Google fragen

Sie suchten nach: ambulatoryjnej (Polnisch - Griechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Griechisch

Info

Polnisch

Zabiegi chirurgii ambulatoryjnej są ustalone na 72 euro dziennie.

Griechisch

Οι εpiεβάσει piεριpiατητική χειρουργι-κή χρεώνονται ε 72 ευρώ ηερησίω.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w usługach medycznych dla pacjentów dochodzących;

Griechisch

• τι υpiηρεσίε ειδικού γιατρού στο piλαίσιο των υpiη-ρεσιών εξωτερικών ιατρείων·

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

W Europie wśród nowych pacjentów zażywających opiaty potrzebujących opieki ambulatoryjnej, w których przypadku znany jest sposób przyjmowania narkotyku, niewiele ponad połowa zażywa go dożylnie.

Griechisch

Σε όλη την Ευρώpiη, µεταξύ των ατόµων piου ζητούν θεραpiεία αpiεξάρτησης αpiό τα οpiιοειδή για piρώτη φορά σε κέντρα θεραpiείας εξωτερικής piαραµονής και για τα οpiοία είναι γνωστός ο τρόpiος χρήσης, ενέσιµη χρήση κάνει piοσοστό µόλις piάνω αpiό 50%.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% w przypadku świadczeń w systemie hospitalizacji lub opieki ambulatoryjnej lub kwarantanny oraz 100% w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Griechisch

Ο συντελεστή του εpiιδόατο ασθενεία είναι 80 % στην piερίpiτωση piερίθαλψη σε νοσοκοείο ή σε εξωτερικά ιατρεία ή σε piερίpiτωση καραντίνα, και 100 % σε piερίpiτω-ση εργατικού ατυχήατο ή εpiαγγελατική ασθένεια.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Badania z zastosowaniem hemodializy i CAPD (ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej) wykazują, że A771726, główny metabolit leflunomidu, nie poddaje się dializie.

Griechisch

Μελέτες τόσο κατά την εφαρμογή αιμοδιύλισης όσο και υπό συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD) έδειξαν ότι ο Α771726, κύριος μεταβολίτης της λεφλουνομίδης, δεν είναι διαλυτός.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Polnisch

Koszt wszelkich protez i wszystkich przepisanych lekarstw koniecznych do leczenia po leczeniu szpitalnym (poza lekarstwami na pierwsze trzy dni po opuszczeniu szpitala), w ramach opieki ambulatoryjnej lub konsultacji zewnętrznych, w całości ponosi pacjent.

Griechisch

Ο ενδιαφερόενο αναλαβάνει εξ ολοκλήρου το κόστο των piροθέσεων και όλων των συνταγογραφούενων φαράκων για την piερίθαλψη piα-ρακολούθηση ετά τη θεραpiεία στο νοσοκοείο (εκτό των φαράκων για τι τρει piρώτε ηέρε ετά την έξοδο αpiό το νοσοκοείο) καθώ και το κόστο τη ηερήσι-α φροντίδα ή των εξωτερικών εpiισκέψεων.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Wszyscy ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenie na wypadek leczenia muszą nim objąć tę samą gamę świadczeń, przewidzianą w ustawie: a) badania, leczenie i opiekę świadczoną w formie ambulatoryjnej w domu u pacjenta, w szpitalu, w placówce opieki pół szpitalnej albo w placówce medyczno-socjalnej przez:

Griechisch

Όλοι οι ασφαλιστικοί φορεί piου piροσφέρουν ασφάλιση υγειονοική piροστασία piρέpiει να καλύ-piτουν τι ίδιε piαροχέ, piου piροβλέpiονται αpiό το νόο: α) εξετάσει, αγωγέ και φροντίδε piαρεχόενε κατ’ οίκον σε εξωτερικού ασθενεί, σε νοσοκοειακή ονάδα ή σε ονάδα piεριpiατητική φροντίδα ή σε ιατροκοινωνικό κέντρο αpiό:

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

narkotyku i funkcjonowanie psychospołeczne osiąga się na etapie leczenia i podczas działań uzupełniających po zakończeniu terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od kokainy; wydaje się jednak, że wpływ na spożycie kokainy ogranicza się do okresu leczenia (Higgins i in., 2003).

Griechisch

Ένα ενδιαφέρον ερευνητικό piεδίο είναι η χρήση ανοσοθεραpiείας, δηλαδή η ανάpiτυξη ενός εµβολίου piου θα «εξουδετερώνει» αpiοτελεσµατικά τη δράση της κοκαΐνης, µη εpiιτρέpiοντας στη ναρκωτική ουσία να φτάσει στον εγκέφαλο.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Pacjenci uczestniczą w kosztach opłacając koszty opieki ambulatoryjnej oraz dzienne koszty hospitalizacji za opiekę w szpitalu. Świadczeniodawcy usług medycznych mają prawo naliczania kosztów wizyty za wizyty domowe oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do maksymalnej wysokości 50 koron estońskich (EEK).

Griechisch

Το καθεστώ αυτό καλύpiτει του ισθωτού και του αυτοαpiασχολούενου καθώ και ορισένε κατηγορίε piροσώpiων για τι οpiοίε το κράτο καταβάλλει τον κοινωνικό φόρο.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

„W ramach tego projektu pilotażowego Ministerstwo Zdrowia opracowało całościowy autorski plan budowy i renowacji obiektów, szkolenia i przekwalifikowywania personelu oraz podnoszenia świadomości i promowania opieki zdrowotnej wśród społeczności lokalnych”, wyjaśnia dr Giorgi Shavgulize, ordynator kliniki ambulatoryjnej w Kvareli.

Griechisch

Η διαφορά ηλικία piορεί και αυτή να αpiοτελέσει piρό-κληση. «Ενθαρρύνουε τα κορίτσια να βλέpiουν η ία την άλλη ω αδερφή και φίλη, και ότι η ηλικία δεν piαίζει ρόλο – το σηαντικό είναι ότι είναι εδώ για να άθουν», piροσθέτει.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

9 krajów informuje o stosowaniu głównie metod wspierających (co może oznaczać doradztwo, terapię socjoedukacyjną i środowiskową, rozmowy motywacyjne czy też techniki relaksacyjne i akupunkturę), a w 10 krajach łączy się różne sposoby ambulatoryjnej pomocy pacjentom.

Griechisch

Μολονότι η συνολική piαροχή θεραpiείας υpiοκατάστασης piαραµένει χαµηλή στις εν λόγω χώρες, υpiάρχουν ορισµένες ενδείξεις αύξησης στην Εσθονία, στη Λιθουανία και τη Βουλγαρία.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Niewydolność nerek lub wątroby Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek oraz u poddawanych przewlekłej dializoterapii, np. hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (patrz punkt 5. 2).

Griechisch

Νεφρική / Ηπατική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια έως σοβαρού βαθμού νεφρική δυσλειτουργία ή σε ασθενείς που υποβάλονται σε χρόνια διάλυση δηλαδή σε αιμοδιάλυση και σε συνεχή περιτοναϊκή διάλυση σε περιπατιτικούς ασθενείς. (βλ. παράγραφο 5. 2 για περισσότερες λεπτομέρειες).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Polnisch

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis – CAPD) ceftriakson może być podawany albo dożylnie, albo, w przypadku zakażeń związanych z CAPD – może być dodawany bezpośrednio do roztworu dalizacyjnego (np.

Griechisch

Σε ασθενείς που βρίσκονται υπό συνεχή περιπατητική περιτοναϊκή διύλιση (CAPD), η κεφτριαξόνη µπορεί να χορηγηθεί είτε ενδοφλέβια ή στην περίπτωση λοιµώξεων που σχετίζονται µε την CAPD µπορεί να προστεθεί απευθείας στο διάλυµα της διύλισης (π. χ.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Polnisch

W czasie 4 godzinnej hemodializy usuwane jest około 13% podanej dawki, w trakcie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD) 0, 3%.

Griechisch

Αιμοδιύλιση διάρκειας 4 ωρών απομάκρυνε ≈ 13% της δόσης και 0, 3% απομακρύνθηκε με CAPD.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Polnisch

Zaleca się modyfikację dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny < 50 ml/ min, w tym u pacjentów poddawanych hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD).

Griechisch

Συνιστάται η προσαρμογή της δόσης για ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 50 ml/ min, περιλαμβανομένων και αυτών σε αιμοδιύλιση ή συνεχούς περιπατητικής περιτοναϊκής διύλισης (CAPD).

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK