Sie suchten nach: kieÅ‚ków grochu (Polnisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Dänisch

Info

Polnisch

rozmiar plakatu wybierz z listy rozwijanej rozmiar plakatu. dostępne są wszystkie standardowe rozmiary papieru aż do 'a0'. [a0 odpowiada 16 kartkom a4, czyli '84cm x 118. 2cm'.] obserwuj jak małe okienko podglądu zmienia się, kiedy zmieniasz rozmiar plakatu. pokazuje ono ile kawałków trzeba będzie wydrukować dla tego plakatu, przy aktualnie wybranym rozmiarze kartki. podpowiedź: okno podglądu poniżej nie służy tylko do wyświetlania. można na nim zaznaczyć wiele kawałków do wydrukowania. aby wybrać wiele kawałków do wydrukowania jednocześnie, klikaj na nich trzymając klawisz shift. kolejność klikania wpływa na kolejność drukowania kawałków. kolejność wybranych kawałków (i kolejność drukowania) jest pokazywana w polu tekstowym zatytułowanym 'strony kawałków (do wydrukowania):' uwaga: domyślnie nie jest zaznaczony żaden kawałek. przed wydrukowaniem (części) plakatu, musisz wybrać przynajmniej jeden kawałek.

Dänisch

plakatstørrelse vælg plakatstørrelsen du vil have i dropned- listen. alle standardpapirsstørrelser op til 'a0' er tilgængelige. (a0 har samme størrelse som 16 a4, eller '84cm x 118. 2cm'.) bemærk: det lille forhåndsvisningsvindue nedenfor ændres med din ændring af plakatstørrelse. det angiver hvor mange fliser som skal udskrives ud for at oprette plakaten, givet den valgte papirsstørrelse. vink: det lille forhåndsvisningsvindue nedenfor er ikke kun en passiv ikon. du kan klikke på de enkelte sider for at vælge at udskrive dem. for at vælge flere sider at udskrive på en gang, skal du 'shift- klikke' på siderne ('shift- klikke' betyder at holde shift- tasten nede på tastaturet og klikke med musen mens shift- tasten holdes nede.) rækkefølgen du klikker spiller også en rolle for rækkefølgen som de forskellige sider udskrives i. rækkefølgen du vælger (og rækkefølgen som siderne udskrives) angives af indholdet i tekstfeltet som hedder 'fliser (til udskrift):' bemærk: normalt er ingen side valgt. inden du kan udskrive (en del af) plakaten, skal du vælge mindst en side.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

drukuj plakat (włączone lub wyłączone). włączenie tej opcji powoduje, że możesz drukować plakaty o różnych rozmiarach. wydruk będzie miał postać kawałków wydrukowanych na kartkach papieru o mniejszym rozmiarze, które możesz potem zszyć. jeśli włączysz tutaj tę opcję, w karcie 'filtry' zostanie automatycznie wczytane drukowanie plakatu. ta karta jest widoczna tylko, jeśli kdeprint wykryje w twoim systemie zewnętrzne narzędzie 'poster'. ['poster' to narzędzie uruchamiane z linii poleceń, które umożliwia przekształcenie plików postscript w wydruki kawałków plakatu.] uwaga: standardowa wersja programu 'poster' nie będzie działać. twój system musi posiadać zmodyfikowaną wersję programu 'poster'. proszę poprosić dystrybutora twojego systemu operacyjnego o dostarczenie zmodyfikowanej wersji programu 'poster', jeśli do tej pory tego nie robił. dodatkowa podpowiedź dla zaawansowanych użytkowników: zmodyfikowaną wersję programu 'poster' można znaleźć na stronie kdeprint w dziale http: // printing. kde. org/ downloads /. bezpośredni odnośnik do archiwum ze źródłami zmodyfikowanego programu to ftp: // ftp. kde. org/ pub/ kde/ printing/ poster. tar. bz2

Dänisch

udskriv plakat (aktiveret eller deaktiveret) hvis du aktiverer dette alternativet, kan du udskrive plakater af forskellige størrelser. udskriften sker i form af 'fliser' på mindre papirstørrelser, som du senere kan sammenføje. hvis du aktiverer dette, indlæses filtret 'udskriv plakat' automatisk i fanebladet 'filter' i denne dialog. fanebladet er kun synligt hvis det eksterne værktøj 'poster' opdages på systemet af kdeprint. (værktøjet 'poster' er et kommandolinjeprogram som gør det muligt at konvertere postscript- filer til udskriftssider i fliser, som gør det muligt at oprette det forstørrede udseende af de sammensatte fliser.) bemærk: den sædvanlige version af 'poster' virker ikke. systemet skal bruge en version af 'poster' med programrettelser. bed leverandøren af operativsystemet om at sørge for en version af 'poster' med programrettelser, hvis det ikke allerede gøres. yderligere vink for avancerede brugere: en version af 'poster' med programrettelser er tilgængelig fra kdeprints hjemmeside på http: // printing. kde. org/ downloads /. et direkte link til det komprimerede kildekodearkiv er ftp: // ftp. kde. org/ pub/ kde/ printing/ poster. tar. bz2

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

rozmiar papieru to pole pokazuje rozmiar kartek papieru, na których będą wydrukowane kawałki plakatu. aby wybrać inny rozmiar papieru dla kawałków plakatu, przejdź do zakładki 'ogólne' tego okienka dialogowego i wybierz odpowiedni rozmiar papieru z listy rozwijanej. dostępna jest większość standardowych rozmiarów papieru obsługiwanych przez twoją drukarkę. obsługiwane rozmiary papieru są odczytywane ze sterownika drukarki (zgodnie z tym, co jest zapisane w pliku ppd, czyli pliku opisu drukarki). należy zwrócić uwagę, że wybrany rozmiar papieru może nie być obsługiwany przez program 'poster' (przykładowo: 'halfletter'), chociaż jest obsługiwany przy twoją drukarkę. jeśli ci się to przytrafi, po prostu użyj innego, obsługiwanego rozmiaru papieru, na przykład 'a4' lub 'letter'. obserwuj jak małe okienko podglądu zmienia się, kiedy zmieniasz rozmiar plakatu. pokazuje ono ile kawałków trzeba będzie wydrukować dla tego plakatu, przy aktualnie wybranym rozmiarze kartki. podpowiedź: okno podglądu poniżej nie służy tylko do wyświetlania. można na nim zaznaczyć wiele kawałków do wydrukowania. aby wybrać wiele kawałków do wydrukowania jednocześnie, klikaj na nich trzymając klawisz shift. kolejność klikania wpływa na kolejność drukowania kawałków. kolejność wybranych kawałków (i kolejność drukowania) jest pokazywana w polu tekstowym zatytułowanym 'strony kawałków (do wydrukowania):' uwaga: domyślnie nie jest zaznaczony żaden kawałek. przed wydrukowaniem (części) plakatu, musisz wybrać przynajmniej jeden kawałek.

Dänisch

papirstørrelse dette felt angiver papirstørrelsen som plakatens fliser udskrives på. for at vælge en anden sidestørrelse for plakatens fliser, gå til fanebladet 'generelt' i dialogen og vælg en fra dropned- listen. de fleste standardpapirstørrelser som understøttes af printeren er tilgængelige. papirstørrelserne som printeren understøtter læses fra printerens driverinformation (ifølge deklarationen i skriverbeskrivelsesfilen, 'ppd'). vær klar over at valgt 'papirstørrelse' måske ikke understøttes af 'plakat' (for eksempel 'half letter') mens det meget vel kan være understøttet af printeren. hvis du støder på den hindring, så vælg blot en anden papirstørrelse som understøttes, såsom 'a4' eller 'letter'. bemærk: det lille forhåndsvisningsvindue ovenfor ændres med din ændring af sidestørrelse. det angiver hvor mange fliser der behøver at udskrives at lave plakaten, givet det valgte papir og plakatens størrelse. vink: det lille forhåndsvisningsvindue nedenfor er ikke kun en passiv ikon. du kan klikke på de enkelte sider for at vælge at udskrive dem. for at vælge flere sider at udskrive på en gang, skal du 'shift- klikke' på siderne ('shift- klikke' betyder at holde shift- tasten nede på tastaturet og klikke med musen mens shift- tasten holdes nede.) rækkefølgen du klikker spille også en rolle for rækkefølgen som de forskellige sider udskrives i. rækkefølgen du vælger (og rækkefølgen som siderne udskrives) angives af indholdet i tekstfeltet som hedder 'fliser (til udskrift):' bemærk: normalt er ingen side valgt. inden du kan udskrive (en del af) plakaten, skal du vælge mindst en side.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

strony & kawałków (do wydrukowania):

Dänisch

& flisesider (at udskrive):

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

wybór kawałków ten element kdeprint4. pozwala nie tylko przeglądać, ale również wybierać kawałki plakatu do wydrukowania. podpowiedzi kliknij na kawałku, aby wybrać go do drukowania. aby zaznaczyć jednocześnie wiele kawałków do wydrukowania klikaj na nich trzymając wciśnięty klawisz shift). należy zwrócić uwagę, że kolejność klikania określa porządek drukowania poszczególnych kawałków. uwaga 1: kolejność wybierania (czyli kolejność wydruku kawałków) jest pokazywana w polu tekstowym poniżej, zatytułowanym strony kawałków (do wydrukowania): uwaga 2: domyślnie żaden kawałek nie jest zaznaczony. zanim wydrukujesz (część) swojego plakatu musisz zaznaczyć przynajmniej jeden kawałek.

Dänisch

komponent for valg af fliser dette grafiske grænsefladeselement er ikke kun til for at se dit valg. det lader dig også interaktivt vælge de fliser som du vil udskrive. vink klik på en hvilken som helst side for at vælge at udskrive den. for at vælge flere sider at udskrive på en gang, 'shift- klik' på siderne ('shift- klik' betyder at holde shift- tasten nede på tastaturet og klikke med musen mens shift- tasten holdes nede.) vær klar over at at rækkefølgen du klikker også spiller en rolle for rækkefølgen som de forskellige sider udskrives i. bemærk 1: rækkefølgen du vælger (og rækkefølgen som siderne udskrives) angives af indholdet i tekstfeltet nedenfor, som hedder 'flisesider (til udskrift):' bemærk 2: normalt er ingen side valgt. inden du kan udskrive (en del af) plakaten, skal du vælge mindst en side.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

kolejność i liczba stron kawałków do wydrukowania to pole pokazuje, które kawałki plakatu mają być wydrukowane i w jakiej kolejności oraz pozwala te ustawienia drukowania zmieniać. można zmieniać zawartość tego pola na dwa sposoby: użyj podglądu miniatur powyżej - klikaj na kawałkach trzymając klawisz shift. zmień zawartość pola ręcznie. podczas edycji tego pola możesz używać notacji '3- 7' zamiast '3, 4, 5, 6, 7'. przykłady: "2, 3, 7, 9, 3" "1- 3, 6, 8- 11"

Dänisch

rækkefølge og antal fliser som skal udskrives dette felt viser og indstiller de enkelte fliser som skal skrives ud, samt rækkefølgen de udskrives i. du kan udfylde feltet på to forskellige måder: brug enten det interaktive miniaturebillede med forhåndsvisningen ovenfor og shift- klik på de fliser. eller redigér tekstfeltet på tilsvarende måde. når du redigerer feltet kan du bruge syntaksen '3- 7' i stedet for '3, 4, 5, 6, 7'. eksempel: "2, 3, 7, 9, 3" "1- 3, 6, 8- 11"

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK