Google fragen

Sie suchten nach: balançar què uma loucura (Katalanisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Katalanisch

Spanisch

Info

Katalanisch

Aquestes instal · lacions i elements s ' inclouran a la partida del Balanç que els correspongui per la seva naturalesa .

Spanisch

Estas instalaciones y elementos se incluirán en la partida del balance que les corresponda por su naturaleza .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

El balanç , que comprèn , amb la deguda separació , els béns i drets que constitueixen l ' actiu de l ' entitat i les obligacions i els fons propis que en formen el passiu , haurà de formular-se tenint en compte que :

Spanisch

El balance , que comprende , con la debida separación , los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma deberá formularse teniendo en cuenta que :

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

El balanç , que comprèn , amb la deguda separació , l ' actiu , el passiu i el patrimoni net de l ' entitat , es formula tenint en compte que :

Spanisch

El balance , que comprende , con la debida separación , el activo , el pasivo y el patrimonio neto de la entidad , se formula teniendo en cuenta que :

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

El balanç , que comprèn , amb la separació pertinent , els béns , els drets i les possibles despeses diferides , que constitueixen l ' actiu de l ' entitat , i les obligacions i els fons propis , que en formen el passiu , s ' ha de formular tenint en compte que :

Spanisch

El balance , que comprende , con la debida separación , los bienes y derechos , así como los posibles gastos diferidos , que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma , deberá formularse teniendo en cuenta que :

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

El balanç , que comprèn , amb la separació pertinent , els béns i drets que constitueixen l ' actiu de la fundació i les obligacions i els fons propis que en formen el passiu , haurà de formular-se tenint en compte que :

Spanisch

El balance , que comprende , con la debida separación , los bienes y derechos que constituyen el activo de la fundación y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma deberá formularse teniendo en cuenta que :

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Ha de subscriure el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuar els arqueigs que corresponguin d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

Suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

No sobrepassar els 250 empleats i , o bé tenir un volum de negoci que no ultrapassi els 6.240.000.000 de pessetes ( 37.503.155,31 euros ) , o bé tenir un actiu en balanç que no excedeixi els 4.212.000.000 de pessetes ( 25.314.629,84 euros ) .

Spanisch

No sobrepasar los 250 empleados y , o bien contar con un volumen de negocio que no sobrepase los 6.240.000.000 de pesetas ( 37.503.155,31 euros ) o bien que tenga un activo en balance que no exceda de 4.212.000.000 de pesetas ( 25.314.629,84 euros ) .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Quan un actiu deixi de complir els requisits per a ser classificat com a mantingut per a la venda s ' ha de reclassificar en la partida del balanç que correspongui a la seva naturalesa i s ' ha de valorar pel menor import , en la data en què procedeixi la reclassificació , entre el seu valor comptable anterior a la seva qualificació com a actiu no corrent en venda , ajustat , si escau , per les amortitzacions i correccions de valor que s ' hagueren reconegut de no haver-se classificat com a mantingut per a la venda , i el seu import recuperable , i s ' ha de registrar qualsevol diferència en la partida del compte de resultats que correspongui a la seva naturalesa .

Spanisch

Cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como mantenido para la venta se debe reclasificar en la partida del balance que corresponda a su naturaleza y se debe valorar por el menor importe , en la fecha en que proceda la reclasificación , entre su valor contable anterior a su calificación como activo no corriente en venta , ajustado , si procede , por las amortizaciones y correcciones de valor que se hubiesen reconocido de no haberse clasificado como mantenido para la venta , y su importe recuperable , y se debe registrar cualquier diferencia en la partida de la cuenta de resultados que corresponda a su naturaleza .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponen d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

Suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponen d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

Suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que corresponden de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el Projecte de Pressupost , que serà aprovat per la Junta de Govern i per l ' Assemblea General , subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponguin d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el Proyecto de Presupuesto , que será aprobado por la Junta de Gobierno y por la Asamblea General , suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el Projecte de Pressupost , que serà aprovat per la Junta de Govern i per l ' Assemblea de Compromissaris , subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponguin d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el Proyecto de Presupuesto , que será aprobado por la Junta de Gobierno y por la Asamblea de Compromisarios , suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el projecte de pressupost , que serà aprovat pel Ple de la Junta de Govern i per l ' Assemblea General , subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i farà el seguiment comptable que correspongui d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el proyecto de presupuesto , que será aprobado por el Pleno de la Junta de Gobierno y por la Asamblea General , suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará el seguimiento contable que corresponda de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el projecte de pressupost , que serà aprovat pel Ple de la Junta de Govern i per l ' Assemblea General ; subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i farà el seguiment comptable que correspongui d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el proyecto de presupuesto , que será aprobado por el Pleno de la Junta de Gobierno y por la Asamblea General ; suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y hará el seguimiento contable que corresponda de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el projecte de pressupost , que serà aprovat pel ple de la Junta de Govern i l ' Assemblea de Compromissaris , subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponguin d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el proyecto de presupuesto , que será aprobado por el pleno de la Junta de Gobierno y la Asamblea de Compromisarios , suscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

També redactarà el projecte de pressupost , que serà aprovat pel ple de la Junta de Govern i l ' Assemblea de Compromissaris , subscriurà el balanç que es dedueixi de la comptabilitat i efectuarà els arqueigs que corresponguin d ' una manera regular i periòdica .

Spanisch

También redactará el proyecto de presupuesto , que será aprobado por el pleno de la Junta de Gobierno y la Asamblea de Compromisarios subscribirá el balance que se deduzca de la contabilidad y efectuará los arqueos que correspondan de una manera regular y periódica .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

f ) Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys corresponents al darrer exercici econòmic , ordenats segons el Pla general comptable aprovat pel Reial decret 1643 / 1990 , de 20 de desembre , o balanç de situació en el cas de recent constitució de la societat , juntament amb l ' acreditació del seu dipòsit al registre corresponent o declaració del representant legal de l ' entitat conforme el balanç presentat serà el balanç que presentarà per la seva aprovació .

Spanisch

f ) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al último ejercicio económico , ordenados según el Plan general contable aprobado por el Real decreto 1643/ 1990 , de 20 de diciembre , o balance de situación en el caso de reciente constitución de la sociedad , juntamente con la acreditación de su depósito en el registro correspondiente o declaración del representante legal de la entidad conforme el balance presentado será el balance que presentará para su aprobación .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

— 3 Balanç ( model 1.a ) El balanç , que comprèn , amb la separació pertinent , els béns i els drets , que constitueixen l ' actiu de la corporació , i les obligacions i els fons propis que en formen el passiu , s ' ha de formular tenint en compte que : a ) A cada partida hi han de figurar , a més de les xifres de l ' exercici que es tanca , les corresponents a l ' exercici immediatament anterior .

Spanisch

— 3 Balance ( modelo 1.a ) El balance , que comprende , con la separación pertinente , los bienes y los derechos , que constituyen el activo de la corporación , y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo , debe formularse teniendo en cuenta que : a ) En cada partida debe figurar , además de las cifras del ejercicio que se cierra , las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK