Google fragen

Sie suchten nach: metilciklopropeno (Litauisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Litauisch

Englisch

Info

Litauisch

2002 m. vasario 28 d. Rohm and Haas pateikė Jungtinės Karalystės institucijoms dokumentus dėl veikliosios medžiagos 1-metilciklopropeno.

Englisch

A dossier for the active substance 1-methylcyclopropene was submitted by Rohm and Haas, to the authorities of the United Kingdom on 28 February 2002.

Letzte Aktualisierung: 2016-12-27
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Svarstymuose dėl 1-metilciklopropeno neliko neišspręstų ar susirūpinimą keliančių klausimų, dėl kurių būtų reikėję konsultuotis su Augalų moksliniu komitetu ar jo funkcijas perėmusia Europos maisto saugos tarnyba.

Englisch

The review of 1-methylcyclopropene did not reveal any open questions or concerns, which would have required a consultation of the Scientific Committee on Plants or of the European Food Safety Authority which has taken over the role of that Committee.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2005 m. rugsėjo 23 d. pateikė kaip Komisijos 1-metilciklopropeno peržiūros ataskaitą.

Englisch

This report has been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on 23 September 2005 in the format of the Commission review report for 1-methylcyclopropene.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Komisijos sprendimas 2003 m. sausio 10 d. iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl M benalaksilo, bentiavalikarbo, 1-metilciklopropeno, protiokonazolo ir fluoksastrobino galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, išsamumą

Englisch

Commission Decision of 10 January 2003 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropene, prothioconazole and fluoxastrobin in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market

Letzte Aktualisierung: 2016-12-27
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

1-METILCIKLOPROPENAS

Englisch

1-METHYLCYCLOPROPENE

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

1-metilciklopropenas, kurio grynumas didesnis kaip 96 % masės, sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 3,6 % masės; ir

Englisch

3 % or more but not more than 3,6 % of 1-methylcyclopropene with a purity more than 96 %, and

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

1-metilciklopropenas (šiai aktyviajai medžiagai ISO bendras pavadinimas nebus teikiamas)

Englisch

1-methylcyclopropene (an ISO Common Name will not be considered for this active substance)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 1-metilciklopropeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. rugsėjo 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Englisch

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on 1-methylcyclopropene, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 23 September 2005 shall be taken into account.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos direktyvos 2007/27/EB, iš dalies keičiančios kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos, klaidų ištaisymas

Englisch

Corrigendum to Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolyfluanid and triticonazole

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Ankštiniai“, skiltyje „1-metilciklopropenas“:

Englisch

Pulses’, in the column headed ‘1-methylcyclopropene’:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

EFSA mokslinė ataskaita (2005) 30, 1–46 „Pesticido 1-metilciklopropeno keliamo pavojaus įvertinimo persvarstymo išvados“ (pateikta 2005 m. sausio 14 d.).

Englisch

EFSA Scientific Report (2005) 30, 1-46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (finalised: 14 January 2005).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Iki tos dienos jos ypač tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su 1-metilciklopropenu, išskyrus su šia medžiaga susijusius reikalavimus, apibrėžtus įrašo B dalyje, ir ar leidimo turėtojas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal 13 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas.

Englisch

By that date, they shall in particular verify that the conditions in Annex I to that Directive relating to 1-methylcyclopropene are met, with the exception of those identified in part B of the entry concerning the active substance, and that the holder of the authorisation has, or has access to, a dossier satisfying the requirements of Annex II to that Directive in accordance with the conditions of Article 13.2.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų reikalavimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra 1-metilciklopropeno, leidimus, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų.

Englisch

Without prejudice to the obligations defined by Directive 91/414/EEC as a consequence of including an active substance in Annex I, Member States should be allowed a period of six months after inclusion to review existing provisional authorisations of plant protection products containing 1-methylcyclopropene to ensure that the requirements laid down by Directive 91/414/EEC, in particular in its Article 13 and the relevant conditions set out in Annex I, are satisfied.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo, pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede numatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu, ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su 1-metilciklopropenu, įvertina kiekvieną leistiną augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje 1-metilciklopropenas yra vienintelė veiklioji medžiaga, arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų.

Englisch

By way of derogation from paragraph 1, for each authorised plant protection product containing 1-methylcyclopropene as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 31 March 2006 at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning 1-methylcyclopropene.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2002 m. vasario 28 d. Nyderlandai gavo Rohm and Haas France S.A. paraišką įtraukti veikliąją medžiagą 1-metilciklopropeną į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

Englisch

In accordance with Article 6(2) of Directive 91/414/EEC the Netherlands received on 28 February 2002 an application from Rohm and Haas France S.A. for the inclusion of the active substance 1-methylcyclopropene in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Todėl tikslinga įtraukti 1-metilciklopropeną į tos direktyvos I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtų veikliųjų medžiagų, leidimai būtų suteikiami visose valstybėse narėse vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

Englisch

It is therefore appropriate to include 1-methylcyclopropene in Annex I to that Directive, in order to ensure that in all Member States the authorisations of plant protection products containing this active substance may be granted in accordance with the provisions of that Directive.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2006 m. rugsėjo 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos 1-metilciklopropeno, leidimus.

Englisch

Member States shall in accordance with Directive 91/414/EEC, where necessary, amend or withdraw existing authorisations for plant protection products containing 1-methylcyclopropene as active substance by 30 September 2006.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą 1-metilciklopropeną

Englisch

amending Council Directive 91/414/EEC to include 1-methylcyclopropene as active substance

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje 1-metilciklopropenas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, leidimą ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

Englisch

in the case of a product containing 1-methylcyclopropene as one of several active substances, where necessary, amend or withdraw the authorisation by 30 September 2007 or by the date fixed for such an amendment or withdrawal in the respective Directive or Directives which added the relevant substance or substances to Annex I to Directive 91/414/EEC, whichever is the latest.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Litauisch

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 30 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurios sudėtyje 1-metilciklopropenas yra vienintelė veiklioji medžiaga, leidimą arba

Englisch

in the case of a product containing 1-methylcyclopropene as the only active substance, where necessary, amend or withdraw the authorisation by 30 September 2007 at the latest; or

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK