Google fragen

Sie suchten nach: normalisatiewerkzaamheden (Holländisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Tschechisch

Info

Holländisch

Voor communautaire financiering in aanmerking komende normalisatiewerkzaamheden

Tschechisch

Normalizační činnosti způsobilé k financování Společenstvím

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De Gemeenschap kan de volgende Europese normalisatiewerkzaamheden financieren:

Tschechisch

Společenství může financovat tyto činnosti evropské normalizace:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

b) met de op internationaal niveau verrichte normalisatiewerkzaamheden als uitgangspunt:

Tschechisch

b) na základě mezinárodních normalizačních činností:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

2.23 De financiering van de Europese normalisatiewerkzaamheden heeft hoofdzakelijk betekenis op:

Tschechisch

2.23 Financování činností evropské normalizace se zaměřuje především na:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Een ontwerp-norm is meer dan een voornemen te begin-nen aan normalisatiewerkzaamheden.

Tschechisch

̌ systïm pro sprèvu technick̅ch イinnostó organizovan̅ch ko-lem zèkladnóch okruhヮ イinnosti;

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Vóór 1 januari 1994 onderzoekt de Commissie de stand van de normalisatiewerkzaamheden betreffende deze richtlijn en stelt in voorkomend geval de passende maatregelen voor.

Tschechisch

Komise přezkoumá do 1. ledna 1994 postup normalizačních prací vztahujících se k této směrnici a navrhne příslušná opatření.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De Commissie dient om de twee jaar bij het Europese Parlement en de Raad een voortgangsrapport in over de normalisatiewerkzaamheden op het gebied van de informatietechnologieën.

Tschechisch

Každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o normalizační činnosti v oblasti informačních technologií.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Eventueel houdt het Bureau rekening met de vooruitgang van de techniek, reeds uitgevoerde normalisatiewerkzaamheden, de bevindingen van bestaande werkgroepen en aanvaarde onderzoeksresultaten.

Tschechisch

Agentura případně zohlední technický rozvoj, dosud vykonanou práci v oblasti normalizace, ustavené pracovní skupiny a uznávanou výzkumnou práci.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Eventueel houdt de representatieve gemeenschappelijke instantie rekening met de vooruitgang van de techniek, reeds uitgevoerde normalisatiewerkzaamheden, de bevindingen van bestaande werkgroepen en aanvaarde onderzoeksresultaten.

Tschechisch

Společný zastupitelský orgán bere případně ohled na technický rozvoj, na práci již vykonanou v oblasti normalizace, na již vytvořené pracovní skupiny a na uznanou výzkumnou práci.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Het feit dat de nationale overheden deelnemen in het verstrek-ken van de mandaten heeft als gevolg dat zij betrokken zijn bij de resultaten van Europese normalisatiewerkzaamheden.

Tschechisch

Smクrnice 83/189/EHS byla pヨijata 28. bヨezna 1983 a vstoupila v platnost 1. dubna 1984.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

b) de coördinatie van de normalisatiewerkzaamheden op levensmiddelen- en diervoedergebied van internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties bevorderen;

Tschechisch

b) podporují koordinaci práce mezinárodních vládních a nevládních organizací na normách pro potraviny a krmiva;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Vóór 1 januari 1994 onderzoekt de Commissie de stand van de normalisatiewerkzaamheden betreffende deze richtlijn en stelt in voorkomend geval de passende maatregelen voor." ;

Tschechisch

Komise přezkoumá do 1. ledna 1994 postup normalizačních prací vztahujících se k této směrnici a navrhne vhodná opatření.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

De Commissie beoordeelt de relevantie van de door de Gemeenschap gefinancierde normalisatiewerkzaamheden ten aanzien van de behoeften van het beleid en de wetgeving van de Gemeenschap en informeert het Europees Parlement en de Raad ten minste om de vijf jaar over de resultaten van deze beoordelingen.

Tschechisch

Komise hodnotí významnost normalizačních činností financovaných Společenstvím s ohledem na potřeby politiky a právních předpisů Společenství a alespoň jednou za pět let o výsledcích tohoto hodnocení informuje Evropský parlament a Radu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Eenmaal per jaar worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijsten gepubliceerd van normalisatiewerkzaamheden die overeenkomstig deze richtlijn aan Europese normalisatie-instellingen zijn toevertrouwd alsmede de statistieken over de ontvangen mededelingen.

Tschechisch

Seznamy normalizačních prací svěřených evropským normalizačním orgánům podle této směrnice, jakož i statistické údaje o přijatých oznámeních, budou každoročně zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

(12) De financiering van normalisatiewerkzaamheden dient ook voorbereidende of bijkomende werkzaamheden in verband met het opstellen van normen of andere normalisatieproducten te kunnen omvatten.

Tschechisch

(12) Financování normalizačních činností by mělo být schopno pokrýt i přípravné a doplňkové činnosti při vytváření norem či jiných produktů normalizace.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Het actieplan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken partijen, waarbij de normalisatiewerkzaamheden zoals die zich op Europees en op internationaal vlak ontwikkelen, in aanmerking worden genomen, bevorderd en aangevuld.

Tschechisch

Akční plán musí být prováděn v úzké spolupráci s hlavními činiteli odvětví. Musí respektovat, podporovat a doplňovat probíhající normalizační činnosti na evropské a mezinárodní úrovni v této oblasti.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

2.10 Tot dusver is er op Europees niveau geen rechtsgrond voorhanden uit hoofde waarvan de financiering van het technische normalisatiesysteem expliciet wordt geregeld en die de Commissie in staat stelt alle normalisatiewerkzaamheden met aanvullende middelen financieel te ondersteunen.

Tschechisch

2.10 Doposud neexistuje žádné právní východisko na evropské úrovni, které by výslovně upravovalo financování systému technické normalizace a umožnilo Komisi z doplňkových zdrojů finančně podporovat veškeré normalizační činnosti.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

5. "normalisatieprogramma": een door een erkende instelling met normatieve activiteiten vastgesteld werkprogramma dat de lijst bevat van de onderwerpen die het voorwerp van normalisatiewerkzaamheden zijn;

Tschechisch

5. "normalizačním programem" plán prací uznaného normalizačního orgánu obsahující seznam předmětů normalizačních prací;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

Vóór 1 januari 1994 onderzoekt de Commissie de stand van de normalisatiewerkzaamheden betreffende deze richtlijn en stelt in voorkomend geval de passende maatregelen voor."; (1) PB nr.

Tschechisch

Komise přezkoumá do 1. ledna 1994 postup normalizačních prací vztahujících se k této směrnici a navrhne vhodná opatření."

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Holländisch

(4) Er dient een uitdrukkelijke, volledige en gedetailleerde rechtsgrondslag te worden gegeven aan de financiering door de Gemeenschap van alle Europese normalisatiewerkzaamheden die voor de tenuitvoerlegging van haar beleid en wetgeving noodzakelijk zijn.

Tschechisch

(4) Toto rozhodnutí by mělo poskytnout výslovný, úplný a podrobný právní základ pro financování poskytované Společenstvím na veškeré činnosti evropské normalizace, které jsou potřebné k provádění jeho politik a právních předpisů.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK