Google fragen

Sie suchten nach: balda (Katalanisch - Spanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Katalanisch

Spanisch

Info

Katalanisch

Garcia Balda , Josep Maria

Spanisch

Garcia Balda , Josep Maria

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

1.1 Tot i que la registradora admet en l ' informe que la citació de l ' article 249 del Codi de successions no és adequada a la successió de MMS , que va morir el 19 de febrer de 1971 , i que cal entendre-la feta a la Compilació de Dret Civil Especial de Catalunya de 21 de juliol de 1960 ( que no contenia cap article equivalent al 249 del Codi ) , no és balder de subratllar que , actualment , i com a conseqüència del procés progressiu de desenvolupament del nostre dret iniciat a partir de 1984 , l ' aplicació del Dret Civil de Catalunya exigeix , en cada cas , un estudi acurat de les situacions de dret transitori per determinar la legislació aplicable , com hem dit en les nostres resolucions de 25 i de 28 de novembre de 2005 i de 12 de maig de 2006 , i també l ' acte resolutori del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de gener de 1997 .

Spanisch

1.1 Aunque la registradora admite en el informe que la citación del artículo 249 del Código de sucesiones no es adecuada a la sucesión de MMS , que murió el 19 de febrero de 1971 , y que hay que entenderla hecha a la Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña de 21 de julio de 1960 , ( que no contenía ningún artículo equivalente al 249 del Código ) no es sobrero subrayar que , actualmente , y como consecuencia del proceso progresivo de desarrollo de nuestro derecho iniciado a partir de 1984 , la aplicación del Derecho Civil de Cataluña exige , en cada caso , un estudio esmerado de las situaciones de derecho transitorio para determinar la legislación aplicable , como hemos dicho en nuestras resoluciones de 25 y de 28 de noviembre de 2005 y de 12 de mayo de 2006 , y también el acto resolutorio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de enero de 1997.

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

2.3 No és del tot balder de remarcar que el procés legal tendent a fer constar en el Registre el dret de cens d ' una manera clara , determinada i especial per a cada finca , és paral · lel al procés de modernització del Registre de la propietat que va impulsar la Llei hipotecària de 1946 , que , per coherència amb el principi d ' especialitat que el fonamenta , va establir , entre d ' altres mesures , l ' expulsió de les mencions , l ' exigència de la constància de les superfícies de les finques i la interdicció de les hipoteques i les altres càrregues solidàries .

Spanisch

2.3 No está de más remarcar que el proceso legal tendente a hacer constar en el Registro el derecho de censo de una manera clara , determinada y especial para cada finca , es paralelo al proceso de modernización del Registro de la propiedad que impulsó la Ley hipotecaria de 1946 , que , por coherencia con el principio de especialidad que lo fundamenta , estableció , entre otras medidas , la expulsión de las menciones , la exigencia de la constancia de las superficies de las fincas y la interdicción de las hipotecas y las otras cargas solidarias .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

2.3 No és del tot balder de remarcar que el procés legal tendent a fer constar en el Registre el dret de cens d ' una manera clara , determinada i especial per a cada finca és paral · lel al procés de modernització del Registre de la propietat que va impulsar la Llei hipotecària de 1946 , que , per coherència amb el principi d ' especialitat que el fonamenta , va establir , entre d ' altres mesures , l ' expulsió de les mencions , l ' exigència de la constància de les superfícies de les finques i la interdicció de les hipoteques i les altres càrregues solidàries .

Spanisch

2.3 No es del todo sobrado remarcar que el proceso legal tendente a hacer constar en el Registro el derecho de censo de una manera clara , determinada y especial para cada finca es paralelo al proceso de modernización del registro de la propiedad que impulsó la Ley hipotecaria de 1946 , que , por coherencia con el principio de especialidad que lo fundamenta , estableció , entre otras medidas , la expulsión de las menciones , la exigencia de la constancia de las superficies de las fincas y la interdicción de las hipotecas y las otras cargas solidarias .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

2.3 No és del tot balder de remarcar que el procés legal tendent a fer constar en el Registre el dret de cens d ' una manera clara , determinada i especial per a cada finca és paral · lel al procés de modernització del Registre de la propietat que va impulsar la Llei hipotecària de 1946 , que , per coherència amb el principi d ' especialitat que el fonamenta , va establir , entre d ' altres mesures , l ' expulsió de les mencions , l ' exigència de la constància de les superfícies de les finques i la interdicció de les hipoteques i les altres càrregues solidàries .

Spanisch

2.3 No es del todo sobrero remarcar que el proceso legal tendente a hacer constar en el Registro el derecho de censo de una manera clara , determinada y especial para cada finca es paralelo al proceso de modernización del Registro de la propiedad que impulsó la Ley hipotecaria de 1946 , que , por coherencia con el principio de especialidad que lo fundamenta , estableció , entre otras medidas , la expulsión de las menciones , la exigencia de la constancia de las superficies de las fincas y la interdicción de las hipotecas y las otras cargas solidarias .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Afronta , al nord , part amb l ' Heretat Mas Soler d ' on es va segregar ; al Sud , amb camí o carretera antiga i mitjançant aquesta , amb altres veïns ; a l ' est , amb finca segregada ; i a l ' Oest , amb el senyor Soler i el senyor Baldiret .

Spanisch

Afronta , por el norte , parte con la Heredad Mas Soler de la que se segregó ; por el sur , con el camino o carretera antigua y mediante esta , con otros vecinos ; por el este , con finca segregada ; y por el oeste , con el señor Soler y el señor Baldiret .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Afronta , al nord , part amb l ' Heretat Mas Soler d ' on es va segregar ; al sud , amb camí o carretera antiga i mitjançant aquesta , amb altres veïns ; a l ' est , amb finca segregada ; i a l ' oest , amb el senyor Soler i el senyor Baldiret .

Spanisch

Afronta , por el norte , parte con la Heredad Mas Soler de la que se segregó ; por el sur , con el camino o carretera antigua y mediante ésta con otros vecinos ; por el este , con finca segregada ; y por el oeste , con el señor Soler y el señor Baldiret .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Antoni Baldi Coll

Spanisch

Antoni Baldi Coll

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Autors : Miguel A . Soria Verde ( 500 € ) , Ana M . Vall Rius ( 500 € ) , Ansel Guillamat Rubio ( 500 € ) , Lourdes Carrasco Rubio ( 1.250 € ) , Montserrat Yepes Baldó ( 1.000 € ) , Patricia Alba Sedano ( 1.250 € ) .

Spanisch

Autores : Miguel A. Soria Verde ( 500 € ) , Ana M. Vall Rius ( 500 € ) , Ansel Guillamat Rubio ( 500 € ) , Lourdes Carrasco Rubio ( 1.250 € ) , Montserrat Yepes Baldó ( 1.000 € ) , Patricia Alba Sedano ( 1.250 € ) .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Baldanes o botifarrons : baldana d ' arròs , botifarra d ' arròs , baldana de ceba , botifarra de ceba , botifarró de ceba .

Spanisch

Baldanas o morcillas : baldana de arroz , butifarra de arroz , baldana de cebolla , butifarra de cebolla , morcilla de cebolla .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Baldo Toran , Rosa

Spanisch

Baldo Toran , Rosa

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Baldó

Spanisch

Baldó

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Beneficiari / ària : Gomez Baldo , Laia

Spanisch

Beneficiario/ a : Gomez Baldo , Laia

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Beneficiari : Domenech Baldo , Anna

Spanisch

Beneficiario : Domenech Baldo , Anna

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Can Baldiret

Spanisch

Can Baldiret

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Consell Superior d ' Investigacions Científiques Nom : Antoni Baldi Coll .

Spanisch

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Nombre : Antoni Baldi Coll .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Domenech Baldo

Spanisch

Domenech Baldo

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

Domènech Baldó

Spanisch

Domènech Baldó

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

En aquest punt no és balder de recordar el control de l ' habitabilitat dels habitatges que exerceixen les autoritats administratives competents a l ' hora d ' atorgar la llicència d ' obres , llicència que haurà de tenir en compte els paràmetres que estableix el Decret 259 / 2003 , de 21 d ' octubre , sobre requisits mínims d ' habitabilitat dels edificis d ' habitatges i de la cèdula d ' habitabilitat .

Spanisch

En este punto no es holgado recordar el control de la habitabilidad de las viviendas que ejercen las autoridades administrativas competentes a la hora de otorgar la licencia de obras , licencia que tendrá que tener en cuenta los parámetros que establece el Decreto 259/ 2003 , de 21 de octubre , sobre requisitos mínimos de habitabilidad de los edificios de viviendas y de la cédula de habitabilidad .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Katalanisch

En compliment del que disposa l ' article 59.4 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , per aquest Edicte es notifica als senyors Antonio Arrabal Gómez , José Torres Cañada i Teresa Rusiñol Turu , i a l ' empresa Inmobiliaria Baldó , SA , propietaris de finques incloses dins l ' àmbit del Pla parcial de la zona est del subsector nord del sector Y , del terme municipal de Rubí , actualment en domicili desconegut , que la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona , en les sessions de 18 de setembre de 1996 , 23 de juliol de 1997 , 16 de setembre de 1998 i 22 de setembre de 1999 , va adoptar uns acords que els afecten i que es van publicar al DOGC núm .

Spanisch

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , por este Edicto se notifica a los señores Antonio Arrabal Gómez , José Torres Cañada y Teresa Rusiñol Turu , y a la empresa Inmobiliaria Baldó , SA , propietarios de fincas incluidas dentro del ámbito del Plan parcial de la zona este del subsector norte del sector Y , del término municipal de Rubí , actualmente en domicilio desconocido , que la Comisión de Urbanismo de Barcelona , en las sesiones de 18 de septiembre de 1996 , 23 de julio de 1997 , 16 de septiembre de 1998 y 22 de septiembre de 1999 , adoptó unos acuerdos que les afectan y que han sido publicados en el DOGC núm .

Letzte Aktualisierung: 2015-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK