Google fragen

Sie suchten nach: przepakowywania (Polnisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Finnisch

Info

Polnisch

3. Podczas krojenia i przepakowywania mięso musi być zamrożone.

Finnisch

3 Liha on paloiteltava ja/tai uudelleen pakattava jäädytettynä.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

specjalne warunki dla zatwierdzania zakładów usytuowanych się w rynkach hurtowych i ośrodkach przepakowywania,

Finnisch

erityisistä tukkumarkkinoilla sijaitsevien laitosten ja uudelleenkäärimiskeskusten hyväksyntää koskevista edellytyksistä,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

przepisy dla oznaczania produktów z ośrodków przepakowywania i procedury nadzoru umożliwiające określenie pochodzenia surowców,

Finnisch

uudelleenkäärimiskeskuksista peräisin olevien tuotteiden merkintäsäännöistä ja raaka-aineiden alkuperälaitosten jäljittämisen mahdollistavista tarkastusmenettelyistä,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

należy również ustanowić zasady w zakresie oznaczania jakości zdrowotnej produktów z tych centrów przepakowywania;

Finnisch

lisäksi olisi tärkeää vahvistaa näistä uudelleenpakkauskeskuksista peräisin olevien tuotteiden terveysmerkintää koskevat säännöt, ja

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

2. Centra przepakowywania muszą ustanowić specjalny system rejestracji tak, aby umożliwić właściwemu organowi prześledzenie drogi przepakowanego produktu do zakładu pochodzenia.

Finnisch

2 Uudelleenpakkauskeskusten on otettava käyttöön erityinen kirjanpitojärjestelmä, jonka ansiosta toimivaltainen viranomainen voi uudelleen pakatun tuotteen perusteella selvittää alkuperälaitoksen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

ośrodek przepakowywania: zakład lub magazyn gdzie partie przeznaczone do wprowadzenia do obrotu są ponownie gromadzone i/lub przepakowywane;

Finnisch

uudelleenkäärimiskeskuksella työtilaa tai varastoa, jossa markkinoille saatettavaksi tarkoitetut tuotteet kootaan ja/tai kääritään uudelleen,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

zakładowi lub ośrodkowi przepakowywania przetwarzającemu lub przepakowującemu produkty uzyskane z lub zawierające surowiec objęty kilkoma dyrektywami określonymi w art. 2 lit. d);

Finnisch

laitokselle tai uudelleenkäärimiskeskukselle, jossa käsitellään tai kääritään uudelleen tuotteita, jotka on saatu useissa 2 artiklan d kohdassa mainituissa direktiiveissä tarkoitetuista raaka-aineista tai niitä käyttäen,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

W przypadku, gdy produkty z różnych źródeł są przegrupowywane, znak zdrowotności centrum przepakowywania musi zostać umieszczony na ostatnim opakowaniu wykonanym w centrach przepakowywania.

Finnisch

Useista eri paikoista tulevia tuotteita uudelleen ryhmiteltäessä uudelleenpakkauskeskuksen terveysmerkintä on tehtävä viimeiseen uudelleenpakkauskeskuksessa laitettuun pakkaukseen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

1. Produkty z centrów przepakowywania, określone w art. 1 ust. 1 muszą zachować znak zdrowotności zakładu produkcyjnego, z którego pochodzą.

Finnisch

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista uudelleenpakkauskeskuksista peräisin olevissa tuotteissa on säilytettävä alkuperätuotantolaitoksen terveysmerkintä.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Do celów niniejszego ustępu wyrażenie "dalszy przerób" nie obejmuje przepakowywania odpadów lub ich dalszego niezwiązanego z rozdzielaniem pierwiastków przygotowania do przechowywania lub składowania.

Finnisch

Tässä artiklassa jatkokäsittelyllä ei tarkoiteta jätteen uudelleenpakkaamista tai sen myöhempää käsittelyä, johon ei liity alkuaineiden erottamista, varastoimista tai loppusijoitusta varten;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

w związku z dodatkowym opóźnieniem wynikającym z przepakowywania jaj, należy bezwarunkowo zabronić stosowania oznakowania „ekstra” na jajach przepakowanych;

Finnisch

uudelleenpakkauksen aiheuttaman lisäviiveen vuoksi on välttämätöntä kieltää maininnan "ekstra" käyttö uudelleenpakattavien munien osalta,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

Państwa Członkowskie zapewnią, aby przedsiębiorca lub kierownik zakładu lub ośrodka przepakowywania podjął wszelkie konieczne środki działania dla zapewnienia, aby na wszystkich etapach produkcji lub przepakowywania spełniane były wymogi niniejszej dyrektywy.

Finnisch

1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laitoksen tai uudelleenkäärimiskeskuksen hoitaja tai johtaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin olennaisia säännöksiä noudatetaan kaikissa tuotannon ja uudelleenkäärimisen vaiheissa.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Susz paszowy, który opuścił przedsiębiorstwo przetwórcze, może zostać ponownie do niego wprowadzony wyłącznie w celu przepakowywania lub ponownego przetworzenia, pod nadzorem właściwego organu oraz na ustanowionych przez niego warunkach.

Finnisch

Jalostusyrityksestä toimitettuja kuivattuja rehuja saadaan tuoda uudelleen sen alueelle ainoastaan niiden pakkaamista tai niiden kauppakuntoon saattamista varten toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja tämän vahvistamia edellytyksiä noudattaen.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Wyłącznie te zakłady zajmujące się przetwarzaniem i pakowaniem lub przepakowywaniem, które uzyskały licencję organu zarządzającego państwa członkowskiego, są uprawnione do przetwarzania i pakowania lub przepakowywania kawioru przeznaczonego do wywozu, powrotnego wywozu lub handlu wewnątrzwspólnotowego.

Finnisch

Ainoastaan sellaisilla käsittely- ja (uudelleen)pakkauslaitoksilla, joilla on jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämä lupa, on oikeus käsitellä, pakata tai uudelleenpakata kaviaaria vientiä, jälleenvientiä tai yhteisön sisäistä kauppaa varten.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

centra przepakowywania mogą poza przepakowywaniem lub przegrupowywaniem wykonywać czynności takie jak porcjowanie i krojenie na plastry produktów mięsnych; czynności takie mogą pociągać za sobą obróbkę produktów niechronionych przez ich opakowanie jednostkowe lub zbiorcze;

Finnisch

uudelleenpakkauskeskukset voivat uudelleen ryhmittelyn ja/tai pakkaamisen lisäksi suorittaa myös muita käsittelytoimia, kuten lihavalmisteiden leikkaamista tai viipaloimista; tämä saattaa tarkoittaa käsiteltävän tuotteita, joiden kääre-tai pakkausmateriaali on poistettu,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Do celów niniejszego ustępu "przerób" średnio- lub wysokoaktywnych odpadów nie obejmuje przepakowywania odpadów lub ich dalszego niezwiązanego z rozdzielaniem pierwiastków przygotowania do przechowywania lub składowania.

Finnisch

Tässä artiklassa keskiaktiivisen tai korkea-aktiivisen jätteen käsittelyllä ei tarkoiteta jätteen uudelleenpakkaamista tai sen myöhempää käsittelyä, johon ei liity alkuaineiden erottamista, varastoimista tai loppusijoitusta varten;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

7. Wyłącznie te zakłady zajmujące się pakowaniem i przepakowywaniem, które uzyskały licencję organu zarządzającego państwa członkowskiego, są uprawnione do przetwarzania i pakowania lub przepakowywania kawioru przeznaczonego do wywozu, powrotnego wywozu lub handlu wewnątrzwspólnotowego.

Finnisch

7. Ainoastaan sellaisilla (uudelleen)pakkauslaitoksilla, joilla on jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämä lupa, on oikeus käsitellä, pakata tai uudelleenpakata kaviaaria vientiä, jälleenvientiä tai yhteisön sisäistä kauppaa varten.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

Podczas wytwarzania masła skoncentrowanego określonego w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) z dodatkiem lub bez znaczników, podczas wytwarzania tłuszczu mlecznego określonego w art. 5 ust. 2, lub podczas przetwarzania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego na masło skoncentrowane zgodnie z art. 7, lub podczas dodawania znaczników do śmietanki, masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego lub masła bądź podczas przepakowywania określonego w art. 9 ust. 2 akapit drugi, właściwa agencja przeprowadza niezapowiedziane kontrole na miejscu na podstawie programu produkcji zakładu określonego w art. 13 ust. 1 lit. h) w taki sposób, że każda oferta przetargowa określona w art. 20 jest poddawana kontroli co najmniej raz, a w przypadku tłuszczu mlecznego przeznaczonego do wykorzystania w wyrobie masła skoncentrowanego – co najmniej raz w miesiącu.

Finnisch

Valmistettaessa 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua voiöljyä, johon on lisätty tai jätetty lisäämättä merkkiaineita, ja valmistettaessa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua maitorasvaa tai jalostettaessa interventiovoita voiöljyksi 7 artiklan mukaisesti tai lisättäessä merkkiaineita kermaan, interventiovoihin tai voihin taikka 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun uudelleen pakkaamisen yhteydessä toimivaltainen viranomainen toteuttaa ennalta ilmoittamattomia paikalla tehtäviä tarkastuksia 13 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun laitoksen tuotanto-ohjelman perusteella siten, että kukin 20 artiklassa tarkoitettu tarjous tarkastetaan vähintään kerran ja voiöljyn valmistukseen tarkoitetun maitorasvan tapauksessa vähintään kerran kuussa.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

decyzja Komisji 94/837/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. ustanawiająca specjalne warunki dla zatwierdzania centrów przepakowywania, określonych w dyrektywie Rady 77/99/EWG oraz zasady w odniesieniu do obrotu produktami z tych centrów (Dz.U. L 352 z 31.12.1994, str. 15).

Finnisch

komission päätös 94/837/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 1994, neuvoston direktiivissä 77/99/ETY tarkoitettuihin uudelleenkäärimiskeskuksiin ja niiden tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvistä erityisehdoista (EYVL L 352, 31.12.1994, s. 15).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Polnisch

w części centralnej, numer zatwierdzenia zakładu lub, zgodnie z przepisami, które zostaną przyjęte na mocy art. 17 tiret drugie, ośrodka przepakowywania, jeżeli jest to konieczne wraz z numerem kodu określającym rodzaj produktu, dla którego zakład został zatwierdzony,

Finnisch

keskellä laitoksen tai 17 artiklan toisen luetelmakohdan mukaisesti vahvistettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen uudelleenkäärimiskeskuksen hyväksyntänumero ja tarvittaessa koodinumero, joka ilmaisee tuotteen, jota varten laitos on hyväksytty;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK