Google fragen

Sie suchten nach: tagħat (Maltesisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Englisch

Info

Maltesisch

Kooperazzjoni fil-pjattaformi reġjonali tagħat spinta lill-ġlieda kontra l-ittraffikar tad-droga.

Englisch

Cooperation in regional platforms has boosted the fight against drug trafficking.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Huwa nnota wkoll li f’dan il-każ, ilKummissjoni tagħat parir utli lillilmentatur. (3660/2004/PB)

Englisch

He also noted that the Commission had given the complainant relevant useful advice in this case. (3660/2004/PB)

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

6.5 L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, wara li tagħat ħarsa lejn il-ħarsien legali kontra d-diskriminazzjoni minħabba fit-tendenza sesswali madwar l-UE23, irrakkomandat li l-liġijiet tal-UE jiżguraw drittijiet ugwali għal trattament ugwali għall-kategoriji kollha skont l-Artikolu 13.

Englisch

6.5 The EU Agency for Fundamental Rights, after reviewing legal protection against sexual orientation discrimination across the EU23, recommended EU legislation to ensure equal rights to equal treatment for all grounds within Article 13.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

6.5 L-Aġenzija ta’ l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, wara li tagħat ħarsa lejn il-ħarsien legali kontra d-diskriminazzjoni minħabba fit-tendenza sesswali madwar l-UE19, irrakkomandat li l-liġijiet ta’ l-UE jiżguraw drittijiet ugwali għal trattament ugwali għall-kategoriji kollha skond l-Artikolu 13.

Englisch

6.5 The EU Agency for Fundamental Rights, after reviewing legal protection against sexual orientation discrimination across the EU22, recommended EU legislation to ensure equal rights to equal treatment for all grounds within Article 13.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

B'mod partikolari, hija tagħat spinta lill-kultura ta' prevenzjoni f'dan il-qasam, li huwa ‘punt iswed’ fl-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard ikkaġunat mix-xogħol.

Englisch

In particular, it has boosted the culture of prevention in this sector, which is a ‘black spot’ for accidents at work and occupational diseases.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Is-sentenza Ö Id-deċiżjoni Õ dwar it-tqegħid imsemmija fil-paragrafu 1 tista' ssir Ö tingħata Õ fl-Istat Ö Membru rikjedenti Õ fejn hemm it-talba biss jekk l-awtorità kompetenti ta'l-Istat mitlub Ö rikjest Õ tkun tagħat il-kunsens tagħha għal dan it-tqegħid.

Englisch

The judgment Ö decision Õ on placement referred to in paragraph 1 may be made Ö given Õ in the requesting Ö Member Õ State only if the competent authority of the requested Ö Member Õ State has consented to the placement.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-Kummissjoni tagħat ukoll l-opportunità lill-partijiet direttament konċernati li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jagħmlu talba għal seduta.

Englisch

The Commission also gave the parties directly concerned the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Skond l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 3600/92, l-Italja, billi hija l-Istat Membru nominat relatur, tagħat fit-30 ta' Settembru 1996 lill-Kummissjoni r-rapport ta' l-istima tagħha ta' l-informazzjoni mogħtija lilha min-notifikaturi skond l-Artikolu 6(1) ta' dak ir-Regolament.

Englisch

In accordance with Article 7(1)(c) of Regulation (EEC) No 3600/92, Italy, being the designated rapporteur Member State, submitted on 30 September 1996 to the Commission the report of its assessment of the information submitted by the notifiers in accordance with Article 6(1) of that Regulation.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Charleville Mazireas ħatret amministratur biex jiċċekja l-attivitajiet kummerċjali tal-Kumpannija u tagħat lill-Kumpannija perjodu ta’ żmien f’liema tipprepara pjan ta’ ristrutturazzjoni.

Englisch

The Commercial Court of Charleville Mézières has appointed an administrator to oversee the company's trading activities and has granted the company a period of time in which to prepare a restructuring plan.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Kif imsemmi hawn fuq f'recitals 15 u 17, l-investigazzjoni kurrenti ma tagħat l-ebda konkluzjonijiet formali li jiġġustifikaw l-emendi jew waqfien tar-Regolament (KE) No 1824/2001 fejn instab li importazzjonijiet mormija ta' lajters taż-żnied mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina ikkawzat inġurja lill-industrija tal-Komunità.

Englisch

As mentioned above in recitals 15 and 17, the current investigation did not lead to any formal conclusions which would justify the amendment or repeal of Regulation (EC) No 1824/2001 by which it was found that dumped imports of flint lighters from the People's Republic of China caused injury to the Community industry.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Għal merkanzija ritornata li meta esportata barra mit-territorju doganali talkomunita kienet tagħat lok għal ħlas ta' dazju ta' l-esportazzjoni r-rimbors jew remissjoni tad-dazju huwa suġġett għall-preżentazzjonmigħand l-awtoritajiet doganali ta' aplikkazzjoni li jkollha magħha:

Englisch

For returned goods on which export duties were levied at the time of their export from the customs territory of the Community, repayment or remission of these duties shall be subject to the presentation to the customs authorities of a request accompanied by:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Is-sentenza dwar it-tqegħid imsemmija fil-paragrafu 1 tista' ssir fl-Istat fejn hemm it-talba biss jekk l-awtorità kompetenti ta' l-Istat mitlub tkun tagħat il-kunsens tagħha għal dan it-tqegħid.

Englisch

The judgment on placement referred to in paragraph 1 may be made in the requesting State only if the competent authority of the requested State has consented to the placement.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Fejn rabta legali ma tkunx tagħat lok għal ħlas matul il-perjodu ta’ tliet snin, l-uffiċjal li jawtorizza għandhom jgħaddi biex jiddekummissjona r-rabta finanzjarja u jħassar l-approprjazzjonijiet.

Englisch

Where a legal commitment has not given rise to any payment during a period of three years, the authorising officer shall proceed to decommit the financial commitment and cancel the appropriations.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Fl-aħħar, l-industrija tal-Komunità tagħat ukoll povi suffiċenti biex tinbeda l-investigazzjoni anti-ċirconvenzjoni, illi l-effetti riparatorji ta' dan id-dazju kienu qegħdin jiġu sottovalutati kemm f'termini ta' kwantità u prezzijiet u li l-prezzijiet ta' aċċessorji li jistgħu jinħadmu mill-Arġentina kienu mixtrija taħt il-prezz meta mqabbla mal-valuri normali stabbiliti minn qabel għall-aċċessorji li jistgħu jinħadmu li joriġinaw mill-Brażil.

Englisch

Finally, the Community industry also submitted sufficient evidence to initiate the anti-circumvention investigation, that the remedial effects of this duty were being undermined both in terms of quantities and prices and that the prices of malleable fittings from Argentina were dumped in relation to the normal values previously established for the malleable fittings originating in Brazil.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-Kummissjoni uffiċjalment tagħat parir lill-produtturi li jesportaw, lill-importaturi u lill-utenti li huma magħrufa bħala li huma kkonċernati, lir-rappreżentanti tal-pajjiż li jesporta konċernat, lill-kumpanija li għamlet l-ilment u lill-produttur ieħor taal-Komunità dwar l-introduzzjoni tal-proċedura.

Englisch

The Commission officially advised the exporting producers, importers and users known to be concerned, the representatives of the exporting country concerned, the complainant and another Community producer about the initiation of the proceeding.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Il-Kummissjoni tagħat kumpens ta’ EUR 21 000, fuq bażi ex gratia, lill-kumpanija żgħira wara li l-Ombudsman sab li ma tatx żmien biżżejjed lill- kumpanija sabiex tiġi preparata proposta fil-qafas ta’ kuntratt ta’ riċerka u żvilupp. Dan fl-aħħar wassal sabiex il-proposta tkun ikkunsidrata mhux eliġibbli minħabba żball li kien fiha.

Englisch

4 HE ฀ % U R O P E AN ฀ # O M M I S S I ON ฀ P A I D ฀IN V O I C ES฀ TfiO T A L L I N G ฀ O V E R ฀ % 5 2 ฀ ฀ ฀ TfiO ฀ A ฀ S MA L L ฀ C O M P AN Y ฀ W H I C H ฀ T U R N E D ฀ TfiO ฀ T HE ฀ /MBUDSMAN฀AFTER฀IT฀HAD฀SENT฀THE฀INSTITUTION฀SEVEN฀ R E M I N D E R S ฀ 4 HE ฀ # O M M I S S I ON ฀ E X P L A I N E D ฀ T H A T ฀ T HE ฀ D E L A Y ฀ WAS฀DUE฀TO฀TECHNICAL฀CHANGES฀IN฀BUDGETARY฀PROCEDURES฀ AND฀GAVE฀REASSURANCES฀THAT฀MATTERS฀HAD฀NOW฀BEEN฀ R E V I E W E D ฀ !

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

Madankollu, hu għamilha ċara li l-Kummissjoni kienet iżżomm relazzjonijiet aħjar ma’ l-ilmentatur kieku spjegat qabel x’kienet għamlet biex tgħinu, minflok ma tagħat l-impressjoni l-aktar li kien jinteressaha kien li turi li l-ilmentatur ġab l-għawġ fuqu nnifsu.

Englisch

However, he pointed out that it would have been conducive to better relations with the complainant for the Commission to have explained earlier what it had done to help him, rather than giving the impression that it was mainly concerned to show that the complainant was the author of his own misfortune.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Maltesisch

b IlKummissjoni tagħat kumpens ta’ 21000 EUR, fuq bażi ex gratia, lillkumpanija żgħira r-Renju Unit wara li l-Ombudsman sab li l-Kum-missjoni ma kinitx tagħat żmien biżżejjed lillkumpanija biex tħejji proposta l-kuntest ta’ kuntratt ta’ riċerka u żvilupp.

Englisch

b The Commission granted compensation of EUR 21 000, on an ex gratia basis, to a small UK company after the Ombudsman found that it had given the company insuf-fi ficient time to prepare a proposal in the framework of a research and development contract.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK