Google fragen

Sie suchten nach: kurwa mach (Polnisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Schwedisch

Info

Polnisch

kurwa do Internetu

Schwedisch

fy fan för internet

Letzte Aktualisierung: 2015-12-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Świadczenia sieroce mach ułatwiających tworzenie przedsiębiorstw.

Schwedisch

Arbetslöshetsförmåner des 37 500 forint och den övre 75 000 forint per månad).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Przyniesieto korzyści projektomfinansowanymzarówno wra mach TEN-T,jaki polityki spójności.

Schwedisch

Vad gäller åtgärdernaipunkt 8ibilaga VII anserkommissionenattåtgärdervid-taspåeuropeisknivåförattförbättra situationen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Wśród jej profesorów znajdują się takie postacie, jak Jan Hus, Ernst Mach i Albert Einstein.

Schwedisch

Bland de professorer som verkat på universitetet märks Jan Hus, Ernst Mach och Albert Einstein.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Umożliwianie i upoważnianie mach którego przeznacza się przestrzeń i czas na refleksję. Proces ten rozpoczyna się zaś od dialogu na temat opracowania planu.

Schwedisch

föreslås att Leader ska integreras på regional nivå och att metoderna inom Leader ska betraktas som avgörande för den integrerade regionala utvecklingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

W lutym 2008 r. Komisja rozpoczęła gruntowną analizę programu w ra -mach przygotowań propozycji jego reformy.

Schwedisch

Eningående analys av ordningeninleddes av kommissionenifebru-ari 2008 i syfte att utarbeta ett förslag till ändring av den.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

mach; machy; Ma; prędkość dźwiękuamount in units (real)

Schwedisch

Mach; Mach; Ma; ljudhastighetamount in units (real)

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

34.Komisjapoprawiławstosunkudo okresu 2007–2013 procedury zatwierdzania w przypadku dużych projektów współfinansowanych w ra mach EFRR i Funduszu Spójności.

Schwedisch

34.Införperioden2007−2013förbättrade kommissionensinagodkännandeförfa-randenförstörre projektsom medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Wykonanych z materiałów "kompozytowych" łopat śmigieł lub śmigłowentylatorów zdolnych do rozwijania mocy 2000 kW przy prędkościach lotu powyżej Mach 0,55;

Schwedisch

propellerblad eller turbopropfläktar tillverkade av "komposit"-material och som har möjlighet att absorbera mer än 2000 kW vid flyghastigheter som överskrider Mach 0,55.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

Aby organ publiczny mùgı speıniア spoczywajッcy na nim obowiッzek udzielania informacji i uwzglシdniア uwagi Komisji lub paホstwa czıonkowskiego w ra-mach procedury informacyjnej okreリlonej w dyrektywie, paホ-stwo musi byア umawiajッcッ siシ stronッ.

Schwedisch

Sìvida de inte kan motiveras enligt artikel 30 el-ler artikel 46 av fûrdraget eller anses stì i proportion till vêsent-liga krav enligt EG-domstolens rêttspraxis utgûr de par excellence hinder fûr den fria rûrligheten fûr varor och tjênster samt fûr etableringsfriheten inom gemenskapen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Dlategoteżjednym zˆkluczowych zdań moderatorajest kierowanie dyskusją wˆsposób umożliwiający znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia oraz uzyskanie bardziejspójnych poglądów,chociażcałkowitazgodność poglądów niejestcelem dyskusji wˆra-mach zogniskowanego wywiadu grupowego.

Schwedisch

Enav utfrågarens nyckeluppgifter är därför attleda diskussionen på ettsådantsätt att man kan hitta gemensamma ståndpunkter och att åsikterna kan börja sammanfalla, även omfullt samförståndinte ärsyftet med enfokusgruppdiskussion.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Gor tco zach bca-my do korzystania z tych �ródeł.Nic jednak nie zast tpi współpracy mach bezpo ~rednich kontaktów.

Schwedisch

Utnyttja gärna de h är resurserna.Men det finnsingetsomkanersätta sikte mot ansikte”.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Jej motto brzmi: „pozwól swoim pracownikom osi¬gn¬$ sukces, a wtedy ty takªe go odniesiesz”(Mach deine Mitarbeiter erfolgreich und du wirst es auch sein).

Schwedisch

Mottot är ”Gör dina anställda framgångsrika så kommer du själv att bli det”.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Komisjazzadowoleniemprzyjmuje fakt uznania przez Trybunał poprawy wodniesieniudoprocedurwyboru wra mach TEN-T; zgadza się też, że wciążkoniecznesąulepszenia,jeżeli chodzio wykorzystanieanalizykosztów i korzyści.

Schwedisch

Kommissionen välkomnarrevisionsrättens erkännande av deförbättringar somtrans-europeiskatransportnäts urvalsprocesser har genomgått, medan den accepterar att det finns utrymme för förbättring vad gäller nyttjandet av kostnadsnyttoanalyser.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Leader w celu umo łliwienia wdro łenia programu Leader+ mach „Programu działania na rzecz rozwoju rolnictwa niezwłocznie po przyst tpieniu W bgier i obszarów wiejskich” współfinansowanego przez Sek- skiej.

Schwedisch

Leader+-åtgärden skulle kunna för ett integrerat program startade Ungerns ministeri genomföras omedelbart um efter anslutningen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Mimo znacznego postępu osiągniętego od wprowadzeniainstrumentu LIFE w 1992 r.wielejeszczenależypoprawić wsyste-mach zarządzaniai kontroli Komisji w celu uzyskania pewności, że finansowane przez UE działania ochronne w większym stopniu osiągają swoje cele i że ich oddziaływanie utrzymuje się pozakończeniu finansowaniaz UE.

Schwedisch

Trotsattbetydandeframsteghargjorts sedan Lifeinfördes 1992finns detfortfa-rande utrymme för förbättringar av kommissionens förvaltnings- och kontrollsystem så att man kan uppnå säkerhet om att de bevarandeåtgärder somfinansieras av EU bättre uppfyller sina mål och upprätthålls efter det EU-finansierade projektet.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

OECD sugeruje, by w ra- mach programów wyboru szkoły stosować zwykły mechanizm loterii, ograniczając do minimum „niekorzystną sytuację wyobcowania” imigrantów.

Schwedisch

Barn som börjar i ett nytt skolsystem behöver inte bli efter sina infödda klasskamrater ytterligare, om de kan fortsätta att utveckla de kognitiva färdigheter och den inlärningsförmåga som är nödvändiga för att de framgångsrikt ska kunna fortsätta sin skolgång på undervisningsspråket.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Ogólnie na lata 2007–2013 dla Turcji wra-mach IPP przeznaczono 4,9 mld euro, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z kwotą 1,25 mld euro udostępnionych Turcji w ramach TPA w latach 2002–2006.

Schwedisch

För perioden 2007–2013 har,inomramenför IPA,totalt4,9 miljardereuro öronmärktsför Turkiets räkning, vilket innebär en avsevärd ökning jämfört med de 1,25 miljarder euro som beviljadesinomramenför Turkietsföranslut-ningsinstrument under perioden 2002–2006.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Oparte na wynikach warunki, od których Komisja uzależnia wypłatę OWB, sąz´zasadyodpowiednie,alemogąnie doprowadzićdouzyskaniazamierzonego efektu motywującegoz´uwaginasposób ichopracowywaniai´wdrażania.Często trudnojestocenić,czywarunkizostały spełnione,w´szczególnościz´powodu brakujasnejdefinicjizadowalającego postępui´zpowoduuchybieńw´syste-mach statystycznych wykorzystywanych do ocenyrezultatów.

Schwedisch

Deresultatgrundade villkor som kommissionen har knutittill utbetalning av allmänt budgetstödäriallmänhetrelevanta men fårsannoliktintedenplaneradeincita-mentseffekten på grund av hur de är utformade och genomförs. Det är oftasvårt att bedöma huruvida villkor har uppfyllts eller inte,särskilteftersomdetäroklartvad som utgörtillfredsställandeframsteg och pågrundavbristeridestatistiksystem som man använderför att bedömaresultat.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Po upływie 80% okresu operacyjnego wdrożenia,zrealizowanozaledwie 19% działańzaplanowanych wra-mach projektu,a 37% przewidzianych działań nie możezostać wykonanych przedkońcem tego okresui będzie wymagało zawarcia dodatkowej klauzuli do warunkówfinansowych.

Schwedisch

När 80% av den operativa genomförandeperioden hade genomförts hade endast 19% av de planerade projektåtgärderna slutförts, och 37% av de planerade åtgärderna kommerinte att kunna slutförasinnan perioden är slut utan kommer att kräva ett tillägg tillfinansieringsvillkoren.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK