Google fragen

Sie suchten nach: elettrostatico (Italienisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Ungarisch

Info

Italienisch

Elettrostatico

Ungarisch

Coulomb-törvény

Letzte Aktualisierung: 2012-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

La riduzione dell’efficacia di filtrazione può essere drastica e quindi invalidare la classe di efficacia attribuita al filtro elettrostatico e le relative informazioni.

Ungarisch

A szűrési hatékonyság romlása drasztikus is lehet, és ezért nem felel meg többé annak a hatékonysági osztálynak, amelybe az elektrosztatikus szűrőt sorolták, és az ahhoz kapcsolódó információnak.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

Depuratori elettrostatici di aria e gas

Ungarisch

Elektrosztatikus levegő- és gáztisztító berendezések

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

utilizzanti accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio.

Ungarisch

A trícium-deutérium magreakciót elektrosztatikus gyorsítás alkalmazásával idézik elő.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

Poiché in quel momento il veicolo è fermo, non sono ritenute necessarie prove di omologazione riguardo a scariche elettrostatiche.

Ungarisch

Mivel a jármű ezekben a pillanatokban egy helyben áll, elektrosztatikus kisülés szempontjából nincs szükség típus-jóváhagyási vizsgálatra.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

Tensioni elettrostatiche significative rispetto all’ambiente esterno al veicolo si verificano solo quando l’occupante entra o esce dal veicolo.

Ungarisch

Jelentős elektrosztatikus erő a jármű külső környezetéhez viszonyítva csak abban a pillanatban keletkezik, amikor az utas beszáll a járműbe vagy kiszáll belőle.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Italienisch

Scariche elettrostatiche

Ungarisch

Elektrosztatikus kisülés

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: MatteoT

Italienisch

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Ungarisch

Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

istruzioni che accompagnano il prodotto [clausola 30.1 della norma EN 60079-0:2006]: la marcatura «Pericolo di cariche elettrostatiche — Seguire le istruzioni/Potential electrostatic charging hazard — See instructions» fa riferimento alle istruzioni per ulteriori informazioni.

Ungarisch

a mellékelt használati utasítások kapcsán (az EN 60079-0:2006 szabvány 30.1. pontja): az „elektrosztatikus feltöltődés potenciális veszélye – lásd a használati utasítást” felirat a használati utasításokban található bővebb információkra hivatkozik.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

In particolare, le informazioni sul pericolo di cariche elettrostatiche sono riportate sul prodotto stesso secondo un’interpretazione generale del termine «istruzioni», che si discosta da quella delle autorità svedesi che fanno riferimento alle istruzioni che accompagnano il prodotto,

Ungarisch

Az „elektrosztatikus feltöltődés potenciális veszélye” figyelmeztetés magán a terméken szerepel, tágabban értelmezve az „utasítások” kifejezést, míg a svéd hatóságok ennek kapcsán a mellékelt használati utasításokra hivatkoznak.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

I risultati delle prove indicano una perdita di efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici anche quando sono utilizzati in modo intermittente.

Ungarisch

A vizsgálati eredmények az elektrosztatikus szűrők szűrési hatékonyságának hiányát mutatták ki a megszakított használat során is.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Di conseguenza, le altre norme armonizzate connesse, che dispongono che le prove debbano essere effettuate secondo la norma EN 143:2000 o che prevedono una procedura di misura per le prove identica a quella della norma EN 143:2000, non assicurano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 89/686/CEE di cui sopra per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

Ungarisch

Ennek megfelelően más harmonizált szabványok, amelyek vagy az EN 143:2000 szabvánnyal összhangban vizsgálat elvégzéséről vagy az EN 143:2000 szabványban meghatározottal azonos vizsgálati mérési eljárásról rendelkeznek, szintén nem biztosítják a 89/686/EGK irányelvben meghatározott, fent említett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelést az elektrosztatikus szűrők tekintetében.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione e la Francia hanno sollevato un’obiezione formale per il fatto che la norma EN 143:2000 «Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura», approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 7 gennaio 2000, i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2001 [3], non soddisfa completamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri antipolvere, la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzando materiali basati su fibre non tessute caricate elettricamente, di seguito «filtri elettrostatici».

Ungarisch

A 89/686/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottság és Franciaország arra vonatkozó hivatalos kifogást nyújtott be, hogy az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által 2000. január 7-én jóváhagyott „Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés” EN 143:2000 szabvány, amelynek a hivatkozásait először 2001. január 24-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában [3], nem felel meg teljes mértékben a 89/686/EGK irányelvben említett alapvető egészségügyi és biztonsági követelménynek, mivel a részecskeszűrő szűrési hatékonysága kizárólag vagy részben, nem szőtt szálakból álló, elektromosan töltött anyagok (továbbiakban: „elektrosztatikus szűrők”) használata által érhető el.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

In base a questi risultati, le clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000 non permettono di assicurare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.1 («Ergonomia»), 1.1.2.1 («Livelli di protezione quanto possibile elevati») e 1.1.2.2 («Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio») dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

Ungarisch

E megállapítások fényében az EN 143:2000 szabvány 8.7.2.4. pontjának utolsó mondata és 8.7.3.4. pontjának utolsó mondata nem biztosítja a 89/686/EGK irányelv II. mellékletének 1.1.1. („Ergonómia”), 1.1.2.1. („A védelem lehető legmagasabb szintje”) és 1.1.2.2. („A különböző kockázati szinteknek megfelelő védelmi osztályok”) pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az elektrosztatikus szűrő tekintetében.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

La clausola 10 della norma non assicura inoltre la conformità al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.4.b) («Nota informativa del fabbricante»), poiché non è richiesta alcuna avvertenza relativa al deterioramento nel tempo dell’efficacia di filtrazione dei filtri elettrostatici.

Ungarisch

Továbbá a szabvány 10. pontja nem biztosítja az 1.4. pont b) alpontjában („A gyártó által szolgáltatott információ”) meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, mivel nem követeli meg az elektrosztatikus szűrő szűrési hatékonyságának idővel való romlására vonatkozó figyelmeztetést.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

I risultati delle prove relative all’efficacia di filtrazione dei diversi tipi di filtri antipolvere dimostrano che la procedura di prova utilizzata per misurare la penetrazione del filtro di cui alle clausole 8.7.2.4, ultima frase, e 8.7.3.4, ultima frase, della norma EN 143:2000, secondo cui la penetrazione è misurata tre minuti dopo l’inizio della prova aerosol, non assicura il rispetto del requisito essenziale di salute e sicurezza 3.10.1 («Protezione respiratoria») dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE per quanto riguarda i filtri elettrostatici.

Ungarisch

A különböző típusú részecskeszűrők szűrési hatékonyságával kapcsolatban végzett vizsgálati eredmények alapján lényeges bizonyíték van arra, hogy az EN 143:2000 szabvány 8.7.2.4. pontja utolsó mondatában és 8.7.3.4. pontja utolsó mondatában meghatározott, áthatolással kapcsolatos mérések – amely alapján az aeroszolvizsgálat megkezdését követő három perc múlva el kell végezni az áthatolással kapcsolatos mérést – vizsgálati eljárása nem biztosítja a 89/686/EGK irányelv II. melléklet 3.10.1. pontjában („Légzésvédelem”) meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelést az elektrosztatikus szűrők tekintetében.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

- probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche,

Ungarisch

- annak valószínűsége, hogy gyújtóforrások, beleértve az elektromos kisüléseket is, jelennek meg, aktiválódnak és fejtik ki hatásukat,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare quelli connessi con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne, le scariche elettrostatiche, la pressione o le variazioni di pressione, l'accelerazione;

Ungarisch

az ésszerűen előrelátható környezeti viszonyokkal összefüggő kockázatok, mint például mágneses terek, külső elektromos hatások, elektrosztatikus kisülés, nyomás vagy nyomásváltozás és gyorsulás,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

le precauzioni da prendere per quanto riguarda l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a campi magnetici, alle influenze elettriche esterne, alle scariche elettrostatiche, alla pressione o a variazioni di pressione, all'accelerazione, eccetera,

Ungarisch

a következő, ésszerűen előrelátható környezeti feltételek fellépése esetén megteendő óvintézkedések: mágneses terek, külső elektromos hatások, elektrosztatikus kisülés, nyomás és nyomásváltozás, gyorsulás stb.,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-17
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

— elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi X e apparecchi di misure elettrostatiche);

Ungarisch

— elektroszkópok és elektrométerek, beleértve a dozimétereket (de az oktatóműszerek, egyszerű fémlemezes elektroszkópok , a speciálisan az orvosi röntgenkészülékekkel való alkalmazáshoz tervezett doziméter, valamint az elektrosztatikus mérőműszerek kivételével),

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK