval.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Hierdoor zouden de ontwijkingspraktijken die in de jaren negentig vóór de instelling van de antiontwijkingsmaatregel gebruikelijk waren, opnieuw hun intrede doen, met als gevolg een duidelijke overschrijding van de 60 %-drempel.

Tschechisch

Obnovilo by se tak vlastně obcházení, k němuž docházelo v 90. letech minulého století, před zavedením opatření proti obcházení, a důsledkem by bylo jasné překročení 60 % prahu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

De antiontwijkingsmaatregel wordt derhalve gehandhaafd, teneinde te waarborgen dat de hoofdmaatregel, d.w.z. het antidumpingrecht op rijwielen, aan zijn doel beantwoordt en niet door ontwijking in de vorm van assemblagepraktijken kan worden ondermijnd,

Tschechisch

Opatření proti obcházení je proto zachováno s cílem zajistit, aby bylo hlavní opatření, tj. antidumpingové clo z jízdních kol, účinné a aby nemohlo být mařeno obcházením prostřednictvím montážních operací v jakékoli podobě,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening werd voorts onderzocht of het niet-voorkomen van antiontwijkingspraktijken van blijvende aard was, dat wil zeggen of het niet waarschijnlijk was dat deze zich opnieuw zouden voordoen indien de antiontwijkingsmaatregel werd ingetrokken.

Tschechisch

Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení bylo dále zkoumáno, zda je neexistence praktik obcházení trvalé povahy, tj. zda není pravděpodobné, že by v případě zrušení opatření proti obcházení opět k obcházení docházelo.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Holländisch

Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om op grond van artikel 13, lid 4, en artikel 11, lid 3, van de basisverordening een nieuw onderzoek naar de antiontwijkingsmaatregel te openen, heeft zij door middel van een bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie [6] de procedure op 28 november 2006 hiervoor ingeleid.

Tschechisch

Po konzultaci s poradním výborem dospěla Komise k závěru, že pro zahájení přezkumu podle čl. 13 odst. 4 a čl. 11 odst. 3 základního nařízení existuje dostatek podkladů, a dne 28. listopadu 2006 zahájila tento přezkum opatření proti obcházení tím, že uveřejnila oznámení o zahájení šetření v Úředním věstníku Evropské unie [6].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK