Sie suchten nach: darbībspējas (Lettisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Lettisch

Englisch

Info

Lettisch

darbībspējas uzlabošana

Englisch

capacity building

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

edctp ir gatava vērienīgi atbalstīt zāļu un līdzekļu izstrādi un darbībspējas veidošanu valstīs, kur slimības ir endēmiskas.

Englisch

edctp is poised to be a major supporter of product development and capacity building in disease endemic countries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

tajā varētu tieši iesaistīt valstis, kuras ir ieinteresētas darbībspējas uzlabošanā, piemēram, ar sadraudzības projektu palīdzību;

Englisch

this could directly involve countries interested in capacity building, e.g. through 'twinning' arrangements;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

izmaksas, kas saistītas ar darbībspējas uzlabošanu un prioritārām darbībām visneaizsargātākajās valstīs, lielā mērā varētu segt no jau izveidotā pielāgošanās fonda līdzekļiem.

Englisch

the costs of capacity building and priority action in most vulnerable countries could, to a large extent, be covered by the existing adaptation fund.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

pirmajos gados pēc jaunā nolīguma noslēgšanas galvenā uzmanība tiks pievērsta darbībspējas uzlabošanai, lai nodrošinātu pietiekamas institucionālās spējas mobilizēt efektīvus emisiju samazināšanas un pielāgošanās pasākumus.

Englisch

capacity building in order to ensure that the institutional capacity is developed to mobilise efficient reduction and adaptation will be key in the years immediately after a new agreement is reached.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

uzreiz pēc kopenhāgenas nolīguma galvenokārt jākoncentrējas uz darbībspējas uzlabošanu, jo īpaši lai stiprinātu institucionālās un regulatīvās spējas jaunattīstības valstīs, un uz pilotdarbību atlasi.

Englisch

immediately after the agreement in copenhagen, it should focus mainly on capacity building, particularly to strengthen institutional and regulatory capacities in developing countries, and selected pilot actions.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

bieži izmantots es finansējums tehniskās palīdzības sniegšanai, gan darbībspējas uzlabošanai iesaistītajā bankā, gan tādiem pasākumiem kā energoaudits, ko izmanto galīgais saņēmējs.

Englisch

use is often made of eu funding to provide technical assistance, either to the participating bank for capacity building, or for measures such as energy audits for final beneficiaries.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

starptautiskais publiskais finansējums darbībspējas paaugstināšanai un sadarbībai pētniecībā un tehnoloģiju demonstrējumos 2020. gadā tiek lēsts papildu eur 2–6 miljardu apjomā.

Englisch

international public funding for capacity building and cooperation for research and technology demonstration has been estimated at an additional € 2 – 6 billion in 2020.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

līdztekus finansiālam atbalstam daudzām jaunattīstības valstīm būs vajadzīga arī palīdzība darbībspējas uzlabošanā, lai tās varētu sagatavot un īstenot stratēģijas attīstībai, kuru raksturo zemas oglekļa savienojumu emisijas.

Englisch

further to funding, fostering capacity building in many developing countries will be necessary in order for them to prepare and implement their low-carbon development strategies.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

pagaidām komisija ierosina pievērsties reģionālām darbībspējas uzlabošanas programmām ieinteresētajās jaunattīstības valstīs, lai tās pilnveidotu savas monitoringa, ziņošanas un pārbaudes spējas, tostarp attiecībā uz emisiju pārskatu sagatavošanu.

Englisch

in the meantime, the commission proposes to embark on regional capacity building programmes for interested developing countries to develop their monitoring, reporting and verification capabilities, including emission inventories.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Īpaši tai vajadzētu būt vērstai uz darbībspējas uzlabošanu, tostarp zemu oglekļa emisiju izaugsmes plānu izstrādāšanā, klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā, izmēģinājuma projektu sagatavošanā un tūlītēju adaptācijas pasākumu nodrošināšanā.

Englisch

it should target capacity building in particular, including for designing low carbon growth plans, readiness for mitigation, pilot projects, and immediate adaptation concerns.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

tomēr ņemot vērā, cik nozīmīga ir savlaicīga darbībspējas uzlabošana un adaptācija, es vajadzētu apsvērt iespēju paaugstināt sava ieguldījuma līmeni un laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam palielināt finansējumu ātrai īstenošanai.

Englisch

however, given the importance of early capacity building and adaptation, the eu should consider whether it should be ready to increase its contribution above this range, scaling-up its fast start funding over the period 2010-2012.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

tā ir tehniskās palīdzības instruments darbībspējas veidošanai, ko finansē komisija, un līdzfinansējuma instruments, ko atbalsta eib (20 miljoni euro).

Englisch

it contains a technical assistance facility for capacity building financed by the commission and a co-financing facility supported by the eib (€ 20 million).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

pamatojoties uz aplēsēm par dažādām finansiālām vajadzībām dažādos posmos, laikā no 2010. līdz 2012. gadam attīstīto valstu piešķirtā publiskā finansējuma summai, kas nepieciešama adaptācijai, klimata pārmaiņu seku mazināšanai un darbībspējas uzlabošanai, vajadzētu būt 5-7 miljardiem euro gadā14.

Englisch

based on estimates of the different funding needs at different stages, the amount of public finance needed for adaptation, mitigation and capacity building that should come from the developed world between 2010 and 2012 could be between € 5-7 billion p.a.14.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

tūlītēju finansējumu varētu atvēlēt, piemēram, darbībspējas uzlabošanai, lai adaptāciju klimata pārmaiņām integrētu attīstības un nabadzības mazināšanas stratēģijās, kā arī izmēģinājuma pasākumiem un steidzamiem adaptācijas pasākumiem, kas norādīti nacionālajos rīcības plānos; darbībspējas uzlabošanai seku mazināšanas jomā, t. i., zema emisiju līmeņa attīstības stratēģijām, valsts apstākļiem piemērotiem klimata pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem un emisiju monitoringam, paziņošanai un pārbaudei; darbībspējas uzlabošanai un izmēģinājuma projektiem, kas saistīti ar sektorāliem oglekļa tirgus mehānismiem; gatavībai un izmēģinājuma projektiem, lai samazinātu atmežošanas radītās emisijas jaunattīstības valstīs, un darbībspēja uzlabošanai un izmēģinājuma projektiem, kas paredzēti sadarbībai tehnoloģiju izstrādē.

Englisch

fast-start actions could cover, for example, capacity building for integrating adaptation into development and poverty reduction strategies, as well as the implementation of pilot and urgent adaptation actions as identified in national action plans; capacity building in the area of mitigation, i.e. low-emission development strategies, nationally appropriate mitigation actions, and emissions monitoring, reporting and verification; capacity-building and pilot projects for sector-wide carbon market mechanisms; readiness and pilot projects for reducing emissions from developing country deforestation, and capacity building and pilot projects in technology cooperation.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

(2) izstrādāt kopīgu es reģionālās darbībspējas uzlabošanas programmu (piemēram, zemu emisiju attīstības stratēģijām un adaptācijas stratēģijām), lai apkopotu un virzītu es finansējumu, papildinot pastāvošās es finansējuma programmas.

Englisch

(2) establish a joint eu regional capacity building programme (e.g. for low emission development strategies and adaptation strategies) to pool and channel eu funding, complementing existing eu financial programmes.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

ir nepieciešami strukturālie pasākumi, lai nodrošinātu sistēmas darbībspēju.

Englisch

structural measures are needed to ensure the viability of the system.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

1.12.4 eiropas kosmosa aģentūras loma un atbildība sistēmas pieņemšanas un palaišanas posmā, pēc tam attiecībā uz sistēmas tehnisko attīstību, sistēmas darbībspējas uzturēšanu pēc tās palaišanas ir jāprecizē līgumā, kas ir jāslēdz starp galileo uzraudzības iestādi un eiropas kosmosa aģentūru.

Englisch

1.12.4 the role and responsibilities of the esa during the reception and system validation phase, and subsequently for technical developments of the system and maintaining the system in operational condition following validation, will have to be specified in a framework contract between the gsa and the esa.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

uzlaboti līdzekļi pielāgošanās stratēģiju izstrādei un īstenošanai, tostarp pielāgošanās metodoloģija un tehnoloģija, darbībspējas uzlabošana un lielāka unfccc loma ieinteresēto aprindu, tostarp starptautisku organizāciju, mobilizēšanā, kā arī koordinētāka pieeja riska pārvaldībai/katastrofu draudu mazināšanai.

Englisch

improving the tools to define and implement adaptation strategies including methodologies and technologies for adaptation, capacity building and a strengthened role for the unfccc process by mobilising stakeholders, including international organisations, and ensuring a more coordinated approach to risk management/disaster risk reduction.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

jāveic arī turpmāki pasākumi, lai nostiprinātu konkurētspēju, palīdzētu cilvēkiem atrast darbu, aizsargāt mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, kas sastopas ar dažādiem šķēršļiem, uzlabot publiskās pārvaldes un regulatoru darbībspēju, palielināt resursefektivitāti, kā arī pavērt vairāk iespēju investīcijām un izaugsmei.

Englisch

further steps should also be taken to strengthen competitiveness, to help people into jobs, to protect the most vulnerable groups facing multiple barriers, to enhance the capacity of public administration and regulators, to increase resource efficiency as well as to open up more opportunities for investment and growth.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK